Συνδεθείτε μαζί μας

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας

Ενημερώθηκε 31 / 10 / 2019

Η πρόσβαση και η χρήση των www.eureporter.co, www.eureporter.ie και www.eureporter.tv και των ενημερωτικών δελτίων του («ιστοτόπος») παρέχεται από

EU Reporter Media & Communications Ltd (Δημοκρατία της Ιρλανδίας)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

77 Lower Camden Street, Sandyford, Δουβλίνο, D02 XE80, Ιρλανδία

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Η Μαύρη Εκκλησία, St Mary's Place, Δουβλίνο 7, D07 P4AX, Ιρλανδία

Αριθμός εταιρείας: 659786 Αριθμός ΦΠΑ: IE 3732102TH

Email: [προστασία μέσω email]

REPORTER ΕΕ μπορεί, κατά την κρίση της, να αλλάξει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις («όρους»).
Εάν («χρήστης») δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους, δεν πρέπει να συνεισφέρετε περιεχόμενο ή να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ή να εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία του.

1. Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας
(α) Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται στο δικτυακό τόπο ενημερώνεται περιοδικά, δεν δίνεται καμία εγγύηση ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι σωστές, πλήρεις, ή / και up-to-ημερομηνία.

(β) Το περιεχόμενο που περιέχονται στο δικτυακό τόπο παρέχονται για σκοπούς πληροφόρησης και μόνο γενικές και δεν συνιστούν νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή για οποιοδήποτε θέμα.

REPORTER (γ) της ΕΕ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να προκύψει από την εξάρτηση από το περιεχόμενο που περιέχονται στην ιστοσελίδα.

(δ) Η ιστοσελίδα αυτή και το περιεχόμενό του παρέχονται «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη-παράβασης.

(ε) Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και τα περιεχόμενά του μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα, περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση και την απόλαυση κάποιου άλλου του ιστότοπου και του περιεχομένου του. Η απαγορευμένη συμπεριφορά περιλαμβάνει παρενόχληση ή πρόκληση δυσφορίας ή ταλαιπωρίας σε οποιοδήποτε άτομο, μετάδοση άσεμνου, αναληθούς ή προσβλητικού περιεχομένου ή διαταραχή της κανονικής ροής του διαλόγου εντός της ΕΕ ΕΚΘΕΣΗΣ.

2. Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα
(α) Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα σχεδιασμού, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (καταχωρημένα ή μη) στην ιστοσελίδα της και το σύνολο του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμογών) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή παραμένει αρμόδιο REPORTER της ΕΕ ή των δικαιοπαρόχων του.

(β) Τα ονόματα, εικόνες και τα λογότυπα που προσδιορίζουν REPORTER ΕΕ ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα σχεδίου και εμπορικά σήματα της REPORTER της ΕΕ και / ή τρίτα μέρη. Τίποτα που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους όρους πρέπει να ερμηνευτεί ότι παρέχει οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε σήματος, το δικαίωμα σχεδίου ή πνευματικά δικαιώματα του ο δημοσιογράφος της ΕΕ ή από οποιονδήποτε τρίτο.

(γ) Οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ο δημοσιογράφος της ΕΕ, εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο και πιστώνονται

3. Χρήση της Ιστοσελίδας
(α) Δίνεται άδεια για τη λήψη και την προσωρινή αποθήκευση του ιστότοπου με σκοπό την προβολή σε προσωπικό υπολογιστή ή κινητή συσκευή επικοινωνίας.

(β) Τα περιεχόμενα του ιστότοπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα βάσει διεθνών συμβάσεων και, εκτός από την άδεια που αναφέρεται, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μόνιμη αποθήκευση ή η εκ νέου μετάδοση του περιεχομένου χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση.

γ) Περιστασιακή αναδημοσίευση εκτυπώσεων ή βίντεο (μία φορά την εβδομάδα ή λιγότερο συχνά) για μη εμπορική χρήση επιτρέπεται μόνο με ένδειξη της πηγής και με σύνδεση με το αρχικό άρθρο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση υπόκειται σε κοινοποίηση επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγκριση του EU REPORTER και ενδέχεται να υπόκειται σε τέλη. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας [προστασία μέσω email]

4. Περιεχόμενο Τρίτων και ο Ιστότοπος
(α) Ορισμένα περιεχόμενα (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων, επιστολές προς τη σύνταξη, blog θέσεις και τα σχόλια στα άρθρα) της ιστοσελίδας παρέχονται από τρίτους και μπορεί να οδηγήσει σε άλλες ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που λειτουργούν και συντηρούνται από τρίτους («Περιεχόμενο Τρίτου Μέρους »).

(β) REPORTER ΕΕ περιλαμβάνει Περιεχόμενο Τρίτων μόνο ως διευκόλυνση προς τους χρήστες του, και η παρουσία του εν λόγω περιεχομένου δεν συνεπάγεται ευθύνη της ΕΕ Reporter για αυτούς, για τη συνδεδεμένη ιστοσελίδα ή επικύρωση των περιεχομένων ή συνδεδεμένη ιστοσελίδα ή του διαχειριστή του.

(γ) Το Περιεχόμενο τρίτων πρέπει να είναι νόμιμο, αξιοπρεπές, ειλικρινές, ειλικρινές, πολιτικό και καλαίσθητο. Δεν πρέπει να είναι ενοχλητικό ή προσβλητικό. Δεν πρέπει να περιέχει παράνομο περιεχόμενο, ακατάλληλα ονόματα χρηστών (π.χ. χυδαίο, προσβλητικό κ.λπ.) ή υλικό εκτός θέματος.

(δ) Το περιεχόμενο τρίτων μπορεί να περιλαμβάνει τοποθετημένα άρθρα, είτε pro-bono είτε για πληρωμή, και θα προσδιορίζεται ως δημοσιογραφική συνεισφορά στο όνομα του δημοσιογράφου εάν ειδήσεις, ως μη αμειβόμενη φιλοξενούμενη ανάρτηση στο όνομα του συγγραφέα εάν υπάρχει γνώμη , ή ως πληρωμένη χορηγούμενη ανάρτηση στο όνομα του χορηγού εάν πληροφορίες, ως πληρωμένη για διαφήμιση στο όνομα του διαφημιζόμενου, εάν είναι εμπορικός, ή με κάποιο άλλο τρόπο. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ευθύνη για τον έλεγχο γεγονότων του περιεχομένου ανήκει στον πάροχο του άρθρου, ο οποίος εγγυάται στην EU REPORTER την ακρίβεια και την αλήθεια του περιεχομένου και συμφωνεί να αποζημιώσει την EU REPORTER LTD έναντι όλων των δαπανών και νομικών κυρώσεων ή ένδικων μέσων που οδηγούν σε ενέργειες ασκηθεί εναντίον του EU REPORTER σε οποιοδήποτε δικαστήριο σε όλο τον κόσμο ως αποτέλεσμα της δημοσίευσης του εν λόγω άρθρου. Οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτου που οδηγεί σε οποιαδήποτε νομική αξίωση κατά του EU REPORTER ή κρίνεται ανακριβές, αναληθές ή κακόβουλο θα αφαιρεθεί από τον ιστότοπο αμέσως. Εάν το προσβλητικό άρθρο "πληρωθεί για τοποθετημένο περιεχόμενο", "χορηγείται" ή "διαφημιστικό" δεν θα δοθούν επιστροφές χρημάτων.

(δ) Η διαφήμιση στο Περιεχόμενο Τρίτων δεν επιτρέπεται, εκτός εάν έχει δοθεί προηγούμενη γραπτή έγκριση της REPORTER ΕΕ.

(ε) Με την ανταλλαγή το περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κειμένου, φωτογραφίας, γραφικών ή βίντεο) με REPORTER ΕΕ θα χορηγήσει στην REPORTER της ΕΕ, δωρεάν, την άδεια να χρησιμοποιήσει το υλικό με όποιον τρόπο επιθυμεί (συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης και την προσαρμογή για λειτουργικών και συντακτικούς λόγους) για τις υπηρεσίες REPORTER ΕΕ. Σε ορισμένες περιστάσεις REPORTER ΕΕ μπορούν να μοιραστούν τη συμβολή σας με τρίτους.

ζ) Διευθύνει το περιεχόμενο τρίτου μέρους στον εκδότη στη διεύθυνση [προστασία μέσω email]

5. Μεταφράσεις
Οι γλωσσικές μεταφράσεις του κύριου περιεχομένου αγγλικής γλώσσας της EU Reporter παρέχονται από έναν αλγόριθμο Artificial Intelligence και προορίζονται μόνο ως γενικός οδηγός. Η EU Reporter δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ακρίβεια των μεταφράσεων και δεν μπορεί να δεχτεί αιτήματα για τυχόν τροποποιήσεις αυτών των μηχανικών μεταφράσεων.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη θα πρέπει να προστατεύονται και δεν θα πωληθεί, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή ενοικιάζονται σε τρίτους, εκτός εάν υπάρχει ειδική μνεία.

7. Ενημερωτικά Δελτία
Ένας χρήστης που δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία της ΕΕ Ρεπόρτερ μπορεί να opt-out κάνοντας κλικ σε ένα σύνδεσμο διαγραφείτε στο κάτω μέρος του ενημερωτικού δελτίου και ακολουθώντας τον σύνδεσμο.

8. Ανωτέρας βίας
Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ της ΕΕ δεν θα φέρει ευθύνη ή θα θεωρηθεί υπερήμερος για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αστοχία στην απόδοση ή διακοπή της παράδοσης οποιουδήποτε περιεχομένου που προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία πέραν του ελέγχου του, συμπεριλαμβανομένης αλλά δεν περιορίζεται σε αστοχία ηλεκτρονικού ή μηχανολογικού εξοπλισμού ή γραμμών επικοινωνίας, τηλέφωνο ή άλλα προβλήματα, ιοί υπολογιστών, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κλοπή, σφάλματα χειριστή, σοβαρός καιρός, σεισμοί ή φυσικές καταστροφές, πανδημία, απεργίες ή άλλα εργασιακά προβλήματα, πολέμους ή κυβερνητικούς περιορισμούς.

9. Αποζημίωση
Οι χρήστες συμφωνούν να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε REPORTER της ΕΕ, τους συνεργάτες, τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τα στελέχη και τους διευθυντές της, από και ενάντια σε οποιαδήποτε και όλες τις αξιώσεις, υποχρεώσεις, τις κυρώσεις, τους οικισμούς, τις αποφάσεις, τις αμοιβές (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που προκύπτουν από ( i) κάθε περιεχόμενο που ο χρήστης ή οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει, μετά ή μεταδίδουν στην ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων Περιεχόμενο Τρίτων)? (ii) χρήση του χρήστη των υπηρεσιών REPORTER ΕΕ? (iii) την παραβίαση του χρήστη αυτών των Όρων? και (iv) οποιαδήποτε παραβίαση ή παράλειψη από Ser να συμμορφώνεται με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς σε σχέση με τις Υπηρεσίες.

10. Δικαιοδοσία και Διαιτησία
(α) Οι παρόντες όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, τα οποία θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τις διαφωνίες.
(β) Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί από δικαστήριο αρμόδιο να είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
(γ) Κάθε αιτία της αγωγής σου σε σχέση με αυτούς τους όρους πρέπει να κατατεθεί στο δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας εντός ενός έτους από την αιτία της αγωγής, ή όπως αιτία θα παραγραφεί, άκυρη, άκυρη.

Επικοινωνία
Διεύθυνση σχόλιά σας:
[προστασία μέσω email]

Εμπορικοί Όροι και Προϋποθέσεις
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
I.1. Συμβαλλόμενα μέρη

(α) Η διατύπωση των εν λόγω εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή τον Πελάτη και τον Πάροχο.
(β) Ο Πελάτης - μια οργάνωση που εισέρχονται σε μια έγγραφη συμβατική συμφωνία με τον πάροχο (π.χ., REPORTER ΕΕ, Χορηγός, διαφημιστή, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, συνεργάτης Syndication, πελάτη της Ημερήσιας Διάταξης, Εργασίας Site ή υπηρεσιών Δελτίο Τύπου).
(γ) The Provider – EU Reporter Media & Communications Ltd (Δημοκρατία της Ιρλανδίας), The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland
I.2. Εισαγωγικές διατάξεις
(α) Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ότι είναι η εμπορική τους Όρους και Προϋποθέσεις του Παρόχου.
(β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν για τον Πάροχο και τους πελάτες της, όπως της 24th Δεκέμβριο 2010.
(γ) Οι Εμπορικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ του πελάτη και του προμηθευτή.
(δ) Η σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και ο πάροχος είναι εγκατεστημένος επί τη βάσει της γραπτής εντολής - επίσης με τη μορφή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονικά έντυπα παραγγελίας (εφεξής η «Σειρά»).
(ε) εκτός αν ο πάροχος ενημερώνει τον Πελάτη εντός δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη, ώστε αυτό να μην αποδεχθεί ορισμένες προϋποθέσεις του Τάγματος, οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο διάταγμα θα θεωρείται ότι ισχύει για τη σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
(στ) Η σύμβαση μεταξύ του πελάτη και του παρόχου επίσης αποδειχθεί, εάν ο πελάτης δέχεται μια πρόταση από τον πάροχο για την αλλαγή των όρων μιας παραγγελίας. Στη συνέχεια, οι συμβατικές σχέσεις που διέπονται από τις τελευταίες συμφωνηθέντες όρους.
(ζ) Οι όροι που συμφωνήθηκαν για τις συμβατικές σχέσεις μπορούν να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν μόνο με βάση τη ρητή συμφωνία των δύο συμβαλλομένων μερών.
I.3. Αντικείμενο της Απόδοσης
Το θέμα της παράστασης είναι η παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τη γραμμή του Παρόχου των επιχειρήσεων, ιδίως την απόδοση της παροχής των υπηρεσιών που παρέχονται στους διαφημιστές, Χορηγοί, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, συνεργάτης Syndication και τους πελάτες του στο εργοτάξιο, Ατζέντας και Τύπου Υπηρεσίες Τύπου ( εφεξής η «δουλειά») σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο διάταγμα.
I.4. Συντακτική ανεξαρτησία
Ο Πάροχος λειτουργεί βάσει της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας και δεν περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της προς τους πελάτες της. Οι αρχές που εξηγούνται στην Συντακτική Αποστολής της ΕΕ δημοσιογράφου.
I.5. Ανανέωση Συμβολαίου και καταγγελία
(α) Ανανέωση Συμβολαίου ισχύει για Χορηγοί
(β) Ανανέωση Συμβολαίου εμφανίζεται αυτόματα ένα έτος μετά την ημερομηνία υπογραφής της («ανανέωση»), και για κάθε επόμενο έτος, εκτός εάν ένα από τα μέρη ακυρώνει τη σύμβαση με συστημένη επιστολή το αργότερο ένα μήνα πριν από την ημερομηνία ανανέωσης. Η τιμή του κάθε ανανέωση θα αυξηθεί κατά 5 τοις εκατό, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως από τα συμβαλλόμενα μέρη, το αργότερο ένα μήνα πριν από την ημερομηνία ανανέωσης.
(γ) Εφόσον ζητηθεί από τον Πελάτη, ο Προμηθευτής προσφέρει μια συνάντηση επίτευγμα και παρέχει μια ετήσια έκθεση σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, διαφήμιση και υλοποιείται εβδομάδες στατιστικές 6 πριν από την ημερομηνία ανανέωσης.
I.6. Όροι που διέπουν Αχρησιμοποίητα Εργασίας
(α) οποιαδήποτε εργασία, η οποία διατάχθηκε, αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον Πελάτη μέχρι την ημερομηνία ανανέωσης (π.χ. διαφήμιση, αγγελίες εργασίας), δεν μπορεί να μεταφερθεί στην περίοδο μετά την ημερομηνία ανανέωσης, εκτός εάν συμφωνηθεί με έγγραφη συγκατάθεση και των δύο συμβαλλομένων μερών .
(β) Μεταφορά της παρούσας εργασίας προς όφελος άλλων οργανισμών δεν είναι δυνατό, εκτός εάν συμφωνηθεί με γραπτή συγκατάθεση των δύο συμβαλλόμενων μερών.
I.7. Πελατών που αναφέρονται στην Εκδόσεων
Μπορεί να αναφερθεί στους πελάτες (με το λογότυπο ή / και όνομα) σε έντυπη μορφή του παρόχου και ηλεκτρονικές εκδόσεις. Ο Πάροχος παρέχει αυτή ως υπηρεσία προς τον πελάτη για να αυξήσει την προβολή της στους κύκλους της ΕΕ. Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να αναφερθεί σε τέτοιες δημοσιεύσεις, θα πρέπει να το αναφέρετε στον Πάροχο και συμπεριλαμβάνει το θέμα αυτό στο Τάγμα.
I.8. Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα
Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που συνδέονται με τυχόν παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων.
I.9. Συνεργασία και Εμπιστοσύνη
(α) Ο Πελάτης δεσμεύεται, έως ένα έτος μετά τη λήξη της κάθε συμφωνίας, να μην προσλαμβάνουν παθητικά ή ενεργά σε κάθε μεμονωμένο μέλος της ομάδας του Παρόχου, είτε πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση, ως εργαζόμενος ή ο πάροχος υπηρεσιών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ο Πάροχος.
(β) Ο Πάροχος καλωσορίζει τις έρευνες και τις προτάσεις που υποβάλλονται από ενδιάμεσους, όπως πρακτορεία ή συμβούλους για λογαριασμό άλλων εταιρειών που είναι νέες προοπτικές, που δεν έχουν ακόμη έρθει σε επαφή με τον Πάροχο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Πάροχος σέβεται την αξία των παρεχόμενων επαφών και ιδεών και στοχεύει στον σεβασμό του ρόλου του ενδιάμεσου, συμπεριλαμβανομένης - εάν ζητηθεί - της επιθυμίας τους να ενημερωθούν για επαφές με αυτόν τον πελάτη.
I.10. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
(α) Ο Πάροχος θα προστατεύσει κάθε προσωπική ή πελάτη πληροφορίες που της παρέχονται. Ο Πάροχος έχει δεσμευτεί για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και δεν θα πουλήσει, το εμπόριο ή να νοικιάσετε ιδιωτικές πληροφορίες σε τρίτους, εκτός εάν υπάρχει ειδική μνεία.
(β) Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρούν εχεμύθεια όσον αφορά οποιεσδήποτε συναλλαγές που συνδέονται με το θέμα της απόδοσης.
I.11. Τιμή

Όλες οι τιμές του τιμοκαταλόγου των υπηρεσιών είναι χωρίς ΦΠΑ. ΦΠΑ θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τους κανόνες ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
I.12. Όροι πληρωμής
(α) ο πάροχος έχει το δικαίωμα να εκδώσει τιμολόγιο μόλις μια εργασία έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το διάταγμα ή μόλις ο πελάτης γίνεται ένας διαφημιστής ή χορηγού.
(β) Η τιμή της εργασίας θα πρέπει να καταβληθεί με βάση το τιμολόγιο που εκδίδεται από τον Πάροχο, η λήξη της οποίας θα καθορίζεται στο παρόν τιμολόγιο.
(γ) ο πελάτης θα πρέπει να πληρώσει για την εργασία σε μία δόση εντός της προθεσμίας που καθορίζεται παρακάτω, υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου στο Ηνωμένο Βασίλειο τραπεζικό λογαριασμό του Παρόχου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο διάταγμα. Εάν οι όροι πληρωμής στη σύγκρουση Τάξης με αυτούς τους όρους, ο πρώην θα πρέπει να εφαρμόζεται.
(δ) Πελάτης πληρωμή είναι οφειλόμενη ημερολογιακές ημέρες μετά 30 έχει εκδοθεί τιμολόγιο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση.
I.13. Καθυστερήσεις πληρωμών
Εάν ένας πελάτης δεν πληρώνει στην ώρα τους μετά από όχληση, ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να (i) τόκοι χρέωση 5 τοις εκατό ανά μήνα εφαρμόζεται επί της τιμής τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ από την αρχική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, (ii) να καταργήσει κάθε διαφημιστικό υλικό ή αναφορές στον Πελάτη από την Ιστοσελίδα, (iii) να λαμβάνουν όλα τα νομικά μέτρα.
I.14. Ελαττωματικά Εργασίας
(α) Μια ολοκληρωμένη εργασία θεωρείται ελαττωματικό, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Διάταγμα.
(β) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η εργασία θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σωστά.
I.15. Παράπονα
(α) Οποιαδήποτε παράπονα θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς. Η καταγγελία πρέπει να αναφέρει τους λόγους για την καταγγελία, και περιγράφουν τη φύση των ελαττωμάτων.
(β) Εάν ο Πάροχος αναγνωρίζει το παράπονο του πελάτη ως δικαιολογημένο, παρέχει μια αναθεώρηση της εργασίας με δικά του έξοδα.
I.16. Προθεσμία για την Παράπονα
(α) Οποιεσδήποτε αξιώσεις που απορρέουν από την ευθύνη για τα ελαττώματα παύει να ισχύει αν γίνονται καθυστερημένα.
(β) Ο Πελάτης υποχρεούται να καταθέσει τυχόν αξιώσεις που βασίζονται σε τυχόν ελαττώματα σε μια δουλειά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αμέσως μετά την ανακάλυψη τέτοιων ελαττωμάτων.
I.17. Υπαναχώρησης από τη σύμβαση
(α) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εάν, μετά τη σύναψη της σύμβασης, ανυπέρβλητα εμπόδια προκύπτουν από τη μεριά της, η οποία την εμποδίζει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.
(β) Το συμβαλλόμενο μέρος που αποχωρεί από τη σύμβαση πρέπει να ενημερώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για το γεγονός αυτό εγγράφως.
(γ) ο πάροχος δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για τη ζημία που υπέστη λόγω της μη εκτελέσεως της συναφθείσας σύμβασης, εφόσον είναι αποτέλεσμα απρόβλεπτων και αναπόφευκτα γεγονότα η εμφάνιση των οποίων ο Ανάδοχος δεν θα μπορούσε να είχε αποτρέψει (βλέπε παράγραφο I.20 παρακάτω).

I.18. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
(α) Οι παρόντες όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, που έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τις διαφωνίες.
(β) Σε περίπτωση δυσκολίας για την εφαρμογή ή την ερμηνεία των παρόντων Όρων, θα υποβληθεί σε διαιτησία από έναν διαιτητή που ορίζεται με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, εντός προθεσμίας ενός μηνός από ένα κόμμα που το ζητούν. Σε περίπτωση που τα μέρη δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε μια κοινή διαιτητή, εντός προθεσμίας ενός επιπλέον μήνα, ο καθένας θα ορίσει έναν διαιτητή, και οι δύο διαιτητές θα ορίσουν ένα τρίτο. Τα μέρη θα πρέπει να δεσμεύεται από τις διαπιστώσεις του διαιτητή (ες).
(γ) Η γλώσσα διαδικασίας θα είναι τα Αγγλικά και οι νομικές αρχές θα είναι εκείνες αγγλικό δίκαιο και τη νομολογία.

I.19. Διαχωρισμός / Επιβίωση / καταστατικό του Περιορισμοί
(α) Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί από δικαστήριο αρμόδιο να είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
(β) Κάθε αιτία της αγωγής του Πελάτη σε σχέση με τους παρόντες Όρους θα πρέπει να κατατεθεί στο δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας εντός ενός έτους από την αιτία της αγωγής, ή όπως αιτία θα παραγραφεί, άκυρη, άκυρη.

I.20. Ανωτέρας βίας
Ο Πάροχος, τους συνεργάτες της και τους φορείς παροχής πληροφοριών της δεν θα είναι υπεύθυνος ή θεωρείται ότι είναι στην προεπιλογή για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στην εκτέλεση ή διακοπή της χορήγησης του περιεχομένου της που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε αιτία ή περίσταση πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό της ή τους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην αποτυχία της ηλεκτρονικής ή μηχανολογικού εξοπλισμού ή γραμμές επικοινωνίας, τηλεφώνου ή άλλα προβλήματα, ιοί υπολογιστών, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κλοπή, σφάλματα του χειριστή, κακές καιρικές συνθήκες, σεισμοί ή οι φυσικές καταστροφές, απεργίες ή άλλα προβλήματα εργασίας, πολέμους, ή τους κυβερνητικούς περιορισμούς .

I.21. Αλλαγές σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις
Ο Παρόχων διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους ή να επιβάλει νέους Όρους και Προϋποθέσεις στην ευκολία του. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί όλες τις νέες αλλαγές 24 ώρες μετά την έναρξη ισχύος του στον ιστότοπο. Επικοινωνία [προστασία μέσω email] Για περισσότερες πληροφορίες.

II.1. Λόγω Dilligance

Λόγω της αύξησης των πλαστών ειδήσεων και οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν ψεύτικες ταυτότητες για να υποβάλετε πλαστές ιστορίες που έχουν την υποχρέωση να εισαγάγει μια «due diligence» check για να επικυρώσει ότι οι πελάτες και οι συνεργάτες μας είναι γνήσια.

Προκειμένου να επικυρωθούν οι νέοι συνεισφέροντες, ζητάμε τώρα από αυτούς να στείλουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο EU Reporter μια σάρωση του διαβατηρίου ή της εθνικής τους ταυτότητας, που θα προστεθούν στη βάση δεδομένων μας με πραγματικούς συνεισφέροντες.

II. ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
II.1. Εισαγωγικές διατάξεις

Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για τους πελάτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες διαφήμισης του Παρόχου στον Ιστότοπο, συνεργάτης ιστοσελίδες του και στις ενημερωτικά δελτία που δημοσιεύονται από την Παρόχων (τα «διαφημιστές»).

II.2. Διαφημιστικές Υπηρεσίες
Η δουλειά είναι η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών («διαφήμιση») που ορίζεται από το διαφημιστή με τη σειρά και τα μέσα ενημέρωσης το σχέδιο σχετικά με τις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί και να παραδοθεί στον συμφωνημένο τρόπο.

II.3. Οργάνωση της Διαφήμισης
(α) Η διαφήμιση οργανώνεται στο ποσό των εβδομάδων, ξεκινώντας από τη Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή την ίδια εβδομάδα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα συμβαλλόμενα μέρη.
(β) Μετά την αρχική συμφωνία, ο Πάροχος θα αποστείλει την πρώτη πρόταση ενός σχεδίου μέσων αναφέροντας την περίοδο και τη θέση του διαφημιστικού υλικού στην Ιστοσελίδα και στα ενημερωτικά δελτία της. Ο Πάροχος θα δώσει επίσης μια πρόταση του Διατάγματος με βάση την αρχική συμφωνία.
(γ) Με την παράδοση της παραγγελίας στον Πάροχο, ο διαφημιζόμενος δεσμεύεται να αποδεχθεί το σχέδιο μαζικής ενημέρωσης και την ολοκληρωμένη εργασία και να καταβάλει την τελική τιμή για την εργασία.

II.4. Διαφήμιση Αποκλειστικότητα
Εκτός αν ρητά αναφέρεται στο διάταγμα, διαφήμιση του διαφημιζόμενου στον ιστότοπο ή σε τμήματα ή σε ενημερωτικά δελτία του δεν είναι αποκλειστική, δηλαδή ο Διαφημιστής μοιράζεται την ίδια θέση διαφήμισης με άλλα διαφημιστή (ες).

II.5. Δημιουργία Διαφημιστικού Υλικού
(α) Μετά την παραλαβή της παραγγελίας, διαφημιστικό υλικό θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές Διαφήμιση είτε από τον διαφημιστή ή από τον Πάροχο.
(β) Ο διαφημιστής μπορεί να παράσχει την υπηρεσία παροχής με το δικό Διαφημιστικό Υλικό: (i) διαφημιστικού υλικού που υποβλήθηκε από τον πελάτη θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Διαφήμιση ρεπόρτερ? (ii) το διαφημιστή να υποστηρίζει διαφημιστικού υλικού κατά τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της εκστρατείας.
(γ) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις Διαφημιστής έτσι, ο Πάροχος σχεδιάζει διαφημιστικού υλικού για το διαφημιστή: (i) ο πάροχος θα ζητήσει από οπτικό υλικό και κείμενα από το διαφημιστή που θα χρησιμοποιηθεί ως πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία διαφημιστικού υλικού? (ii) τη στιγμή του διαφημιστικού υλικού που έχει δημιουργηθεί από τον Πάροχο, θα το στείλει στο διαφημιστή για έγκριση, με όριο τρία σχέδια συμπεριλαμβανομένου του τελικού κειμένου για δημοσίευση. Περαιτέρω σχέδια μπορεί να υπόκεινται σε επιπλέον χρέωση. Διαφημιστικό υλικό που δημιουργήθηκε από τον Πάροχο, θα παραμείνουν ιδιοκτησία της και δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.
II.6. Η ευθύνη για την Διαφημιστικό Υλικό
(α) Και στις δύο περιπτώσεις ο Διαφημιζόμενος αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για τα μηνύματα και το περιεχόμενο του Διαφημιστικού Υλικού. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει ένα μέρος ή ολόκληρο το Διαφημιστικό Υλικό, χωρίς καμία αποζημίωση, ακόμη και αν ο υπεύθυνος επικοινωνίας του αναγνώρισε αρχικά το Διαφημιστικό Υλικό, εάν το θεωρεί επιθετικό, ακατάλληλο, πολύ «φανταχτερό» ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
(β) Ο Πάροχος δεν αποδέχεται διαφημίσεις που επεκτείνονται έξω από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της διαφήμισης, χωρίς προηγούμενη γραπτή συμφωνία.
II.7. Επαφή
Αποστολή email σε [προστασία μέσω email] αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του Παροχέα για τους Διαφημιζόμενους.

III. ΑΙΓΊΔΑ

III.1. Εισαγωγικές διατάξεις
(α) Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για τους πελάτες με τη χορηγία, την εταιρική φήμη ή συμφωνία εταιρικής επικοινωνίας (ο «Χορηγός»).
(β) χορηγία είναι μια μορφή δημόσιας στήριξης του χορηγού στον Πάροχο. Ο Πάροχος αποσκοπεί στο να βοηθήσει αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της κοινότητας της ΕΕ, μέσω της παροχής πληροφοριών για τις υποθέσεις της ΕΕ, κυρίως στο διαδίκτυο.
(γ) Χορηγία είναι η υποστήριξη για: (i) είτε το σύνολο της πλατφόρμας ή (ii) για μια συζήτηση σχετικά με ένα συγκεκριμένο τμήμα ή υπο-ενότητα.
(δ) Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να δημιουργήσει άλλα είδη χορηγίας, συμπεριλαμβανομένης της χορηγίας για το παράδειγμα της χώρας, ή μέσα μαζικής ενημέρωσης το περιεχόμενο και συνεργασίες εκδήλωση.
(ε) Χορηγία είναι για ένα έτος, για μία γλώσσα (αγγλικά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά). Χορηγία ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους (βλέπε υποενότητα I.5 παραπάνω).
III.2. Δεν επιρροής του χορηγού
(α) ο πάροχος είναι μια ουδέτερη πλατφόρμα πολυμέσων για όλους τους φορείς της ΕΕ, την παροχή υπηρεσιών δεν lobbying. Ως UK Limited Company, ο πάροχος υπόκειται σε απαιτήσεις ελέγχου και τη δημοσίευση των λογαριασμών του.
(β) Χορηγοί ασκεί άμεση επίδραση στο συντακτικό περιεχόμενο ούτε είναι γραφτό να υποστηρίξουν αυτό το περιεχόμενο.
IV.3. Οι υπηρεσίες που παρέχονται για τους Χορηγούς
(α) Ο Πάροχος θα παρέχει ορατότητα στο όνομα ή / και το λογότυπο του χορηγού. Αυτό περιλαμβάνει την παρουσία της Ιστοσελίδας, η οποία πρέπει να είναι προσβάσιμη στο κοινό δωρεάν και σε έντυπες εκδόσεις, καθώς όπως αναφέρει σε συνεντεύξεις τύπου, αν έχουν πραγματοποιηθεί. Σε περίπτωση που το επιθυμούν και να αναφέρει με εύλογη προειδοποίηση, χορηγός μπορεί να αρνηθεί την παρουσία του λογοτύπου της σε οποιοδήποτε από αυτά τα μέσα.
(β) Η εργασία είναι η παροχή των υπηρεσιών που καθορίζονται από τον Πελάτη στην «Παραγγελία» και μπορεί να περιλαμβάνουν: Ι ορατότητα και το τμήμα εστίασης - οργανώνονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Τύπος Χορηγός Ορατότητα και σύνδεσης με τα σημεία
ΕΕ REPORTER.CO Web Site Όλα τα τμήματα της ιστοσελίδας
ΕΕ REPORTER.CO Ιστοσελίδα Ένα συγκεκριμένο τμήμα της ιστοσελίδας
REPORTER Σύνολο Περιοδικό της ΕΕ Περιοδικό σελίδα γραμματοσειράς
REPORTER Περιοδικό της ΕΕ σελίδα Συνδέονται σε μία σελίδα σε έντυπη και ηλεκτρονική περιοδικό
ΕΕ REPORTER.TV ΖΩΝΤΑΝΑ Ζωντανή σύνδεση τηλεοπτικό κανάλι
ΕΕ REPORTER.TV Παρακολουθήστε Πάλι TV Web Video on demand
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ iPhone & iPad ΕΕ Ζωντανή σύνδεση τηλεοπτικό κανάλι TV Web Video on demand

(γ) προβολή λογότυπο και το όνομα αναφορά -
Χορηγοί απολαμβάνουν ένα υψηλό επίπεδο Μονίμων λογότυπο και το όνομα της προβολής αναφορά.
Η ορατότητα στο Web Site παρέχεται μέσω το λογότυπο του χορηγού και σύνδεση με την εταιρική ιστοσελίδα του χορηγού.
Η ορατότητα στο περιοδικό παρέχεται από το λογότυπο του χορηγού και ένα τυπωμένο σχέση με το εταιρικό web site του χορηγού.
Η προβολή στο Live TV Web παρέχεται μέσω του λογότυπου του χορηγού.
Η ορατότητα στην τηλεόραση Web Video On Demand παρέχεται μέσω του λογότυπου του χορηγού.
Η ορατότητα για το iPhone και iPad Apps παρέχεται μέσω το λογότυπο του χορηγού και σύνδεση με την εταιρική ιστοσελίδα του χορηγού.
(δ) Διαφήμιση (προϋποθέσεις του τμήματος ΙΙ ανωτέρω. Διαφήμιση ισχύει).
(ε) Δικτύωση και ένωση εκδηλώσεων - Οι χορηγοί μπορούν να κληθούν σε δημόσιες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Πάροχο, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων, (ii) διασκέψεων. Με επιπλέον χρέωση, οι Χορηγοί ενδέχεται να συσχετιστούν με αυτές τις εκδηλώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, έχουν ορατότητα λογότυπου στις προσκλήσεις και τα προγράμματα, αναφέρονται δημόσια κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και ενδέχεται να έχουν κουλοχέρη ομιλίας και πληροφορίες για τη λίστα προγραμμάτων και συμμετεχόντων. Οι χορηγοί μπορούν επίσης να προτείνουν θέματα για τα εργαστήρια, με τα οποία στη συνέχεια θα συσχετιστούν εάν πραγματοποιηθεί το προτεινόμενο εργαστήριο.
IV.4. Επεκτασιμότητα Υπηρεσιών
Υπηρεσίες του χορηγικού πακέτου είναι modular, επιτρέποντάς τους χορηγούς για να αντικαταστήσει εύκολα ένα υπηρεσία με κάποιον άλλον, μετά από συμφωνία με τον πάροχο.
IV. 5. Κοινοποίηση σε περίπτωση αλλαγών
Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της έκθεσης για τους χορηγούς παρόμοια με εκείνη που αναγράφεται στο έντυπο παραγγελίας ή σε ανταλλαγή επιστολών, πριν από την έναρξη της χορηγία. Διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτά όταν είναι απαραίτητο και θα ενημερώσει τους χορηγούς για τυχόν σημαντικές αλλαγές.
IV.6. Επαφή
Αποστολή email σε [προστασία μέσω email] αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του Παροχέα για τους Χορηγούς.
Διεύθυνση σχόλιά σας:

REPORTER ΕΕ,
[προστασία μέσω email]

UK4 μέρες πριν

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα καταργήσει τα κεφάλαια που αντικατέστησαν την περιφερειακή βοήθεια της ΕΕ - εάν επανεκλεγεί

Παλαιστίνη4 μέρες πριν

Οι υπουργοί συναντώνται στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τη βοήθεια και την υποστήριξη προς τους Παλαιστίνιους

Περιβάλλον3 μέρες πριν

Έγκριση νόμου περί Net-Zero Industry

Hungary4 μέρες πριν

Η μυστική υπηρεσία του Όρμπαν προσπαθεί να εκφοβίσει τον φιλοευρωπαίο δήμαρχο της Βουδαπέστης

Πραγματικός έλεγχος4 μέρες πριν

Πώς η διαδικτυακή κοινότητα του MKP φύτρωσε από τα «ερείπια» του δικτύου RET

Russia3 μέρες πριν

Η ΕΕ ενεργεί κατά της ρωσικής προπαγάνδας και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Eurocities3 μέρες πριν

Μεγάλη έρευνα των Ευρωπαίων δημάρχων: Οι ηγέτες των πόλεων χρειάζονται υποστήριξη για την αντιμετώπιση των στεγαστικών και κοινωνικών κρίσεων

Αζερμπαϊτζάν2 μέρες πριν

Οι εσωτερικά εκτοπισμένοι από το Αζερμπαϊτζάν περιμένουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους

Πραγματικός έλεγχος39 δευτερόλεπτα πριν

Κατανόηση της στάσης της Νότιας Αφρικής στον πόλεμο Ρωσίας/Ουκρανίας

Thailand21 λεπτά πριν

Δέσμευση της Ταϊλάνδης για Ισότητα Γάμου

Μολδαβία29 λεπτά πριν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να αποκαλύψει επικοινωνία με την κυβέρνηση της Μολδαβίας σχετικά με κυρώσεις κατά της Shor 

Αζερμπαϊτζάν1 ώρες πριν

Μήνυμα του Προέδρου του Αζερμπαϊτζάν στη διεθνή διάσκεψη για τις νάρκες ξηράς

ΕΕ-Κίνας1 ώρες πριν

Η «υπερπαραγωγική ικανότητα» ή μάλλον ο προστατευτισμός επιστρέφει

Πραγματικός έλεγχος2 ώρες πριν

Η Nova Resistência θέτει μια σοβαρή πρόκληση για τη συνοχή της βραζιλιάνικης κοινωνίας

Αζερμπαϊτζάν4 ώρες πριν

Εξερευνώντας νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες στο Αζερμπαϊτζάν

Ukraine5 ώρες πριν

Πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τα χρέη του Mykola Lahun θα μπορούσαν να μεταφερθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας