Συνδεθείτε μαζί μας

EU

Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν την άρνηση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

11-3051aΣτο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος σήμερα (27 January), μια νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε διαπιστώνει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει σωστά τους κανόνες της ΕΕ που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση ρατσιστικών και ξενοφοβικών εγκλημάτων μίσους. Τα κράτη μέλη ενέκριναν ομόφωνα το Απόφαση πλαίσιο 2008 για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, ωστόσο οι εθνικές νομοθεσίες σε ορισμένες χώρες παραμένουν ανεπαρκείς. Συγκεκριμένα, οι εθνικές διατάξεις κατά της άρνησης, επιδοκιμάζουσας ή τεκμηριωμένης κάποιων εγκλημάτων - όπως τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - παραμένουν ανεπαρκείς σε δύο κράτη μέλη.

Ο Αντιπρόεδρος Viviane Reding, σε ομιλία του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, δήλωσε: «Σήμερα, έχουμε επιτύχει ειρήνη μεταξύ των εθνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα μια άλλη πρόκληση παραμένει: να συνεχίσουμε την αναζήτηση ανοχής στις κοινωνίες μας Κανείς δεν θα έπρεπε ποτέ να βιώνει ρητορική μίσους ή εγκλήματα μίσους. Επομένως, σήμερα καλώ όλα τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για να μεταφέρουν πλήρως την απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ και να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζεται επί τόπου. "

Η Επιτροπή θα διεξάγει διμερείς διαλόγους με τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια του 2014, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και ορθή μεταφορά της απόφασης πλαισίου στο εθνικό δίκαιο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και, ειδικότερα, την ελευθερία έκφρασης και σύνδεσης.

Διαφήμιση

Η απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ αποσκοπεί κυρίως στην καταπολέμηση του ρατσιστικού και ξενόφοβου μίσους του μίσους και του εγκλήματος μίσους και απαιτεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν ως ποινικά αδικήματα τη δημόσια υποκίνηση σε βία ή μίσος λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, καταγωγής ή εθνικής ή εθνικής καταγωγής.

Ενώ όλα τα κράτη μέλη ενημέρωσαν την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνουν για να συμμορφωθούν με την απόφαση-πλαίσιο, η σημερινή έκθεση εφαρμογής διαπιστώνει ότι ορισμένες χώρες δεν έχουν μεταφέρει πλήρως ή / και σωστά όλες τις διατάξεις, συγκεκριμένα σε σχέση με τα αδικήματα απόρριψης, καταδικάζοντας ορισμένα εγκλήματα.

Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν διατάξεις για την υποκίνηση ρατσιστικής και ξενοφοβικής βίας και μίσους, αλλά δεν φαίνεται πάντοτε να μεταφέρουν πλήρως τα αδικήματα που καλύπτονται από την απόφαση-πλαίσιο. Παρατηρήθηκαν επίσης κενά σε σχέση με τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά κίνητρα των εγκλημάτων, την ευθύνη των νομικών προσώπων και τη δικαιοδοσία.

Διαφήμιση

Τα επόμενα βήματα

Επί του παρόντος, η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ σχετικά με τις αποφάσεις-πλαίσιο που εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (βλ. Άρθρο 10 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 των Συνθηκών). Από την 1η Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει. Η σημερινή έκθεση δίνει επομένως μια επισκόπηση του πού απαιτείται περαιτέρω εργασία από τα κράτη μέλη για την ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας.

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν θα παρεμβαίνει ποτέ σε μεμονωμένες περιπτώσεις μίσους μίσους ή εγκλημάτων μίσους. Εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια να καθορίσουν εάν μια συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί υπόνοια για ρατσιστική ή ξενόφοβη βία ή μίσος, ανάλογα με τις περιστάσεις και το πλαίσιο κάθε καταστάσεως. Η Επιτροπή θα ελέγξει μόνο τη μεταφορά των γενικών κανόνων στο εθνικό δίκαιο.

