Συνδεθείτε μαζί μας

Γεωργία

Η Επιτροπή καλεί τα σχόλια σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις για τους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να σχολιάσει τους προτεινόμενους αναθεωρημένους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για την αγροτική, δασοκομία και τη αλιεία κλάδους. Σκοπός της προτεινόμενης αναθεώρησης είναι η ευθυγράμμιση των ισχυόντων κανόνων με τις τρέχουσες στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, ιδίως Κοινή Γεωργική Πολιτική (CAP), το Κοινή Αλιευτική Πολιτική (CFP), καθώς και στο Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση. Τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να απαντήσουν στη διαβούλευση έως τις 13 Μαρτίου 2022.

Η Επιτροπή διεξήγαγε μια εκτίμηση των υφιστάμενων κανόνων που ισχύουν για τους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας και πραγματοποιεί επίσης αξιολόγηση των κανόνων που ισχύουν στον τομέα της αλιείας. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αντικατοπτρίστηκαν στις προτάσεις που βρίσκονται υπό διαβούλευση. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι υπό έλεγχο κανόνες λειτουργούν καλά και είναι σε γενικές γραμμές κατάλληλοι για τον σκοπό. Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση αποκάλυψε ότι χρειάζονται ορισμένες στοχευμένες αναθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων διευκρινίσεων ορισμένων εννοιών, περαιτέρω εξορθολογισμού και απλούστευσης, καθώς και προσαρμογών ώστε να αντικατοπτρίζονται περαιτέρω οι εξελίξεις της αγοράς και οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι τρέχουσες στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Επιπλέον, οι κανόνες πρέπει να προσαρμοστούν για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να θεσπίσουν γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΑΠ) και το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF). Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτείνει ορισμένες αλλαγές στα διάφορα σύνολα κανόνων. Η έγκριση των αναθεωρημένων κανόνων έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2022.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Οι σημερινές προτάσεις στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες μας για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας είναι κατάλληλοι για την πράσινη μετάβαση. Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα καταστήσουν επίσης ευκολότερη και ταχύτερη για τα κράτη μέλη την παροχή χρηματοδότησης, χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Ενθαρρύνουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να μοιραστούν τις απόψεις τους».

Διαφήμιση

Ένα δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο σε απευθείας σύνδεση.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις