Συνδεθείτε μαζί μας

Ενέργεια

Πράξεις εξισορρόπησης: Υψηλοί στόχοι στον τομέα της πολιτικής, ωστόσο οι επενδύσεις πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις φιλοδοξίες

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε καταιγισμός πολιτικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υποδηλώνοντας πρόοδο προς τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Στις 6 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Στόχος μείωσης των εκπομπών άνθρακα για το 2040, με στόχο τη μείωση κατά 90% των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2040 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 - γράφει η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ενεργειακής Έρευνας.

Ξεκίνησε επίσης ένα Ανακοίνωση για τη βιομηχανική διαχείριση άνθρακα, το οποίο συζητά τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για το CO2 στην Ευρώπη και ανακοινώνει προπαρασκευαστικές εργασίες για ένα πιθανό μελλοντικό κανονιστικό πακέτο μεταφοράς και αποθήκευσης CO2, παροτρύνοντας τις επενδύσεις, τη χρηματοδότηση και την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας (Ε&Κ) στις τεχνολογίες CCUS. Την περασμένη εβδομάδα το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν επίσης σε προσωρινή συμφωνία για το Νόμος για το Net Zero Industry Act (NZIA) και διατήρησε τον μη δεσμευτικό στόχο να παράγει το 40% των καθαρών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη έως το 2030 στην εγχώρια αγορά. Με αυτό, και σύμφωνα με όσα αναφέρουν αρκετοί παρατηρητές, μπορούμε να δούμε μια αισθητή στροφή προς τη βιομηχανική πολιτική και την πρακτική εφαρμογή της.

Ενώ η ερευνητική κοινότητα καθαρής ενέργειας χαιρετίζει τις νέες πρωτοβουλίες πολιτικής που επαναβεβαιώνουν και υποστηρίζουν τους στόχους της για το κλίμα, εκφράζει ταυτόχρονα ανησυχίες για συγκεκριμένες κατευθύνσεις πολιτικής που φαινομενικά δεν μπορούν να ενισχύσουν τους φιλόδοξους στόχους που στηρίζουν αυτά τα αρχεία. Για αρχή, επίσης την περασμένη εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για την Πλατφόρμα Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP) ως μέρος της αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ). Σε αυτό το στάδιο, και σε αντίθεση με την αρχική πρόταση που αποσκοπούσε στην κινητοποίηση πόρων για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των κρίσιμων τεχνολογιών μέσω, μεταξύ άλλων, του Horizon Europe, η τελική συμφωνία θα ωφελήσει μόνο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ) με επιπλέον 1.5 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται σαφές ότι παρά την κρίσιμη ανάγκη για αυξημένες επενδύσεις Ε&Κ σε καθαρές τεχνολογίες για την επιτυχία των στόχων προοδευτικής μείωσης των εκπομπών και της NZIA, οι τελευταίες εξελίξεις δεν εισάγουν νέα χρηματοδότηση για αυτήν. Αυτό προστίθεται στις πιο πρόσφατες περικοπές 2.1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Horizon Europe, σε πλήρη αντίθεση με την πρόσφατη αξιολόγηση του Horizon 2020, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπολείπεται των 159 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση όλων των προτάσεων υψηλής ποιότητας. Γίνεται όλο και πιο πιθανό οι φιλοδοξίες της Ευρώπης να υπολείπονται των δυνατοτήτων τους.

Καθώς πλοηγούμαστε στο περίπλοκο έδαφος προς την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας εν μέσω ταραχώδους γεωπολιτικού τοπίου και πολιτικών αποκλίσεων, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι χωρίς σημαντική ώθηση στη χρηματοδότηση Ε&Κ, οι αξιέπαινοι κλιματικοί στόχοι της Ευρώπης, κρίσιμοι για την υποστήριξη της ενισχυμένης ανταγωνιστικότητας της ηπείρου και την ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας , μπορεί να παραμείνει άπιαστο. Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή καθώς τα ενδιαφερόμενα μέρη της έρευνας προετοιμάζονται για συζητήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Πλαίσιο 10, το διάδοχο του Horizon Europe που ξεκινά το 2028. Όμως οι πρόσφατες εξελίξεις ρίχνουν μια σκιά, αφήνοντας περισσότερο χώρο για ανησυχία παρά αισιοδοξία σχετικά με το μέλλον της χρηματοδότησης της έρευνας στην Ευρώπη .

Η ανάγκη για αυξημένες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης τεκμηριώνεται καλά και υποστηρίζεται από πολλές μελέτες και εκθέσεις. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Επιδόσεις Επιστήμης, Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ 2022Η έκθεση (SRIP) τόνισε τον ουσιαστικό ρόλο της Ε&Κ στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Τρέχοντα στοιχεία που προκύπτουν από την πρόσφατη αξιολόγηση του Horizon 2020, σύμφωνα με την οποία τα 76.5 δισ. ευρώ που προορίζονται για το πρόγραμμα είναι αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 429 δισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομία της ΕΕ έως το 2040, επεξηγήστε περαιτέρω αυτή τη δήλωση. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ευρώ που δαπανάται θα έχει όφελος πέντε ευρώ για κάθε ευρωπαίο πολίτη. Αυτό προστίθεται σε όλα τα κοινωνικά οφέλη, των οποίων η δημιουργία εσόδων αποτελεί σημαντική πρόκληση λόγω της πολυδιάστατης φύσης τους.

Ωστόσο, είναι ήδη ευρέως γνωστό ότι παραμένει ένα επίμονο χάσμα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα παγκόσμια. Τα τελευταία νούμερα το αντικατοπτρίζουν Οι δαπάνες Ε&Κ ανήλθαν στο 2.3% του ΑΕΠ στην ΕΕ το 2021*, πολύ μακριά από τον συμφωνημένο στόχο του 3% και, συγκριτικά, το 3.45% που δαπανούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το μερίδιο της ΕΕ στις παγκόσμιες δαπάνες Ε&Κ μειώνεται. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί κανείς να αμφισβητήσει εάν το ΠΠ10 θα πλησιάσει ακόμη περισσότερο στην έκκληση πολλών ευρωβουλευτών προς την Επιτροπή να προτείνει προϋπολογισμό τουλάχιστον 200 δισεκατομμυρίων ευρώ ή στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, το οποίο υποστηρίζει τουλάχιστον το διπλάσιο του προϋπολογισμού του Horizon Europe (180 δισ. ευρώ).

Διαφήμιση

Η ΕΕ χρειάζεται επειγόντως έναν προϋπολογισμό Ε&Κ που να αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες που εκφράζει ως πρωτοπόρος στην επανάσταση της καθαρής ενέργειας και που θα της επιτρέψει να αναπτύξει και να κλιμακώσει τις πρωτοποριακές λύσεις και τεχνολογίες που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου μας για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την κλιματική ουδετερότηταμικρό. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του προγράμματος, εξαιρώντας το από τις ετήσιες συζητήσεις κατά τις συζητήσεις για το ΠΔΠ και αποτρέποντας τις ανακατανομές μεταξύ διαφόρων συνιστωσών του προγράμματος που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων όσον αφορά τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Οι φιλοδοξίες πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από ισχυρές επενδύσεις στους τομείς όπου τίθενται στόχοι. Μόνο τότε μπορεί η Ευρώπη να αναμένει να ευθυγραμμιστεί με τις οδούς που θα της επιτρέψουν να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που έχουν τεθεί για το μέλλον της.

* Οι ακαθάριστες εγχώριες δαπάνες για Ε&Α ορίζονται ως οι συνολικές δαπάνες (τρέχουσες και κεφαλαιακές) για Ε&Α που πραγματοποιούνται από όλες τις εγκατεστημένες εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και κρατικά εργαστήρια κ.λπ., σε μια χώρα.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Business5 ώρες πριν

Η επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων: Τα τελευταία μοντέλα και οι εξελίξεις το 2024

Κιργιστάν11 ώρες πριν

Ο μέτοχος της Bakai Bank Sergei Ibragimov για την τήρηση των αντιρωσικών κυρώσεων

Καζακστάν15 ώρες πριν

Τα Υπουργεία Εξωτερικών του Καζακστάν και του Λουξεμβούργου πραγματοποιούν πολιτικές διαβουλεύσεις

UK18 ώρες πριν

Ο Starmer συζητά για τη συμφωνία μετανάστευσης και ασφάλειας με την ΕΕ στην Πολιτική Σύνοδο Κορυφής

Εκπαίδευση1 ημέρες πριν

Αυτά είναι τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να είσαι φοιτητής το 2024

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1 ημέρες πριν

Ο Φον ντερ Λάιεν επανεξελέγη για δεύτερη θητεία

Καζακστάν2 μέρες πριν

Ο Πρόεδρος Tokayev παρουσιάζει την κρατική σημαία στην Εθνική ομάδα του Καζακστάν για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024

Μετανάστες2 μέρες πριν

Μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα έλυνε την πρόκληση της Μεσογειακής Μετανάστευσης

Τάσεις