Συνδεθείτε μαζί μας

Οικονομία

Ευρωζώνη ποσοστό ανεργίας στο 12.2%, ΕΕ-28 στο 11.0%

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

100002010000061E00000131A8C2B2EAΤο εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη (EA-17) ήταν 12.2% τον Σεπτέμβριο του 2013, σταθερό σε σύγκριση με τον Αύγουστο. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ-28 ήταν 11.0%, επίσης σταθερό σε σύγκριση με τον Αύγουστο. Και στις δύο ζώνες, τα ποσοστά αυξήθηκαν σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2012, όταν ήταν 11.6% και 10.6% αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Σεπτέμβριο του 2013, 26.872 εκατομμύρια άντρες και γυναίκες ήταν άνεργοι στην ΕΕ-28, εκ των οποίων 19.447 εκατομμύρια ήταν στην ευρωζώνη. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2013, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 61,000 στην ΕΕ-28 και κατά 60,000 στην ευρωζώνη. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2012, η ​​ανεργία αυξήθηκε κατά 978,000 στην ΕΕ28 και κατά 996,000 στην ευρωζώνη.

Πολιτείες - μέλη

Διαφήμιση

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στην Αυστρία (4.9%), τη Γερμανία (5.2%) και το Λουξεμβούργο (5.9%), και τα υψηλότερα στην Ελλάδα (27.6% τον Ιούλιο του 2013) και την Ισπανία (26.6%).

Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε δεκαέξι κράτη μέλη, μειώθηκε σε έντεκα και παρέμεινε σταθερό στην Τσεχική Δημοκρατία. Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Κύπρο (12.7% έως 17.1%) και στην Ελλάδα (25.0% έως 27.6% μεταξύ Ιουλίου 2012 και Ιουλίου 2013). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Λετονία (15.6% έως 11.3% μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2012 και του 2013) και της Εσθονίας (10.0% έως 8.3% μεταξύ Αυγούστου 2012 και Αυγούστου 2013).

Τον Σεπτέμβριο του 2013, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 7.2%, από 7.3% τον Αύγουστο του 2013 και από 7.8% το Σεπτέμβριο του 2012.

Διαφήμιση
Η ανεργία των νέων

Τον Σεπτέμβριο του 2013, 5.584 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 3.548 εκατομμύρια ήταν στην ευρωζώνη. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2012, η ​​ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 57,000 στην ΕΕ28, αλλά αυξήθηκε κατά 8,000 στην ευρωζώνη. Τον Σεπτέμβριο του 2013, το ποσοστό ανεργίας των νέων5 ήταν 23.5% στην ΕΕ28 και 24.1% στη ζώνη του ευρώ, σε σύγκριση με 23.1% και 23.6% αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο του 2012. Τον Σεπτέμβριο του 2013, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (7.7%) και Αυστρία (8.7%) και τα υψηλότερα στην Ελλάδα (57.3% τον Ιούλιο του 2013), Ισπανία (56.5%) και Κροατία (52.8% το τρίτο τρίμηνο του 2013).

  1. Η ευρωζώνη (EA-17) αποτελείται από Βέλγιο, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία και Φινλανδία.

Το EU28 περιλαμβάνει το Βέλγιο (ΒΕ), τη Βουλγαρία (BG), την Τσεχική Δημοκρατία (CZ), τη Δανία (DK), τη Γερμανία (DE), την Εσθονία (EE), την Ιρλανδία (IE), την Ελλάδα (EL) (ΛΔ), Λουξεμβούργο (LU), Ουγγαρία (HU), Μάλτα (MT), Κάτω Χώρες (NL), Γαλλία (FR), Κροατία (HR) , Αυστρία (AT), Πολωνία (PL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σλοβενία ​​(SI), Σλοβακία (SK), Φινλανδία (FI), Σουηδία (SE) και Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ).

Οι πίνακες περιλαμβάνουν επίσης την Ισλανδία (IS), τη Νορβηγία (NO) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ).

  1. Μη εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα και τάσεις διατίθενται στη στατιστική βάση δεδομένων στον ιστότοπο της Eurostat. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο άρθρο στατιστικών για την ανεργία στο Στατιστικά εξηγούνται.
  1. Η Eurostat παράγει εναρμονισμένα ποσοστά ανεργίας για τα μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ, τη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ. Αυτά τα ποσοστά ανεργίας βασίζονται στον ορισμό που συνιστά η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ). Η μέτρηση βασίζεται σε μια εναρμονισμένη πηγή, η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (LFS).

Βάσει του ορισμού της ΔΟΕ, η Eurostat ορίζει τους ανέργους ως άτομα ηλικίας 15 σε 74 τα οποία:

- Χωρίς δουλειά?

- είναι διαθέσιμοι για να ξεκινήσουν την εργασία τους μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, και

- και έχουν αναζητήσει ενεργά απασχόληση κάποια στιγμή τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες.

Το ποσοστό ανεργίας είναι ο αριθμός των ανέργων ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Το εργατικό δυναμικό είναι ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων και των ανέργων. Σε αυτό το δελτίο ειδήσεων τα ποσοστά ανεργίας βασίζονται σε στοιχεία απασχόλησης και ανεργίας που καλύπτουν άτομα ηλικίας 15 σε 74.

  1. Τα δεδομένα σε αυτό το δελτίο ειδήσεων υπόκεινται συνήθως σε μικρές αναθεωρήσεις, που προκαλούνται από τις ενημερώσεις της εποχικά προσαρμοσμένης σειράς κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία δεδομένα. Μεγαλύτερες αναθεωρήσεις μπορούν να προκύψουν όταν τα πιο πρόσφατα δεδομένα LFS περιλαμβάνονται στη διαδικασία υπολογισμού. Σε σύγκριση με τα ποσοστά που δημοσιεύθηκαν στο Δελτίο Τύπου 140/2013 της 1ης Οκτωβρίου 2013, τα ποσοστά ανεργίας του Αυγούστου 2013 αναθεωρήθηκαν από 12.0% σε 12.2% για την ΕΑ17 και από 10.9% σε 11.0% για την ΕΕ28. Μεταξύ των κρατών μελών, το ποσοστό αναθεωρήθηκε κατά 0.2 έως 0.4 εκατοστιαίες μονάδες για την Ελλάδα (για τον Ιούλιο του 2013), την Ισπανία και την Ιταλία. Για τη Δανία, το επιτόκιο αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 0.5 εκατοστιαίες μονάδες. Αυτή η αναθεώρηση οφείλεται επίσης στη χρήση, ξεκινώντας από αυτόν τον μήνα, άμεσων μηνιαίων εκτιμήσεων από το LFS. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2007 - Αυγούστου 2013, οι αναθεωρήσεις για τη Δανία κυμαίνονται μεταξύ -0.4 και +0.5 ποσοστιαίες μονάδες. Η μέση απόλυτη αναθεώρηση κατά την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 0.1 εκατοστιαίες μονάδες.
  2. Το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 15 έως 24 ανέργων ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού της ίδιας ηλικίας. Επομένως, το ποσοστό ανεργίας των νέων δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως το μερίδιο των ανέργων στο συνολικό πληθυσμό των νέων. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο άρθρο για την ανεργία των νέων στα Στατιστικά που εξηγούνται.

Γεωργία

Κοινή Γεωργική Πολιτική: Πώς υποστηρίζει η ΕΕ τους αγρότες;

Δημοσιευμένα

on

Από την υποστήριξη των αγροτών έως την προστασία του περιβάλλοντος, η αγροτική πολιτική της ΕΕ καλύπτει μια σειρά διαφορετικών στόχων. Μάθετε πώς χρηματοδοτείται η γεωργία της ΕΕ, η ιστορία της και το μέλλον της, Κοινωνία.

Τι είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η ΕΕ υποστηρίζει τη γεωργία μέσω της Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΑΠΑΚΙ). Ιδρύθηκε το 1962, έχει υποστεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να καταστήσει τη γεωργία δικαιότερη για τους αγρότες και πιο βιώσιμη.

Διαφήμιση

Υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια αγροκτήματα στην ΕΕ και οι τομείς της γεωργίας και των τροφίμων παρέχουν μαζί περίπου 40 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Πώς χρηματοδοτείται η Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική χρηματοδοτείται μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σύμφωνα με το Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, 386.6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για τη γεωργία. Χωρίζεται σε δύο μέρη:

Διαφήμιση
  • 291.1 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, το οποίο παρέχει εισοδηματική υποστήριξη για τους αγρότες.
  • 95.5 δισ. Ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση για αγροτικές περιοχές, δράση για το κλίμα και διαχείριση φυσικών πόρων.

Πώς φαίνεται σήμερα η γεωργία της ΕΕ; 

Οι αγρότες και ο τομέας της γεωργίας επηρεάστηκαν από τον COVID-19 και η ΕΕ εισήγαγε συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας και των εισοδημάτων. Οι τρέχοντες κανόνες για το πώς θα δαπανηθούν τα κεφάλαια της ΚΓΠ θα διαρκέσουν έως το 2023 λόγω καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Αυτό απαιτούσε μια μεταβατική συμφωνία για προστατεύουν τα εισοδήματα των αγροτών και διασφαλίζουν την επισιτιστική ασφάλεια.

Η μεταρρύθμιση θα σημαίνει μια πιο φιλική προς το περιβάλλον Κοινή Αγροτική Πολιτική;

Η γεωργία της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου 10% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίουΤο Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον, πιο δίκαιη και διαφανή αγροτική πολιτική της ΕΕ, δήλωσαν οι ευρωβουλευτές, μετά από επιτεύχθηκε συμφωνία με το ΣυμβούλιοΤο Το Κοινοβούλιο θέλει να συνδέσει την ΚΓΠ με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, αυξάνοντας παράλληλα την υποστήριξη στους νέους αγρότες και τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την τελική συμφωνία το 2021 και θα τεθεί σε ισχύ το 2023.

Η γεωργική πολιτική συνδέεται με την Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση και το Στρατηγική αγρόκτημα προς περόνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση υγιεινών τροφίμων για όλους, διασφαλίζοντας παράλληλα τα μέσα διαβίωσης των αγροτών.

Περισσότερα για τη γεωργία

Ενημέρωση 

Ελέγξτε τη νομοθετική πρόοδο 

Συνέχισε να διαβάζεις

Γεωργία

Προτεινόμενη άρση των ειδήσεων καλωσορίσματος στις ΗΠΑ για την απαγόρευση των αρνιών για τη βιομηχανία

Δημοσιευμένα

on

Το FUW συναντήθηκε με το USDA το 2016 για να συζητήσει τις ευκαιρίες εξαγωγής αρνιού. Από αριστερά, ο Αμερικανός ειδικός στη γεωργία Steve Knight, ο Αμερικανός σύμβουλος για τις γεωργικές υποθέσεις Stan Phillips, ο ανώτερος αξιωματικός πολιτικής της FUW Dr Hazel Wright και ο πρόεδρος της FUW Glyn Roberts

Η Ένωση Αγροτών της Ουαλίας χαιρέτισε την είδηση ​​ότι η μακροχρόνια απαγόρευση εισαγωγής ουαλικού αρνιού στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να αρθεί σύντομα. Η ανακοίνωση έγινε από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. 

Το FUW έχει συζητήσει εδώ και καιρό την προοπτική άρσης της αδικαιολόγητης απαγόρευσης με το USDA σε διάφορες συναντήσεις την τελευταία δεκαετία. Η Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales τόνισε ότι η δυνητική αγορά για PGI Welsh Lamb στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι αξίζει έως και 20 εκατομμύρια λίρες ετησίως εντός πέντε ετών από την άρση των εξαγωγικών περιορισμών.

Διαφήμιση

Μιλώντας από το πρόβατό του στο Carmarthenshire, ο αναπληρωτής πρόεδρος της FUW, anαν Ρίκμαν, δήλωσε: «Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να εξερευνήσουμε άλλες εξαγωγικές αγορές, προστατεύοντας παράλληλα τις από παλιά καθιερωμένες αγορές μας στην Ευρώπη. Η αγορά των ΗΠΑ είναι αυτή με την οποία επιθυμούμε να αναπτύξουμε πολύ ισχυρότερες σχέσεις και η είδηση ​​ότι αυτή η απαγόρευση θα αρθεί σύντομα είναι τα πιο ευπρόσδεκτα νέα για τη βιομηχανία των προβάτων μας ».

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

Οικονομία

Οι βιώσιμες αστικές μεταφορές βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

Δημοσιευμένα

on

Περίπου 3,000 πόλεις σε όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στη φετινή χρονιά Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, που ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. Η καμπάνια του 2021 ξεκίνησε με θέμα «Ασφαλείς και υγιείς με βιώσιμη κινητικότητα» και θα προωθήσει τη χρήση των δημόσιων μεταφορών ως μια ασφαλή, αποδοτική, προσιτή και χαμηλής εκπομπής ρύπων κινητικότητα για όλους. Το 2021 είναι επίσης η 20ή επέτειος της ημέρας χωρίς αυτοκίνητα, από την οποία έχει αυξηθεί η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

«Ένα καθαρό, έξυπνο και ανθεκτικό σύστημα μεταφορών είναι ο πυρήνας των οικονομιών μας και κεντρικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στην 20ή επέτειο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, είμαι περήφανος για τις 3,000 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτές που έδειξαν πόσο ασφαλείς και βιώσιμες επιλογές μεταφορών βοηθούν τις κοινότητές μας να παραμείνουν συνδεδεμένες αυτές τις δύσκολες στιγμές », δήλωσε η Επίτροπος Μεταφορών Adina Vălean Το

Για αυτό το έτος ορόσημο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα εικονικό μουσείο που παρουσιάζει την ιστορία της εβδομάδας, τον αντίκτυπό της, τις προσωπικές ιστορίες και πώς συνδέεται με τις ευρύτερες προτεραιότητες της ΕΕ για τη βιωσιμότητα. Αλλού, οι δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη περιλαμβάνουν φεστιβάλ ποδηλάτων, εκθέσεις ηλεκτρικών οχημάτων και εργαστήρια. Η φετινή εκδήλωση συμπίπτει επίσης με την α δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ιδέες της Επιτροπής για ένα νέο πλαίσιο αστικής κινητικότητας και Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων με τους Συνδέοντας το τρένο Europe Express.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις