#Τουρκία - Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να σταματήσει τη μονομερή στρατιωτική δράση

| Οκτώβριος 10, 2019

Υπό το φως της τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης στη βορειοανατολική Συρία, η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι μια βιώσιμη λύση στη συριακή διαμάχη δεν μπορεί να επιτευχθεί στρατιωτικά. Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να σταματήσει τη μονομερή στρατιωτική δράση. Οι ανανεωμένες ένοπλες εχθροπραξίες στα βορειοανατολικά θα υπονομεύσουν περαιτέρω τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής, θα επιδεινώσουν τα δεινά των πολιτών και θα προκαλέσουν περαιτέρω μετατοπίσεις. Προοπτικές για την πολιτική ηγεσία του ΟΗΕ για την επίτευξη ειρήνης στη Συρία θα είναι πιο δύσκολη.

Η μονομερής δράση από την πλευρά της Τουρκίας απειλεί την πρόοδο που επιτεύχθηκε από τον Παγκόσμιο Συνασπισμό για την ήττα του Da'esh, του οποίου η Τουρκία είναι μέλος.

Η στρατιωτική δράση θα υπονομεύσει πράγματι την ασφάλεια των τοπικών εταίρων του Συνασπισμού και θα διακινδυνεύσει την παρατεταμένη αστάθεια στη βορειοανατολική Συρία, παρέχοντας γόνιμο έδαφος για την αναζωπύρωση του Da'esh, που παραμένει σημαντική απειλή για την περιφερειακή, διεθνή και ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η ασφαλής κράτηση τρομοκρατικών μαχητών είναι επιτακτική προκειμένου να αποφευχθεί η συμμετοχή τους στις τάξεις τρομοκρατικών ομάδων.

Είναι απίθανο η λεγόμενη «ασφαλής ζώνη» στη βορειοανατολική Συρία, όπως προβλέπεται από την Τουρκία, να ικανοποιεί τα διεθνή κριτήρια για την επιστροφή των προσφύγων, όπως ορίζει η UNHCR. Η ΕΕ διατηρεί τη θέση της για την επιστροφή των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισθέντων σε τόπους καταγωγής τους πρέπει να είναι ασφαλής, εθελοντική και αξιοπρεπής όταν επιτρέπουν οι συνθήκες. Οποιαδήποτε προσπάθεια για δημογραφική αλλαγή θα ήταν απαράδεκτη. Η ΕΕ δεν θα παράσχει βοήθεια σταθεροποίησης ή ανάπτυξης σε περιοχές όπου αγνοούνται τα δικαιώματα των τοπικών πληθυσμών.

Συμμεριζόμαστε τον στόχο του τερματισμού της βίας, της αποτροπής της τρομοκρατίας και της προώθησης της σταθερότητας στη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κριτικά σημαντικός παράγοντας στη συριακή κρίση και στην περιοχή και η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει την Τουρκία για τον σημαντικό ρόλο της ως χώρας υποδοχής συριακών προσφύγων. Οι ανησυχίες της Τουρκίας για την ασφάλεια πρέπει να αντιμετωπιστούν με πολιτικά και διπλωματικά μέσα, όχι με στρατιωτική δράση, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Η ΕΕ εξακολουθεί να παροτρύνει όλα τα μέρη να εξασφαλίσουν την προστασία των αμάχων και την απρόσκοπτη, ασφαλή και βιώσιμη ανθρωπιστική πρόσβαση σε όλη τη Συρία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του κράτους της Συρίας. Αυτά μπορούν να διασφαλιστούν μόνο μέσω μιας πραγματικής πολιτικής μετάβασης σύμφωνα με την απόφαση UNSCR 2254 και το ανακοινωθέν 2012 της Γενεύης, που διαπραγματεύτηκαν τα συριακά κόμματα στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γενεύης υπό την ηγεσία του ΟΗΕ.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Σχόλια

Σχόλια στο Facebook

ετικέτες: , , ,

Κατηγορία: Ένα Frontpage, EU, Βόρεια Κύπρος, γαλοπούλα

Τα σχόλια είναι κλειστά.