Συνδεθείτε μαζί μας

Άμυνας

Η ΕΕ εντείνει τη δράση για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ, της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης: Προς ένα πλαίσιο της ΕΕ για κοινές αμυντικές προμήθειες

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Σε απάντηση της αποστολής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Σύνοδος Κορυφής των Βερσαλλιών, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος παρουσίασαν ανάλυση των κενών στον τομέα των αμυντικών επενδύσεων και προτείνουν περαιτέρω μέτρα και ενέργειες που απαιτούνται για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης. Η απρόκλητη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή άμυνα, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες από τα κράτη μέλη. Με τη σημερινή κοινή ανακοίνωση, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος στοχεύουν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επενδύσουν μαζί, καλύτερα και με ευρωπαϊκό τρόπο. Ανταποκρίνεται επίσης στο κάλεσμα που έγινε στο πλαίσιο του Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης για ισχυρότερη δράση της ΕΕ στην άμυνα.

Αυτή η κοινή ανακοίνωση παρουσιάζει ένα νέο επίπεδο φιλοδοξίας για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ευρώπης στην άμυνα. Επικεντρώνεται ιδίως στην απόκτηση στρατιωτικού εξοπλισμού από κοινού, στον στρατηγικό αμυντικό προγραμματισμό για τον καθορισμό σαφέστερων προτεραιοτήτων και στη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού αμυντικού πλαισίου Ε&Α, Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ). Οι πρωτοβουλίες της ΕΕ για την προώθηση της αμυντικής συνεργασίας συμβάλλουν επίσης στην ενίσχυση ενός δικαιότερου διατλαντικού επιμερισμού των βαρών και μιας πιο αποτελεσματικής ευρωπαϊκής συνεισφοράς στο ΝΑΤΟ.

Κενά αμυντικών επενδύσεων

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση των επενδυτικών κενών που πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος εξετάζουν τρεις κύριους τύπους κενών: αμυντικές δαπάνες, αμυντικά βιομηχανικά κενά και κενά αμυντικής ικανότητας.

  • αμυντικές δαπάνες: Ως άμεσο αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τα κράτη μέλη έχουν ήδη ανακοινώσει αυξήσεις στους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους κοντά σε επιπλέον 200 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια. Αν και αυτές οι αυξήσεις είναι απαραίτητες, έρχονται μετά από χρόνια ουσιαστικών περικοπών και σοβαρής ανεπαρκούς επένδυσης. Από το 1999 έως το 2021, οι συνδυασμένες αμυντικές δαπάνες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 20% έναντι 66% για τις ΗΠΑ, 292% για τη Ρωσία και 592% για την Κίνα. Χωρίς συντονισμένη προσέγγιση, η αύξηση των δαπανών κινδυνεύει να οδηγήσει σε περαιτέρω κατακερματισμό και να αναιρέσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα.
  • Αμυντικά βιομηχανικά κενά: Παρά τη συνολική ανταγωνιστικότητα του κλάδου, υπάρχουν δυσκολίες και κενά. Δεδομένου ότι η ζήτηση είναι κατακερματισμένη, η βιομηχανία παραμένει επίσης δομημένη κατά μήκος των εθνικών συνόρων, ειδικά εκτός των τομέων της αεροναυπηγικής και των πυραύλων. Υπάρχουν επίσης εξαρτήσεις για ορισμένους βασικούς αμυντικούς εξοπλισμούς για τους οποίους η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική και τεχνολογική βάση δεν προσφέρει εγχώριες λύσεις.
  • Κενά δυνατοτήτων: έχουν επισημανθεί τρεις επείγουσες προτεραιότητες: η αναπλήρωση των αποθεμάτων, η αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων της σοβιετικής εποχής και η ενίσχυση των συστημάτων εναέριας και πυραυλικής άμυνας. Πέρα από αυτά τα επείγοντα κενά δυνατοτήτων, η κοινή ανακοίνωση προτείνει να εργαστεί για μια σειρά από συγκεκριμένες στρατηγικές μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες δυνατότητες στους τομείς της εναέριας, της ξηράς, της θάλασσας, του διαστήματος και της κυβερνοάμυνας.

Μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των κενών

Προκειμένου να υποστηριχθεί η κάλυψη των κενών, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος καθόρισαν ένα σύνολο πολύ συγκεκριμένων μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ζήτησης μέσω κοινών προμηθειών και για την ενίσχυση της προσφοράς μέσω μέτρων που στοχεύουν στη στήριξη των βιομηχανικών παραγωγικών ικανοτήτων.

Στο άμεσος όρος, η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας θα δημιουργήσουν αμέσως α Αμυντικές κοινές προμήθειες Task Force να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να υποστηρίξει τον συντονισμό και την αποσύγκρουση των πολύ βραχυπρόθεσμων αναγκών τους για προμήθειες για να αντιμετωπίσουν τη νέα κατάσταση ασφάλειας. Η Task Force θα συντονιστεί επίσης με τον πυρήνα του Clearing House που έχει συσταθεί εντός του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΥΕΔ/ΕΕ για τη διευκόλυνση του συντονισμού για τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

A βραχυπρόθεσμο μέσο της ΕΕ για την ενίσχυση των αμυντικών βιομηχανικών δυνατοτήτων μέσω κοινών προμηθειών θα προταθεί για γρήγορη υιοθέτηση, για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη να καλύψουν τα πιο επείγοντα και κρίσιμα κενά με συνεργατικό τρόπο, με βάση το έργο της Task Force. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να δεσμεύσει 500 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για δύο χρόνια για να δώσει κίνητρα στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανάγκες με συνεργατικό τρόπο. 

Αυτό το βραχυπρόθεσμο μέσο θα ανοίξει το δρόμο για ένα πλαίσιο της ΕΕ για κοινές αμυντικές προμήθειες. Για το σκοπό αυτό, το τρίτο τρίμηνο του 2022, η Επιτροπή θα προτείνει α Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Πρόγραμμα Άμυνας κανονισμός (ΕΔΙΠ). Θα καθορίσει τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση των κρατών μελών Ευρωπαϊκές Κοινοπραξίες Αμυντικών Ικανοτήτων (EDCC). Στο πλαίσιο ενός EDCC, τα κράτη μέλη θα προμηθεύονται από κοινού, για τη χρήση των συμμετεχόντων κρατών μελών, αμυντικές δυνατότητες που αναπτύσσονται με συνεργατικό τρόπο εντός της ΕΕ και θα επωφελούνται από απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Επιπλέον, η σχετική χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί να παρέχεται για έργα υψηλού ενδιαφέροντος της ΕΕ.

Διαφήμιση

Η υποστήριξη στις κοινές προμήθειες συμπληρώνει και ολοκληρώνει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα για την αμυντική Ε&Α μέσω του ΕΤΑ. 

Επιπλέον, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος προτείνουν να προχωρήσουν σταδιακά κοινή λειτουργία αμυντικού προγραμματισμού και προμηθειών της ΕΕ επιτρέποντας τον καλύτερο καθορισμό των δυνατοτήτων στις προτεραιότητες στις οποίες πρέπει να εστιάσουμε.

Τέλος, η ενισχυμένη ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία απαιτεί επίσης ένα σταθερό σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής ικανότητας. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή:

  • Να πραγματοποιήσει, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, σε βάθος χαρτογράφηση των τρεχουσών και απαραίτητων πρόσθετων βιομηχανικών παραγωγικών δυνατοτήτων της ΕΕ·
  • Προτείνετε α Πρωτοβουλία για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών μέτρων, για τη διευκόλυνση, μεταξύ άλλων, της πρόσβασης της αμυντικής βιομηχανίας σε Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRM), ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ·
  • Εργαστείτε για περαιτέρω μέτρα για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας ειδικές αμυντικές δεξιότητες για την αύξηση της βιομηχανικής ικανότητας·
  • Εξετάστε πιθανές τροποποιήσεις στο πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία διπλής χρήσης για τη βελτίωση των συνεργειών μεταξύ των μέσων πολιτικής και άμυνας·
  • Εργασία για περαιτέρω μέτρα (όπως συντονισμένες προσκλήσεις μεταξύ των υφιστάμενων μέσων της ΕΕ και δάνεια της ΕΤΕπ) για να υποστήριξη κρίσιμων τεχνολογιών και βιομηχανικές ικανότητες με την ανάπτυξη στρατηγικών έργων·
  • Στο πλαίσιο της συνολικής αναθεώρησης των προτεραιοτήτων κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, εξετάστε ενίσχυση των προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και στρατιωτική κινητικότητα μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»·
  • Επιταχύνετε το ίδρυση του CASSINI για την άμυνα για την προσέλκυση νεοεισερχομένων και την υποστήριξη της αμυντικής καινοτομίας.

Η ΕΤΕπ θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει εάν θα ενισχύσει την υποστήριξή της στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και τις κοινές προμήθειες πέρα ​​από τη συνεχή υποστήριξή της για διπλή χρήση.

Τα προτεινόμενα μέτρα θα καταστήσουν την ΕΕ ισχυρότερο διεθνή εταίρο, επίσης εντός του ΝΑΤΟ, το οποίο παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής άμυνας των μελών του.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας συνιστούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει αυτήν την ανάλυση υπογραμμίζοντας την ανάγκη επείγουσας και συλλογικής αντιμετώπισης των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αμυντικών ελλείψεων της ΕΕ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen δήλωσε: "Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις προσπάθειές της για να οικοδομήσει μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Πρέπει να δαπανήσουμε περισσότερα για την άμυνα και πρέπει να το κάνουμε με συντονισμένο τρόπο. Σήμερα προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων και του στρατιωτικού τεχνολογικού αιχμής της ευρωπαϊκής βιομηχανικής μας βάσης, με βάση την ανάλυση των κενών των αμυντικών επενδύσεων. Αυτή η δράση θα εξασφαλίσει μια πιο αποτελεσματική ευρωπαϊκή συνεισφορά στο ΝΑΤΟ».

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του A Europe Fit for the Digital Age, Margrethe Vestager, δήλωσε: «Αυτή η ανακοίνωση δίνει μια πολύτιμη εικόνα των κενών στον τομέα των αμυντικών επενδύσεων που αντιμετωπίζουμε. Είναι σαφές ότι θα χρειαστούν περισσότερες δαπάνες, αλλά το να ξοδέψεις περισσότερα δεν είναι η μόνη απάντηση. Χρειάζεται επίσης να ξοδεύουμε καλύτερα, πράγμα που σημαίνει να ξοδεύουμε μαζί για να χτίσουμε μελλοντικές αμυντικές ικανότητες».

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος/Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας Josep Borrell δήλωσε: «Η επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας άλλαξε το τοπίο ασφαλείας στην Ευρώπη. Πολλοί αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες, αλλά είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να επενδύσουν καλύτερα μαζί για να αποτρέψουν περαιτέρω κατακερματισμό και να αντιμετωπίσουν τις υπάρχουσες ελλείψεις. Αυτό απαιτεί επίσης η Στρατηγική Πυξίδα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα συνεχίσει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υποστήριξη των κρατών μελών στον εντοπισμό των κενών, στην προώθηση της συνεργασίας και στην προώθηση της αμυντικής καινοτομίας. Αν θέλουμε σύγχρονες και διαλειτουργικές ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις, πρέπει να δράσουμε τώρα».

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν δήλωσε: "Ενώ τα κράτη μέλη έχουν ανακοινώσει μια άνευ προηγουμένου αύξηση των αμυντικών δαπανών, αυτό δεν αντισταθμίζει χρόνια τεράστιας υποεπένδυσης. Σήμερα παρουσιάζουμε έναν σαφή οδικό χάρτη των αμυντικών δυνατοτήτων στον οποίο είναι πιο επείγον να επενδύσουμε μαζί, καλύτερα και στην Ευρώπη. Για να γίνει πραγματικότητα αυτό το όραμα, προτείνουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για από κοινού εξαγορά που υποστηρίζεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι ηγέτες μας ζήτησαν συγκεκριμένες ενέργειες και τους παρουσιάζουμε ένα πραγματικό επίπεδο φιλοδοξίας ."

Ιστορικό

Συνάντηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ Βερσαλλίες στις 11 Μαρτίου 2022, δεσμεύτηκε να «ενισχύει τις ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες» υπό το φως της ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Κάλεσαν επίσης «την Επιτροπή, σε συντονισμό με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, να υποβάλει ανάλυση των ελλείψεων στις αμυντικές επενδύσεις έως τα μέσα Μαΐου και να προτείνει οποιαδήποτε περαιτέρω πρωτοβουλία είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης». Η Ε.Ε Στρατηγική Πυξίδα για την ασφάλεια και την άμυνα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2022 επαναλαμβάνει αυτό.

Η παρούσα κοινή ανακοίνωση παρέχει τη ζητούμενη ανάλυση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες από τα κράτη μέλη έχουν ως αποτέλεσμα μια πολύ ισχυρότερη αμυντική τεχνολογική και βιομηχανική βάση της ΕΕ. Αυτή η ανακοίνωση βασίζεται στην αμυντική ανακοίνωση του Φεβρουαρίου που εκδόθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2022.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα συνεχίσει να παρέχει επικαιροποιημένη ανάλυση των ευρωπαϊκών κενών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της Συντονισμένης Ετήσιας Επισκόπησης για το Αμυντικό Πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την ανάλυση των κενών των αμυντικών επενδύσεων και τη μελλοντική πορεία

Παράρτημα: Ανάλυση κενών αμυντικών επενδύσεων και μελλοντική πορεία

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο

Ιστοσελίδα

Δελτίο τύπου: Πακέτο επικοινωνίας Φεβρουαρίου

Υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Καζακστάν4 μέρες πριν

Έτοιμος να μεσολαβήσει για την ειρήνη, έτοιμος να τροφοδοτήσει και να τροφοδοτήσει τον κόσμο - ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών εκθέτει τις φιλοδοξίες του Καζακστάν

Italy4 μέρες πριν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Ντι Μάιο παραιτείται από τους 5-Star για να σχηματίσει νέα ομάδα

Ενέργεια4 μέρες πριν

Ο διχασμός της ΕΕ για το ενεργειακό σύμφωνο φέρνει ξανά στο προσκήνιο την Ισπανία και τις αξιώσεις αποζημίωσης

Estonia4 μέρες πριν

Η Εσθονία διαμαρτύρεται στη Ρωσία για παραβίαση του εναέριου χώρου καθώς αυξάνονται οι εντάσεις στη Βαλτική

Μάλτα4 μέρες πριν

Η Μάλτα μπορεί να έχει εξαπατήσει τον ΟΗΕ, αλλά το τρομακτικό ιστορικό της χώρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα μιλάει από μόνο του

Ukraine4 μέρες πριν

Από το βήμα στην ανθρωπιστική δύναμη: Η μάχη της Τζούλια Γκερσούν για τα παιδιά της Ουκρανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή4 μέρες πριν

Η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειες για να «χαμηλώσει» το αυξανόμενο πρόβλημα των ψεύτικων ειδήσεων, ανέφερε η διάσκεψη

Russia4 μέρες πριν

Η Ρωσία σφυροκοπά την ανατολική Ουκρανία, ο Πούτιν γιορτάζει την επέτειο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Ισραήλ2 ώρες πριν

Δέκα μέτρα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την προώθηση της εβραϊκής ζωής

Ισραήλ4 ώρες πριν

Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Lapid «ξεσπά» στον Μπορέλ της ΕΕ για την επίσκεψή του στην Τεχεράνη «ενώ το Ιράν σχεδίαζε να σκοτώσει Ισραηλινούς αμάχους στην Τουρκία»

General5 ώρες πριν

Ο Ιταλός Ντράγκι υποστηρίζει μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου στις αναπτυσσόμενες χώρες

General6 ώρες πριν

Χιλιάδες διαδηλωτές στη Μαδρίτη ενάντια στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

Κλιματική αλλαγή7 ώρες πριν

Εκατοντάδες διαδηλώνουν για την κλιματική δικαιοσύνη καθώς οι ηγέτες της G7 συναντώνται στη Βαυαρία

Γαλλία8 ώρες πριν

Γάλλοι νομοθέτες σχεδιάζουν βοήθεια 8.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα νοικοκυριά για την καταπολέμηση του πληθωρισμού

General9 ώρες πριν

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας επισκέπτεται στρατεύματα που συμμετέχουν στην επιχείρηση της Ουκρανίας

Καζακστάν10 ώρες πριν

Ο Πρόεδρος του Καζακστάν συμμετέχει στον υψηλού επιπέδου διάλογο για την παγκόσμια ανάπτυξη BRICS+

Αζερμπαϊτζάν2 μήνες πριν

Ο Ilham Aliyev, η Πρώτη Κυρία Mehriban Aliyeva παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του 5ου Διεθνούς Φολκλορικού Φεστιβάλ «Kharibulbul»

Ukraine2 μήνες πριν

Ασφαλές νερό ρέει σε δύο ουκρανικές πόλεις Ποκρόβσκ και Μικολάιβ

Μπαγκλαντές2 μήνες πριν

Η διαφάνεια και η ειλικρίνεια κερδίζουν τον έπαινο από τους ευρωβουλευτές καθώς το Μπαγκλαντές αντιμετωπίζει την παιδική εργασία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Πολιτική3 μήνες πριν

«Φοβάμαι ότι την επόμενη μέρα ο πόλεμος θα αυξηθεί:» Ο Μπορέλ δεσμεύεται να στηρίξει τους Ουκρανούς εν μέσω ρωσικού πολέμου

Περιβάλλον3 μήνες πριν

Η Επιτροπή προτείνει πιο δίκαιες και πράσινες πρακτικές για τους καταναλωτές

Πολιτική3 μήνες πριν

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συζητά πώς να βοηθήσει καλύτερα την Ουκρανία, να συντονίσει την άμυνα

Πολιτική3 μήνες πριν

Ο Μπρετόν αποκαλεί τη διάδοση της παραπληροφόρησης «πεδίο μάχης» σε συζήτηση με την επιτροπή του Κοινοβουλίου

Κόσμος4 μήνες πριν

Η Επιτροπή δεσμεύεται για άσυλο σε φυγάδες Ουκρανούς

Τάσεις