Συνδεθείτε μαζί μας

Croatia

Η Επιτροπή εκταμιεύει την τρίτη πληρωμή 700 εκατ. ευρώ στην Κροατία στο πλαίσιο της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Στις 30 Νοεμβρίου, η Επιτροπή κατέβαλε στην Κροατία την τρίτη πληρωμή για 700 εκατ. ευρώ μη επιστρεπτέας οικονομικής στήριξης (εξαιρουμένης της προχρηματοδότησης) στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Οι πληρωμές που πραγματοποιεί η Κροατία στο πλαίσιο του RRF θα βασίζονται στην απόδοση και θα εξαρτώνται από την υλοποίηση από την Κροατία των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Στις 24 Ιουλίου 2023, η Κροατία υπέβαλε στην Επιτροπή το τρίτο αίτημα για πληρωμή 700 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του RRF που καλύπτει 32 ορόσημα και 13 στόχους. Αυτά καλύπτουν αρκετά μεταρρυθμίσεις στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της επιστήμης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, της αγοράς εργασίας, της διαχείρισης αποβλήτων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και επενδύσεις σε ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του τουρισμού και μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις. 

Στις 25 Οκτωβρίου, η Επιτροπή ενέκρινε θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του αιτήματος πληρωμής της Κροατίας. Η ευνοϊκή γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής του Συμβουλίου σχετικά με το αίτημα πληρωμής άνοιξε τον δρόμο για την Επιτροπή να λάβει τελική απόφαση σχετικά με την εκταμίευση των κεφαλαίων.  

Το συνολικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κροατίας θα χρηματοδοτηθεί με 5.5 δισεκατομμύρια ευρώ με τη μορφή επιχορηγήσεων. Τα ποσά των πληρωμών που γίνονται προς τα κράτη μέλη δημοσιεύονται στο Πίνακας αποτελεσμάτων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο δείχνει την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή του RRF στο σύνολό του και των επιμέρους σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξίωσης πληρωμής RRF μπορείτε να βρείτε σε αυτό Έγγραφο Q&A. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κροατίας εδώ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.

Τάσεις