Συνδεθείτε μαζί μας

Άμυνας

Οι υπουργοί Οικονομικών δίνουν πρωτοβουλία για την ενίσχυση της βιομηχανίας ασφάλειας και άμυνας

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ που συνήλθαν στο Λουξεμβούργο χαιρέτησαν το σχέδιο δράσης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Calviño για την ενημέρωση του ορισμού των έργων διπλής χρήσης και την επέκταση των πιστωτικών γραμμών της ΕΤΕπ σε ΜΜΕ και καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. ο Η ΕΤΕπ θα προσαρμόσει την πολιτική της για δανεισμό στη βιομηχανία ασφάλειας και άμυνας, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη χρηματοδοτική της ικανότητα. Μια ομάδα εργασίας και μια «μία στάση» θα εξορθολογίσουν τις διαδικασίες του Ομίλου ΕΤΕπ και θα επιταχύνουν τις επενδύσεις, με 6 δισεκατομμύρια ευρώ να προορίζονται για έργα σε αυτόν τον τομέα. Ο Όμιλος ΕΤΕπ θα ενισχύσει επίσης τη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και άλλους εταίρους για να αυξήσει τον αντίκτυπο, τις συνέργειες και τη συμπληρωματικότητα.

Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Όμιλος ΕΤΕπ) θα επικαιροποιήσει τις πολιτικές και το πλαίσιο δανεισμού στη βιομηχανία ασφάλειας και άμυνας. Αυτό περιλαμβάνει επικαιροποίηση του ορισμού των αγαθών και υποδομής διπλής χρήσης, καθώς και υποστήριξη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και δέσμευση για επιτάχυνση της διάθεσης κεφαλαίων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης.

Η ενίσχυση της υποστήριξης του Ομίλου ΕΤΕπ για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας της Ευρώπης είναι μία από τις κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες που σκιαγραφήθηκαν από τον Πρόεδρο Calviño και εγκρίθηκαν από τους Υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ, στη σύνοδό τους τον Φεβρουάριο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια συμφωνήθηκε ότι συγκεκριμένες προτάσεις θα συζητηθούν τον Απρίλιο.

Το Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια και την Αμυντική Βιομηχανία του Ομίλου ΕΤΕπ παρουσιάστηκε από την Πρόεδρο της ΕΤΕπ Nadia Calviño στη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN) στο Λουξεμβούργο. Το Σχέδιο Δράσης ακολουθεί δίμηνη εντατική δέσμευση με τους μετόχους, τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς και τις αγορές της Τράπεζας και ενεργεί σύμφωνα με την πρόσφατη εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για περαιτέρω βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες, διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηματοδοτική ικανότητα του Ομίλου ΕΤΕπ.

«Θα ενισχύσουμε και θα επιταχύνουμε την υποστήριξή μας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία ασφάλειας και άμυνας, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη χρηματοδοτική μας ικανότητα και τα υψηλότερα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνηση πρότυπα. Ως οικονομικός βραχίονας της ΕΕ, πρέπει να συμβάλουμε στη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας της Ευρώπης. Το σχέδιο δράσης που τέθηκε σε εφαρμογή σήμερα θα βελτιώσει τις συνθήκες χρηματοδότησης για ευρωπαϊκά έργα. Θα εργαστούμε μαζί με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, για να επιταχύνουμε έργα που διασφαλίζουν την ευημερία των πολιτών μας», δήλωσε ο Πρόεδρος Calviño.

Στο εξής, η Τράπεζα θα παραιτηθεί από την απαίτηση τα έργα διπλής χρήσης να αντλούν περισσότερο από το 50% των αναμενόμενων εσόδων τους από μη στρατιωτική χρήση. Αυτό θα ευθυγραμμίσει τον Όμιλο ΕΤΕπ με δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που περιορίζουν εξίσου τη χρηματοδότησή τους σε εξοπλισμό και υποδομές που εξυπηρετούν αμυντικές στρατιωτικές ή αστυνομικές ανάγκες, όπως αναγνώριση, επιτήρηση, προστασία και έλεγχος φάσματος, απορρύπανση, έρευνα και ανάπτυξη, εξοπλισμός, στρατιωτικός εξοπλισμός κινητικότητα, έλεγχος των συνόρων και προστασία άλλων κρίσιμων υποδομών και drones.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΕΤΕπ θα επικαιροποιήσει τους κανόνες του για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Αυτό θα ανοίξει ειδικά πιστωτικά όρια για μεγάλο αριθμό μικρότερων εταιρειών και καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων, που απαιτούν χρηματοδότηση για έργα διπλής χρήσης.

Διαφήμιση

Ο Όμιλος ΕΤΕπ σχεδιάζει επίσης να ενισχύσει άμεσα τις εταιρικές σχέσεις και τη συνεργασία με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, μεταξύ άλλων μέσω της υπογραφής και της ενημέρωσης μνημονίων συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και άλλους εταίρους.

Είναι πολύ σημαντικό ότι η Τράπεζα σχεδιάζει επίσης να εξορθολογίσει και να βελτιώσει τις εσωτερικές της διαδικασίες, δημιουργώντας μια ειδική Task Force και μια ενιαία υπηρεσία για έργα ασφάλειας και άμυνας που θα είναι λειτουργικά έως την 1η Μαΐου 2024. Αυτό θα επιταχύνει τις επενδύσεις και την πρόσβαση στον Όμιλο ΕΤΕπ χρηματοδότηση πελατών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας της Ευρώπης για τη διάθεση των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στη χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια (SESI), και έτσι θα ενισχύσει περαιτέρω την ήδη σημαντική υποστήριξη της ΕΤΕπ στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ασφάλειας και άμυνας στο υπάρχον πλαίσιο. Οι προτάσεις υπόκεινται σε εσωτερικές διαδικασίες έγκρισης του Ομίλου ΕΤΕπ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Ευρωεκλογές 20243 μέρες πριν

Οι Δανοί στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ πολιτών της ΕΕ δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν στις εκλογές της ΕΕ 

Ukraine5 μέρες πριν

Διεθνής Κοινωνιολογική Δημοσκόπηση: Οι Ουκρανοί πολίτες θεωρούν απαραίτητη τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο5 μέρες πριν

EU Reporter Election Watch

Αζερμπαϊτζάν22 ώρες πριν

Το Baku Energy Week ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο του Αζερμπαϊτζάν  

Оικονομικό2 μέρες πριν

Μια εταιρική σχέση για το κλίμα που αξίζει να ενθαρρυνθεί

Ευρωεκλογές 202422 ώρες πριν

EU Reporter Election Watch - Τα αποτελέσματα και η ανάλυση όπως εμφανίστηκαν

Πακιστάν2 μέρες πριν

Το Pavilion του Πακιστάν λάμπει στο Διεθνές Φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Διεθνές Σχολείο των Βρυξελλών

Ευρωεκλογές 20242 μέρες πριν

Εκλογές ΕΕ: ​​Τα αγόρια (και τα κορίτσια) επιστρέφουν στην πόλη

Τάσεις