Ιστορικό

Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου είναι ένα μέσο καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου. Ορίζει μια κοινή ποινική προσέγγιση σε ορισμένες μορφές ρατσισμού και ξενοφοβίας, συγκεκριμένα όσον αφορά τον ρατσιστικό και ξενοφοβικό λόγο μίσους και το έγκλημα μίσους.

Όσον αφορά την «ομιλία μίσους», τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ακόλουθη εκ προθέσεως συμπεριφορά τιμωρείται όταν στρέφεται εναντίον μιας ομάδας ατόμων ή ενός μέλους μιας τέτοιας ομάδας που ορίζεται με αναφορά στη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την κάθοδο ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή και η συμπεριφορά διεξάγεται με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει βία ή μίσος σε μια τέτοια ομάδα ή σε ένα ή περισσότερα μέλη της:

  1. Υποκίνηση του κοινού για βία ή μίσος, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διάδοσης ή διανομής περιοχών, εικόνων ή άλλου υλικού, και
  2. δημόσια αποδοχή, άρνηση ή κατάφωρη ποινικοποίηση εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου, όπως ορίζεται στο καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου · και τα εγκλήματα που διαπράττονται από τους μεγάλους εγκληματίες πολέμου των ευρωπαϊκών χωρών του Άξονα, όπως ορίζεται στον Χάρτη του Διεθνούς Στρατιωτικού Δικαστηρίου της 1945.

Όσον αφορά το «έγκλημα μίσους», τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά κίνητρα θεωρούνται ως επιβαρυντική περίσταση ή, εναλλακτικά, ότι τα κίνητρα αυτά μπορούν να ληφθούν υπόψη από τα δικαστήρια για τον καθορισμό των εφαρμοζόμενων κυρώσεων.

Η απόφαση-πλαίσιο αντιμετωπίζει τα θύματα, καθορίζοντας ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι έρευνες ή η δίωξη των αδικημάτων λόγου μίσους δεν εξαρτώνται από έκθεση ή κατηγορία από το θύμα, τουλάχιστον στις πιο σοβαρές περιπτώσεις.

Ο νόμος περιλαμβάνει κανόνες δικαιοδοσίας που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της ομιλίας του μίσους στο διαδίκτυο (ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους εκδήλωσης ρατσιστικών και ξενοφοβικών συμπεριφορών). Κατά την καθιέρωση δικαιοδοσίας για συμπεριφορά που διαπράττεται στην επικράτειά τους, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι η δικαιοδοσία τους επεκτείνεται σε περιπτώσεις όπου η συμπεριφορά διαπράττεται μέσω ενός συστήματος πληροφοριών και ο δράστης ή τα υλικά που φιλοξενούνται στο σύστημα είναι στην επικράτειά του.

Αυτή είναι η πρώτη έκθεση εφαρμογής σχετικά με την απόφαση πλαίσιο 2008 / 913 / ΔΕΥ. Αξιολογεί κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει όλες τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου. Βασίζεται στα μέτρα μεταφοράς που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη και στις τεχνικές πληροφορίες που ζήτησε η Επιτροπή από την Επιτροπή κατά την ανάλυσή της (συμπεριλαμβανομένης της εθνικής νομολογίας, των προπαρασκευαστικών εργασιών και των κατευθυντήριων γραμμών), καθώς και των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν από πέντε κυβερνητικές συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων, από την Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ρατσισμός και Ξενοφοβία

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding

Ακολουθήστε τον Αντιπρόεδρο στο Twitter: VivianeRedingEU

Ακολουθήστε Δικαιοσύνης της ΕΕ στο Twitter: EU_Justice

EU

Εβδομάδα μπροστά: Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε

Δημοσιευμένα

on

Το μεγάλο σκηνικό αυτής της εβδομάδας θα είναι η ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν με τίτλο «Κατάσταση της ΕΕ» (SOTEU) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Είναι μια έπαρση δανεισμένη από τις ΗΠΑ, όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απευθύνεται στο Κογκρέσο στην αρχή κάθε έτους, παρουσιάζοντας τα σχέδιά του (και ήταν πάντα μέχρι σήμερα) για το επόμενο έτος. 

Πάντα με εκπλήσσει η αμερικανική αυτοπεποίθηση και η σχεδόν άφθαρτη πεποίθηση ότι η Αμερική είναι το μεγαλύτερο έθνος στη γη. Ενώ πιστεύω ότι είσαι απλώς σπουδαίος πρέπει να είναι μια ευχάριστη ψυχική κατάσταση, η ασυνήθιστη κατάσταση των ΗΠΑ σε τόσα πολλά επίπεδα αυτή τη στιγμή με κάνει να πιστεύω ότι το υπερβολικά επικριτικό βλέμμα που ρίχνουν οι Ευρωπαίοι στην τύχη τους μπορεί να είναι μια πιο υγιής προοπτική. Ωστόσο, μερικές φορές θα ήταν ωραίο να αναγνωρίζαμε τα πολλά πλεονεκτήματα της ΕΕ και να είμαστε λίγο πιο «Ευρωπαίοι και υπερήφανοι».

Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσο ενδιαφέρον ασκεί η SOTEU εκτός εκείνων που ασχολούνται περισσότερο με τις δραστηριότητες της ΕΕ. Κατά κανόνα, οι Ευρωπαίοι, εκτός από μια μικρή ομάδα των πιο αφοσιωμένων, δεν περιμένουν να απογοητευτούν για το πόσο απλά ανθίζει η ΕΕ ή γενικά ενθουσιάζονται με την κατεύθυνσή της. Παρόλο που ίσως είχαμε σκεφτεί το αντίθετο, το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε σε κάθε πολίτη της ΕΕ μια πολύ έντονη εμφάνιση "τι θα γινόταν;" 

Διαφήμιση

Κοιτάζοντας πού βρίσκεται ο κόσμος, η ΕΕ μοιάζει να είναι σε πιο υγιή κατάσταση από τους περισσότερους - αυτό έχει επίσης κυριολεκτική σημασία φέτος, είμαστε ίσως η πιο εμβολιασμένη ήπειρος στη γη, υπάρχει ένα φιλόδοξο σχέδιο για να επιβαρυνθεί πλήρως η οικονομία μας η πανδημία έχει καταρρεύσει και η ήπειρος έχει βγάλει το πηγούνι της και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα άλλο παρά να οδηγήσει τον κόσμο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προσωπικά αισθάνομαι μια μεγάλη αύξηση ελπίδας από το γεγονός ότι φαίνεται να έχουμε αποφασίσει συλλογικά ότι είναι αρκετό για εκείνους εντός της ΕΕ που θέλουν να υποχωρήσουν στις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. 

Αρκετές προτάσεις θα υποβληθούν από την Επιτροπή αυτήν την εβδομάδα: Η Vestager θα παρουσιάσει το σχέδιο για την «ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης». Ο Μπόρελ θα παρουσιάσει τα σχέδια της ΕΕ για σχέσεις με την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Η Γιούροβα θα σκιαγραφήσει το σχέδιο της ΕΕ για την προστασία των δημοσιογράφων. και ο Schinas θα παρουσιάσει το πακέτο της ΕΕ για την αντιμετώπιση και την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης υγείας. 

Πρόκειται φυσικά για ολομέλεια της Βουλής. Εκτός από το SOTEU, θα συζητηθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι σχέσεις της ΕΕ με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, η Μπλε Κάρτα της ΕΕ για μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης και τα δικαιώματα των LGBTIQ είναι όλα προς συζήτηση.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Εβδομάδα μπροστά: Το Forewarned είναι προπορευόμενο

Δημοσιευμένα

on

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Maroš Šefčovič θα παρουσιάσει τη δεύτερη ετήσια έκθεση στρατηγικής προοπτικής της Επιτροπής την Τετάρτη (8 Σεπτεμβρίου). Η έκθεση έρχεται μια εβδομάδα πριν από την ετήσια ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής «Κατάσταση της ΕΕ». Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ είναι ανθεκτική απέναντι στις προκλήσεις, αλλά και ικανή να προετοιμαστεί ενσωματώνοντας προνοητικότητα σε όλες τις πτυχές της χάραξης πολιτικής. Η έκθεση 2021 θα εξετάσει τις διαρθρωτικές παγκόσμιες μεγάλες τάσεις προς το 2050 που πρόκειται να επηρεάσουν την ΕΕ και θα προσδιορίσει τομείς στους οποίους η ΕΕ θα μπορούσε να ενισχύσει την παγκόσμια ηγεσία της. 

Την Τρίτη (7 Σεπτεμβρίου) ο Επίτροπος Χαν θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου σχετικά με την υιοθέτηση του πλαισίου για τα πράσινα ομόλογα, το EUGBS (το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πράσινων Ομολόγων) στοχεύει να είναι ένα «ισχυρό εργαλείο για να αποδείξει ότι χρηματοδοτούν νόμιμα πράσινα έργα ευθυγραμμισμένα με Ταξινόμηση της ΕΕ ».

Κοινοβούλιο

Διαφήμιση

Η Europe Fit for the Digital Age Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Επίτροπος Ανταγωνισμού Margrethe Vestager θα συναντηθεί (6 Σεπτεμβρίου) με τους προέδρους πέντε επιτροπών (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) στο κοινοβούλιο για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ψηφιακή ατζέντα. 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν θα συναντηθούν για να συζητήσουν την κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών.

Η Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου θα συνεδριάσει την Πέμπτη (9 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσει την ανταλλαγή δεδομένων υγείας και την ψηφιοποίηση στην πρόληψη και τη φροντίδα του καρκίνου, καθώς και ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της χημικής στρατηγικής της ΕΕ για βιωσιμότητα στο πλαίσιο της πρόληψης του καρκίνου.

Διαφήμιση

Η Υποεπιτροπή για την Ασφάλεια και την Άμυνα θα συζητήσει την κατάσταση στο Αφγανιστάν, καθώς και μια μελέτη σχετικά με την «ετοιμότητα και τις απαντήσεις της ΕΕ σε χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές» (CBRN) και το σχέδιο έκθεσης του ευρωβουλευτή Sven Mikser (S&D, EE) Προκλήσεις και προοπτικές για πολυμερή καθεστώτα ελέγχου και αφοπλισμού όπλων μαζικής καταστροφής ». 

Δικαστήριο

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γνωμοδοτήσει σχετικά με την ανάκτηση 2.7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ηνωμένο Βασίλειο για την αποτυχία του να εφαρμόσει μια προσέγγιση βάσει τελών στον τελωνειακό έλεγχο, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις από την OLAF, το ανεξάρτητο γραφείο της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης. Η αποτυχία να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα σήμαινε επίσης ότι οι κατασκευαστές της ΕΕ έπρεπε να ανταγωνιστούν υποτιμημένα προϊόντα που έρχονται στην ΕΕ μέσω της ΕΕ. Ο αριθμός της OLAF καλύπτει τα έτη 2011-2017. Άλλες σημαντικές κρίσεις αναμένονται στον τομέα του ασύλου (C-18/20, C-768/19).

Συμβούλιο

Οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας θα συναντηθούν ανεπίσημα από τις 5-7. Οι υπουργοί Οικονομικών και Οικονομικών θα έχουν μια άτυπη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης στις 6 Σεπτεμβρίου και θα έχουν μια άλλη άτυπη συνάντηση στις 10-11. Ως συνήθως, το Eurogroup θα συνεδριάσει πριν από τη συνεδρίαση χωρίς αποκλεισμούς στις 10. 

ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πραγματοποιήσει την τακτική της μηνιαία συνεδρίαση την Πέμπτη, με τον πληθωρισμό να ξεπερνά τώρα τον στόχο του 2%, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο τι θα κάνει η ΕΚΤ στη συνέχεια.

Τυνησία

Ο Highπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Josep Borrell θα επισκεφθεί την Τυνησία την Παρασκευή (10 Σεπτεμβρίου). Τον Ιούλιο, ο πρόεδρος της Τυνησίας Kais Saied απέλυσε τον πρωθυπουργό και υποψιάστηκε ότι το κοινοβούλιο επικαλέστηκε έκτακτες εξουσίες ενόψει διαδηλώσεων λόγω οικονομικής δυσπραγίας και αύξησης των κρουσμάτων Covid-19, η ΕΕ κάλεσε την Τυνησία να σεβαστεί το σύνταγμα και το κράτος δικαίου Το 

Συνέχισε να διαβάζεις

EU

Επιστροφή στο σχολείο, η ματιά του EU Reporter στην εβδομάδα που έρχεται

Δημοσιευμένα

on

Σε εσάς που καταφέρατε να ξεφύγετε για ένα καλοκαιρινό διάλειμμα, μπράβο, θα το χρειαστείτε. Η επόμενη θητεία θα είναι (άλλη) πολυάσχολη. 

Πολλή νομοθεσία έχει ξεκινήσει το νομοθετικό της ταξίδι μέσα από τη σύνθετη μηχανή λήψης αποφάσεων της ΕΕ, με πολλές πολύ σαρκαστικές προτάσεις που πρόκειται να τεμαχιστούν, να τεμαχιστούν και να αρωματιστούν, και τελικά να ριχτούν στο τηγάνι της επιτροπής συνδιαλλαγής που θα παρουσιαστεί στις πέντε το πρωί από έναν πολιτικός με θλιβερά μάτια ως ένας θρίαμβος της Προεδρίας που κέρδισε σκληρά. Μεταξύ των μεγάλων είναι οι ψηφιακές και οι προτάσεις «κατάλληλο για 55» για το κλίμα. Οι προτάσεις για το κλίμα υπόσχονται να είναι ιδιαίτερα μελανιές, δεδομένου ότι ο «νόμος για το κλίμα» για τον καθορισμό δεσμεύσεων άνθρακα έχει ήδη συμφωνηθεί. Η εξεύρεση μιας τελικής ισορροπίας μεταξύ των προτάσεων θα απαιτήσει συναλλαγές με άλογα άγνωστης μέχρι τώρα κλίμακας.

Ο αυτοκινητόδρομος των Βρυξελλών ήταν αρκετά αδρανής τον Αύγουστο, έως ότου τα καταστροφικά γεγονότα στο Αφγανιστάν έφεραν 20 χρόνια δυτικής παρέμβασης σε μια λιγότερο από θριαμβευτική πανικό και άδοξη έξοδο. Η «Δύση» βρίσκεται σε ένα ξεφτισμένο χάος, με την εμπιστοσύνη στα χαμηλά όλων των εποχών. Η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν παρουσιάστηκε ως «γεωπολιτική», η κυβέρνηση Μπάιντεν δήλωσε «η Αμερική πίσω»! - και όμως εδώ είμαστε. Ένα πράγμα που έχω μάθει είναι ότι τα πράγματα δεν είναι ποτέ τόσο άσχημα που δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα. Ο θρίαμβος των Ταλιμπάν και η βάναυση υπενθύμιση ότι το Ισλαμικό Κράτος δεν έχει φύγει θα δώσει την υποστήριξη σε όσους υποστηρίζουν τα ιδανικά τους αλλού. Δεν είναι μια όμορφη εικόνα, αλλά η Ευρώπη και η ευρύτερη «Δύση» πρέπει να έχουν το θάρρος του καλύτερου εαυτού της που υπερασπίζεται τα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ευημερία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 

Διαφήμιση

Την επόμενη εβδομάδα οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας θα συγκεντρωθούν για άτυπα συμβούλια για να συζητήσουν τις συνέπειες των πρόσφατων γεγονότων. Η σοβαρή αστάθεια πιο κοντά στη Βόρεια Αφρική, τον Λίβανο και τη Λευκορωσία - μεταξύ άλλων - και, φυσικά, το Αφγανιστάν.

Οι υπουργοί Άμυνας θα συναντηθούν για να συζητήσουν τη στρατηγική πυξίδα της ΕΕ, ο στόχος είναι να έχουμε ένα πλήρες έγγραφο έως τον Νοέμβριο. Τα πρόσφατα γεγονότα έδειξαν ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και συντονισμένη δράση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Την Τρίτη (31 Αυγούστου) θα υπάρξει έκτακτη σύσκεψη των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν για να συζητήσουν πώς θα αντιμετωπίσουν την αναπόφευκτη μετακίνηση ανθρώπων από το Αφγανιστάν, την επανεγκατάσταση στην ΕΕ, καθώς και την υποστήριξη εκείνων των γειτονικών χωρών που έχουν ήδη λαμβάνουν εκατομμύρια πρόσφυγες που θα χρειαστούν περισσότερη οικονομική υποστήριξη.

Διαφήμιση

Κανόνας δικαίου

Είναι δύσκολο να είσαι φάρος για το κράτος δικαίου στο εξωτερικό, αν τα δικά σου συστατικά μέρη χαίρονται ευτυχώς τα πρότυπα, κάτι που με φέρνει στην Πολωνία και την Ουγγαρία, όπου η κατάσταση στάσης έχει παραμείνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο Φον ντερ Λάιεν απέρριψε τους ευρωβουλευτές και τους νομικούς εμπειρογνώμονες σε μια επιστολή πέντε σελίδων που απαριθμούσε τον τρόπο με τον οποίο η Ουγγαρία είχε παραβιάσει τις έξι από τις οκτώ αρχές του κράτους δικαίου που συνδέονται με τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να πυροδοτήσει τον πρόσφατα δημιουργημένο «όρο υπό όρους κράτους δικαίου» μηχανισμό για την πρόληψη της κατάχρησης κεφαλαίων. Ο Φον ντερ Λάιεν έγραψε ότι οι ευρωβουλευτές δεν είχαν παράσχει αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για τις παραβιάσεις και ότι η Επιτροπή «δεν κλήθηκε σωστά να δράσει».

Η ημέρα υπολογισμού της Πολωνίας στις 16 Αυγούστου ήταν ένα μη γεγονός, με περαιτέρω προειδοποίηση από την έδρα της Επιτροπής. Δεν μπορεί κανείς να μην πιστεύει ότι υπάρχει κάποιος στη νομική υπηρεσία της Επιτροπής που έχει το παράθεμα του Ντάγκλας Άνταμς πλαισιωμένο στον τοίχο του: «Λατρεύω τις προθεσμίες. Λατρεύω τον θορυβώδη θόρυβο που κάνουν καθώς περνούν ».

Η Επιτροπή έριξε το δοχείο στο δρόμο καθώς «διάβαζαν και αναλύουν» την απάντηση της Πολωνίας. Ο αντιπρόεδρος Γιούροβα θα επισκεφθεί την Πολωνία τη Δευτέρα (30 Αυγούστου). Οι θόρυβοι που προέρχονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης Zbigniew Ziobro δεν είναι ενθαρρυντικοί, γράφοντας πρόσφατα στο Twitter ότι η ΕΕ εμπλέκεται σε έναν «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της ΕΕ. 

Εν τω μεταξύ, η Σλοβενία ​​συνεχίζει να σταματά να ορίζει εισαγγελείς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τον Σλοβένο πρωθυπουργό Γιάνσα να αποκλείει τις υποψηφιότητες.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις