Καταπολέμηση της τρομοκρατίας - Το Κοινοβούλιο παρουσιάζει προτάσεις για μια νέα στρατηγική της ΕΕ

| Δεκέμβριος 12, 2018

Βάσει εμπεριστατωμένης αξιολόγησης, το Κοινοβούλιο διατυπώνει συστάσεις για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των δεδομένων και την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας.

Σε ένα μη νομοθετικό ψήφισμα που συζητήθηκε την Τρίτη (11December) και υιοθέτησε την Τετάρτη με ψήφο 474 για αποχές 112 και 75, το Κοινοβούλιο προτείνει να ενισχυθεί ο ρόλος των οργανισμών της ΕΕ όπως η Ευρωπόλ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων Συστήματα (eu-LISA).

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν επίσης την ανησυχία τους για την ανεπαρκή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των οργανισμών και μεταξύ των κρατών μελών και των αρχών της ΕΕ. Υπογραμμίζουν τη σημασία του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων και της ελευθερίας έκφρασης, κατά την ανάληψη αντιτρομοκρατικών μέτρων.

Μεταξύ των κύριων προτάσεων του Κοινοβουλίου:

 • Δημιουργία ενός καταλόγου παρακολούθησης της ΕΕ από ριζοσπαστικούς ιερείς ·
 • ενισχυμένη παρακολούθηση για την εξασφάλιση εναρμονισμένης ασφάλειας και δίωξης των εντοπισμένων «επιστρέφοντων μαχητών» στην Ευρώπη ·
 • να απαγορευθεί η χορήγηση ασύλου στους καταδικασθέντες τρομοκράτες ·
 • μέτρα κατά της ριζοσπαστικοποίησης, όπως τα προγράμματα φυλακών, εκπαίδευσης και εκστρατειών ·
 • ειδική εκπαίδευση για τη ριζοσπαστικοποίηση των υπαλλήλων της ΕΕ και των κρατών μελών ·
 • την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και τους κατάλληλους ελέγχους σε όλα τα σημεία διέλευσης των συνόρων χρησιμοποιώντας όλες τις σχετικές βάσεις δεδομένων ·
 • η απαίτηση για νομικές διαδικασίες προκειμένου να διερευνηθεί ο επαίνων των τρομοκρατικών πράξεων ·
 • την αφαίρεση τυπωμένης ή διαδικτυακής προπαγάνδας που προκαλεί ρητά βία,
 • ζητούν τη συνέχιση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου ·
 • περιορίζοντας τη μεταφορά των μαχαιριών και απαγορεύοντας ιδιαίτερα βλαβερά μαχαίρια.
 • συμπερίληψη ιδιωτικών αεροπλάνων στο πλαίσιο της οδηγίας PNR ·
 • Ευρωπαϊκό σύστημα αδειών για εξειδικευμένους αγοραστές εκρηκτικών προδρόμων.
 • επείγουσα ανάγκη για έναν κοινό ορισμό του «θύματος της τρομοκρατίας» σε επίπεδο ΕΕ ·
 • Η Επιτροπή ζήτησε τη δημιουργία ενός Συντονιστικού Κέντρου της ΕΕ για τα θύματα της τρομοκρατίας (CCVT) για την παροχή βοήθειας σε κρίσεις και βοήθειας σε περιπτώσεις επιθέσεων ·
 • να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης για την αποζημίωση των θυμάτων τρομοκρατικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας και
 • στενότερη συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδίως γειτονικές χώρες.

Μετά την ψηφοφορία, η Επιτροπή συνεισηγήτρια, κ. Monika Hohlmeier (ΕΛΚ, DE) δήλωσε: "Η χθεσινή επίθεση στην αγορά των Χριστουγέννων στο Στρασβούργο ήταν μια επίθεση εναντίον των ευρωπαίων πολιτών και των κοινών αξιών και αρχών της ΕΕ με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Το περιστατικό μας έδειξε και πάλι ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω κενά συνθήματα και μη ρεαλιστικά μέτρα και να επικεντρώσουμε τις δραστηριότητές μας σε αυτό που πραγματικά κάνει την Ευρώπη ασφαλή. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά και τρόποι για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτό σημαίνει ευρύτερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών και αρχών, περισσότερα μέτρα πρόληψης κατά της ριζοσπαστικοποίησης, αυστηρότερα νομικά μέσα και καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων ».

Ο συνεισηγητής, Helga Stevens (ECR, ΒΕ), δήλωσε: "Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο κέντρο του Στρασβούργου, χθες το βράδυ, υπογραμμίζουν την επικείμενη απειλή και την απόλυτη επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί καλύτερα αυτή η θλιβερή νέα πραγματικότητα. Σήμερα η έκθεσή μας τίθεται σε ψηφοφορία στην ίδια πόλη, την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουν προταθεί πολλές καινοτόμες ιδέες, όπως η μαύρη λίστα της ΕΕ για τους ιερείς για μίσους, επιτρέποντας στα άτομα που νοικιάζουν αυτοκίνητα να ελέγχονται διασταυρωμένα με βάσεις δεδομένων της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών αεροσκαφών βάσει της οδηγίας PNR. Συνιστούμε βέλτιστες πρακτικές, όπως τα τοπικά αντικρυστατιστικά κύτταρα που εισήχθησαν στο Βέλγιο. Και βάζουμε τα θύματα στο προσκήνιο, ζητώντας τα ιατρικά έξοδα να προκαταβάλλονται αυτόματα μετά από μια επίθεση και ομαλότερες ασφαλιστικές διαδικασίες. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα από την περιεκτική και οδυνηρή έκθεση ".

Φόντο

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ αντιμετώπισε ένα πρωτοφανές κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων, οι οποίες κατέστρεψαν το ζήτημα της ασφάλειας στην πρωτοπορία των ανησυχιών των πολιτών και υπογράμμισαν τα προβλήματα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα αυτό. Η τελευταία έκθεση της Ευρωπόλ για την κατάσταση και την εξέλιξη της τρομοκρατίας (TESAT) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι οι επιθέσεις που διαπράχθηκαν από τζιχάντ ήταν οι πιο θανατηφόρες.

Η ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία (TERR) καθιέρωσε πέρυσι την εντολή να εξετάσει, να αναλύσει και να αξιολογήσει την έκταση της τρομοκρατικής απειλής σε ευρωπαϊκό έδαφος βάσει των στοιχείων που παρέχουν οι αρχές επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και οι αναγνωρισμένοι εμπειρογνώμονες. Αυτό περιλάμβανε μια διεξοδική αξιολόγηση των υφιστάμενων δυνάμεων επί τόπου, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν την ικανότητά τους να προλαμβάνουν, να ερευνούν και να διώκουν τρομοκρατικά εγκλήματα.

Σχόλια

Σχόλια στο Facebook

ετικέτες: , ,

Κατηγορία: Ένα Frontpage, EU, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ριζοσπαστικοποίηση, ασφάλεια, Τρομοκρατία

Τα σχόλια είναι κλειστά.