Συνδεθείτε μαζί μας

Εκπαίδευση

Ένα φιλόδοξο και πιο περιεκτικό πρόγραμμα Erasmus + απογειώνεται με 28 δισεκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη της κινητικότητας και της μάθησης

Δημοσιευμένα

on

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα (25 Μαρτίου) το πρώτο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Erasmus + 2021-2027. Με προϋπολογισμό 26.2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το πρόγραμμα έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε κλίμακα και ελπίζει να είναι πιο περιεκτικό και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση τόσο στην πράσινη όσο και στην ψηφιακή μετάβαση. 

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεότητας, Mariya Gabriel, δήλωσε: «Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός Erasmus + για τα επόμενα επτά χρόνια σχεδόν διπλασιάστηκε δείχνει τη σημασία που δίνεται στην εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση και τη νεολαία στην Ευρώπη.

«Η τρέχουσα πανδημία έχει επιδεινώσει την ανισότητα, ειδικά για τους νέους. Η αρχή της αλληλεγγύης πρέπει να είναι η κινητήρια δύναμη μεταξύ των δράσεών μας εδώ και συνεργαζόμαστε με οργανισμούς που εκπροσωπούν και συνεργάζονται με άτομα που έχουν λιγότερες ευκαιρίες για να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό το πρόγραμμα. Μιλώ για άτομα από λιγότερο ευνοημένα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές, μεμονωμένα άτομα ή άτομα με αναπηρία. Για παράδειγμα, καλύπτουμε το κόστος των ατόμων που συνοδεύουν τους συμμετέχοντες με αναπηρίες. "

Διαφήμιση

Το νέο πρόγραμμα Erasmus + παρέχει ευκαιρίες για περιόδους σπουδών στο εξωτερικό, πρακτική άσκηση, μαθητεία και ανταλλαγές προσωπικού σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Είναι ανοιχτό σε μαθητές σχολείου, μαθητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μαθητές ενηλίκων, ανταλλαγές νέων, εργαζόμενους νέους και αθλητικούς προπονητές.

Εκτός από την κινητικότητα, που αντιπροσωπεύει το 70% του προϋπολογισμού, το νέο Erasmus + επενδύει επίσης σε έργα διασυνοριακής συνεργασίας. Αυτά μπορεί να είναι μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. πρωτοβουλία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων). σχολεία κολέγια εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών (π.χ. Erasmus + Teacher Academies) κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων · οργανώσεις νεολαίας και αθλητισμού · πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. Επαγγελματικά Κέντρα Αριστείας).

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος Erasmus + 2021-2027 είναι:

Διαφήμιση

Συμπεριλαμβανόμενο Erasmus +: παροχή βελτιωμένων ευκαιριών σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με διαφορετικό πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο και άτομα που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Οι καινοτομίες περιλαμβάνουν ατομικές και τάξεις ανταλλαγές για μαθητές σχολείου και κινητικότητα για ενήλικες μαθητές. Θα είναι πιο εύκολο για μικρότερους οργανισμούς, όπως σχολεία, νέους και αθλητικούς συλλόγους να υποβάλουν αίτηση, χάρη στις μικρής κλίμακας συνεργασίες και τη χρήση απλοποιημένων αιτήσεων επιχορήγησης. Το πρόγραμμα θα είναι επίσης πιο διεθνές, επιτρέποντας τη συνεργασία με τρίτες χώρες, αξιοποιώντας τις επιτυχίες του προηγούμενου προγράμματος με ανταλλαγές και έργα συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. 

Ψηφιακό Erasmus +: Η πανδημία υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης της ψηφιακής μετάβασης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Erasmus + θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση. Θα παρέχει υψηλής ποιότητας ψηφιακή κατάρτιση και ανταλλαγές μέσω πλατφορμών όπως το eTwinning, το School Education Gateway και η Ευρωπαϊκή Πύλη Νέων και θα ενθαρρύνει την πρακτική άσκηση στον ψηφιακό τομέα. Νέες μορφές, όπως συνδυασμένα εντατικά προγράμματα, θα επιτρέψουν τη βραχυπρόθεσμη φυσική κινητικότητα στο εξωτερικό να συμπληρωθεί με διαδικτυακή μάθηση και ομαδική εργασία. Η εφαρμογή του προγράμματος θα ψηφιοποιηθεί περαιτέρω και θα απλουστευθεί με την πλήρη διάθεση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Φοιτητών.

Πράσινο Erasmus +: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το πρόγραμμα θα προσφέρει οικονομικά κίνητρα στους συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν βιώσιμους τρόπους μεταφοράς. Θα επενδύσει επίσης σε έργα που προωθούν την ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά ζητήματα και θα διευκολύνει τις ανταλλαγές που σχετίζονται με τον μετριασμό της κλιματικής κρίσης.

Erasmus + για νέους: Το DiscoverEU γίνεται πλέον αναπόσπαστο μέρος του Erasmus + και δίνει στους 18χρονους τη δυνατότητα να πάρουν σιδηροδρομική κάρτα για να ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη, να μάθουν από άλλους πολιτισμούς και να γνωρίσουν συναδέλφους Ευρωπαίους. Το Erasmus + θα υποστηρίξει επίσης ευκαιρίες ανταλλαγής και συνεργασίας μέσω νέων δραστηριοτήτων συμμετοχής των νέων, για να βοηθήσει τους νέους να εμπλακούν και να μάθουν να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα · και φέρνοντας κοντά τους νέους και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εκπαίδευση

Η κατάταξη των πανεπιστημίων του 2021 δείχνει ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχουν ισχυρό βαθμό συνεργασίας

Δημοσιευμένα

on

U-Multirank, που ξεκίνησε από την Επιτροπή και συγχρηματοδοτήθηκε από Erasmus+, έχει δημοσιεύσει το 8th κατάταξη πανεπιστημίου, βαθμολογώντας σχεδόν 2,000 πανεπιστήμια από 96 χώρες σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων αποτελεσμάτων, δείχνει ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια συνεργάζονται πιο εντατικά σε σύγκριση με άλλες περιοχές, ειδικά στους τομείς απόδοσης της διδασκαλίας και της μάθησης, της έρευνας, της ανταλλαγής γνώσεων και της διεθνοποίησης (κινητικότητα προσωπικού και φοιτητών, κοινά διπλώματα & δημοσιεύσεις κ.λπ.). Γενικά, τα πανεπιστήμια που συνεργάζονται με άλλα ιδρύματα, επιχειρήσεις και βιομηχανίες, κυβερνήσεις, περιφερειακούς φορείς ή διασυνοριακά αποδίδουν γενικά καλύτερα από εκείνα που είναι λιγότερο επικεντρωμένα στη συνεργασία. Επτά πτυχές ελήφθησαν υπόψη για την κατάταξη: στρατηγικές συνεργασίες, διεθνή κοινά πτυχία, πρακτική άσκηση, διεθνείς συνδημοσιεύσεις, συμπαραδόσεις με βιομηχανικούς εταίρους, περιφερειακές συν-εκδόσεις και συν-πατέντες με τη βιομηχανία.

Κάθε χρόνο, U-Multirank συγκρίνει τις επιδόσεις των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τομείς που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους φοιτητές, παρέχοντας τη μεγαλύτερη προσαρμόσιμη διαδικτυακή κατάταξη στον κόσμο. Τα πανεπιστήμια μπορούν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα U-Multirank για να αξιολογήσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και να βρουν τρόπους για να δημιουργήσουν ή να ενισχύσουν τα στρατηγικά τους σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της συνεργασίας. ο Πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων είναι μια από τις εμβληματικές δράσεις που οδήγησε η Επιτροπή προς τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν διακρατικές συμμαχίες όπου φοιτητές, προσωπικό και ερευνητές θα μπορούν να απολαμβάνουν απρόσκοπτη κινητικότητα - σωματικά αλλά και εικονικά, να σπουδάζουν, να εκπαιδεύουν, να διδάσκουν, να κάνουν έρευνα, να εργάζονται ή να μοιράζονται υπηρεσίες σε οποιοδήποτε από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα εταίρους. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν 41 τέτοιες συμμαχίες που συγκεντρώνουν περισσότερα από 280 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη. Συνολικά, ένας προϋπολογισμός έως και 287 εκατ. Ευρώ από το Erasmus+ και το Horizon Europe διατίθεται για αυτά τα 41 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε απευθείας σύνδεση.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Εκπαίδευση

Δήλωση του Επιτρόπου Διαχείρισης Κρίσεων Janez Lenarčič σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας της Εκπαίδευσης από τις Επιθέσεις

Δημοσιευμένα

on

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Προστασία της Εκπαίδευσης από την Επίθεση (9 Σεπτεμβρίου), η ΕΕ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προωθήσει και να προστατεύσει το δικαίωμα κάθε παιδιού να μεγαλώσει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να έχει πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και να οικοδομήσει μια καλύτερη και περισσότερη ειρηνικό μέλλον, λέει ο Janez Lenarčič (στη φωτογραφία).

Οι επιθέσεις σε σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικούς έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, τα εκπαιδευτικά συστήματα και στην κοινωνική ανάπτυξη. Δυστυχώς, η συχνότητά τους αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο από τις πρόσφατες εξελίξεις στο Αφγανιστάν και τις κρίσεις στην Αιθιοπία, το Τσαντ, την περιοχή Σαχέλ της Αφρικής, στη Συρία, την Υεμένη ή τη Μιανμάρ, μεταξύ πολλών άλλων. Ο Παγκόσμιος Συνασπισμός για την Προστασία της Εκπαίδευσης από την Επίθεση έχει εντοπίσει περισσότερες από 2,400 επιθέσεις σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, μαθητές και εκπαιδευτικούς το 2020, αύξηση 33 % από το 2019.

Οι επιθέσεις στην εκπαίδευση συνιστούν επίσης παραβίαση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, του συνόλου των κανόνων που επιδιώκουν να περιορίσουν τις συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων. Τέτοιες παραβιάσεις πολλαπλασιάζονται, ενώ οι δράστες τους σπάνια καλούνται να λογοδοτήσουν. Με αυτή την άποψη, θέτουμε τη συμμόρφωση με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο με συνέπεια στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Ως ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές ανθρωπιστικής βοήθειας, η ΕΕ θα συνεχίσει να προωθεί και να υποστηρίζει τον παγκόσμιο σεβασμό του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, τόσο από κράτη όσο και από μη κρατικές ένοπλες ομάδες κατά τη διάρκεια ένοπλης σύγκρουσης.

Διαφήμιση

Πέρα από την καταστροφή των εγκαταστάσεων, οι επιθέσεις στην εκπαίδευση οδηγούν σε μακροχρόνια διακοπή της μάθησης και της διδασκαλίας, αυξάνουν τον κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου, οδηγούν σε καταναγκαστική εργασία και στρατολόγηση από ένοπλες ομάδες και δυνάμεις. Το κλείσιμο σχολείων ενισχύει την έκθεση σε όλες τις μορφές βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας και της έμφυλης βίας ή του πρόωρου και αναγκαστικού γάμου, τα επίπεδα των οποίων έχουν αυξηθεί δραστικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.

Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε και επιδείνωσε την ευπάθεια της εκπαίδευσης παγκοσμίως. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις διαταραχές στη διαταραχή της εκπαίδευσης και να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μπορούν να μάθουν με ασφάλεια και προστασία.

Η ασφάλεια της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω συμμετοχής στη δήλωση για τα ασφαλή σχολεία, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών μας για την προστασία και προώθηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση για κάθε κορίτσι και αγόρι.

Διαφήμιση

Η ανταπόκριση και η πρόληψη επιθέσεων στα σχολεία, η υποστήριξη προστατευτικών πτυχών της εκπαίδευσης και η προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών απαιτεί μια συντονισμένη και διατομεακή προσέγγιση.

Μέσω έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στην Εκπαίδευση σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, συμβάλλουμε στη μείωση και τον μετριασμό των κινδύνων που ενέχουν οι ένοπλες συγκρούσεις.

Η ΕΕ παραμένει στην πρώτη γραμμή της υποστήριξης της εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αφιερώνοντας το 10% του προϋπολογισμού της για ανθρωπιστική βοήθεια στην υποστήριξη της πρόσβασης, της ποιότητας και της προστασίας της εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο - Εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Συνέχισε να διαβάζεις

Εκπαίδευση

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων στην Ευρώπη

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δίκτυο Ευρυδίκη έχει δημοσιεύσει μια έκθεση με θέμα «Εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων στην Ευρώπη: Δημιουργία μονοπατιών χωρίς αποκλεισμούς για δεξιότητες και προσόντα». Η έκθεση εξετάζει τις τρέχουσες προσεγγίσεις για την προώθηση της δια βίου μάθησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε πολιτικές και μέτρα που υποστηρίζουν την πρόσβαση ενηλίκων με χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων και προσόντων, σε ευκαιρίες μάθησης. Εξετάζει 42 συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε 37 ευρωπαϊκές χώρες.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Μαρίγια Γκάμπριελ δήλωσε: «Αυτή η πανδημία έδειξε ότι πολλοί ενήλικες δεν έχουν επαρκείς βασικές δεξιότητες. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε το μεγάλο ψηφιακό χάσμα μεταξύ του ενήλικου πληθυσμού. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν συστηματικές μαθησιακές ευκαιρίες που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να βελτιώνουν τις βασικές τους δεξιότητες σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε τον κατακερματισμό του τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων, έτσι ώστε οι ενήλικες να μπορούν να κάνουν απλές μεταβάσεις μεταξύ διαφορετικών τύπων και μορφών εκπαίδευσης ».

Ο Επίτροπος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα Nicolas Schmit δήλωσε: «Για να προσαρμοστούμε στον ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή και τους πόρους μας στη δια βίου μάθηση. Μέχρι το 2030, θέλουμε τουλάχιστον το 60% των ενηλίκων στην ΕΕ να συμμετέχουν σε εκπαίδευση κάθε χρόνο. Οι ηγέτες της ΕΕ χαιρέτισαν αυτή τη φιλοδοξία και τα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνουν μεγάλες επενδύσεις στην αναβάθμιση και την επανεκπαίδευση ενηλίκων. Μαζί με τους Κοινωνικούς εταίρους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πρέπει να διασφαλίσουμε την πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης, ιδίως για άτομα που θα επωφεληθούν από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση. Αυτή η πτυχή είναι κεντρική για την πρωτοβουλία Upskilling Pathways που δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους πιο ευάλωτους ».

Διαφήμιση

Εκτός από τον τρόπο με τον οποίο συντονίζονται οι πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων σε εθνικό επίπεδο, αυτή η έκθεση παρουσιάζει επίσης μια μοναδική χαρτογράφηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο και συγχρηματοδοτούνται, καθώς και τα υφιστάμενα μέτρα καθοδήγησης και υποστήριξης για τους λιγότερο καταρτισμένους. ο Δίκτυο Ευρυδίκη αποτελείται από εθνικές μονάδες σε ευρωπαϊκές χώρες και συντονίζεται από την Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις