Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Εξατομικευμένη Ιατρική

Εγγραφείτε τώρα: Γιατί χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και ειδικούς για την αντιμετώπιση του κενού εφαρμογής στον καρκίνο – Εκδήλωση Ενδιαφερομένων μερών Can.HEAL, 26-27 Απριλίου 2023

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Η επερχόμενη εκδήλωση Can.HEAL Stakeholder στις 26 Απριλίουth/ 27th υποστηρίζει μια αισιόδοξη άποψη για την αλλαγή. Θα είναι ένας ενημερωμένος προβληματισμός για θέματα μείζονος σημασίας για την Ευρώπη για την αντιμετώπιση του καρκίνου για όλους τους πολίτες της: υγεία, υγειονομική περίθαλψη και την επιστήμη και τις πολιτικές που διέπουν την αντιμετώπιση του κενού εφαρμογής. Είναι μια εκδήλωση με γνώμονα τα ενδιαφερόμενα μέρη, γράφει Εκτελεστικός Διευθυντής EAPM Δρ Ντένις Χόργκαν. 

Το συνέδριο ξεκινά με τη μορφή του σκηνικού, γεγονός που καταδεικνύει ότι η αποτελεσματική χάραξη πολιτικής –και ο αποτελεσματικός επηρεασμός της πολιτικής– εξαρτάται από μια ξεκάθαρη αναγνώριση ότι η αλλαγή είναι συνεχής στην «πρόσβαση και τη διάγνωση για όλους», καθώς και στη γονιδιωματική της δημόσιας υγείας. Αυτό σημαίνει ότι η προσαρμοστικότητα και η ικανότητα να βλέπεις ευκαιρίες σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο είναι ζωτικής σημασίας για να προκύψουν επιτυχημένες αποφάσεις.

Απαιτεί την ικανότητα να διακρίνει κανείς πώς η πρόοδος στην ανθρώπινη κατανόηση της επιστήμης και της κοινωνίας μπορεί να κινητοποιηθεί για να ωφεληθούν οι ασθενείς με καρκίνο καθώς και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης – και να δούμε πώς οι λάθος επιλογές μπορεί να είναι επιβλαβείς.

Για να εγγραφείτε, κάντε κλικ στο εδώ και για να δείτε την ατζέντα, κάντε κλικ εδώ.

Οι συνεδρίες που ακολουθούν υπογραμμίζουν ότι, η πρόοδος στην τεχνολογία της πληροφορίας, τη γονιδιωματική της δημόσιας υγείας και τη μοριακή διάγνωση (συμπεριλαμβανομένων των υγρών βιοψιών), ανοίγουν νέους ορίζοντες για την υγεία, όσον αφορά την εξατομικευμένη ιατρική, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα κρατήσει το άτομο σε εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη. 

Η δημιουργική κυριαρχία αυτών των αλλαγών, για να εκμεταλλευτείτε τις ανατρεπτικές δυνατότητές τους, θα έχει ευρεία πλεονεκτήματα για το κοινωνικό σύνολο. Αλλά κεντρικής σημασίας στη διαδικασία είναι η αναγνώριση ότι ένα σενάριο όπως συνήθως δεν θα οδηγήσει σε επιτυχία. Θα είναι απαραίτητη μια περιπετειώδης προσέγγιση μέσω της συμβολής από την κοινότητα των ενδιαφερομένων για τον καρκίνο, ανοιχτόμυαλη και σε εγρήγορση. 

Η αδιάκοπη αλλαγή μπορεί, εάν προσεγγιστεί με έξυπνο τρόπο, να αποτελέσει μια ευκαιρία για την εισαγωγή νέας σκέψης πιο εναρμονισμένης με το μέλλον από το παρελθόν, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή του Σχεδίου της ΕΕ για την καταπολέμηση του καρκίνου θα είναι επιτυχής.

Διαφήμιση

Η συγκυρία αυτού του γεγονότος είναι τυχερή, αλλά όχι τυχαία. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο χείλος σημαντικών αλλαγών – οργανωτικά, με τις επικείμενες εκλογές το 2024, και από άποψη στρατηγικής πολιτικής, με τη συζήτηση να αντηχεί σε όλη την ήπειρο μετά την έναρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, το Ευρωπαϊκό σχέδιο καταπολέμησης του καρκίνου καθώς και του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας. 

Απαιτείται αλλαγή – και διαχείριση αλλαγών – για να αντιμετωπιστεί αυτό το κενό εφαρμογής. Απαιτούνται επειγόντως απαντήσεις στις κλασικές συγκρούσεις, που τώρα έχουν γίνει κρίσιμες, μεταξύ ζήτησης και προσφοράς. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν αυτήν την κοινή πρόκληση και θα χρειαστούν κέρδη αποτελεσματικότητας στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας περίθαλψης για καρκινοπαθείς για την αντιμετώπιση των αναγκών ενός γηράσκοντος πληθυσμού με προσιτό τρόπο και για την παροχή στους πολίτες βελτιωμένα επίπεδα φροντίδας και πρόληψης που η καινοτομία στην υγεία καθίσταται ολοένα και περισσότερο δυνατή.

Ωστόσο, ο καταμερισμός των ευθυνών σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης και επίπεδα φροντίδας αποτελούν εμπόδια, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην κοινή αναγνώριση των προκλήσεων, στον εντοπισμό κοινών λύσεων και στην εφαρμογή αποτελεσματικής δράσης. 

Ενώ η προηγμένη τεχνολογία στον τομέα της υγείας και της πληροφορικής εξελίσσεται μπροστά, πολλές υπηρεσίες υγείας εξακολουθούν να παλεύουν με απαρχαιωμένες ή ασυνάρτητες συμπεριφορές και μεθόδους εργασίας – που κυμαίνονται από συστήματα που βασίζονται σε χαρτί για τα αρχεία υγείας των ασθενών έως ασυντόνιστες υποδομές και ανεπαρκή τεχνογνωσία στον έλεγχο ή τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. και από ετερόκλητες προσεγγίσεις στον γενετικό έλεγχο έως τους τυχαίους μηχανισμούς χρηματοδότησης για την έρευνα, την ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών και τις αντικρουόμενες απόψεις για την καινοτομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, αυτή η εκδήλωση στις 26/27 Απριλίου αποτελεί έναν απολογισμό καθώς και μια έκκληση για δράση για τη μεγιστοποίηση των πιθανών οφελών της αλλαγής. Σκοπός του είναι να παράσχει μια συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για την υιοθέτηση της καινοτομίας στην ευρωπαϊκή υγειονομική περίθαλψη μέσω των διαφορετικών έργων που έχει ξεκινήσει η ΕΕ σε σχέση με τις εμβληματικές/αποστολές καθώς και την εμπειρογνωμοσύνη σε όλο το συνεχές του καρκίνου. 

Αυτό που θα παρουσιάσει είναι μια ανασκόπηση των ευκαιριών, των εμποδίων, των επιτυχιών και των επιλογών που θα μπορούσαν να γίνουν. 

Εναπόκειται στους ίδιους τους φορείς, στην έρευνα, στην υγειονομική περίθαλψη, στη διαμόρφωση πολιτικών και συμβουλές, και στην κοινότητα των ασθενών, να καθοδηγήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τις σωστές λύσεις και να προτείνουν πώς μπορεί να γίνει γρήγορα, έτσι ώστε οι αναπόφευκτες αλλαγές προς όφελος της κοινωνίας. Θα ήταν τραγωδία εάν η ανεπαρκής επίγνωση των διακυβεύσεων και των ευκαιριών συνθλίβει ή αμβλύνει τις πολιτικές απαντήσεις, αφήνοντας την κοινωνία ως θύμα και όχι ως ωφελούμενο της αλλαγής.

Ένα όραμα για το 2024 βρίσκεται στην καρδιά του το γεγονός. Ακόμη και όταν αρχίζουν να αναγνωρίζονται οι θεραπευτικές δυνατότητες, η γονιδιωματική της δημόσιας υγείας και η μοριακή διάγνωση, εξακολουθεί να υπάρχει περιορισμένη αντίληψη για την εξίσου σημαντική ικανότητά του να μειώνει τις βλάβες στον πληθυσμό και να επιτρέπει καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Η επιτυχία θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη έως το 2025, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της εξατομικευμένης υγείας με ένα νέο όραμα συνεκτικών στρατηγικών που βασίζονται στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία. 

Αυτό θα απαιτήσει πλήρη ανάπτυξη της ικανότητας των μεγάλων δεδομένων να τροποποιούν ό,τι είναι δυνατό στην ιατρική έρευνα και την περίθαλψη ασθενών, πιο αποτελεσματική μόχλευση νέων τεχνολογιών για να οξύνει τον αντίκτυπο της Ε&Α στην έγκαιρη διάγνωση και την επέκταση των διαγνωστικών για την εξασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη. Η στενότερη συνεργασία αυτού του είδους μεταξύ των αρχών θα διευκολύνει την επίδειξη της αξίας της εξατομικευμένης ιατρικής, έτσι ώστε οι ρυθμιστικές αρχές, οι πληρωτές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να ανταποκρίνονται παρέχοντας κίνητρα για καινοτομία.

Όπως και με την εγγραφή σε αυτό το συνέδριο CAN.HEAL, η επιλογή είναι τώρα διαθέσιμη. Αλλά δεν θα παραμείνει διαθέσιμο επ' αόριστον. Η Ευρώπη ζει σε έναν κόσμο που αλλάζει, και αν δεν επιλέξει να αλλάξει, ο κόσμος θα αλλάξει γύρω της. 

Για να εγγραφείτε, κάντε κλικ στο εδώ και για να δείτε την ατζέντα, κάντε κλικ εδώ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Ευρωεκλογές 20243 μέρες πριν

Οι Δανοί στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ πολιτών της ΕΕ δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν στις εκλογές της ΕΕ 

Ukraine5 μέρες πριν

Διεθνής Κοινωνιολογική Δημοσκόπηση: Οι Ουκρανοί πολίτες θεωρούν απαραίτητη τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες

Αζερμπαϊτζάν1 ημέρες πριν

Το Baku Energy Week ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο του Αζερμπαϊτζάν  

Оικονομικό2 μέρες πριν

Μια εταιρική σχέση για το κλίμα που αξίζει να ενθαρρυνθεί

Ευρωεκλογές 20241 ημέρες πριν

EU Reporter Election Watch - Τα αποτελέσματα και η ανάλυση όπως εμφανίστηκαν

Πακιστάν2 μέρες πριν

Το Pavilion του Πακιστάν λάμπει στο Διεθνές Φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Διεθνές Σχολείο των Βρυξελλών

Ευρωεκλογές 20243 μέρες πριν

Εκλογές ΕΕ: ​​Τα αγόρια (και τα κορίτσια) επιστρέφουν στην πόλη

Κίνα2 μέρες πριν

Καζακστάν και Κίνα υπογράφουν συμφωνία για την κατασκευή μεταλλουργείων χαλκού

Τάσεις