Συνδεθείτε μαζί μας

κοροναϊού

Η Επιτροπή εγκρίνει ένα φλαμανδικό πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη εταιρειών που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα φλαμανδικό πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη εταιρειών που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού και τους περιορισμούς που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Το καθεστώς εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης Προσωρινό πλαίσιο. Το πρόγραμμα, το οποίο φέρει την ονομασία «Δάνεια γεφυρών στην περιοχή της Φλάνδρας», θα είναι ανοιχτό σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς, εκτός από τον χρηματοοικονομικό. Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή δανείων. Οι επιλέξιμες εταιρείες θα λάβουν έως δύο δάνεια, με επιδοτούμενο επιτόκιο 1%. Το συνολικό ύψος των δανείων θα κυμαίνεται από 10,000 € έως 400,000 € ανά δικαιούχο.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το βελγικό καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση (i) δεν θα υπερβαίνει τα 290,000 € ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τα 345,000 € ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια και τα 2.3 εκατομμύρια € ανά εταιρεία σε άλλους τομείς· και (ii) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2022. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β ) ΣΛΕΕ και τους όρους που ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες δράσεις που ανέλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορανοϊού εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό υπόθεσης SA.101133 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων σχετικά με την Επιτροπή ανταγωνισμός μετά την επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων εμπιστευτικότητας.

Διαφήμιση

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις