Συνδεθείτε μαζί μας

Αιγίδα

Υπάρχουν ευκαιρίες χορηγία για οργανισμούς, εταιρείες ή ιδιώτες που επιθυμούν να υποστηρίξουν το έργο του ΕΕ Reporter στην παροχή ανεξάρτητων εκθέσεων, σχόλια και αναλύσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δες Πακέτο μέσων

Χορηγία ευκαιρίες περιλαμβάνουν:

  • Ιστοσελίδα και χορηγία ιστοσελίδας
  • Συνδεδεμένοι χορηγία τηλεοπτικών καναλιών
  • ΕΕ Reporter χορηγίας εκδηλώσεων

Για μια άτυπη συζήτηση σχετικά με τις ευκαιρίες χορηγίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Colin Stevens
[προστασία μέσω email] 
Τηλέφωνο +32 460 205 052