Συνδεθείτε μαζί μας

Περιβάλλον

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί 171 νέα έργα LIFE για το περιβάλλον και το κλίμα σε όλη την Ευρώπη με περισσότερα από 396 εκατομμύρια ευρώ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 171 νέα έργα σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο του Πρόγραμμα LIFE για δράση για το περιβάλλον και το κλίμα, αξίας άνω των 396 εκατ. ευρώ. Χάρη στις απαιτήσεις συγχρηματοδότησης του προγράμματος, θα κινητοποιήσει συνολική επένδυση άνω των 722 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 28.5 % σε σύγκριση με πέρυσι. Έργα από όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ θα επωφεληθούν από τη στήριξη της ΕΕ στο πλαίσιο των ακόλουθων υποπρογραμμάτων: φύση και βιοποικιλότητα. κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής. μετριασμός και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής· και μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.

Τα έργα LIFE συμβάλλουν στην επίτευξη του ευρέος φάσματος κλιματικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της ΕΕ να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα και την αποκατάσταση της φύσης, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων μειώνοντας τους ρύπους και το θερμοκήπιο οι εκπομπές αερίων, αυξάνουν την κυκλικότητα στην οικονομία και την ανθεκτικότητα στο κλίμα και επιταχύνουν τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Παραδείγματα βραβευμένων έργων

Ενα από τα μεγαλύτερα φύση και βιοποικιλότητα Τα έργα περιλαμβάνουν 13 κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα στα ύδατα του Βόρειου Ατλαντικού, της Βαλτικής και της Μεσογείου. Με επικεφαλής τις Κάτω Χώρες, το έργο στοχεύει στην ελαχιστοποίηση - και όπου είναι δυνατόν την εξάλειψη - των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στις περιοχές που εμπλέκονται σύμφωνα με την Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030.

Για να προωθήσει ένα περισσότερο κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής, ένα έργο στη Βουλγαρία θα προωθήσει τη βιώσιμη κατανάλωση, την πρόληψη και τη χωριστή συλλογή απορριμμάτων με τη συμμετοχή τοπικών αρχών, επιχειρήσεων και πολιτών. Το έργο στοχεύει να δείξει πώς η παραδοσιακή χωματερή της Βουλγαρίας μπορεί να αντικατασταθεί από νέα συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων από πόρτα σε πόρτα.

Στήριξη μετριασμός του κλίματος, ένα γαλλικό έργο στοχεύει να καταδείξει την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα ενός καινοτόμου και οικονομικά αποδοτικού φωτοβολταϊκού συστήματος πριν το φέρει στην αγορά. Η τεχνολογία αποτελείται από ηλιακούς συλλέκτες διπλής όψης που αιωρούνται πάνω από ανεκμετάλλευτες τοποθεσίες όπως κανάλια, λεκάνες και δεξαμενές. Αυτή η τεχνολογία θα συμβάλει στη δημιουργία περισσότερης ανανεώσιμης ενέργειας, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη μείωση του ανταγωνισμού για χρήση γης.

Ένα νέο έργο πολλών χωρών θα υποστηρίξει επίσης το μετάβαση καθαρής ενέργειας στην αλυσίδα αξίας HORECA (ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστίαση) σε επτά χώρες της Ε.Ε. Το έργο στοχεύει να εκπαιδεύσει περισσότερους από 500 εργαζομένους και να δεσμεύσει περίπου 10 ενδιαφερόμενους φορείς στον κλάδο της στέγασης και των υπηρεσιών τροφίμων για την εξοικονόμηση ενέργειας που αντιστοιχεί σε 000 εκατομμύρια λαμπτήρες ετησίως.

Διαφήμιση

Με μια ματιά: νέα έργα στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της ΕΕ ύψους 396 εκατ. ευρώ 

Φύση και βιοποικιλότητα 

29 φύση και βιοποικιλότητα έργα, με συνολικό προϋπολογισμό κοντά στο 211 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει περίπου 140 εκατ. ευρώ) θα αποκαταστήσει τα γλυκά νερά, τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα και οικοτόπους· βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτηνών, των εντόμων, των ερπετών, των αμφιβίων και των θηλαστικών· ενίσχυση της διακυβέρνησης· και να υποστηρίξει την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ όπως η Πουλιά και το Ενδιαιτήματα Οδηγίες και το Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλουν εξίσου στην εφαρμογή της από την ΕΕ Παγκόσμια Συμφωνία Βιοποικιλότητας Κουνμίν/Μόντρεαλ.

Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής

Τα έργα LIFE θα κινητοποιηθούν €298m, εκ των οποίων θα παρέχει η ΕΕ € 94 εκατομμύρια να συνεισφέρει σε κυκλική οικονομία και βελτίωση της ποιότητας ζωής

Ένα σύνολο 36 έργα θα επικεντρωθεί χρήση νερού, ηλεκτρικά απόβλητα, χημικά, ατμοσφαιρική και ηχορύπανση να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της ΕΕ και στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την υποστήριξη της Σχέδιο δράσης Οικονομίας Εγκύκλιος

Επιπλέον, πέντε έργα θα ενισχύσει περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ζουν ζωές χωρίς τοξικά και κάνοντας βιώσιμες επιλογές τροφίμων και υποστηρίζοντας τους δήμους να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων και να εφαρμόσουν τη Συμφωνία για την Πράσινη Πόλη. Η ΕΕ θα συνεισφέρει περίπου 6 εκατ. ευρώ για συνολικό προϋπολογισμό έργου σχεδόν 10 εκατ. ευρώ. 

Μετριασμός και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής

Συνολικά, έργα 34 αξίζει περίπου 110 εκατ. ευρώ (στα οποία η ΕΕ θα παράσχει περίπου 65 εκατ. ευρώ) θα συμβάλει σε μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και κλιματική διακυβέρνηση και πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Θα ενισχύσουν την εφαρμογή του Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος και το Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή διευκολύνοντας τη στροφή προς μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη και ανθεκτική ευρωπαϊκή οικονομία.

Αυτά τα έργα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. αφαιρέσεις άνθρακα σε γεωργικές και δασικές εκτάσεις· βιώσιμα συστήματα τροφίμων· ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης· φιλικές προς το κλίμα εναλλακτικές λύσεις έναντι των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου· προσαρμογή του κλίματος σε αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και μεγαλύτερη ετοιμότητα για ακραία καιρικά φαινόμενα όπως καύσωνες και πλημμύρες. 

Μετάβαση καθαρής ενέργειας

έργα 67 με συνολικό προϋπολογισμό άνω του 102 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων η ΕΕ παρέχει περίπου 97 εκατ. ευρώ) θα βελτιώσει τις συνθήκες της αγοράς και των κανονιστικών ρυθμίσεων στην ΕΕ για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, ιδίως με την προώθηση και την ανάπτυξη λύσεων ενεργειακής απόδοσης και μικρής κλίμακας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Αυτά τα έργα υποστηρίζουν την εφαρμογή των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ορίζονται στο Σχέδιο REPowerEU και το Κατάλληλο για συσκευασία 55, καθώς και τους γενικούς στόχους της Ενεργειακής Ένωσης. 

Ιστορικό

Στα 31 χρόνια ύπαρξής του, το Πρόγραμμα LIFE έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 6,000 έργα περιβαλλοντικής και κλιματικής δράσης σε όλη την ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες. Τα 171 έργα που ανακοινώθηκαν σήμερα επιλέχθηκαν από περισσότερες από 751 αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων LIFE 2022, που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2022.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε τη χρηματοδότηση για το Πρόγραμμα LIFE κατά σχεδόν 60% για την περίοδο 2021 - 2027, φτάνοντας τα 5.43 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE διαχειρίζεται η CINEA - European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency.

Για περισσότερες πληροφορίες

Περιλήψεις έργων

Πρόγραμμα LIFE για δράση για το περιβάλλον και το κλίμα

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Η ενδοοικογενειακή βία4 μέρες πριν

Η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος ενισχύουν τη δέσμευσή τους για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών από τη βία

Βέλγιο21 ώρες πριν

Belt & Road και το «The Governance of China» του Προέδρου Xi Jinping

Τσιγάρα4 μέρες πριν

Η ζωή των καπνιστών κινδυνεύει όταν τους αρνούνται εναλλακτικές λύσεις αντί του τσιγάρου

Εγκύκλιος οικονομία3 μέρες πριν

Η σουηδική εταιρεία αναπτύσσει νέες ίνες και διαδικασίες για μια πιο κυκλική κοινωνία

Αζερμπαϊτζάν2 μέρες πριν

Ποιος είναι ο λόγος της έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ-Αζερμπαϊτζάν;

Russia4 μέρες πριν

Το εμπόριο αγαθών της ΕΕ με τη Ρωσία παραμένει χαμηλό

ΤΠΕ4 μέρες πριν

Τι κάνουν οι άνθρωποι με τον παλιό εξοπλισμό ΤΠΕ;

Ευρωπαϊκή Επιτροπή4 μέρες πριν

Η Επιτροπή ανακοινώνει τα νικητήρια έργα στην Ισπανία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία των βραβείων #BeActive 2023 που υποστηρίζουν πρωτοβουλίες για έναν υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής

Croatia28 λεπτά πριν

Η Επιτροπή εκταμιεύει την τρίτη πληρωμή 700 εκατ. ευρώ στην Κροατία στο πλαίσιο της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

COP281 ώρες πριν

Η ΕΕ ζητά υψηλότερη φιλοδοξία στο COP28 με επιταχυνόμενες μειώσεις εκπομπών και μετάβαση στην καθαρή ενέργεια

Κεντρική Ασία2 ώρες πριν

Προοπτικές διεθνούς συνεργασίας για τη διασφάλιση της κλιματικής ανθεκτικότητας στην Κεντρική Ασία

Βέλγιο21 ώρες πριν

Belt & Road και το «The Governance of China» του Προέδρου Xi Jinping

Άμυνας21 ώρες πριν

ΕΕ και Μαυροβούνιο ενισχύουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή22 ώρες πριν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει δύο νέες γεωγραφικές ενδείξεις από την Πορτογαλία και τη Σουηδία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή23 ώρες πριν

Η Λισαβόνα και το Λινκόπινγκ κερδίζουν τα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας 2023

Ευρωπαϊκή Επιτροπή1 ημέρες πριν

86 εκατομμύρια πλαστά αντικείμενα αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ κρατήθηκαν πέρυσι στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και στα σύνορα

Τάσεις