Συνδεθείτε μαζί μας

Διαφθορά

Περιλήψεις των εθνικών κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Έκθεση Καταπολέμησης της Διαφθοράς

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

051112-corruptioneurope-mAustria

Austria's fight against corruption has been strengthened by efforts in prevention and prosecution. In this report, the European Commission is suggesting that Austria ensures the necessary resources to specialised prosecutors for processing corruption cases. Furthermore, making access to bank account information easier, in cases of suspicion of corruption, would also make the prosecution of bribery more effective. The Commission also suggests that Austria introduces a monitoring mechanism for checking declarations of assets for elected and appointed senior officials.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and 66% of Austrians, agree that corruption is widespread in their home country. The polls also show that Austria is the only country in Western Europe where a relatively large proportion – almost one-third of respondents – would find it acceptable to do a favour or give a gift in exchange for a public service. Four percent or Europeans, and 5%  of Austrians, say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year. Four out of ten European and Austrian companies consider corruption to be an obstacle for doing business.

Διαφήμιση

Βέλγιο

Belgium has the necessary anti-corruption framework in place, but more can be done. Today, there is a risk that corruption in Belgium is not addressed in a consistent manner due to varying competences at regional and federal level. Thus, in this report, the European Commission is suggesting that ethical rules are implemented for all appointed and elected officials at federal, regional and local levels. Furthermore, Belgium should increase the capacity of the justice system and law enforcement to make sure that corruption cases are prosecuted before their time limits run out. The Commission also suggests that anticorruption legislation on party funding is extended to parties that do not receive federal subsidies.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and 67% of Belgians, agree that corruption is widespread in their home country. Four percent of Europeans, and 3% of Belgian people, say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year. Four out of ten European and Belgian companies consider corruption to be an obstacle for doing business.

Διαφήμιση

Bulgaria

Fighting corruption has long been a priority for Bulgaria, and legal reforms have resulted in the establishment of new structures. However, corruption remains widespread. In this report, the European Commission suggests that Bulgaria should shield anti-corruption institutions from political influence and appoint their management in a transparent, merit-based procedure. Random assignment of cases in courts should be ensured by an effective nationwide system. Also, the Commission is suggesting that a code of ethics is adopted for members of the National Assembly, and that dissuasive sanctions for corruption in public procurement are enforced at national and local level.

Alongside an analysis of the situation in each κράτος μέλος, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and 84% of Bulgarians agree that corruption is widespread in their home country. Four percent of Europeans, and 11% of Bulgarians, say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year. And only 9% of Bulgarians - the lowest percentage in the EU - consider that there are sufficient prosecutions to deter people from corrupt practices.

Κύπρος

Cyprus has demonstrated commitment to prevent corruption by amending legislation and establishing a coordinating body. At the same time, the small number of prosecuted cases indicates a need to strengthen the enforcement system. In this report, the European Commission suggests that Cyprus streamlines procedures to ensure effective investigations of corruption within the police. Codes of conduct for elected and appointed officials should also be introduced, in order to declare assets periodically. Furthermore, the Commission is suggesting that Cyprus restrains the possibility of state-owned companies to sponsor political events, regulates donations to election candidates, and obliges parties to publish financial information online.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. 57% of Cypriots, and 26 percent of Europeans overall, state that they are personally affected by corruption in their daily lives. Four percent of Europeans, and 3% of Cypriots, say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year. 83% of Cypriots - the highest percentage in the EU - say that the only way to succeed in business is through political connections. Furthermore, 85% of Cypriot entrepreneurs think that favouritism and corruption hamper business competition.

Croatia

Croatia has made considerable efforts in recent years to improve its anti-corruption framework. However, there appears to be more emphasis on repression of corruption as opposed to prevention. In this report, the European Commission suggests that Croatia should develop codes of conduct for elected officials at central and local levels with adequate accountability tools, carry out substantial checks of asset declarations and conflicts of interests of public officials, and establish an effective mechanism for prevention of corruption in state-owned and state-controlled companies. Furthermore, the Commission is suggesting that Croatia implements a strategy for preventing corruption in public procurement, including with regard to the healthcare sector, and ensures protection mechanisms for whistleblowers who report corruption.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and 94% of Croatians, agree that corruption is widespread in their home country. Four percent of Europeans, and six percent of Croatians, say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year. And 81% of Croatian businesses believe that favouritism and corruption hamper business competition in Croatia.

Czech Republic

Over the past decade, a strategic framework for fighting corruption has been evolving in the Czech Republic. However, persistent problems relate to public procurement practices and the misuse of public funds. Attempts to put in place legislation covering conflicts of interest in the civil service have so far been unsuccessful. In this report, the European Commission suggests that such legislation be put in place, also covering merit-based recruitment and guarantees against arbitrary dismissal. The Commission is also suggesting that electoral campaign expenditures and donations are made public in annual financial reports, and to strengthen the ability of prosecutors to handle corruption cases in an independent manner.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and a full 95% of Czechs agree that corruption is widespread in their home country. 8% of the Czechs say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year, which is twice as much as the European average. 71% of Czech businesses, the highest percentage in the EU, state that corruption is a major obstacle for doing business.

Denmark

Denmark is among the top EU performers in terms of transparency, integrity and control of corruption. Some room for improvement remains however, especially with regards to the financing of political parties and the framework for prosecuting corporations on grounds of bribery in foreign countries. In this report, the European Commission suggests to further improve the transparency and supervisory mechanisms of the financing of political parties and individual candidates. The Commission is also suggesting that further efforts are undertaken to fight foreign bribery, by, for example, raising the level of fines for corporations.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens agree that corruption is widespread in their home country. Amongst the Danes, that number is only 20%, and Denmark is consistently ranked among the least corrupt countries in the EU. Less than one percent of Danish citizens have been asked or expected to pay a bribe in the past year, compared to the EU average of 4%.

Estonia

Corruption levels in Estonia in an international comparison can be considered to be low. However, the European Commission today suggests additional efforts to improve transparency and oversight of the financing of political parties, as well as of public procurement. The Commission is also suggesting that Estonia should adopt a code of conduct for members of Parliament, accompanied by an efficient mechanism of supervision and sanctions.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and 65% of Estonians, agree that corruption is widespread in their home country. Four per cent of Estonians say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year, the same number as the European average.

Finland

So overall, Finland is one of the top performers in the EU as regards anti-corruption. However, there have been a few high-level corruption cases where favours were exchanged on the basis of informal relationships, and lobbying by businesses providing campaign financing to politicians. In this report, the European Commission therefore suggests that Finland obliges municipalities and regions to secure transparency in public contracts with private entrepreneurs. The Commission also suggests that the anti-corruption Unit of the National Bureau of Investigations should effectively support investigations of corruption-related crimes, and coordinate anti-corruption procedures between government agencies.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens agree that corruption is widespread in their home country. Approximately one in four Europeans, but only 9% of Finns, say that they are affected by corruption in their everyday lives. Four per cent of Europeans, and less than one percent of Finns, say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year.

Γαλλία

In France, legislative measures have recently been taken on the issue of conflicts of interests among politicians and public officials. However, corruption-related risks in the public procurement sector and in international business transactions have not been addressed. In this report, the European Commission therefore suggests that France should conduct a comprehensive assessment to identify risks at local level, and set priorities for anti-corruption measures related to public procurement. The Commission is also suggesting that France improves the legislation on foreign bribery, addresses the recommendations on party funding that have been raised by the Council of Europe, and makes efforts to increase the operational independence of prosecutors.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and 68% of the French, agree that corruption is widespread in their home country. Four percent of Europeans, and two percent of the French, say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year. Four out of ten European companies consider corruption to be an obstacle for doing business. The number for France is higher - six out of ten French companies consider this an obstacle.

Germany

When it comes to fighting corruption, Germany is among the best countries of the EU. However, more can be done. In this report, the European Commission points out that Germany would benefit from the introduction of strict penalties for corruption of elected officials. The Commission is also suggesting that Germany should develop a policy to deal with the 'revolving door' phenomenon, where officials leave office to work for companies they may have recently helped. Furthermore, increasing awareness of the risks of foreign bribery amongst small and medium sized enterprises would be helpful, and Germany could also do more to address concerns over the way election campaigns are financed.

Alongside an analysis of the situation in each member Ssate, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens agree that corruption is widespread in their home country. Although few Germans have direct experience of bribery, four percent of Europeans overall say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year. 9% of Germans say that they personally know someone who has taken bribes.

Greece

The institutions fighting corruption in Greece are under the same pressure as much of Greece's public administration. Although there have been some positive steps, including the development of sectoral strategies and the appointment of a national anti-corruption coordinator, corruption poses considerable challenges in Greece. The anti-corruption framework remains complex and struggles to deliver results. In this report, the European Commission points out that public procurement remains a risk area, where greater oversight would be beneficial. More could also be done to carry out the sector-specific plans and to strengthen the work of the anti-corruption coordinator. Increasing supervision of party funding and declarations of interests by politicians, and revisiting the issue of immunity, would also contribute to a better situation in Greece.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens agree that corruption is widespread in their home country. Amongst Greeks, that number is 99%. 4% of Europeans and 7% of Greeks say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year.

Hungary

Hungary has in place a number of tools to increase integrity and transparency in public administration. Some ambitious anti-corruption policies have been developed. However, concerns remain, such as those related to informal relations between businesses and political actors at local level. The European Commission, in this report, points to a number of areas where further efforts can be made, notably when it comes to financing of political parties, and control mechanisms surrounding public procurement procedures and conflicts of interest among public officials. More efforts can be made to strengthen accountability standards for elected and appointed officials, and to deal with risks concerning favouritism in public administration. Further steps can also be taken to progressively eliminate the practice of gratitude payments in the healthcare sector.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and 89% of Hungarians, agree that corruption is widespread in their home country. 4% of Europeans, and 13%of Hungarians, say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year.

Ιρλανδία

The Irish government has undertaken substantial reforms in its anti-corruption policies. It has improved transparency around party funding and taken steps to respond to public concern. However, more work could be done to improve the capacity to prosecute and punish corruption cases in a timely manner. Further work could also be required to address the few remaining concerns around the funding of political parties, election and referendum campaigns and corruption risks related to conflicts of interest at local level, as well as in the area of urban planning.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and 81% of the Irish, agree that corruption is widespread in their home country. 4% of Europeans and 3% of Irish people say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year.

Italy

The adoption of the anti-corruption law in November 2012 represents a significant step forward in the fight against corruption in Italy: it highlights prevention policies aiming to raise the level of accountability within public administration and political elites and to balance the anti-corruption burden, which is currently falling almost exclusively on the law enforcement side. However, despite considerable efforts, corruption remains a serious challenge in Italy. In this report, the European Commission suggests that Italy should strengthen the integrity regime for elected officials through ethical codes, including accountability tools. Italy should also reinforce the legal and institutional framework on party funding. Furthermore, the deficiencies of the statute of limitation regime should be addressed without delay. The Commission is also suggesting that Italy reinforces the powers and capacity of the National Anti-Corruption Agency to perform a strong coordination role, enhances transparency around public procurement and takes further steps to address shortcomings regarding corruption in the private sector. More efforts are required with regard to conflicts of interest and asset disclosure of public officials, as well as control mechanisms around local and regional public spending.

Alongside an analysis of the situation in each EU Member State, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and a full 97 percent of Italians, agree that corruption is widespread in their home country. Nearly 2 in 3 Europeans and 88 percent of Italian citizens believe that bribery and the use of connections is often the easiest way to obtain certain public services.

Latvia

Latvia has made progress in preventing and addressing corruption, with a searchable online database of political donations. It is developing and refining its anti-corruption laws. This ongoing work is positive, but there are concerns remaining about the implementation of the legal framework. In this report, the European Commission suggests build on the achievements of the Bureau for combating and preventing corruption (KNAB) by strengthening its independence and protecting it from potential political interference. Furthermore, promoting e-procurement techniques and greater competition for public contracts would help address risks in public procurement. Also, Latvia can improve transparency of state-owned companies, and apply Parliament's Code of Ethics more rigorously.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and 83% of Latvians, agree that corruption is widespread in their home country. 4% of Europeans and 6% of Latvians say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year.

Lithuania

Lithuania has already demonstrated commitment to prevent and combat corruption, through an extensive legal framework. In this report, the European Commission suggests that Lithuania should prioritise the prosecution of larger cases and develop prevention tools to detect corruption in procurement, focusing on the local level and the healthcare sector. The Commission also suggests that Lithuania should develop a strategy against informal payments in healthcare, and improve the control of declarations of conflicts of interest made by elected and appointed officials. The transparency of political party financing also requires additional efforts.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and a full 95% of Lithuanians, agree that corruption is widespread in their home country. A full 29% of Lithuanian citizens have been asked or expected to pay a bribe in the past year – the highest in the EU, where the overall average is 4% of citizens.

Λουξεμβούργο

Luxembourg is perceived to be a country where petty corruption is not a problem and effective systems are in place to deter corruption in public services. However, the small and tight-knit nature of the business community, and the lack of rules on lobbying as well as access to information, raise the risk of conflicts of interest. Thus, in this report, the European Commission suggests that Luxembourg should clarify accounting obligations and political parties’ accounting duties, and introduce a supervisory mechanism for political campaign accounts. The Commission also suggests that Luxembourg improves the rules on conflicts of interests, and adopts legislation on access to public information. Resources used to combat financial and economic crime should be increased.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and 42% of Luxembourgish citizens, agree that corruption is widespread in their home country. Only 1% of Luxembourgish citizens have been asked or expected to pay a bribe in the past year, while the European average is 4%.

Μάλτα

Malta has made the prevention of corruption one of its priorities, which has led to reforms aiming at greater transparency. However, certain issues still need to be addressed. In this report, the European Commission suggests that Malta reviews the financing of political parties, which remains largely unregulated. Coordination among the institutions investigating corruption should also be improved to ensure the effective collection of evidence. The Commission is also suggesting that continued efforts are undertaken to improve the transparency of judicial appointments, and of decision-making in environmental planning.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and 83% of the Maltese, agree that corruption is widespread in their home country. 53% of Maltese citizens say corruption is particularly widespread among officials issuing building permits. Approximately one in four Europeans and 29% of the Maltese consider that they are affected by corruption in their everyday lives.

Ολλανδία

The Netherlands' integrated approach to prevent and detect corruption could serve as a model elsewhere in the EU. However, political parties have only recently agreed new rules on the transparency of financing, and evidence that foreign bribery is tackled adequately is lacking. In today's report, the European Commission suggests that the categories of assets of elected officials that must be declared are extended. The Commission is also suggesting that the Netherlands should focus their efforts on prosecuting cases of corruption in international business transactions, by increasing the capacity to proactively investigate foreign bribery.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and 61% of the Dutch, agree that corruption is widespread in their home country. 4% of Europeans, and 2% of the Dutch, say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year.

Poland

Poland has been implementing measures and fine-tuning policies against corruption, however a more strategic approach is necessary to ensure comprehensive solutions. Thus, in this report, the European Commission suggests implementing a long-term strategy against corruption, listing specific actions, the timeframe and resources for their implementation, and those responsible. Further reforms are needed to safeguard the transparency of public procurement and healthcare. The Commission also suggests that Poland should strengthen safeguards against potential politicisation of the Central Anti-Corruption Bureau (CBA). Anti-corruption measures should be strengthened around the supervision of state-owned companies.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and 82% of Poles agree that corruption is widespread in their home country. A full 15% of Poles, compared with 4% of Europeans overall, have been asked or expected to pay a bribe in the past year, mostly related to health care.

Πορτογαλία

In Portugal, although various anti-corruption initiatives have been implemented over the last decade, including new legislation, there is no comprehensive national anti-corruption strategy in place. In addition, effective prosecution of high-level corruption cases remains a challenge. In this report, the European Commission suggests that Portugal ensures that law enforcement, prosecution and judiciary are well equipped to effectively deal with complex corruption cases, and establishes a convincing track record of corruption cases. Further preventive action against corrupt practices in party funding should be undertaken, and codes of conduct for elected officials should be developed. The Commission is also suggesting that further efforts need to be made to adequately address conflicts of interests and asset disclosure of officials at local levels. Transparency and control mechanisms around public procurement procedures should be strengthened further. Moreover, Portugal should identify risk factors for corruption in local urban planning decisions.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and a full 90% of the Portuguese, agree that corruption is widespread in their home country. Portugal scores better than the EU average, however, when citizens are asked whether they have direct experience of corruption – fewer than one percent of the Portuguese say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year, while the European average is 4%. 36% of Portuguese citizens consider that they are affected by corruption in their everyday lives.

Romania

In Romania, both petty and political corruption remains a significant problem. Although some positive results have been observed when it comes to prosecution of high level corruption cases, political will to address corruption and promote high standards of integrity has been inconsistent. In this report, the European Commission suggests that Romania ensures that all necessary guarantees remain in place to safeguard the independence and continuation of non-partisan investigations into high-level corruption cases, including with regard to elected and appointed officials. The Commission also suggests that Romania develops comprehensive codes of conduct for elected officials and that dissuasive sanctions for corrupt practices are ensured. Strengthening of prevention and control mechanisms with regard to public procurement and public contracts is also suggested, including in state-owned and state-controlled companies. Furthermore, the Commission suggests increasing the efficiency of prevention and detection of conflicts of interest among public officials, as well as strengthening safeguards when it comes to allocation of public funding, and carrying out strategies to reduce corruption in healthcare.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens and a full 93% of Romanians agree that corruption is widespread in their home country. 25% of Romanians, the second highest percentage in the EU, have been asked or expected to pay a bribe in the past year, compared to the EU average of 4%.

Σλοβακία

Slovakia has made considerable efforts to improve the legal anti-corruption framework for criminal law and public procurement. However, several factors limit the effectiveness of anti-corruption work; problems with legislation, the perceived lack of independence of parts of the judiciary, and close ties between the political and business elite. In this report, the European Commission suggests that Slovakia should strengthen the independence of the judiciary, in particular by specifying criteria for when presidents and vice-presidents of courts can be removed from office. The Commission is also suggesting to increase transparency of party funding at local and regional levels. When it comes to misuse of EU Funds, the Commission recommends strengthening control mechanisms to prevent conflicts of interest.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and a full 90% of Slovakian citizens, agree that corruption is widespread in their home country. 8% of Europeans and 21% of Slovaks, have experienced or witnessed a case of corruption in the past year. In Slovakia, 66% of business representatives consider corruption as a problem for doing business.

Slovenia

Slovenia has been among the most active of the Central and Eastern European states in the fight against corruption, with a well-developed legal and institutional anti-corruption framework. However, recent years appear to have seen a decline in the political drive against corruption, amidst allegations and doubts about the integrity of high-level officials. In this report, the European Commission suggests that Slovenia should apply dissuasive penalties to elected and appointed officials for when requirements to disclose assets and conflicts of interests are breached and take further steps to strengthen accountability standards for elected officials. The Commission is also suggesting that Slovenia should safeguard the operational independence and resources of anti-corruption bodies and prosecution services specialized in combating financial crime . Slovenia should also strengthen anti-corruption mechanisms concerning state-owned and state–controlled companies, as well as around public procurement and privatisation procedures. More efforts can be made to ensure effective supervision of party funding.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and a full 91% of Slovenians, agree that corruption is widespread in their home country. 4% of Europeans, and 3% of Slovenians say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year.

Ισπανία

Although an anti-corruption legal framework is largely in place in Spain and law enforcement has shown good results in investigating corrupt practices, today's report does show a certain number of deficiencies. Particularly challenging is political corruption and deficient checks and balances, notably in public spending and control mechanisms at regional and local levels. In this report, the European Commission suggests that tailor-made anti-corruption strategies for regional and local levels administrations are developed, that on-going reforms and implementation of the new rules on party funding is pursued, and that comprehensive codes of conduct for elected officials with adequate accountability tools are developed. The Commission is also suggesting that irregularities in public procurement procedures at regional and local levels should be addressed further.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of Europeans, and a full 95% of Spanish citizens, agree that corruption is widespread in their home country. Approximately one in four Europeans considers that they are affected by corruption in their everyday lives. In Spain, that number is 63%, the highest percentage in the EU. 4% of Europeans and 2% of Spanish citizens say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year.

Sweden

Sweden is among the least corrupt countries in the EU. It has taken an ambitious role in fighting corruption, and several anti-corruption initiatives have been carried out. However, a few areas of concern remain, such as corruption risks in municipalities and counties, as well as gaps in the Swedish framework for prosecuting Swedish corporations on grounds of bribery in foreign countries. In this report, the European Commission suggests that municipalities and county councils should be obliged to secure transparency in public contracts with private entrepreneurs. The Commission also suggests that the level of fines for corporations committing foreign bribery should be raised, and that liability should be triggered even if the crime has been committed by intermediaries or third-party agents. Sweden should also consider reviewing the provision of dual criminality, whereby an offence has to be a crime under the law of the country in which it has allegedly been committed. Sweden can also improve the transparency of financing of political parties further, by considering a general ban on donations from donors whose identity is not known.

Alongside an analysis of the situation in each mmber state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. 4% of Europeans say that they have been asked or expected to pay a bribe in the past year, but in Sweden, that number is significantly lower (less than 1%). However, as many as 18% of Swedes say that they personally know someone who takes or has taken a bribe, which is higher than the EU average (12%).

Ηνωμένο Βασίλειο

In the United Kingdom, petty corruption does not appear to pose a challenge. Moreover, the UK has made strides in encouraging its companies to refrain from bribing officials abroad, through stringent legislation and detailed guidelines. Traditionally, the UK promotes high ethical standards of public service. However, to ensure continued success, further efforts are necessary to address risks of foreign bribery in vulnerable industries such as defence. In this report, the European Commission suggests that the UK should ensure transparency in out-of-court settlements in corruption cases. Accountability in the governance of banks can also be further strengthened. The Commission is also suggesting to cap donations to political parties, impose limits on electoral campaign spending and ensure proactive monitoring and prosecution of potential violations.

Alongside an analysis of the situation in each member state, the European Commission is also presenting two extensive opinion polls. More than three quarters of European citizens, and 64% of UK respondents, agree that corruption is widespread in their home country. Approximately one in four Europeans considers that they are affected by corruption in their everyday lives. In the UK, this figure is well below the EU average, 16%.

Περισσότερες πληροφορίες

Frequently Asked Questions: the EU Anti-Corruption Report
Δελτίο τύπου: IP / 14 / 86
EU Anti-Corruption report including country chapters, Eurobarometer surveys, factsheets and questions and answers
Cecilia Malmström's
Ακολουθήστε Επίτροπος Malmström εξ Twitter
ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων
Ακολουθήστε ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με Twitter

Διαφθορά

Η αντίληψη της διαφθοράς στην ΕΕ αυξάνεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Δημοσιευμένα

on

Μια πρόσφατη έκθεση που εκδόθηκε από τον Διαφάνεια Διεθνής ΕΕ δείχνει ότι αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που πιστεύουν ότι η διαφθορά στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι παρούσα σε σημαντικό μέρος του δημόσιου τομέα, πολύ περισσότερο από ό, τι πριν από την πανδημία COVID-19.

 «Η διαφθορά είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τις ευάλωτες χώρες όσον αφορά το κράτος δικαίου. Ξεκινά με την υπερβολική γραφειοκρατία, την κύρια αιτία της διαφθοράς », δήλωσε ο Cristian Paun, καθηγητής οικονομικών πανεπιστημίων στην EU Reporter.

Τα δύο τρίτα των 40.000 πολιτών της ΕΕ που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι η διαφθορά είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στους δημόσιους οργανισμούς τους και περισσότεροι από τους μισούς πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις τους ελέγχονται από ιδιωτικά συμφέροντα που εγείρουν το ζήτημα του λόμπι των επιχειρήσεων στην ΕΕ.

Διαφήμιση

«Η επιδείνωση της διαφθοράς σχετίζεται με την άνοδο της γραφειοκρατικής συμπεριφοράς σε ολόκληρη την ήπειρο. Η ιδέα ότι μπορείτε πάντα να επιλύσετε την ατέλεια της αγοράς μέσω της παρέμβασης έχει οδηγήσει σε ανεπιθύμητες συνέπειες. Όσο μεγαλύτερο είναι το κράτος, τόσο περισσότερα δημόσια ιδρύματα μπορούν να υποστούν διαφθορά », εξήγησε ο καθηγητής Paun στον δημοσιογράφο της ΕΕ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην έκθεση για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 29% των κατοίκων του μπλοκ έχουν χρησιμοποιήσει προσωπικές συνδέσεις, όπως καλά συνδεδεμένους φίλους ή οικογένεια για να λάβουν ιατρική βοήθεια. Τα ευρήματα επισημαίνουν την περίπλοκη κατάσταση των ιατρικών συστημάτων, όπου οι πολίτες χρειάζονται επειγόντως ιατρική βοήθεια και πρέπει να αντιμετωπίσουν τις επιζήμιες επιπτώσεις που έχει η διαφθορά.

Διαφήμιση

Περίπου έξι τοις εκατό των πολιτών της ΕΕ πλήρωσαν μια δωροδοκία για να λάβουν υγειονομική περίθαλψη, με τους αριθμούς πολύ χειρότερους σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα ποσοστά δωροδοκίας στην υγειονομική περίθαλψη ήταν υψηλότερα στη Ρουμανία (22%) και στη Βουλγαρία (19%), ενώ βασίζονταν σε προσωπικές συνδέσεις εμφανίστηκαν συχνότερα στην Τσεχική Δημοκρατία (54%) και στην Πορτογαλία (46%).

"Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης για την υγεία, η χρήση προσωπικών συνδέσεων για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να είναι τόσο επιζήμια όσο η δωροδοκία. Οι ζωές μπορούν να χαθούν όταν οι συνδεδεμένοι άνθρωποι λαμβάνουν εμβόλιο Covid-19 ή ιατρική περίθαλψη πριν από εκείνους με πιο επείγουσες ανάγκες", δήλωσε η Delia Ferreira Rubio, ο πρόεδρος της Transparency International.

Όπως φαίνεται από την έκθεση, οι προσωπικές συνδέσεις έχουν μεγαλύτερη σημασία στην Πορτογαλία, την Ουγγαρία και την Τσεχική Δημοκρατία - όπου οι μισές απαντήσεις βασίζονταν σε αυτούς για να αποκτήσουν πρόσβαση και φροντίδα.

«Η διαφθορά είναι συχνά ένα σημάδι αμυντικής στάσης από ομάδες συμφερόντων, ειδικά σε χώρες με ζητήματα κράτους δικαίου», εξήγησε ο Paun στον δημοσιογράφο της ΕΕ.

Η έκθεση τονίζει το γεγονός ότι η πανδημία έθεσε επίσης το ζήτημα της διαφάνειας μεταξύ των πολιτών της ΕΕ. Έτσι, "στη Γαλλία, την Πολωνία και την Ισπανία, το 60% των ερωτηθέντων ή περισσότεροι δήλωσαν ότι οι κυβερνήσεις τους ενήργησαν με μη διαφανή τρόπο", επισημαίνει η Transparency International.

Η απαιτούμενη πανδημία και περιορισμοί στη νοοτροπία των ερωτηθέντων έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στον περιορισμό της διαφάνειας σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό προσθέτει στο γενικό συναίσθημα σε ολόκληρη την ΕΕ και εκφράζει το ένα τρίτο των πολιτών από το μπλοκ των 27 χωρών ότι η διαφθορά επιδεινώθηκε τους προηγούμενους 12 μήνες.

Η αύξηση της διαφθοράς, σε συνδυασμό με τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 ενδέχεται να μεταβάλει τους δημοκρατικούς θεσμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη και να βλάψει τις θεμελιώδεις αρχές των δημοκρατιών σε ολόκληρη την ήπειρο.

«Οι άνθρωποι θεωρούν ότι αυτή η αύξηση της διαφθοράς οφείλεται στους περιορισμούς COVID. Αρκετά σκάνδαλα διαφθοράς σε διάφορες χώρες της ΕΕ έπληξαν την πολιτική σκηνή και οδήγησαν σε πραγματικές κρίσεις με αποτέλεσμα την πτώση διαφόρων κυβερνώντων κομμάτων. Υπάρχουν αρκετά δημόσια στοιχεία ότι οι ηγέτες σε διάφορες χώρες της ΕΕ χρησιμοποίησαν τους περιορισμούς που επιβάλλονται από λόγους υγείας για να κρύψουν λεπτομέρειες σχετικά με συμβάσεις, να χρησιμοποιήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που επιβάλλονται από την πανδημία με κυνικό τρόπο », Armand Gosu, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου και Ανατολική Ευρώπη ειδικός είπε στην EU Reporter.

Η έρευνα χαρακτήρισε την Ουγγαρία και την Πολωνία ως χώρες που χρησιμοποιούν την πανδημία ως «δικαιολογία για την υπονόμευση της δημοκρατίας» επιβάλλοντας μέτρα που αποδυναμώνουν τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Ο Άρμαντ Γκόσου συνέχισε να εξηγεί ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είδαμε τι έγινε το συνολικό αίσθημα διαφθοράς στο ιατρικό σύστημα με τη μορφή δυσπιστίας στο ιατρικό προσωπικό και τις αρχές. Αυτό είναι προφανές αν κοιτάξουμε τα ποσοστά των εμβολιασμένων ατόμων σε χώρες όπου ο πληθυσμός έχει πολύ λίγη εμπιστοσύνη στις αρχές.

Ενώ λιγότερο από το 20% των ανθρώπων που ζουν στη Δανία και τη Φινλανδία πιστεύουν ότι η διαφθορά στην κυβέρνηση ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα στη χώρα τους, περισσότερο από το 85% αυτών στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία πίστευαν ότι ήταν.

Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν το γεγονός ότι αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό δεδομένου ότι τα κράτη μέλη ετοιμάζονται να διαθέσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για μετά την πανδημία ανάκαμψη.

Συνέχισε να διαβάζεις

Brexit

Το Ηνωμένο Βασίλειο της #Fraud και #Bribery;

Δημοσιευμένα

on

 

 

Θα εξακολουθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει πρόσβαση σε βασικά ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών και δικαστικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης (EAW), μετά από την Brexit; Ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Theresa May επιμένει ότι το ζήτημα βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση, σε έντονη αντίθεση με τον αναμφισβήτητο διαπραγματευτή της ΕΕ Brexit Michel Barnier δήλωση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσει να είναι μέλος πρωτοβουλιών όπως η Ευρωπόλ αμέσως μόλις εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να περάσει από μακρές διαπραγματεύσεις διαδικασία να τους προσχωρήσουν ως χώρες εκτός της Σένγκεν, οι οποίες δεν είναι μέλη της ΕΕ.

Το προηγούμενο για μια χώρα εκτός ΕΕ που συμμετέχει στο καθεστώς ΕΕΣ δεν είναι πολύ πιο ελπιδοφόρο. Η Νορβηγία και οι συνθήκες έκδοσης της Ισλανδίας με την ΕΕ, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζουν το ΕΕΣ, έλαβαν χρόνια να διαπραγματευτούν και να μην έχουν ακόμη τεθεί πλήρως σε ισχύ. Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να παραμείνει μέρος του ΕΕΣ είναι "προτεραιότητα"Ανεξάρτητα από το πόσο απίθανο είναι αυτό από την άποψη των Βρυξελλών, υποδηλώνει ότι οι βρετανοί αξιωματούχοι γνωρίζουν ότι χωρίς το ΕΕΣ και άλλα εργαλεία δικαστικής συνεργασίας κινδυνεύουν να γίνουν ασφαλείς για τους εγκληματίες.

Το ΕΕΣ, που εισήχθη τον Ιανουάριο του 2004, έχει εξορθολογίσει και αποπολυτικοποιήσει τη διαδικασία έκδοσης στην Ευρώπη, καθώς οι συμμετέχουσες χώρες δεν είναι πλέον ικανός να απαλλάσσουν τους δικούς τους πολίτες από την έκδοση και τη λήψη εκτελεστικών αποφάσεων αφαιρεθεί από τη διαδικασία παράδοσης. Ο κανόνας της διπλής εγκληματικότητας, σύμφωνα με τον οποίο οι πράξεις αποτελούν τη βάση έκδοσης μόνο εάν θεωρούνται έγκλημα τόσο στην αιτούσα όσο και στην αιτούμενη δικαιοδοσία, ήταν χαλαρή. Τώρα, για 32 (τρομοκρατία, δολοφονία, βιασμός) προς τα λιγότερο προφανή (απάτη, λαθρεμπόριο αρχαιοτήτων, περιβαλλοντικό έγκλημα) δεν υπάρχει ανάγκη να αποδειχθεί η διπλή εγκληματικότητα.

Εάν στις παλιές μέρες, η επεξεργασία και η έκδοση ενός υπόπτου ετησίως, με την ταχεία διαδικασία επιλύεται κατά μέσο όρο σε 48 ημέρες. Χάρη σε αυτό, το ΕΕΣ είναι πολύ αποτελεσματικό κατά των αναδυόμενων τύπων εγκλημάτων, όπως ένα πρόσφατο πρόγραμμα στο οποίο συμμορίες της Ανατολικής Ευρώπης χρησιμοποιούν αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να διαπράξουν εγκλήματα πριν επιστρέψουν γρήγορα στη χώρα τους.

Ενώ μερικοί σκληροπυρηνικοί Brexiteers χαιρετίζουν την επερχόμενη εξαφάνιση του Ηνωμένου Βασιλείου από το EAW, ισχυρισμός ότι "πολλοί αθώοι Βρετανοί έχουν υποστεί καταστροφική κατάχρηση στα χέρια ανίκανων ή ακόμη και διεφθαρμένων ευρωπαϊκών αρχών", αυτή η υπερβολή αγνοεί τις σημαντικές επιτυχίες για τις οποίες είναι υπεύθυνη το σύστημα EAW. Η Ένωση Αρχηγών Αστυνομίας αναφέρθηκε στο ΕΕΣ ως ένα «ζωτικό» εργαλείο κατά του οργανωμένου εγκλήματος. ο Συντηρητικός Υπουργός Εσωτερικών, Amber Rudd, το αναγνώρισαν το ΕΕΣ ήταν ένα "αποτελεσματικό εργαλείο" που ήταν «απολύτως απαραίτητο για την αποτελεσματική κρίση στους δολοφόνους, τους βιαστές και τους παιδεραστές που καταφέραμε να κρίνουμε».

Υπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα υψηλού προφίλ των εγκληματιών που ο Rudd αναφέρει ότι είχε μεταφερθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη μέσω του ΕΕΣ, από τρομοκρατικές Χουσεΐν Οσμάν σε παιδεραστία Stephen Carruthers, ο οποίος ήταν ένας από τους δέκα πιο διάσημους εγκληματίες της Βρετανίας όταν συνελήφθη στη Γαλλία τον Ιανουάριο 2017, στον ιερέα Λόρενς Σοπ, ο οποίος μεταφέρθηκε από το Κοσσυφοπέδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση των αγοριών και υποβολή τους σαδιστικές ξυλοδαρμοί. Η Whitehall επωφελήθηκε επίσης από την ταχεία έκδοση πολλών εγκληματιών χαμηλού προφίλ, πολλοί από τους οποίους δεν θα είχαν προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης χωρίς EAW.

Παρόλο που υπάρχει γενική συναίνεση ότι το ΕΕΣ θα μπορούσε να βελτιωθεί, ιδίως με τη θέσπιση ενός δοκιμής αναλογικότητας με κοινές κατευθυντήριες γραμμές για όλες τις χώρες της ΕΕ, η έξοδος από το σχέδιο εξάπτει το μωρό έξω με το νερό του μπάνιου και θα επέστρεφε το Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα σύστημα το οποίο, όπως η ίδια η Theresa May Σημειώνεται, θα επέτρεπε σε 22 χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Γερμανίας, να αρνηθούν να εκδώσουν τους υπηκόους τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλοί αξιωματούχοι του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με σοβαρό κίνδυνο ασφάλειας εάν η βρετανική αστυνομία αποκοπεί από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Μια πρόσφατη έκθεση από ακαδημαϊκούς στο King's College του Λονδίνου υπογράμμισε τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής και προειδοποίησε ενάντια σε μια "σοβαρή διατάραξη της συνεργασίας για την ασφάλεια", ενώ ανώτεροι αξιωματικοί της αστυνομίας συνιστάται ότι θα χρειαστούν "χρόνια επαχθούς εργασίας" για τη διατήρηση των σημερινών επιπέδων διεθνούς συνεργασίας.

Οι δυσκολίες έχουν ήδη αρχίσει. Οσα 20 τα αιτήματα έκδοσης που ζητά η βρετανική αστυνομία κρατούνται επί του παρόντος στην Ιρλανδία λόγω ανησυχιών σχετικά με το τι πλαίσιο έκδοσης θα υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών μετά το Brexit. Υπάρχουν αυξανόμενοι φόβοι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα το κάνει γίνονται "Το καταφύγιο προτίμησης για κάθε εγκληματία στην Ευρώπη".

Αυτοί οι φόβοι δικαιολογούνται εύκολα: οι ευρωπαίοι εγκληματίες που τρέχουν από απάτες και κατηγορίες διαφθοράς ήδη φεύγουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Ρουμάνος ολιγάρχης Αλέξανδρος Adamescu αντιπροσωπεύει το τέλειο παράδειγμα του είδους εγκληματία που θα πλημμυρίσει το post-Brexit UK. Ο Αδαμέσκου έφυγε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ξεφύγει από δωροδοκίες και καταγγελίες απάτης παρόμοιες με εκείνες που κράτησαν τον πατέρα του. Ένα δηλητηριώδες συνδυασμός μιας περίπλοκης και θορυβώδους στρατηγικής για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έθεσαν σε εφαρμογή οι βρετανοί δικηγόροι και οι σκληροπυρηνικοί τουριστές κατάσχεση στην περίπτωση του Ανταμέσκου να προωθήσουν την ατζέντα τους κατά της ΕΕ, κατά του EAW τον κράτησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο παρά το εκκρεμές ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στο όνομά του. Αποφεύγοντας τη δικαιοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Ηνωμένο Βασίλειο μάσκες ως θεατρικός συγγραφέας, ο Adamescu είναι πλέον ελεύθερος να συνεχίσει τις τακτικές του. Αυτός είναι μηνύει το ρουμανικό κράτος, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες εναντίον του και του πατέρα του είναι πολιτικά παρακινημένες και είναι γεμάτες ισχυριζόμενος Εβραϊκή κληρονομιά - δεδομένου ότι ένα από τα με λίγους τρόπους να υπερισχύσει το ΕΕΣ είναι σε περιπτώσεις φυλετικών ή θρησκευτικών διακρίσεων.

Ο Αδαμισκός δεν είναι μόνος του να βρει το Ηνωμένο Βασίλειο ένα ελκυστικό μέρος για να κρύβεται από τη δικαιοσύνη. 28 τοις εκατό των ατόμων που συνελήφθησαν στο Λονδίνο είναι αλλοδαποί, οι μισοί από τους οποίους προέρχονται από την ΕΕ. Και αυτό ισχύει με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης - χωρίς αυτό, η πρόβλεψη της Theresa May ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει «honeypot"Για τους εγκληματίες που αποφεύγουν την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη θα αποδειχθεί αναμφισβήτητα αληθής.

Συνέχισε να διαβάζεις

Διαφθορά

#Kokorev: Η περίπτωση των «καγκουρό δικαστηρίων» στα Κανάρια Νησιά

Δημοσιευμένα

on

Η εικόνα της αμεροληψίας των ισπανικών δικαστηρίων έχει κλονιστεί εξαιτίας του σκανδάλου γύρω από το Ανώτατο Δικαστήριο της Λας Πάλμας (Κανάριοι Νήσοι, Ισπανία). Τον Οκτώβριο του 2016, ο τοπικός Τύπος δημοσίευσε μια φιλτραρισμένη ηχογράφηση των ιδιωτικών συζητήσεων μεταξύ των τεσσάρων δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Audiencia Provincial), συμπεριλαμβανομένων των δικαστών Carlos Vielba, Salvador Alba και ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Emilio Moya. Οι δικαστές συζήτησαν το φόβο τους της ρωσικής παιδιών που φοιτούν στο ίδιο σχολείο με εκείνη της ίδιας παιδιά δικαστών. Ένας από τους δικαστές επιβεβαίωσε ότι «όλες οι Ρώσοι είναι εγκληματίες, ιδίως οι νέοι και με τα χρήματα».

Παρά την κατακραυγή των μέσων ενημέρωσης και την επίσημη αίτηση που υπέβαλε η Ρωσικό Προξενείο στο Λας Πάλμας να εντοπίσει τον συγγραφέα αυτών των παρατηρήσεων, η ισπανική Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει λάβει κανένα μέτρο κατά τους έξι μήνες μετά το σκάνδαλο, και παρέμεινε ύποπτα σίγασης για το θέμα. Αντίθετα, στην πραγματικότητα, όπως τουλάχιστον ένας από τους δικαστές έχει σύμφωνα με πληροφορίες προωθείται από το περιστατικό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκθέσεις από τον ισπανικό Τύπο, η ξενοφοβική περιστατικό έχει τελικά πήρε κάποια έλξη, τον Απρίλιο 2017 και σήμερα αντικείμενο έρευνας από την Κεντρική Διεύθυνση της ισπανικής δικαιοσύνης (Consejo General de Poder Δικαστικού). Προφανώς, αυτή η στροφή έχει παρασυρθεί από τον επίσημο αίτημα για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αποσαφηνίσει την κατάσταση ενός από τους πιο μυστηριώδεις περιπτώσεις στην πρόσφατη ιστορία της ισπανικής δικαιοσύνης.

Η λεγόμενη Κακόρεφ υπόθεση, στην οποία οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών έχουν εντοπίσει τους δύο πολιτικούς και ξενοφοβικές υπονοούμενα, αρχίζει με την απόφαση του ανακριτικού δικαστή από το Λας Πάλμας, Ana Isabel de Vega Serrano, να παραγγείλετε ένα προφυλάκιση του όλη την οικογένεια της ισπανικής επιχειρηματία της ρωσο-εβραϊκής καταγωγής, Βλαντιμίρ Κακόρεφ. Ο επιχειρηματίας, η σύζυγός του και ο γιος του παραμένουν φυλακισμένοι στις Καναρίους Νήσους για σχεδόν δύο χρόνια, σύμφωνα με μια υποτιθέμενη υποψία ότι είναι οι εμπρός τους άνδρες για Teodoro Ομπιάνγκ, ο Πρόεδρος της Ισημερινής Γουινέας. Όλο αυτό το διάστημα, καμία επίσημη κατηγορία έχει παρουσιαστεί και μόλις πρόσφατα η ίδια η υπόθεση έχουν γίνει προσβάσιμα για τους δικηγόρους υπεράσπισης.

Περιέργως, το ίδιο «auto» (δικαστική απόφαση), που υπαγόρευσε την προφυλάκιση, ο δικαστής de Vega παραδέχθηκε ότι «στο μέτρο που [Νοέμβριος 2015], το δικαστήριο δεν μπόρεσε να λάβει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που συνδέει τα κεφάλαια, [λάβει από Kokorevs] με τις αποκτήσεις των ακινήτων για τα μέλη της κυβέρνησης της Γουινέας».

Ανακριτής Ana Isabel de Vega Serrano

Ανακριτής Ana Isabel de Vega Serrano

Δηλαδή, η ίδια απόφαση που έβαλε τρία άτομα χωρίς προηγούμενο ποινικό ιστορικό για σχεδόν δύο χρόνια, αναγνωρίζει επίσης ότι το δικαστήριο δεν έχει αποδείξεις εναντίον τους. Ο λόγος για τον οποίο αυτή η αυθαίρετα παράλογη συλλογιστική παρέμεινε νομικά έγκυρη ήταν ότι ο ίδιος δικαστής ντε Βέγκα Σεράνο αποδέχτηκε την παραδοχή έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων εναντίον του κατηγορουμένου, με τη δικαιολογία του απορρήτου της υπόθεσης. Ο Ισπανός δικαστής κρατούσε την υπόθεση εναντίον του Κοκόρεβους μυστική για σχεδόν πέντε χρόνια, δύο από τα οποία πέρασαν στη φυλακή, χωρίς να γνωρίζουν τι κατηγορούνται ή βάσει ποια αποδεικτικά στοιχεία, καθώς, σύμφωνα με τον δικαστή Serrano, «αυτές οι γνώσεις θα μπορούσαν να βλάψουν στη διαδικασία ». Δηλαδή, η Ισπανός δικαστής αιτιολόγησε ότι θα μπορούσε να είναι επιζήμια για την υπόθεσή της να αφήσει τα πρόσωπα που έβαλε σε προδικαστική κράτηση και τους δικηγόρους τους να γνωρίζουν ότι δεν υπήρχαν πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία εναντίον τους.

Αυτή η απόφαση Kafkaesque για φυλάκιση ολόκληρης της οικογένειας με βάση μυστικά αποδεικτικά στοιχεία και μυστική συλλογιστική ασκήθηκε έφεση σε πολλές περιπτώσεις ενώπιον της Audiencia Provincial - του ανώτατου δικαστηρίου του Λας Πάλμας (Ισπανία). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δικαστές που είναι επιφορτισμένοι με την επανεξέταση είχαν πρόσβαση σε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης - σε αντίθεση με τους δικηγόρους του Κοκόρεφ - δηλαδή, γνώριζαν πλήρως τον περίεργο σκεπτικό του Σεράνο να διατάξει μια προδικαστική κράτηση ενώ ταυτόχρονα παραδέχτηκε ότι έλειπε αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του κατηγορουμένου. Ωστόσο, κάθε ένσταση απορρίφθηκε συστηματικά.

Τα μέλη της οικογένειας Κακόρεφ φυλάσσονται σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις σε Καναρίων Νήσων φυλακή Juan Grande, και κάτω από τις πιο σοβαρές καθεστώς σωφρονιστικού προορίζεται για ιδιαίτερα επικίνδυνους εγκληματίες και τρομοκράτες. Ο πατριάρχης της οικογένειας, Βλαντιμίρ Κακόρεφ, ο οποίος είχε υποστεί ένα μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο και τη λειτουργία του προστάτη λίγο πριν από τη φυλάκιση, έχει αρνηθεί ιατρική φροντίδα. τα αιτήματά του για να επιτρέψει σε ένα ραβίνος να επισκεφθείτε τον επίσης υπόψη για 8 μήνες έως ότου η διοίκηση των φυλακών Προϋπολογισμός υπό την πίεση της ισπανικής εβραϊκής Συλλόγου.

«Είναι δύσκολο να μην συμφωνήσει με τη γνώμη της άμυνας, η οποία αναφέρει ότι το αρχείο είναι να κρατηθεί μυστικό για να κρύψει την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων εναντίον του Kokorevs, δίνοντας την εντύπωση ενός πολιτικού συμβαίνει με τα ιδιωτικά συμφέροντα που εξυπηρετούνται. Διαφορετικά είναι αδύνατο να εξηγήσει τα προφανή και κατάφωρη παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των νόμων του Βασιλείου της Ισπανίας «, αναφέρει η επιστολή που απευθύνεται προς την ισπανική Γενική Εισαγγελία από δύο ευρωβουλευτές.

Μια εβδομάδα μετά την υποβολή του αιτήματος κοινό, ο δικαστής Serrano αρθεί το απόρρητο της υπόθεσης με μια δήλωση «αν και η έρευνα συνεχίζεται, το απόρρητο δεν είναι πλέον απαραίτητη».

Προς έκπληξη και απογοήτευση των συνηγόρων υπεράσπισης Κακόρεφ, η υπόθεση εναντίον τους βασίζεται πρωτίστως στις δηλώσεις που προβλέπονται από τον πρώην Παναμά δικηγόρος Βλαντιμίρ Κακόρεφ του, Ισμαήλ Γκερλί. Ο κ Γκερλί έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε τουλάχιστον δύο κατηγορίες της πλαστογραφίας στον Παναμά, πλαστογραφίες που έχει διαπραχθεί με σκοπό την ανάληψη πολλών ακινήτων που ανήκουν Vladimir Κακόρεφ και ο γιος του Ιγκόρ, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή τους. Η Παναμά δικηγόρος αναμένει για μια δίκη και σήμερα απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι εφιάλτης Kokorevs είναι πουθενά κοντά στο τέλος της. Δεν υπάρχει ακόμη καμία ημερομηνία για την εκδίκαση της υπόθεσης, ούτε καμία επίσημη κατηγορία. Μια νέα έκκληση του Igor Κακόρεφ στο Λας Πάλμας Ανώτατο Δικαστήριο έχει πρόσφατα απορρίφθηκε. Το σκεπτικό του δικαστή να αρνηθεί Igor εγγύηση (αφού πέρασε 18 μήνες στη φυλακή) είναι η αινιγματική με εκείνη της έρευνας δικαστή: «η προφυλάκιση δεν απαιτεί καμία απόδειξη ή δεν απαιτεί για τέτοια στοιχεία να είναι αυθεντικά .»σίγουρα φαίνεται ότι η δικαιοσύνη στις Καναρίους Νήσους συμμορφώνεται με το δικό του σύνολο των πολύ ιδιαίτερους κανόνες.

Σύμφωνα με τον πίνακα Έκθεση 2017 Δικαιοσύνης της ΕΕ, πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%) των Ισπανών θεωρούν την ανεξαρτησία των δικαστηρίων τους ως «αρκετά κακή» ή «πολύ κακή», ένα 2% αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Η Ισπανία είναι η τέταρτη χώρα στο κάτω μέρος της λίστας, μαζί με τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Σλοβακία.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις