Συνδεθείτε μαζί μας

Περιβάλλον

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί 171 νέα έργα LIFE για το περιβάλλον και το κλίμα σε όλη την Ευρώπη με περισσότερα από 396 εκατομμύρια ευρώ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 171 νέα έργα σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο του Πρόγραμμα LIFE για δράση για το περιβάλλον και το κλίμα, worth more than €396 million. Thanks to the programme’s co-funding requirements, it will mobilise a total investment of more than €722m, which represents a 28.5 % increase compared to last year. Projects from almost all EU countries will benefit from EU support under the following sub-programmes: nature and biodiversity; circular economy and quality of life; climate change mitigation and adaptation; and clean energy transition.

LIFE projects contribute to reaching the European Green Deal’s broad range of climate, energy and environmental goals, including the EU’s aim to become climate-neutral by 2050. They support biodiversity and nature restoration, improve the quality of life of Europeans by reducing pollutants and greenhouse gas emissions, increase circularity in the economy and climate resilience, and accelerate the transition to clean energy across Europe. 

Παραδείγματα βραβευμένων έργων

Ενα από τα μεγαλύτερα φύση και βιοποικιλότητα projects involves 13 EU member states and other European countries tackling fishing bycatch in the North Atlantic, Baltic and Mediterranean waters. Led by The Netherlands, the project aims to minimise – and where possible eliminate – bycatch in the regions involved in line with the Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030.

Για να προωθήσει ένα περισσότερο κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής, one project in Bulgaria will promote sustainable consumption, prevention and separate collection of waste involving local authorities, businesses and citizens. The project aims to show how Bulgaria’s traditional landfill dumping can be replaced by new ‘pay as you throw’ door-to-door waste collection and recycling schemes.

Στήριξη μετριασμός του κλίματος, ένα γαλλικό έργο στοχεύει να καταδείξει την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα ενός καινοτόμου και οικονομικά αποδοτικού φωτοβολταϊκού συστήματος πριν το φέρει στην αγορά. Η τεχνολογία αποτελείται από ηλιακούς συλλέκτες διπλής όψης που αιωρούνται πάνω από ανεκμετάλλευτες τοποθεσίες όπως κανάλια, λεκάνες και δεξαμενές. Αυτή η τεχνολογία θα συμβάλει στη δημιουργία περισσότερης ανανεώσιμης ενέργειας, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη μείωση του ανταγωνισμού για χρήση γης.

Ένα νέο έργο πολλών χωρών θα υποστηρίξει επίσης το μετάβαση καθαρής ενέργειας στην αλυσίδα αξίας HORECA (ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστίαση) σε επτά χώρες της Ε.Ε. Το έργο στοχεύει να εκπαιδεύσει περισσότερους από 500 εργαζομένους και να δεσμεύσει περίπου 10 ενδιαφερόμενους φορείς στον κλάδο της στέγασης και των υπηρεσιών τροφίμων για την εξοικονόμηση ενέργειας που αντιστοιχεί σε 000 εκατομμύρια λαμπτήρες ετησίως.

Διαφήμιση

Με μια ματιά: νέα έργα στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της ΕΕ ύψους 396 εκατ. ευρώ 

Φύση και βιοποικιλότητα 

29 φύση και βιοποικιλότητα έργα, με συνολικό προϋπολογισμό κοντά στο 211 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει περίπου 140 εκατ. ευρώ) θα αποκαταστήσει τα γλυκά νερά, τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα και οικοτόπους· βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτηνών, των εντόμων, των ερπετών, των αμφιβίων και των θηλαστικών· ενίσχυση της διακυβέρνησης· και να υποστηρίξει την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ όπως η Πουλιά και Ενδιαιτήματα Οδηγίες και το Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030. Doing so, they will equally contribute to the EU’s implementation of the Παγκόσμια Συμφωνία Βιοποικιλότητας Κουνμίν/Μόντρεαλ.

Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής

Τα έργα LIFE θα κινητοποιηθούν €298m, εκ των οποίων θα παρέχει η ΕΕ € 94 εκατομμύρια να συνεισφέρει σε κυκλική οικονομία και βελτίωση της ποιότητας ζωής

Ένα σύνολο 36 έργα θα επικεντρωθεί χρήση νερού, ηλεκτρικά απόβλητα, χημικά, ατμοσφαιρική και ηχορύπανση να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της ΕΕ και στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την υποστήριξη της Σχέδιο δράσης Οικονομίας Εγκύκλιος

Επιπλέον, πέντε έργα θα ενισχύσει περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ζουν ζωές χωρίς τοξικά και κάνοντας βιώσιμες επιλογές τροφίμων και υποστηρίζοντας τους δήμους να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων και να εφαρμόσουν τη Συμφωνία για την Πράσινη Πόλη. Η ΕΕ θα συνεισφέρει περίπου 6 εκατ. ευρώ για συνολικό προϋπολογισμό έργου σχεδόν 10 εκατ. ευρώ. 

Μετριασμός και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής

Συνολικά, έργα 34 αξίζει περίπου 110 εκατ. ευρώ (στα οποία η ΕΕ θα παράσχει περίπου 65 εκατ. ευρώ) θα συμβάλει σε μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και κλιματική διακυβέρνηση και πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Θα ενισχύσουν την εφαρμογή του Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος και την Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή διευκολύνοντας τη στροφή προς μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη και ανθεκτική ευρωπαϊκή οικονομία.

Αυτά τα έργα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. αφαιρέσεις άνθρακα σε γεωργικές και δασικές εκτάσεις· βιώσιμα συστήματα τροφίμων· ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης· φιλικές προς το κλίμα εναλλακτικές λύσεις έναντι των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου· προσαρμογή του κλίματος σε αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και μεγαλύτερη ετοιμότητα για ακραία καιρικά φαινόμενα όπως καύσωνες και πλημμύρες. 

Μετάβαση καθαρής ενέργειας

έργα 67 με συνολικό προϋπολογισμό άνω του 102 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων η ΕΕ παρέχει περίπου 97 εκατ. ευρώ) θα βελτιώσει τις συνθήκες της αγοράς και των κανονιστικών ρυθμίσεων στην ΕΕ για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, ιδίως με την προώθηση και την ανάπτυξη λύσεων ενεργειακής απόδοσης και μικρής κλίμακας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Αυτά τα έργα υποστηρίζουν την εφαρμογή των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ορίζονται στο Σχέδιο REPowerEU και την Κατάλληλο για συσκευασία 55, καθώς και τους γενικούς στόχους της Ενεργειακής Ένωσης. 

Ιστορικό

Στα 31 χρόνια ύπαρξής του, το Πρόγραμμα LIFE έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 6,000 έργα περιβαλλοντικής και κλιματικής δράσης σε όλη την ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες. Τα 171 έργα που ανακοινώθηκαν σήμερα επιλέχθηκαν από περισσότερες από 751 αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων LIFE 2022, που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2022.

The European Commission has increased funding for the LIFE Programme by almost 60% for the 2021 – 2027 period, bringing it to €5.43 billion. The grants financed under the LIFE Programme are managed by CINEA – European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency.

Για περισσότερες πληροφορίες

Περιλήψεις έργων

Πρόγραμμα LIFE για δράση για το περιβάλλον και το κλίμα

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Business16 ώρες πριν

Η επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων: Τα τελευταία μοντέλα και οι εξελίξεις το 2024

Κιργιστάν22 ώρες πριν

Ο μέτοχος της Bakai Bank Sergei Ibragimov για την τήρηση των αντιρωσικών κυρώσεων

Καζακστάν1 ημέρες πριν

Τα Υπουργεία Εξωτερικών του Καζακστάν και του Λουξεμβούργου πραγματοποιούν πολιτικές διαβουλεύσεις

UK1 ημέρες πριν

Ο Starmer συζητά για τη συμφωνία μετανάστευσης και ασφάλειας με την ΕΕ στην Πολιτική Σύνοδο Κορυφής

Εκπαίδευση2 μέρες πριν

Αυτά είναι τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να είσαι φοιτητής το 2024

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο2 μέρες πριν

Ο Φον ντερ Λάιεν επανεξελέγη για δεύτερη θητεία

Καζακστάν2 μέρες πριν

Ο Πρόεδρος Tokayev παρουσιάζει την κρατική σημαία στην Εθνική ομάδα του Καζακστάν για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024

Μετανάστες2 μέρες πριν

Μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα έλυνε την πρόκληση της Μεσογειακής Μετανάστευσης

Τάσεις