Συνδεθείτε μαζί μας

Εκπομπές CO2

Η Επιτροπή εγκρίνει νέα παραρτήματα στις κατευθυντήριες γραμμές του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ορίζοντας τα ισχύοντα σημεία αναφοράς απόδοσης και τους παράγοντες CO2

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο νέα παραρτήματα Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (οι «Οδηγίες ETS»). Τα νέα παραρτήματα συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές του ETS και καθορίζουν τα ισχύοντα σημεία αναφοράς απόδοσης και τους συντελεστές CO2. Οι κατευθυντήριες γραμμές ETS στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου «διαρροής άνθρακα», όπου οι εταιρείες μεταφέρουν την παραγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ με λιγότερο φιλόδοξες κλιματικές πολιτικές, οδηγώντας σε λιγότερη οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ και μη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως. Ειδικότερα, οι κατευθυντήριες γραμμές επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αποζημιώνουν τους τομείς που κινδυνεύουν να μετεγκατασταθούν για μέρος των υψηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτουν από τα σήματα τιμών άνθρακα που δημιουργούνται από το EU ETS (το λεγόμενο «έμμεσο κόστος εκπομπής»).

Όταν εγκρίθηκαν οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές ΣΕΔΕ τον Σεπτέμβριο του 2020, η Επιτροπή σημείωσε ότι τα δύο παραρτήματα σχετικά με τα «Δείκτες αναφοράς απόδοσης» και τους «συντελεστές CO2» θα δημοσιευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Τα σημεία αναφοράς απόδοσης αντιπροσωπεύουν την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που εμπλέκεται στην πιο αποδοτική διαδικασία παραγωγής για κάθε προϊόν. Οι παράγοντες CO2, οι οποίοι βασίζονται στο μείγμα παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα σε κάθε χώρα ή περιοχή, αντικατοπτρίζουν τον βαθμό στον οποίο η χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από τον δικαιούχο επηρεάζεται από το κόστος ETS στις σχετικές ζώνες τιμών.

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα α Επικοινωνίες συμπληρώνοντας τις κατευθυντήριες γραμμές του ETS, εισάγοντας τα εκκρεμή παραρτήματα. Τα σημεία αναφοράς απόδοσης και οι συντελεστές CO2 που ορίζονται στα παραρτήματα βασίζονται σε πληροφορίες από εμπειρογνώμονες, προηγούμενη πρακτική και στατιστικά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, τα σημεία αναφοράς απόδοσης καθορίστηκαν βάσει μελέτης εμπειρογνωμόνων από εξωτερικό σύμβουλο. Η μεθοδολογία για τον καθορισμό των εφαρμοστέων συντελεστών CO2 είναι παρόμοια με αυτή που εφαρμόστηκε στις προηγούμενες Κατευθυντήριες γραμμές και βασίζεται σε δεδομένα της Eurostat.

Οι νέοι δείκτες αναφοράς απόδοσης και οι συντελεστές CO2 θα περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του ποσού της αντιστάθμισης για τις έμμεσες δαπάνες που επιβαρύνουν τους δικαιούχους από το 2021 και, ως εκ τούτου, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη διασφάλιση της αναλογικότητας των μέτρων ενίσχυσης που χορηγούνται βάσει των κατευθυντήριων γραμμών ETS.

Διαφήμιση

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις