Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κρίσιμες πρώτες ύλες: Διασφάλιση ασφαλών και βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού για το πράσινο και ψηφιακό μέλλον της ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Στις 20 Μαρτίου, η Επιτροπή πρότεινε μια ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών για να διασφαλίσει την πρόσβαση της ΕΕ σε έναν ασφαλή, διαφοροποιημένο, οικονομικά προσιτό και βιώσιμο εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών. Οι κρίσιμες πρώτες ύλες είναι απαραίτητες για ένα ευρύ σύνολο στρατηγικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων καθαρής μηδενικής βιομηχανίας, της ψηφιακής βιομηχανίας, της αεροδιαστημικής και της άμυνας.

Ενώ η ζήτηση για κρίσιμες πρώτες ύλες προβλέπεται να αυξηθεί δραστικά, η Ευρώπη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές, συχνά από οιονεί μονοπωλιακούς προμηθευτές τρίτων χωρών. Η ΕΕ πρέπει να μετριάσει τους κινδύνους για τις αλυσίδες εφοδιασμού που σχετίζονται με τέτοιες στρατηγικές εξαρτήσεις για να ενισχύσει την οικονομική της ανθεκτικότητα, όπως υπογραμμίζεται από τις ελλείψεις στον απόηχο του Covid-19 και την ενεργειακή κρίση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις προσπάθειες της ΕΕ να επιτύχει τους κλιματικούς και ψηφιακούς στόχους της.

Ο κανονισμός και η ανακοίνωση για τις κρίσιμες πρώτες ύλες που εγκρίθηκαν σήμερα αξιοποιούν τα δυνατά σημεία και τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς και των εξωτερικών εταιρικών σχέσεων της ΕΕ για διαφοροποίηση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών της ΕΕ. Ο νόμος για τις κρίσιμες πρώτες ύλες βελτιώνει επίσης την ικανότητα της ΕΕ να παρακολουθεί και να μετριάζει τους κινδύνους διαταραχών και ενισχύει την κυκλικότητα και τη βιωσιμότητα.

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα von der Leyen είπε: «Αυτός ο νόμος θα μας φέρει πιο κοντά στις φιλοδοξίες μας για το κλίμα. Θα βελτιώσει σημαντικά τη διύλιση, την επεξεργασία και την ανακύκλωση κρίσιμων πρώτων υλών εδώ στην Ευρώπη. Οι πρώτες ύλες είναι ζωτικής σημασίας για την κατασκευή βασικών τεχνολογιών για τη δίδυμη μετάβασή μας – όπως η παραγωγή αιολικής ενέργειας, η αποθήκευση υδρογόνου ή οι μπαταρίες. Και ενισχύουμε τη συνεργασία μας με αξιόπιστους εμπορικούς εταίρους παγκοσμίως για να μειώσουμε τις τρέχουσες εξαρτήσεις της ΕΕ από μία ή λίγες μόνο χώρες. Είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον μας να ενισχύσουμε την παραγωγή με βιώσιμο τρόπο και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο διαφοροποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού για τις ευρωπαϊκές μας επιχειρήσεις».

Μαζί με το μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την Net Zero Industry Act, τα σημερινά μέτρα για τις κρίσιμες πρώτες ύλες δημιουργούν ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον για τις καθαρές βιομηχανίες και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, όπως ανακοινώθηκε στην Βιομηχανικό σχέδιο Green Deal.

Εσωτερικές Δράσεις

Ο νόμος περί κρίσιμων πρώτων υλών θα εξοπλίσει την ΕΕ με τα εργαλεία που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση της ΕΕ σε έναν ασφαλή και βιώσιμο εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών, κυρίως μέσω:

Διαφήμιση

Καθορισμός σαφών προτεραιοτήτων για δράση: Εκτός από μια ενημερωμένη λίστα κρίσιμων πρώτων υλών, ο νόμος προσδιορίζει μια λίστα με στρατηγικές πρώτες ύλες, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τεχνολογίες σημαντικές για τις πράσινες και ψηφιακές φιλοδοξίες της Ευρώπης και για αμυντικές και διαστημικές εφαρμογές, ενώ υπόκεινται σε πιθανούς κινδύνους εφοδιασμού στο μέλλον. Ο κανονισμός ενσωματώνει τόσο τους καταλόγους κρίσιμων όσο και στρατηγικών πρώτων υλών στο δίκαιο της ΕΕ. Ο κανονισμός θέτει σαφή σημεία αναφοράς για τις εγχώριες ικανότητες κατά μήκος της στρατηγικής αλυσίδας εφοδιασμού πρώτων υλών και για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού της ΕΕ έως το 2030: 

  • Τουλάχιστον το 10% της ετήσιας κατανάλωσης της ΕΕ για εξαγωγή,
  • Τουλάχιστον το 40% της ετήσιας κατανάλωσης της ΕΕ για μεταποίηση,
  • Τουλάχιστον το 15% της ετήσιας κατανάλωσης της ΕΕ για ανακύκλωση
  • Δεν υπερβαίνει το 65% της ετήσιας κατανάλωσης της Ένωσης κάθε στρατηγική πρώτη ύλη σε οποιοδήποτε σχετικό στάδιο επεξεργασίας από μια τρίτη χώρα.

Δημιουργία ασφαλών και ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών της ΕΕ: Ο νόμος θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο και θα απλοποιήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης για έργα ζωτικής σημασίας πρώτων υλών στην ΕΕ. Επιπλέον, επιλεγμένα Στρατηγικά Έργα θα επωφεληθούν από υποστήριξη για πρόσβαση σε χρηματοδότηση και μικρότερα χρονοδιαγράμματα αδειοδότησης (24 μήνες για άδειες εξόρυξης και 12 μήνες για άδειες επεξεργασίας και ανακύκλωσης). Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αναπτύξουν εθνικά προγράμματα για την εξερεύνηση γεωλογικών πόρων.

Διασφάλιση ότι η ΕΕ μπορεί να μετριάσει τους κινδύνους εφοδιασμού: Για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, ο νόμος προβλέπει την παρακολούθηση των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών και τον συντονισμό των στρατηγικών αποθεμάτων πρώτων υλών μεταξύ των κρατών μελών. Ορισμένες μεγάλες εταιρείες θα πρέπει να διενεργήσουν έλεγχο των στρατηγικών αλυσίδων εφοδιασμού πρώτων υλών τους, που θα περιλαμβάνει μια δοκιμασία ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο εταιρείας.

Επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία και τις δεξιότητες:  Η Επιτροπή θα ενισχύσει την υιοθέτηση και την ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών σε κρίσιμες πρώτες ύλες. Επιπλέον, η δημιουργία μιας μεγάλης κλίμακας εταιρικής σχέσης δεξιοτήτων σε κρίσιμες πρώτες ύλες και μιας Ακαδημίας Πρώτων Υλών θα προωθήσει δεξιότητες σχετικές με το εργατικό δυναμικό στις αλυσίδες εφοδιασμού πρώτων υλών ζωτικής σημασίας. Εξωτερικά, η Global Gateway θα χρησιμοποιηθεί ως όχημα για να βοηθήσει τις χώρες εταίρους να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες εξόρυξης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης της κυκλικότητας και της βιωσιμότητας των κρίσιμων πρώτων υλών: Η βελτιωμένη ασφάλεια και η οικονομική προσιτότητα των προμηθειών πρώτων υλών ζωτικής σημασίας πρέπει να συμβαδίζουν με τις αυξημένες προσπάθειες για τον μετριασμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της βιώσιμης ανάπτυξης των κρίσιμων αλυσίδων αξίας πρώτων υλών θα συμβάλουν επίσης στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε τρίτες χώρες και επίσης στη διακυβέρνηση βιωσιμότητας, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην επίλυση συγκρούσεων και στην περιφερειακή σταθερότητα.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν εθνικά μέτρα για τη βελτίωση της συλλογής αποβλήτων πλούσιων σε κρίσιμες πρώτες ύλες και τη διασφάλιση της ανακύκλωσής τους σε δευτερεύουσες κρίσιμες πρώτες ύλες. Τα κράτη μέλη και οι ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να διερευνήσουν τη δυνατότητα ανάκτησης κρίσιμων πρώτων υλών από εξορυκτικά απόβλητα στις τρέχουσες εξορυκτικές δραστηριότητες αλλά και από ιστορικές τοποθεσίες αποβλήτων εξόρυξης. Προϊόντα που περιέχουν μόνιμοι μαγνήτες θα χρειαστεί να συναντηθούν απαιτήσεις κυκλικότητας και παρέχετε πληροφορίες για το ανακυκλωσιμότητα και ανακυκλωμένο περιεχόμενο.

Διεθνής δέσμευση

Διαφοροποίηση των εισαγωγών της Ένωσης κρίσιμων πρώτων υλών: Η ΕΕ δεν θα είναι ποτέ αυτάρκης όσον αφορά την προμήθεια τέτοιων πρώτων υλών και θα συνεχίσει να βασίζεται στις εισαγωγές για το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσής της. Το διεθνές εμπόριο είναι επομένως απαραίτητο για τη στήριξη της παγκόσμιας παραγωγής και τη διασφάλιση της διαφοροποίησης της προσφοράς. Η ΕΕ θα χρειαστεί ενίσχυση της παγκόσμιας δέσμευσής της με αξιόπιστους εταίρους για την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των επενδύσεων και την προώθηση της σταθερότητας στο διεθνές εμπόριο και την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές. Ειδικότερα, η ΕΕ θα επιδιώξει αμοιβαία επωφελής συνεργασίες με αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες, ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής Global Gateway.

Η ΕΕ θα εντείνει τις εμπορικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης μιας Λέσχης Κρίσιμων Πρώτων Υλών για όλες τις ομοϊδεάτες χώρες που επιθυμούν να ενισχύσουν τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, ενισχύοντας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), επεκτείνοντας το δίκτυο Συμφωνιών Διευκόλυνσης Επενδύσεων και Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου και πιέζοντας σκληρότερα την επιβολή για την καταπολέμηση του αθέμιτου εμπορικές πρακτικές.

Θα αναπτύξει περαιτέρω στρατηγικές συνεργασίες: Η ΕΕ θα συνεργαστεί με αξιόπιστους εταίρους για να προωθήσει τη δική τους οικονομική ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο μέσω της δημιουργίας αλυσίδας αξίας στις χώρες της, ενώ παράλληλα θα προωθήσει ασφαλείς, ανθεκτικές, προσιτές και επαρκώς διαφοροποιημένες αλυσίδες αξίας για την ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την έγκρισή του και την έναρξη ισχύος του.

Ιστορικό

Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει α Ρυθμιστικές Αρχές και σε έναν Επικοινωνία. Ο κανονισμός θέτει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την υποστήριξη της ανάπτυξης εγχώριων ικανοτήτων και την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της κυκλικότητας των κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού πρώτων υλών στην ΕΕ. Η ανακοίνωση προτείνει μέτρα για την υποστήριξη της διαφοροποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού μέσω νέων διεθνών αμοιβαία υποστηρικτικών εταιρικών σχέσεων. Η εστίαση είναι επίσης στη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, σε πλήρη συμπληρωματικότητα με τη στρατηγική Global Gateway.

Ο νόμος περί κρίσιμων πρώτων υλών ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο von der Leyen κατά τη διάρκεια της 2022 Κατάσταση της Ένωσης ομιλία, όπου ζήτησε να αντιμετωπιστεί η εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενες κρίσιμες πρώτες ύλες διαφοροποιώντας και διασφαλίζοντας έναν εγχώριο και βιώσιμο εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών. Ανταποκρίνεται στο Διακήρυξη των Βερσαλλιών 2022 που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο σκιαγράφησε τη στρατηγική σημασία των κρίσιμων πρώτων υλών για τη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας και της ευρωπαϊκής κυριαρχίας της Ένωσης. Ανταποκρίνεται επίσης στα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Νοεμβρίου 2021 για μια στρατηγική της ΕΕ για κρίσιμες πρώτες ύλες.

Τα μέτρα βασίζονται στην αξιολόγηση κρισιμότητας του 2023, στην έκθεση προοπτικής που επικεντρώνεται στις στρατηγικές τεχνολογίες και στις δράσεις που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του 2020 για κρίσιμες πρώτες ύλες. Η σημερινή πρόταση υποστηρίζεται από τις επιστημονικές εργασίες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής. Μαζί με τη μελέτη Προοπτικής Διερεύνησης του ΚΚΕρ, το ΚΚΕρ αναμόρφωσε επίσης το Πληροφοριακό Σύστημα Πρώτων Υλών το οποίο παρέχει γνώσεις για τις πρώτες ύλες, τόσο πρωτογενείς (εξαγόμενες/συγκομιδές) όσο και δευτερογενείς, για παράδειγμα από την ανακύκλωση. Το εργαλείο παρέχει πληροφορίες για συγκεκριμένα υλικά, χώρες, καθώς και για διαφορετικούς τομείς και τεχνολογίες και περιλαμβάνει αναλύσεις τόσο για την προσφορά όσο και για τη ζήτηση, τρέχουσα και μελλοντική. 

Ο νόμος περί κρίσιμων πρώτων υλών παρουσιάζεται παράλληλα με τον νόμο της ΕΕ για το Net Zero Industry Act, ο οποίος στοχεύει στην κλιμάκωση της παραγωγής στην ΕΕ βασικών τεχνολογιών ουδέτερου άνθρακα ή «καθαρού μηδενός» για να διασφαλίσει ασφαλείς, βιώσιμες και ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού για καθαρή ενέργεια. για την επίτευξη των φιλοδοξιών της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκός Κανονισμός Κρίσιμων Πρώτων Υλών

Επικοινωνία

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο

Κρίσιμες πρώτες ύλες και εμπόριο – Infographic

Δράσεις σε τέσσερις κρίσιμες πρώτες ύλες - Infographic

Πληροφοριακό Σύστημα Πρώτων Υλών

Έκθεση Προοπτικής Διερεύνησης του ΚΚΕρ

Ο νόμος περί κρίσιμων πρώτων υλών - video animation

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Κόσμος5 μέρες πριν

Ο Ισπανός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δηλώνει ότι «η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη», χρησιμοποιεί αντισημιτικό σύνθημα

Ευρωπαϊκή ιθαγένεια5 μέρες πριν

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει υποστήριξη για ισχυρότερη ΕΕ με κοινή αμυντική πολιτική

Παλαιστίνη3 μέρες πριν

Οι υπουργοί συναντώνται στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τη βοήθεια και την υποστήριξη προς τους Παλαιστίνιους

UK3 μέρες πριν

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα καταργήσει τα κεφάλαια που αντικατέστησαν την περιφερειακή βοήθεια της ΕΕ - εάν επανεκλεγεί

Καζακστάν5 μέρες πριν

Το προσδόκιμο ζωής των πολιτών του Καζακστάν αυξάνεται

Hungary3 μέρες πριν

Η μυστική υπηρεσία του Όρμπαν προσπαθεί να εκφοβίσει τον φιλοευρωπαίο δήμαρχο της Βουδαπέστης

Περιβάλλον2 μέρες πριν

Έγκριση νόμου περί Net-Zero Industry

Πραγματικός έλεγχος3 μέρες πριν

Πώς η διαδικτυακή κοινότητα του MKP φύτρωσε από τα «ερείπια» του δικτύου RET

Η ψηφιακή τεχνολογία6 ώρες πριν

Η ΕΕ στοχεύει να πρωτοστατήσει παγκοσμίως στην Τεχνητή Νοημοσύνη με το νέο Γραφείο AI

Ukraine7 ώρες πριν

Ο Αρχηγός του ΝΑΤΟ προτρέπει μεγαλύτερη υποστήριξη για την Ουκρανία καθώς συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και οι διαφωνίες

Αζερμπαϊτζάν10 ώρες πριν

Ο Νέος Δρόμος του Μεταξιού: Το Αζερμπαϊτζάν στην καρδιά του ευρασιατικού εμπορικού διαδρόμου

Αζερμπαϊτζάν1 ημέρες πριν

Οι εσωτερικά εκτοπισμένοι από το Αζερμπαϊτζάν περιμένουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους

Άμυνας1 ημέρες πριν

Η Πορτογαλική κοινοπραξία για την ανάπτυξη καμουφλάζ υψηλής τεχνολογίας για Ευρωπαίους στρατιώτες

Ευρωεκλογές 20241 ημέρες πριν

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απίθανο να απαντήσουν στο ερώτημα της Ευρώπης

Russia2 μέρες πριν

Η ΕΕ ενεργεί κατά της ρωσικής προπαγάνδας και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Περιβάλλον2 μέρες πριν

Έγκριση νόμου περί Net-Zero Industry

Τάσεις