Συνδεθείτε μαζί μας

Оικονομικό

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ υποστηρίζουν τη φιλόδοξη στρατηγική για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ομίλου ΕΤΕπ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Nadia Calviño μοιράστηκε σήμερα με τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ μια φιλόδοξη στρατηγική για να αξιοποιήσει τα δυνατά σημεία του Ομίλου ΕΤΕπ, να επικεντρωθεί σε οκτώ βασικές προτεραιότητες πολιτικής και να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό του ιδρύματος για την τόνωση της ανάπτυξης και της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και υποστήριξη Η ηγετική θέση της Ευρώπης στη δίδυμη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, η ανοιχτή στρατηγική αυτονομία και η οικονομική ασφάλεια.

Η συζήτηση, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του άτυπου Ecofin στη Γάνδη, ήταν η πρώτη στρατηγική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των διοικητών της ΕΤΕπ και της νέας προέδρου, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της την 1η Ιανουαρίου 2024.

Η συνάντηση ακολούθησε αρκετές εβδομάδες εντατικών συναντήσεων δέσμευσης μεταξύ του προέδρου και των μεμονωμένων μετόχων της Τράπεζας, κατά τις οποίες ο Calviño επισκέφθηκε πολλές πρωτεύουσες και συναντήθηκε με υπουργούς και αρχηγούς κυβερνήσεων.

Στο επίκεντρο της προσέγγισης που αποκαλύφθηκε σήμερα στη Γάνδη ο πρόεδρος του Ομίλου ΕΤΕπ είναι η κάλυψη του επενδυτικού κενού στην καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και τη φυσική και κοινωνική υποδομή, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όφελος των περιφερειών, των επιχειρήσεων και των πολιτών της Ευρώπης.

Οι νέες πρωτοβουλίες που τίθενται στο τραπέζι στοχεύουν να επικεντρώσουν τις επενδύσεις στον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και στην ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιοποίηση και τις νέες τεχνολογίες. Περιλαμβάνουν επίσης σχέδια για την ενίσχυση των επενδύσεων στην ασφάλεια και την άμυνα, για την αύξηση της στήριξης και της κλιμάκωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), για την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής και των κοινωνικών υποδομών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η οικονομική στέγαση, και να επενδύσουν στη γεωργία και τη βιοτεχνολογία. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στρατηγική επικεντρώνεται στη στήριξη της Ουκρανίας και σε μια επιτυχημένη διαδικασία διεύρυνσης, καθώς και στη στρατηγική της ΕΕ για την παγκόσμια πύλη.

«Χαιρετίζω θερμά τις σημερινές εποικοδομητικές συζητήσεις με τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ, υπό την προεδρία της βελγικής προεδρίας. Η ισχυρή επικύρωση της στρατηγικής μας από τους υπουργούς θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε τα δυνατά σημεία του Ομίλου ΕΤΕπ και να αναπτύξουμε αυτό το ισχυρό μέσο στο μέγιστο των δυνατοτήτων του για να υποστηρίξει τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ και να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις», δήλωσε ο Πρόεδρος Calviño.

Πρόεδρος της σημερινής συνεδρίασης ήταν ο Υπουργός Οικονομικών του Βελγίου και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕπ Vincent Van Peteghem. Είπε, «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις, που απαιτούν τεράστια χρηματοδότηση. Ως η μεγαλύτερη πολυμερής τράπεζα στον κόσμο, η ΕΤΕπ μπορεί να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να κινητοποιήσουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, όπως η άμυνα, το κλίμα και η ανταγωνιστικότητα. Η ΕΤΕπ διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και τα κατάλληλα εργαλεία για να συμβάλει στον ιδιωτικό τομέα. Δίνοντας ποιοτική σφραγίδα σε ορισμένα επενδυτικά έργα, η ΕΤΕπ δίνει ισχυρή αξιοπιστία σε πιο επικίνδυνα έργα, επιτρέποντας σε ιδιώτες επενδυτές να συμμετάσχουν».

Διαφήμιση

Αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία του Ομίλου ΕΤΕπ, εστιάζοντας σε οκτώ βασικές προτεραιότητες

Ο Πρόεδρος Calviño παρουσίασε ένα σύνολο οκτώ βασικών προτεραιοτήτων στους υπουργούς που θα βοηθήσουν στην οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής, δίκαιης και ανταγωνιστικής οικονομίας: ενοποίηση της τράπεζας για το κλίμα. επιτάχυνση της τεχνολογικής καινοτομίας και της ψηφιοποίησης· ενίσχυση των επενδύσεων στην ασφάλεια και την άμυνα· συμβολή στη σύγχρονη πολιτική συνοχής· ανάπτυξη καινοτόμου χρηματοδότησης για τη γεωργία και τη βιοοικονομία· προσανατολισμός των επενδύσεων σε κοινωνικές υποδομές· πρωτοπόρος στην Ένωση Κεφαλαιαγορών και εστίαση δραστηριοτήτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στη στρατηγική Global Gateway, Ουκρανία και μια επιτυχημένη διαδικασία διεύρυνσης.

Ο πρόεδρος της ΕΤΕπ περιέγραψε επίσης σχέδια για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του Ομίλου ΕΤΕπ για την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τις κρίσιμες υποδομές όπως ο έλεγχος των συνόρων, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, το διάστημα και οι τεχνολογίες διπλής χρήσης όπως τα drones. Η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης νέα υποστήριξη για νέες και ισχυρότερες συνεργασίες. «Συνεργαζόμαστε ήδη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους σχετικά με το εύρος και τον ορισμό της «διπλής χρήσης»», πρόσθεσε.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν επίσης η δημιουργία νέων εργαλείων χρηματοδότησης για στρατηγικές τεχνολογίες, όπως τα τσιπ, καθώς και για βασικούς τομείς της οικονομίας, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μετά τη συζήτηση για το Ecofin, ο Όμιλος ΕΤΕπ θα συνεργαστεί με το διοικητικό του συμβούλιο για να διερευνήσει και να τελειοποιήσει προτάσεις για:

· Ένα πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης ΜΜΕ για την κλιμάκωση μιας βασικής ομάδας πράσινων και οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών.

· Ένα νέο πρόγραμμα για το νερό για να βοηθήσει τις πόλεις, τις περιφέρειες και τις επιχειρήσεις, ιδίως τους αγρότες και τον αγροτικό τομέα, να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της ξηρασίας και των πλημμυρών, να ψηφιοποιήσουν και να αυξήσουν την αποδοτικότητα του κύκλου του νερού.

· ένα νέο πρόγραμμα FASTER για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και της τεχνολογικής καινοτομίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

· Πρωτοποριακά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που μπορούν να αποτελέσουν δομικά στοιχεία για την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του Ομίλου ΕΤΕπ για την κάλυψη του επενδυτικού κενού

Η κάλυψη του επενδυτικού χάσματος για την επιτυχία της Ευρώπης στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση απαιτεί την πλήρη κινητοποίηση των δημόσιων πόρων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη μείωση του χρόνου στην αγορά και τον συνωστισμό στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Πρόεδρος Calviño παρουσίασε επίσης φιλόδοξα σχέδια για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών του Ομίλου ΕΤΕπ, για παράδειγμα με τον εξορθολογισμό και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, μειώνοντας έτσι τον χρόνο που απαιτείται για την έγκριση και την παράδοση έργων επί τόπου.

Η ΕΤΕπ είναι ο χρηματοοικονομικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισολογισμό άνω των 550 δισεκατομμυρίων ευρώ, σταθερή οικονομική θέση και απαράμιλλο ιστορικό επενδύσεων σε σημαντικές υποδομές, κλίμα και καινοτομία. Η ΕΤΕπ λειτουργεί ως καταλύτης για τις ιδιωτικές επενδύσεις (για κάθε ευρώ κεφαλαίου της ΕΤΕπ που χρησιμοποιείται, κινητοποιείται 40 ευρώ επένδυση) και διαδραματίζει αντικυκλικό ρόλο συμβάλλοντας στην οικονομική σταθερότητα. Αυτό παρέχει μια πολύ ισχυρή βάση για την προετοιμασία των δραστηριοτήτων τα επόμενα χρόνια.

Γενικές πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ElB) είναι το ίδρυμα μακροπρόθεσμου δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανήκει στα κράτη μέλη της. Χρηματοδοτεί υγιείς επενδύσεις που συμβάλλουν στην Ε.Ε στόχους πολιτικής. Τα έργα της ΕΤΕπ ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, προωθούν την καινοτομία, προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύουν την κοινωνική και εδαφική συνοχή και υποστηρίζουν μια δίκαιη και ταχεία μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα.

Ο Όμιλος ΕΤΕπ, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης την Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), υπέγραψε συνολικά 88 δισ. ευρώ σε νέα χρηματοδότηση για περισσότερα από 900 έργα το 2023, 49 δισ. ευρώ από τα οποία διατέθηκαν σε πράσινες επενδύσεις. Αυτές οι δεσμεύσεις αναμένεται να κινητοποιήσουν επενδύσεις περίπου 320 δισεκατομμυρίων ευρώ, υποστηρίζοντας 400 εταιρείες και 000 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από τον Όμιλο ΕΤΕπ είναι σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο να τηρήσουμε τη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε επενδύσεις 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ για την κλιματική και την περιβαλλοντική αειφορία τη δεκαετία έως το 2030, όπως έχει δεσμευτεί στην Οδικός χάρτης της τράπεζας για το κλίμα. Πάνω από το ήμισυ της ετήσιας χρηματοδότησης του Ομίλου ΕΤΕπ υποστηρίζει έργα που συμβάλλουν άμεσα στον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, καθώς και σε ένα πιο υγιές περιβάλλον.

Περίπου το ήμισυ της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατευθύνεται σε περιοχές συνοχής, όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι χαμηλότερο. Αυτό υπογραμμίζει τη δέσμευση της Τράπεζας να ενθαρρύνει την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και τη σύγκλιση του βιοτικού επιπέδου, καθώς και μια δίκαιη πράσινη μετάβαση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Business16 ώρες πριν

Η επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων: Τα τελευταία μοντέλα και οι εξελίξεις το 2024

Κιργιστάν21 ώρες πριν

Ο μέτοχος της Bakai Bank Sergei Ibragimov για την τήρηση των αντιρωσικών κυρώσεων

Καζακστάν1 ημέρες πριν

Τα Υπουργεία Εξωτερικών του Καζακστάν και του Λουξεμβούργου πραγματοποιούν πολιτικές διαβουλεύσεις

UK1 ημέρες πριν

Ο Starmer συζητά για τη συμφωνία μετανάστευσης και ασφάλειας με την ΕΕ στην Πολιτική Σύνοδο Κορυφής

Εκπαίδευση2 μέρες πριν

Αυτά είναι τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να είσαι φοιτητής το 2024

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο2 μέρες πριν

Ο Φον ντερ Λάιεν επανεξελέγη για δεύτερη θητεία

Καζακστάν2 μέρες πριν

Ο Πρόεδρος Tokayev παρουσιάζει την κρατική σημαία στην Εθνική ομάδα του Καζακστάν για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024

Μετανάστες2 μέρες πριν

Μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα έλυνε την πρόκληση της Μεσογειακής Μετανάστευσης

Τάσεις