Συνδεθείτε μαζί μας

Η πολιτική ασύλου

Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο: Τελική έγκριση της αναθεωρημένης μπλε κάρτας της ΕΕ για την προσέλκυση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης στην Ευρώπη

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Σήμερα (7 Οκτωβρίου) το Συμβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για την είσοδο και τη διαμονή εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης εκτός της ΕΕ, μετά τη θετική ψηφοφορία των ευρωβουλευτών στις 15 Σεπτεμβρίου. Αυτό σηματοδοτεί η τελική έγκριση των νέων κανόνων τους οποίους θα πρέπει να μεταφέρουν τα κράτη μέλη εντός δύο ετών από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα. Σύμφωνα με το αναθεωρημένη οδηγία για την μπλε κάρτα, οι εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης θα μπορούν να μετακινούνται πιο εύκολα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία να αλλάξουν θέση ή εργοδότη στην ΕΕ. Οι απαιτήσεις για μισθό, διάρκεια απασχόλησης και αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων θα απλοποιηθούν και νέοι κανόνες θα διευκολύνουν τα μέλη της οικογένειας των κατόχων μπλε κάρτας της ΕΕ να έρθουν στην ΕΕ. Τέλος, οι ειδικευμένοι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτηση για μπλε κάρτα ΕΕ. Ως ένας από τους βασικούς στόχους του Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το νέο σχέδιο θα προσελκύσει νέες δεξιότητες και ταλέντα που χρειάζεται η ΕΕ και παρέχοντας μια νομική οδό για τους εργαζόμενους στην ΕΕ, θα βοηθήσει επίσης στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Περισσότερες πληροφορίες για τους νέους κανόνες είναι διαθέσιμες εδώ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Η πολιτική ασύλου

Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο: Αναφορά για τις εξελίξεις και την εντατικοποίηση της καταπολέμησης της εκμετάλλευσης των μεταναστών

Δημοσιευμένα

on

Ένα χρόνο μετά την έγκριση της πρότασης για ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα Έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλοΤο Η Επιτροπή εγκρίνει επίσης μια ανανεωμένη Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του λαθρεμπορίου μεταναστών και σε έναν Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις κυρώσεις των εργοδοτώνΤο Στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης της μετανάστευσης στο πλαίσιο του Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, αυτές οι πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην πρόληψη της οργανωμένης εκμετάλλευσης των μεταναστών και στη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης, σε συνοχή με τον στόχο του Νέου Συμφώνου να προωθήσει τη βιώσιμη και τακτική διαχείριση της μετανάστευσης. Οι πρωτοβουλίες θα αντιμετωπίσουν τόσο τις επίμονες προκλήσεις για τη διάλυση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, όσο και την ανάγκη προσαρμογής σε νέες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου μεταναστών που χρηματοδοτείται από το κράτος, ως απάντηση στην κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία.

Ο Αντιπρόεδρος Μαργαρίτης Σχοινάς, προωθώντας τον ευρωπαϊκό μας τρόπο ζωής, δήλωσε: «Την περασμένη εβδομάδα συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που βάλαμε τις προτάσεις μας στο τραπέζι για ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ενώ η πρόοδος στην υιοθέτησή τους ήταν οδυνηρά αργή, ταυτόχρονα, οι μεταναστευτικές προκλήσεις συνέχισαν να εμφανίζονται σε νέες και παλιές μορφές. Από τη συνεχιζόμενη πίεση στην Κεντρική Μεσόγειο, την επιδείνωση της κατάστασης στο Αφγανιστάν και τη νέα πίεση στα ανατολικά σύνορά μας, όλες αυτές οι εξελίξεις δείχνουν την επιτακτική ανάγκη για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό πλαίσιο ασύλου και μετανάστευσης. Οι προτάσεις του Συμφώνου, εάν υιοθετηθούν, θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά την ικανότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος. Και αν μάθαμε κάτι τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να είναι ότι το να πετάς σόλο σε αυτά τα θέματα δεν είναι επιλογή. Τώρα είναι η ώρα να συγκεντρωθούμε για λύσεις ».

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson δήλωσε: «Έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στο Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, και τα πρόσφατα γεγονότα υπογραμμίζουν τον επείγοντα χαρακτήρα της προόδου στις προσεκτικά ισορροπημένες προτάσεις μας: ο έλεγχος και οι προτάσεις Eurodac θα επιτρέψουν τον κατάλληλο έλεγχο όλων όσοι φθάνουν στην ΕΕ, ενώ επαινούνται από τις προτάσεις μας για την αλληλεγγύη. Η συμφωνία για τον κανονισμό πλαίσιο επανεγκατάστασης θα βοηθήσει την Ευρώπη να έχει μια ισχυρότερη φωνή στην παγκόσμια σκηνή, δείχνοντας πώς εμείς και τα κράτη μέλη προσφέρουμε πρακτικά προστασία στα άτομα που έχουν ανάγκη. Έχουμε ισορροπία, τώρα χρειαζόμαστε παράδοση ».

Έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλο: Νέο Σύμφωνο, ένα έτος μετά

Διαφήμιση

Η σημερινή έκθεση καταγράφει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τις βασικές εξελίξεις στην πολιτική μετανάστευσης και ασύλου τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, προσδιορίζει τις βασικές προκλήσεις και τονίζει τις προοπτικές προόδου, καθορίζοντας τα βήματα που θα οδηγήσουν σε μια πιο ισχυρή, βιώσιμη και δίκαιη πολιτική μετανάστευσης και ασύλου.

Καλύπτει όλες τις πτυχές της διαχείρισης της μετανάστευσης. Περιλαμβάνει την κατάσταση των μεταναστευτικών κινήσεων, καταγράφει τον αντίκτυπο της πανδημίας, καλύπτει τη δράση των οργανισμών της ΕΕ για τη διαχείριση των συνόρων και το άσυλο, τη συνεχή υποστήριξη που παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη υπό πίεση, χρηματοδότηση και το ζήτημα της μη εξουσιοδοτημένες μετακινήσεις εντός της ΕΕ. Τονίζει την άμεση ανταπόκριση της ΕΕ στην κατάσταση στο Αφγανιστάν, τη στήριξη της ΕΕ στην Ελλάδα και την αντίδραση στις αφίξεις από τη Λευκορωσία. Παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την πρόοδο στην ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου και παρέχει μια πλήρη επισκόπηση της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους, με βάση τη νέα προσέγγιση που καθορίζεται στο Σύμφωνο. Η έκθεση εξετάζει επίσης την πρόοδο όσον αφορά την ένταξη και την ένταξη.

Η ΕΕ έχει λάβει πολλές ενέργειες για να βελτιώσει την ικανότητά της να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες προκλήσεις της διαχείρισης της μετανάστευσης. Η ταχεία και εποικοδομητική πρόοδος όσον αφορά τους νομοθετικούς φακέλους στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου είναι πλέον ζωτικής σημασίας και θα χρησιμεύσει για την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να προστατεύει τα σύνορά της, θα δεχτεί όσους έχουν δικαίωμα να έρθουν σε ανθρώπινες συνθήκες, καθώς και θα μεταχειριστούν όσους δεν απολαμβάνουν αυτό το δικαίωμα με αξιοπρέπεια, σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ.

Διαφήμιση

Ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του λαθρεμπορίου μεταναστών (2021-2025)

Η πρόληψη και η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου μεταναστών είναι βασικός στρατηγικός στόχος της Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο και το Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια που απαιτεί συνεχή διεθνή συνεργασία και συντονισμό. Με βάση την πρόοδο που έχει σημειώσει ο πρώτος Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του λαθρεμπορίου μεταναστών (2015-2020), η Επιτροπή σε συνεργασία με τον Highπατο Εκπρόσωπο:

 • Ανάπτυξη Επιχειρησιακές συμπράξεις κατά του λαθρεμπορίου με συγκεκριμένα εργαλεία στο πλαίσιο ολοκληρωμένων, ισορροπημένων, εξατομικευμένων και αμοιβαία επωφελών εταιρικών μεταναστευτικών συμπράξεων, με περαιτέρω εμπιστοσύνη και αμοιβαία συνεργασία.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη όλων των επιχειρησιακών, νομικών, διπλωματικών και οικονομικών εργαλείων που διαθέτει η ΕΕ για την αντιμετώπιση των εργαλειοποίηση της παράτυπης μετανάστευσης από κρατικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της λήψης επακόλουθων μέτρων σε διάφορους τομείς πολιτικής, όπως οι θεωρήσεις, το εμπόριο, η ανάπτυξη, η οικονομική βοήθεια και άλλα. Η μερική αναστολή του Συμφωνία διευκόλυνσης θεωρήσεων με τη Λευκορωσία, το οποίο προτείνει σήμερα η Επιτροπή, είναι ένα παράδειγμα τέτοιων μέτρων.
 • Βελτίωση της εφαρμογής του νομικό πλαίσιο για την επιβολή κυρώσεων λαθρεμποροι? συμπεριλαμβανομένου του Πρωτοκόλλου του ΟΗΕ για τη λαθρεμπόριο μεταναστών από ξηρά, θάλασσα και αέρα, συμπληρώνοντας τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος και, εντός της ΕΕ, το «πακέτο διευκολυντών».
 • Βελτίωση της εφαρμογής του νόμιμου πλαίσιο προστασίας από την εκμετάλλευση? συμπεριλαμβανομένου του Οδηγία κατά της εμπορίας ανθρώπων, Οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, Οδηγία για άδεια παραμονής και το Οδηγία για τις κυρώσεις των εργοδοτών.
 • Ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες διαδικτυακές πρακτικές και εργαλεία που διευκολύνουν το λαθρεμπόριο, μέσω ενισχυμένης επιχειρησιακής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών και των οργανισμών της ΕΕ.
 • Αυξάνουν έρευνα και συλλογή δεδομένων για καλύτερη κατανόηση των μεταναστευτικών τάσεων, της φύσης και του εύρους των εγκληματικών δικτύων, των επιπτώσεων των πολιτικών κατά του λαθρεμπορίου και του «τρόπου λειτουργίας» των εγκληματικών δικτύων.

Αναφορά επικοινωνίας σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις κυρώσεις των εργοδοτών

Η παράνομη απασχόληση αποτελεί βασικό κίνητρο για παράτυπη μετανάστευση. Είναι επιζήμιο τόσο από ανθρώπινη όσο και από οικονομική άποψη, εκθέτοντας τους ανθρώπους σε κινδύνους εκμετάλλευσης, καθώς οδηγεί σε απώλειες στα δημόσια οικονομικά και μειώνοντας τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το σεμινάριο Οδηγία για τις κυρώσεις των εργοδοτών παρέχει ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παράνομης απασχόλησης παράτυπων μεταναστών. Η σημερινή έκθεση εντοπίζει ενέργειες για τη βελτίωση του τρόπου εφαρμογής της οδηγίας, την αντιμετώπιση της αναποτελεσματικής χρήσης των κανόνων για τις κυρώσεις, τα προστατευτικά μέτρα και τους ελέγχους των κρατών μελών για τον εντοπισμό καταχρηστικών εργοδοτών και την προστασία των μεταναστών από την εκμετάλλευση. Για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη βελτίωση της εφαρμογής των κοινά αποδεκτών κανόνων της ΕΕ, η Επιτροπή θα:

 • Προώθηση του διαλόγου με τις αρχές των κρατών μελών και διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, μεταξύ άλλων μέσω της επανεκκίνησης της ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για την παράτυπη μετανάστευση σχετικά με την οδηγία για τις κυρώσεις των εργοδοτών το 2021.
 • Υποστήριξη κοινής χρήσης του καλές πρακτικές συνεργαζόμενοι με φορείς όπως οι εθνικές αρχές εργασίας και μετανάστευσης, συνδικάτα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικοί εταίροι, διεθνείς οργανισμοί και η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
 • Συνεχώς παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας και να επικεντρωθεί στην αποτελεσματική επιβολή της, κινώντας διαδικασίες επί παραβάσει, εφόσον απαιτείται.

Μέχρι το τέλος του 2022, η Επιτροπή θα εφαρμόσει τα μέτρα που παρουσιάζονται στην ανακοίνωση και θα υποβάλει έκθεση για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στην επόμενη έκθεση εφαρμογής που θα ανακοινωθεί το αργότερο το 2024. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η Επιτροπή θα εξετάσει στη συνέχεια εάν δικαιολογούνται τροποποιήσεις στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Ιστορικό

Η σημερινή δέσμη προτάσεων είναι μία από τις ενέργειες που ακολουθούν το Σύμφωνο, όπως ανακοινώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Εκτός από τα δεδομένα που παρέχονται στην έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλο, νέες στατιστικές πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στο a ειδική ιστοσελίδα στατιστικών ενημερώθηκε σήμερα. Τα πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η πανδημία COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στη μετανάστευση το 2020, με τον αριθμό των νόμιμων και παράτυπων αφίξεων να μειώνεται σε σύγκριση με το 2019. Τα προσωρινά δεδομένα δείχνουν ότι ο πληθυσμός της ΕΕ συρρικνώθηκε κατά περίπου 300,000 άτομα το 2020, εν μέρει λόγω λιγότερη καθαρή μετανάστευση αλλά και λόγω αυξημένου αριθμού θανάτων λόγω της πανδημίας. Η μείωση των αφίξεων το 2020 ήταν προσωρινή, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία του 2021 δείχνουν αύξηση από έτος σε έτος. Αυτό ισχύει, ιδίως, για παράτυπες αφίξεις στα δρομολόγια της Κεντρικής Μεσογείου, της Δυτικής Μεσογείου και των Ανατολικών συνόρων (από τη Λευκορωσία). Τα κράτη μέλη συνέχισαν να μειώνουν το σύνολο των αιτήσεων ασύλου: στα τέλη Ιουνίου, εκκρεμούσαν περίπου 700,000 αιτήσεις στην ΕΕ, το χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2015.

Περισσότερες πληροφορίες

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Συνέχισε να διαβάζεις

Η πολιτική ασύλου

Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο: Αναφορά για τις εξελίξεις και την εντατικοποίηση της καταπολέμησης της εκμετάλλευσης των μεταναστών

Δημοσιευμένα

on

Ένα χρόνο μετά την έγκριση της πρότασης για ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, η Επιτροπή υπέβαλε α Έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Η Επιτροπή εγκρίνει επίσης μια ανανεωμένη Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του λαθρεμπορίου μεταναστών και σε έναν Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις κυρώσεις των εργοδοτώνΤο Στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης της μετανάστευσης στο πλαίσιο του Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, αυτές οι πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην πρόληψη της οργανωμένης εκμετάλλευσης των μεταναστών και στη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης, σε συνοχή με τον στόχο του Νέου Συμφώνου να προωθήσει τη βιώσιμη και τακτική διαχείριση της μετανάστευσης. Οι πρωτοβουλίες θα αντιμετωπίσουν τόσο τις επίμονες προκλήσεις για τη διάλυση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, όσο και την ανάγκη προσαρμογής σε νέες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου μεταναστών που χρηματοδοτείται από το κράτος, ως απάντηση στην κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία.

Ο Αντιπρόεδρος Μαργαρίτης Σχοινάς, προωθώντας τον ευρωπαϊκό μας τρόπο ζωής, δήλωσε: «Την περασμένη εβδομάδα συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που βάλαμε τις προτάσεις μας στο τραπέζι για ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ενώ η πρόοδος στην υιοθέτησή τους ήταν οδυνηρά αργή, ταυτόχρονα, οι μεταναστευτικές προκλήσεις συνέχισαν να εμφανίζονται σε νέες και παλιές μορφές. Από τη συνεχιζόμενη πίεση στην Κεντρική Μεσόγειο, την επιδείνωση της κατάστασης στο Αφγανιστάν και τη νέα πίεση στα ανατολικά σύνορά μας, όλες αυτές οι εξελίξεις δείχνουν την επιτακτική ανάγκη για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό πλαίσιο ασύλου και μετανάστευσης. Οι προτάσεις του Συμφώνου, εάν υιοθετηθούν, θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά την ικανότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος. Και αν μάθαμε κάτι τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να είναι ότι το να πετάς σόλο σε αυτά τα θέματα δεν είναι επιλογή. Τώρα είναι η ώρα να συγκεντρωθούμε για λύσεις ».

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson δήλωσε: «Έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στο Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, και τα πρόσφατα γεγονότα υπογραμμίζουν τον επείγοντα χαρακτήρα της προόδου στις προσεκτικά ισορροπημένες προτάσεις μας: οι προτάσεις ελέγχου και Eurodac θα επιτρέψουν τον κατάλληλο έλεγχο όλων όσοι φθάνουν στην ΕΕ, ενώ επαινούνται από τις προτάσεις μας για την αλληλεγγύη. Η συμφωνία για τον κανονισμό πλαίσιο επανεγκατάστασης θα βοηθήσει την Ευρώπη να έχει μια ισχυρότερη φωνή στην παγκόσμια σκηνή, δείχνοντας πώς εμείς και τα κράτη μέλη προσφέρουμε πρακτικά προστασία στα άτομα που έχουν ανάγκη. Έχουμε ισορροπία, τώρα χρειαζόμαστε παράδοση ».

Διαφήμιση

Έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλο: Νέο Σύμφωνο, ένα έτος μετά

Η σημερινή έκθεση καταγράφει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τις βασικές εξελίξεις στην πολιτική μετανάστευσης και ασύλου τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, προσδιορίζει τις βασικές προκλήσεις και τονίζει τις προοπτικές προόδου, καθορίζοντας τα βήματα που θα οδηγήσουν σε μια πιο ισχυρή, βιώσιμη και δίκαιη πολιτική μετανάστευσης και ασύλου.

Καλύπτει όλες τις πτυχές της διαχείρισης της μετανάστευσης. Περιλαμβάνει την κατάσταση των μεταναστευτικών κινήσεων, καταγράφει τον αντίκτυπο της πανδημίας, καλύπτει τη δράση των οργανισμών της ΕΕ για τη διαχείριση των συνόρων και το άσυλο, τη συνεχή υποστήριξη που παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη υπό πίεση, χρηματοδότηση και το ζήτημα της μη εξουσιοδοτημένες μετακινήσεις εντός της ΕΕ. Τονίζει την άμεση ανταπόκριση της ΕΕ στην κατάσταση στο Αφγανιστάν, τη στήριξη της ΕΕ στην Ελλάδα και την αντίδραση στις αφίξεις από τη Λευκορωσία. Παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την πρόοδο στην ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου και παρέχει μια πλήρη επισκόπηση της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους, με βάση τη νέα προσέγγιση που καθορίζεται στο Σύμφωνο. Η έκθεση εξετάζει επίσης την πρόοδο όσον αφορά την ένταξη και την ένταξη.

Διαφήμιση

Η ΕΕ έχει λάβει πολλές ενέργειες για να βελτιώσει την ικανότητά της να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες προκλήσεις της διαχείρισης της μετανάστευσης. Η ταχεία και εποικοδομητική πρόοδος όσον αφορά τους νομοθετικούς φακέλους στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου είναι πλέον ζωτικής σημασίας και θα χρησιμεύσει για την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να προστατεύει τα σύνορά της, θα δεχτεί όσους έχουν δικαίωμα να έρθουν σε ανθρώπινες συνθήκες, καθώς και θα μεταχειριστούν όσους δεν απολαμβάνουν αυτό το δικαίωμα με αξιοπρέπεια, σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ.

Ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του λαθρεμπορίου μεταναστών (2021-2025)

Η πρόληψη και η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου μεταναστών είναι βασικός στρατηγικός στόχος της Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο και το Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια που απαιτεί συνεχή διεθνή συνεργασία και συντονισμό. Με βάση την πρόοδο που έχει σημειώσει ο πρώτος Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του λαθρεμπορίου μεταναστών (2015-2020), η Επιτροπή σε συνεργασία με τον Highπατο Εκπρόσωπο:

 • Ανάπτυξη Επιχειρησιακές συμπράξεις κατά του λαθρεμπορίου με συγκεκριμένα εργαλεία στο πλαίσιο ολοκληρωμένων, ισορροπημένων, εξατομικευμένων και αμοιβαία επωφελών μεταναστευτικών συμπράξεων, με περαιτέρω εμπιστοσύνη και αμοιβαία συνεργασία.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη όλων των επιχειρησιακών, νομικών, διπλωματικών και οικονομικών εργαλείων που διαθέτει η ΕΕ για την αντιμετώπιση των εργαλειοποίηση της παράτυπης μετανάστευσης από κρατικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της λήψης επακόλουθων μέτρων σε διάφορους τομείς πολιτικής, όπως οι θεωρήσεις, το εμπόριο, η ανάπτυξη, η οικονομική βοήθεια και άλλα. Η μερική αναστολή του Συμφωνία διευκόλυνσης θεωρήσεων με τη Λευκορωσία, το οποίο προτείνει σήμερα η Επιτροπή, είναι ένα παράδειγμα τέτοιων μέτρων.
 • Βελτίωση της εφαρμογής του νομικό πλαίσιο για την επιβολή κυρώσεων λαθρεμποροι? συμπεριλαμβανομένου του Πρωτοκόλλου του ΟΗΕ για τη λαθρεμπόριο μεταναστών από ξηρά, θάλασσα και αέρα, συμπληρώνοντας τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος και, εντός της ΕΕ, το «πακέτο διευκολυντών».
 • Βελτίωση της εφαρμογής του νόμιμου πλαίσιο προστασίας από την εκμετάλλευση? συμπεριλαμβανομένου του Οδηγία κατά της εμπορίας ανθρώπων, Οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, Οδηγία για άδεια παραμονής και το Οδηγία για τις κυρώσεις των εργοδοτών.
 • Ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες διαδικτυακές πρακτικές και εργαλεία που διευκολύνουν το λαθρεμπόριο, μέσω ενισχυμένης επιχειρησιακής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών και των οργανισμών της ΕΕ.
 • Αυξάνουν έρευνα και συλλογή δεδομένων για καλύτερη κατανόηση των μεταναστευτικών τάσεων, της φύσης και του εύρους των εγκληματικών δικτύων, των επιπτώσεων των πολιτικών κατά του λαθρεμπορίου και του «τρόπου λειτουργίας» των εγκληματικών δικτύων.

Αναφορά επικοινωνίας σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις κυρώσεις των εργοδοτών

Η παράνομη απασχόληση αποτελεί βασικό κίνητρο για παράτυπη μετανάστευση. Είναι επιζήμιο τόσο από ανθρώπινη όσο και από οικονομική άποψη, εκθέτοντας τους ανθρώπους σε κινδύνους εκμετάλλευσης, καθώς οδηγεί σε απώλειες στα δημόσια οικονομικά και μειώνοντας τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το σεμινάριο Οδηγία για τις κυρώσεις των εργοδοτών παρέχει ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παράνομης απασχόλησης παράτυπων μεταναστών. Η σημερινή έκθεση εντοπίζει δράσεις για τη βελτίωση του τρόπου εφαρμογής της οδηγίας, την αντιμετώπιση της αναποτελεσματικής χρήσης των κανόνων για τις κυρώσεις, τα προστατευτικά μέτρα και τους ελέγχους των κρατών μελών για τον εντοπισμό καταχρηστικών εργοδοτών και την προστασία των μεταναστών από την εκμετάλλευση. Για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη βελτίωση της εφαρμογής των κοινά συμφωνημένων κανόνων της ΕΕ, η Επιτροπή θα:

 • Προώθηση του διαλόγου με τις αρχές των κρατών μελών και διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, μεταξύ άλλων μέσω της επανεκκίνησης της ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για την παράτυπη μετανάστευση σχετικά με την οδηγία για τις κυρώσεις των εργοδοτών το 2021.
 • Υποστήριξη κοινής χρήσης του καλές πρακτικές συνεργαζόμενοι με φορείς όπως οι εθνικές αρχές εργασίας και μετανάστευσης, συνδικάτα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικοί εταίροι, διεθνείς οργανισμοί και η ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
 • Συνεχώς παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας και να επικεντρωθεί στην αποτελεσματική επιβολή της, κινώντας διαδικασίες επί παραβάσει, εφόσον απαιτείται.

Μέχρι το τέλος του 2022, η Επιτροπή θα εφαρμόσει τα μέτρα που παρουσιάζονται στην ανακοίνωση και θα υποβάλει έκθεση για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στην επόμενη έκθεση εφαρμογής που θα ανακοινωθεί το αργότερο το 2024. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η Επιτροπή θα εξετάσει στη συνέχεια εάν δικαιολογούνται τροποποιήσεις στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Ιστορικό

Η σημερινή δέσμη προτάσεων είναι μία από τις ενέργειες που ακολουθούν το Σύμφωνο, όπως ανακοινώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Εκτός από τα δεδομένα που παρέχονται στην έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλο, νέες στατιστικές πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στο a ειδική ιστοσελίδα στατιστικών ενημερώθηκε σήμερα. Τα πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η πανδημία COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στη μετανάστευση το 2020, με τον αριθμό των νόμιμων και παράτυπων αφίξεων να μειώνεται σε σύγκριση με το 2019. Τα προσωρινά δεδομένα δείχνουν ότι ο πληθυσμός της ΕΕ συρρικνώθηκε κατά περίπου 300,000 άτομα το 2020, εν μέρει λόγω λιγότερη καθαρή μετανάστευση αλλά και λόγω αυξημένου αριθμού θανάτων λόγω της πανδημίας. Η μείωση των αφίξεων το 2020 ήταν προσωρινή, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία του 2021 δείχνουν αύξηση από έτος σε έτος. Αυτό ισχύει, ιδίως, για παράτυπες αφίξεις στα δρομολόγια της Κεντρικής Μεσογείου, της Δυτικής Μεσογείου και των Ανατολικών συνόρων (από τη Λευκορωσία). Τα κράτη μέλη συνέχισαν να μειώνουν το σύνολο των αιτήσεων ασύλου: στα τέλη Ιουνίου, εκκρεμούσαν περίπου 700,000 αιτήσεις στην ΕΕ, το χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2015.

Περισσότερες πληροφορίες

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Συνέχισε να διαβάζεις

Η πολιτική ασύλου

Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο: Αναφορά για τις εξελίξεις και την εντατικοποίηση της καταπολέμησης της εκμετάλλευσης των μεταναστών

Δημοσιευμένα

on

Ένα χρόνο μετά την έγκριση της πρότασης για ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλο. Η σημερινή έκθεση καταγράφει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τις βασικές εξελίξεις στην πολιτική μετανάστευσης και ασύλου τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, προσδιορίζει τις βασικές προκλήσεις και τονίζει τις προοπτικές προόδου, καθορίζοντας τα βήματα που θα οδηγήσουν σε μια πιο ισχυρή, βιώσιμη και δίκαιη πολιτική μετανάστευσης και ασύλου. Εκτός από τα δεδομένα που παρέχονται στην έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλο, νέες στατιστικές πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες σε ειδική ιστοσελίδα στατιστικών που ενημερώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου.

Η Επιτροπή εγκρίνει επίσης ένα ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του λαθρεμπορίου μεταναστών και μια ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις κυρώσεις των εργοδοτών. Στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης για τη μετανάστευση στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, αυτές οι πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην πρόληψη της οργανωμένης εκμετάλλευσης των μεταναστών και στη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης, σε συνοχή με τον στόχο του Νέου Συμφώνου να προωθήσει τη βιώσιμη και ομαλή διαχείριση της μετανάστευσης. Οι πρωτοβουλίες θα αντιμετωπίσουν τόσο τις επίμονες προκλήσεις για τη διάλυση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, όσο και την ανάγκη προσαρμογής σε νέες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου μεταναστών που χρηματοδοτείται από το κράτος, ως απάντηση στην κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία. Ως άμεσο βήμα, η Επιτροπή προτείνει επίσης σήμερα να αναστείλει εν μέρει τη συμφωνία διευκόλυνσης των θεωρήσεων ΕΕ -Λευκορωσίας για υπαλλήλους του καθεστώτος της Λευκορωσίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έκθεση για τη μετανάστευση και το Aslyum, ο ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του λαθρεμπορίου μεταναστών και το Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις κυρώσεις των εργοδοτών διατίθεται σε:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόταση μερικής αναστολής της συμφωνίας διευκόλυνσης των θεωρήσεων ΕΕ -Λευκορωσίας για υπαλλήλους του καθεστώτος της Λευκορωσίας διατίθεται σε: 

Διαφήμιση

Η συνέντευξη Τύπου με τον Αντιπρόεδρο Schinas και Επίτροπε Johansson είναι διαθέσιμη στις EbS.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις