Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Επιτροπή εγκρίνει το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης της Σλοβακίας ύψους 44 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την προώθηση της μετάβασης σε μια οικονομία καθαρού μηδενισμού

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πρόγραμμα 44 εκατομμυρίων ευρώ στη Σλοβακία για τη στήριξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την προώθηση της μετάβασης προς μια οικονομία καθαρού μηδενισμού, σύμφωνα με την Βιομηχανικό σχέδιο Green Deal. Το καθεστώς εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης και Μετάβασης, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 9 Μαρτίου 2023 να υποστηρίξει μέτρα σε τομείς που είναι καθοριστικοί για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και τη μείωση της εξάρτησης από τα καύσιμα. Το νέο Πλαίσιο τροποποιεί και παρατείνει εν μέρει την Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης, εγκρίθηκε στις 23 Μαρτίου 2022 να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να στηρίξουν την οικονομία στο πλαίσιο της τρέχουσας γεωπολιτικής κρίσης, η οποία έχει ήδη τροποποιηθεί στις 20 2022 Ιουλίου και 28 2022 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί πλήρως στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («RRF»), η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσες επιχορηγήσεις καλύπτοντας έως και το 65% του συνολικού επενδυτικού κόστους, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά έργο 25 εκατ. ευρώ. Σκοπός του προγράμματος είναι να επιταχυνθεί η ανάπτυξη νέων συστημάτων μπαταριών και να τροφοδοτηθεί ξανά η ισχύς των υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποθήκευσης με αντλία υδροηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την προώθηση της μετάβασης σε μια καθαρά μηδενική οικονομία. Τα έργα αποθήκευσης που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα επιλεγούν μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σλοβακικό καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο για την κρίση και τη μετάβαση. Ειδικότερα, η ενίσχυση (i) θα χορηγηθεί βάσει καθεστώτος με εκτιμώμενο όγκο παραγωγικής ικανότητας και προϋπολογισμό· (ii) θα χορηγηθεί μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών· και (iii) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι σημαντικές για την εφαρμογή του Σχέδιο ΕΕ REPower και την Βιομηχανικό σχέδιο Green Deal, Στην σειρά με Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης και Μετάβασης. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση και τη Μετάβαση και άλλες ενέργειες που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την προώθηση της μετάβασης προς μια οικονομία καθαρού μηδενισμού εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα διατεθεί με τον αριθμό SA.106554 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων σχετικά με τον ανταγωνισμό της Επιτροπής όταν θα έχουν επιλυθεί όλα τα θέματα εμπιστευτικότητας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Καλλιέργεια12 ώρες πριν

Διαμαρτυρίες αγροτών: οι κυβερνήσεις πρέπει να αποζημιώσουν τις ζημιές

Λευκορωσία13 ώρες πριν

Λευκορωσία: Η ΕΕ παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα για έναν ακόμη χρόνο

Ισπανία14 ώρες πριν

Διεθνείς ΜΚΟ καλούν το ισπανικό δικαστήριο να αποσύρει τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον Καταλανών ακτιβιστών

Καζακστάν15 ώρες πριν

Το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τις σχέσεις τους, να ενισχύσουν τον εμπορικό κύκλο εργασιών

Πολιτική1 ημέρες πριν

Έκκληση για πλήρη διαφάνεια για τις πολιτικές διαφημίσεις

Περιβάλλον1 ημέρες πριν

Η Ομάδα του ΕΛΚ θα καταψηφίσει τον Νόμο για την Αποκατάσταση της Φύσης

Ομάδα ECR1 ημέρες πριν

Επιφυλακτικοί έπαινοι για την ΕΚΤ - δέσμευση για ανεξαρτησία

Καλλιέργεια2 μέρες πριν

Το βιώσιμο μέλλον της γεωργίας βρίσκεται σε κίνδυνο καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει για εντατική γεωργία

Τάσεις