Συνδεθείτε μαζί μας

Αρμενία

# Οι σχέσεις Αρμενίας φτάνουν σε νέα επίπεδα

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Από τον Ιανουάριο του 2015, οι σχέσεις ΕΕ-Αρμενίας έχουν αναπτυχθεί σημαντικά. Η διαπραγμάτευση και η προσωρινή εφαρμογή μιας νέας διμερούς συμφωνίας εταιρικής σχέσης, καθώς και η οριστικοποίηση των προτεραιοτήτων εταιρικής σχέσης τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους συνέβαλαν στην επιτυχία αυτή, ανέφερε νέα έκθεση της ΕΕ.

Εκδόθηκε πριν από το πρώτο Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αρμενίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου, το αναφέρουν εξετάζει τις εξελίξεις στην Αρμενία και στις σχέσεις ΕΕ-Αρμενίας τα τελευταία δυόμισι χρόνια.

"Έχουμε δει μια πολύ σημαντική περίοδο για τις σχέσεις ΕΕ-Αρμενίας και για την ίδια την Αρμενία", δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Federica Mogherini. "Έχουμε πολλή σκληρή δουλειά και αποφασιστικότητα νέα διμερής συμφωνία, Το οποίο υποστηρίζει οφέλη στους πολίτες μας, από την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, έως τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για το εμπόριο και τις επενδύσεις, έως την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα είναι η ώρα να εφαρμόσουμε τη συμφωνία, μαζί με τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης μας, ώστε να κάνουμε τη σκληρή δουλειά σε χαρτί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. "

Διαφήμιση

Εκτός από τη νέα συμφωνία, η οποία επικυρώθηκε ομόφωνα από το αρμενικό κοινοβούλιο και είναι τώρα εφαρμόζεται προσωρινά, έχουμε επίσης δει ενθαρρυντικά βήματα προς τα εμπρός όταν πρόκειται να φέρουμε τους πολίτες μας πιο κοντά, μέσω προκαλώντας a κοινή αεροπορική συμφωνία και επέκταση του Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών,"είπε ο Επίτροπος Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση Γιοχάνες Χαν." Η Αρμενία έχει επίσης συμμετάσχει ενεργά στο Σύνοδος κορυφής για την ανατολική εταιρική σχέση στις Βρυξέλλες τον περασμένο Νοέμβριο, όταν επικεφαλής των ηγετών ο 20 παραδοτέα για το 2020, συμπληρώνοντας τις προτεραιότητες της διμερούς μας ατζέντας. "

Στην Αρμενία, ειρηνικές διαμαρτυρίες τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2018 επέφεραν αλλαγή κυβέρνησης στο πλαίσιο του Αρμενικού Συντάγματος. Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει μεταρρυθμίσεις στην Αρμενία που προωθούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και ένα ανθεκτικό και ευημερούμενο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα.

Οι αξιοσημείωτες εξελίξεις που επισημαίνονται στην έκθεση περιλαμβάνουν την έγκριση, με μεγάλη πλειοψηφία, στο Κοινοβούλιο της Αρμενίας ενός νέου νόμου για την πρόληψη της βίας, την προστασία των θυμάτων και την αποκατάσταση της συνοχής στην οικογένεια τον Δεκέμβριο του 2017. Η ΕΕ θεωρεί το νέο νόμο σημαντικό βήμα προς τη μεγαλύτερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων.

Διαφήμιση

Στον τομέα της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τη διαδικασία της Μπολόνια με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus +. Τα αρμενικά πανεπιστήμια κατάφεραν να εκσυγχρονίσουν τα προγράμματα σπουδών, προχωρώντας σε μια καλύτερη αντιστοιχία με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 1,800 φοιτητές και καθηγητές πανεπιστημίων έχουν συμμετάσχει στην ακαδημαϊκή ανταλλαγή και κινητικότητα ΕΕ-Αρμενίας μέχρι το τέλος του 2017.

Το 2016 η Αρμενία συνδέθηκε με το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020, το οποίο ανοίγει νέες ευκαιρίες για τα ερευνητικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις της χώρας να ενισχύσουν τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε εμπορικές ευκαιρίες. Η πρωτοβουλία EU4Innovation, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016, στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας σε όλη την Ανατολική Εταιρική Σχέση. Στο Ερεβάν πρόκειται να ιδρυθεί Κέντρο EU4Innovation για την προώθηση της επιστημονικής εκπαίδευσης και τη στενή σύνδεση μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

Από το 2014, η ΕΕ έχει παράσχει χρηματοδοτική στήριξη περίπου 120 εκατομμυρίων ευρώ στην Αρμενία με έμφαση στις εξελίξεις, τη διακυβέρνηση και την εκπαίδευση του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, η Αρμενία επωφελήθηκε επίσης από τη χρηματοδότηση έργων πολλαπλών χωρών. Η ανάπτυξη της υποδομής μεταφορών και η ενεργειακή απόδοση υποστηρίχθηκαν στο πλαίσιο της επενδυτικής διευκόλυνσης γειτονίας, ενώ η περαιτέρω υποστήριξη της ΕΕ στοχεύει στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων στους πολίτες σε τομείς όπως η δικαστική μεταρρύθμιση, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η οικονομική ανάπτυξη, η συνδεσιμότητα, η εκπαίδευση και η κινητικότητα. Η υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εμβάθυνσης της δημοκρατίας και της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών θα εξακολουθήσει να αποτελεί επίκεντρο, καθώς και υποστήριξη στην οικονομική ανάπτυξη.

Η ΕΕ συνέχισε επίσης να υποστηρίζει πλήρως τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη Συμπρόεδροι του Ομίλου Μινσκ και δραστηριότητες εμπιστοσύνης / οικοδόμησης ειρήνης και πρόληψης συγκρούσεων σε σχέση με τη σύγκρουση Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ακράδαντα ότι η σύγκρουση χρειάζεται έγκαιρη πολιτική διευθέτηση σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Περισσότερες πληροφορίες

Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Αρμενίας στο πλαίσιο της αναθεωρημένης ΕΠΓ

Ενημερωτικό δελτίο σχέσεων ΕΕ-Αρμενίας

Ιστότοπος της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αρμενία

Δελτίο τύπου: Βήμα προς τα εμπρός για τις σχέσεις ΕΕ-Αρμενίας καθώς εφαρμόζεται νέα συμφωνία προσωρινά

Ενημερωτικό δελτίο: Συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αρμενίας

Ενημερωτικό δελτίο: Συμφωνία αεροπορίας με την Αρμενία

Κοινή δήλωση των 5th Σύνοδο κορυφής της Ανατολικής

Ενημερωτικό δελτίο για τα 20 παραδοτέα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για το 2020

Ανατολική εταιρική σχέση - Εστίαση σε βασικές προτεραιότητες και παραδοτέα (Κοινό έγγραφο εργασίας του προσωπικού)

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τους μύθους για την Ανατολική Εταιρική Σχέση

Αρμενία

Ο πληθυσμός των νέων προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρμενία

Δημοσιευμένα

on

Το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Καραμπάχ με την υπογραφή τριμερούς δήλωσης προκάλεσε διαφορετικές αντιδράσεις στην Αρμενία. Η αφύπνιση της αρμενικής κοινωνίας, η οποία εξαπατήθηκε από παραπληροφόρηση κατά τη διάρκεια του πολέμου, με τα νέα της ήττας τη νύχτα, οδήγησε σε χάος. Διαφορετικές πολιτικές ομάδες που εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία προσπάθησαν να ανατρέψουν την τρέχουσα κυβέρνηση και να καταλάβουν την εξουσία, γράφει ο Louis Auge.

Η πολιτική κρίση ήταν διαθέσιμη για τα συμφέροντα της αντιπολίτευσης. Αποκαλώντας την τρέχουσα κυβέρνηση «άπιστο» και «προδότη», συγκέντρωσαν ριζοσπαστικούς εθνικιστές γύρω τους και προσπάθησαν να καταλάβουν την εξουσία με την υποστήριξή τους. Ιστορικά, αντι-τουρκικά πολιτικά κινήματα όπως το Dashnaktsutyun ήταν στην πρώτη γραμμή προς αυτήν την κατεύθυνση.

Όσοι δεν μπορούν να δεχτούν τη νέα πραγματικότητα στην περιοχή προετοιμάζονται ήδη για τους νέους πολέμους. Ενώ το Αζερμπαϊτζάν μιλά για το άνοιγμα των επικοινωνιών στην περιοχή, τη δημιουργία νέων οικονομικών σχέσεων, βάσει των απαιτήσεων της τριμερούς δήλωσης, η προσέγγιση στην Αρμενία είναι διαφορετική. Ειδικότερα, η αντι-τουρκική προπαγάνδα μεταξύ των νέων και η έκκλησή τους να πολεμήσουν για τον Καραμπάχ μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες συνέπειες.

Διαφήμιση

ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Πρόσφατα, ένα στρατιωτικό-πατριωτικό σχολείο με την ονομασία "POGA" ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στην Αρμενία. Έχει συγκεντρώσει άτομα από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες γύρω από το σχολείο, το οποίο ξεκίνησε μαθήματα στις 29 Μαρτίου 2021. Το κύριο επίκεντρο είναι η νεολαία. Μαζί με τους άνδρες, οι γυναίκες συμμετείχαν στις προπονήσεις. Διδάσκονται να εργάζονται με στρατιωτικό εξοπλισμό, σκοποβολή, ορειβασία, πρώτες βοήθειες, στρατιωτική τακτική κ.λπ. μαθήματα πραγματοποιούνται στις ακόλουθες κατευθύνσεις. Όσοι συμμετέχουν στο προσωπικό συμμετέχουν επίσης στην ψυχολογική εκπαίδευση.

Οι Δραστηριότητες του "POGA" περιλαμβάνουν ριζοσπαστικό εθνικισμό και αντι-τουρκική προπαγάνδα. Η σελίδα του Οργανισμού στο Facebook αναφέρει τακτικά "ήρωες" όπως ο Garegin Njde και ο Monte Melkonyan. Σχεδόν σε κάθε ανάρτηση, οι χρήστες ζητούν πόλεμο: συνθήματα όπως «Ο εχθρός είναι ο ίδιος εχθρός», «Δεν έχουμε δικαίωμα να αποδυναμώσουμε», «Ας είμαστε μια μεγάλη δύναμη και να αποδείξουμε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι δεν θα πέσουμε». «Πρέπει να είμαστε ισχυρότεροι και να είμαστε στρατοί των λαών». «« Η Πατρίδα σας χρειάζεται περισσότερο από ότι πάντα », κρατήστε τους νέους μακριά από την κοινή λογική.

Διαφήμιση

Το γεγονός ότι οι εκπαιδεύσεις είναι δωρεάν εγείρει ορισμένα ερωτήματα. Είναι γνωστό ότι η στρατιωτική εκπαίδευση απαιτεί μεγάλες δαπάνες: η προμήθεια όπλων και άλλου εξοπλισμού για το προσωπικό, τα έξοδα ταξιδιού, τα τρόφιμα κ.λπ. χρειάζονται χρήματα. Αν και δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοοικονομικές πηγές του "POGA", είναι γνωστό ότι ο οργανισμός λαμβάνει υποστήριξη από την αρμενική διασπορά. Σε μία από τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στο Facebook, οι διοργανωτές εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για την υποστήριξη του Αμερικανού Αρμένιου Vrej Grigoryan.

Αν και οι ασκήσεις οργανώνονται κυρίως στο Ερεβάν, οι στρατιωτικές τάξεις πραγματοποιούνται και σε άλλες περιοχές. Συνολικά, περίπου 300 άτομα έλαβαν μέρος στις προπονήσεις στις επαρχίες Tavush και Lori τον Μάιο. Η επόμενη προπόνηση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Πάρκο Dilijan.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ "POGA" ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ;

Η ανατροφή νέων με ριζοσπαστική εθνικιστική σκέψη και η δηλητηρίασή τους με αντι-τουρκική προπαγάνδα είναι επικίνδυνη για το μέλλον της περιοχής. Η νέα πολιτική πραγματικότητα στον Νότιο Καύκασο μετά τον πόλεμο έχει δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες για όλες τις χώρες της περιοχής. Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν πρέπει να λάβουν τα κύρια μέτρα για να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες για να δημιουργήσουν βιώσιμη ειρήνη στον Νότιο Καύκασο. Μετά την υπογραφή της τριμερούς δήλωσης, το Αζερμπαϊτζάν εξέφρασε την προσέγγισή του στο ζήτημα και εξέφρασε ενδιαφέρον για νέα περιφερειακά έργα. Στην Αρμενία, ωστόσο, η προσέγγιση της πραγματικότητας είναι διαφορετική: αν και ορισμένες δυνάμεις το θεωρούν απαραίτητο να ρυθμίσουν τις σχέσεις με την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν, εθνικιστικές πολιτικές δυνάμεις όπως ο Dashnaktsutyun, πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Robert Kocharyan που συνέστησαν συμμαχία μαζί τους και πρωτοβουλίες όπως Το "POGA" που έχει αναδυθεί στο πλαίσιο όλων αυτών των διαδικασιών, δεν δέχεται έντονα την αποκατάσταση των σχέσεων με το Αζερμπαϊτζάν.

Οι νέοι που μεγαλώνουν με την ιδεολογία του "POGA" δεν θα επιτρέψουν την καθιέρωση διαλόγου μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν και, κατά συνέπεια, την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των λαών.

Το "POGA" ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ

Η συμμετοχή των νέων στη στρατιωτική εκπαίδευση από οργανισμούς όπως το "POGA" είναι επικίνδυνο, πρώτα απ 'όλα, για την Αρμενία. Σε μια εποχή που η πολιτική κρίση στη χώρα συνεχίζεται, όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των πολιτών, η εκπαίδευση των νέων με ριζοσπαστική εθνικιστική νοοτροπία, η διδασκαλία τους να χρησιμοποιούν όπλα μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στην αρμενική κοινωνία στο εγγύς μέλλον. Οι νέοι που μεγαλώνουν με την ιδεολογία του "POGA" θα αντιμετωπίσουν τους Αρμένιους που σκέφτονται διαφορετικά από αυτούς και θέλουν ειρήνη, όχι πόλεμο. Η Νεολαία του "POGA" θα θεωρήσει αυτούς τους Αρμένιους ως εχθρούς τους.

Υπήρξαν πολλά παρόμοια περιστατικά στην ιστορία. Ακόμα και κατά τον Α 'Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Αρμένιοι, που ξεκίνησαν τον «αγώνα της ελευθερίας» στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, με τη διαταγή της Αρμενικής Εκκλησίας πραγματοποίησαν σφαγές όχι μόνο εναντίον Μουσουλμάνων, αλλά και εναντίον Αρμενίων που δεν συμμετείχαν σε αυτούς. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι πρόσφατες ενέργειες ριζοσπαστικών κινημάτων όπως το "Sasna Tsrer": το 2016, μέλη αυτής της ομάδας που επιτέθηκαν σε αστυνομικό σύνταγμα στο Ερεβάν σκοτώνοντας αξιωματικούς επιβολής του νόμου. Αυτό δείχνει ότι οι Αρμένιοι, που μεγάλωσαν και οργανώθηκαν με ριζοσπαστικό τρόπο, αποτελούν απειλή για την Αρμενία.

Οι γυναίκες που συμμετέχουν σε στρατιωτικές προπονήσεις είναι ακόμη πιο επικίνδυνες. Υπό την επήρεια της εθνικιστικής ιδεολογίας, αυτές οι γυναίκες άρχισαν αργότερα να μεγαλώνουν τα παιδιά τους προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό εμποδίζει την κοινωνία να αναπτύξει μια υγιή νοοτροπία.

ΠΟΛΕΜΟΣ Ή ΕΙΡΗΝΗ;

Η αρμενική κυβέρνηση πρέπει να μελετήσει προσεκτικά την τρέχουσα κατάσταση. Πόλεμος ή ειρήνη; Ποια επιλογή υπόσχεται καλύτερο μέλλον για την Αρμενία; Πώς μπορούν οι νέοι που έχουν ανατραφεί σε μια ριζοσπαστική εθνικιστική νοοτροπία και προετοιμάζονται για τον επόμενο πόλεμο να συμβάλουν στην Αρμενία; Τι θα κερδίσει η Αρμενία στον επόμενο πόλεμο;

Συνέχισε να διαβάζεις

Αρμενία

Νότιος Καύκασος: Ο Επίτροπος Várhelyi επισκέπτεται τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία

Δημοσιευμένα

on

Ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης Olivér Várhelyi (φωτό) θα ταξιδέψει στον Νότιο Καύκασο από σήμερα (6 Ιουλίου) έως 9 Ιουλίου, επισκέπτοντας τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία. Αυτή θα είναι η πρώτη αποστολή του Επιτρόπου σε χώρες της περιοχής. Ακολουθεί την έγκριση του οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου, στηρίζοντας μια ανανεωμένη ατζέντα για ανάκαμψη, αντοχή και μεταρρύθμιση για τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Κατά τις συναντήσεις του με πολιτικές αρχές, επιχειρηματίες και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ο Επίτροπος Várhelyi θα παρουσιάσει το Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο για την περιοχή και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της ανά χώρα. Θα συζητήσει επίσης βασικά ζητήματα διμερών σχέσεων με καθεμία από τις τρεις χώρες. Ο Επίτροπος θα επιβεβαιώσει την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τις χώρες εταίρους στον αγώνα κατά της πανδημίας COVID-19.

Στη Γεωργία, ο Επίτροπος Várhelyi θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Irakli Garibashvili, τον Υπουργό Εξωτερικών David Zakaliani, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Kakhaber Kuchava και εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, καθώς και με τον Πατριάρχη Ηλία ΙΙ, μεταξύ άλλων. Στο Αζερμπαϊτζάν, θα συναντηθεί μεταξύ άλλων με τον Υπουργό Εξωτερικών Jeyhun Bayramov, τον Επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης Σαμίρ Νουριέφ, τον Υπουργό Οικονομίας Μικάιλ Τζαμπάροφ και τον Υπουργό Ενέργειας Παρβιζ Τζαμπάροφ μεταξύ άλλων. Στην Αρμενία, ο Επίτροπος Várhelyi θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Armen Sarkissian, τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό Nikol Pashinyan, τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό Grigoryan και τον Πατριάρχη Karekin II, μεταξύ άλλων. Οπτικοακουστική κάλυψη της επίσκεψης θα είναι διαθέσιμη στις EbS.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Αρμενία

Ο ενεργός πρωθυπουργός της Αρμενίας διατηρεί την εξουσία, ενισχύει την εξουσία παρά τη στρατιωτική ήττα

Δημοσιευμένα

on

By

Ο ενεργός πρωθυπουργός της Αρμενίας και αρχηγός του κόμματος πολιτικών συμβάσεων Νίκολ Πασιανάν λαμβάνει ψηφοφορία σε εκλογικό τμήμα κατά τη διάρκεια των πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών στο Ερεβάν της Αρμενίας στις 20 Ιουνίου 2021. Lusi Sargsyan / Photolure via REUTERS
Ο ενεργός πρωθυπουργός της Αρμενίας και αρχηγός του κόμματος αστικών συμβάσεων Νικολ Πασινιάν επισκέπτεται ένα εκλογικό τμήμα για να ψηφίσει κατά τη διάρκεια των πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών στο Ερεβάν της Αρμενίας στις 20 Ιουνίου 2021. Lusi Sargsyan / Photolure via REUTERS

Ο ενεργός πρωθυπουργός της Αρμενίας και αρχηγός του κόμματος αστικών συμβάσεων Νικολ Πασινιάν επισκέπτεται ένα εκλογικό τμήμα για να ψηφίσει κατά τη διάρκεια των πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών στο Ερεβάν της Αρμενίας στις 20 Ιουνίου 2021. Lusi Sargsyan / Photolure via REUTERS

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικολ Πασινιάν (φωτό), διατήρησε την εξουσία σε κοινοβουλευτικές εκλογές που ενίσχυσε την εξουσία του παρά το γεγονός ότι κατηγορείται ευρέως για στρατιωτική ήττα πέρυσι στον θύλακα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τη Δευτέρα (21 Ιουνίου), γράφει Αλέξανδρος Μάροου.

Το κόμμα Πολιτικών Συμβάσεων του Pashinyan κέρδισε το 53.92% των ψήφων που ψήφισαν στις πρόωρες εκλογές της Κυριακής, σύμφωνα με προκαταρκτικά αποτελέσματα τη Δευτέρα. Η Συμμαχία Αρμενίας του πρώην Προέδρου Ρόμπερτ Κοχαριανής σημείωσε άνοδο 21.04% και αμφισβήτησε την αξιοπιστία του αποτελέσματος, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Διαφήμιση

Η κυβέρνηση κάλεσε τις εκλογές για να προσπαθήσει να τερματίσει μια πολιτική κρίση που ξεκίνησε όταν οι εθνικές αρμενικές δυνάμεις παραχώρησαν έδαφος στο Αζερμπαϊτζάν εντός και γύρω από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ σε έξι εβδομάδες μάχης πέρυσι.

Οι εχθροπραξίες προκάλεσαν διεθνή ανησυχία επειδή η ευρύτερη περιοχή του Νότιου Καυκάσου είναι ένας διάδρομος για αγωγούς που μεταφέρουν φυσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο στις παγκόσμιες αγορές. Είναι επίσης μια γεωπολιτική αρένα με τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία.

Ο Pashinyan, 46 ετών, αντιμετώπισε διαμαρτυρίες στο δρόμο μετά την ήττα και ζήτησε την παραίτησή του από τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας σύμφωνα με την οποία το Αζερμπαϊτζάν ανέκτησε τον έλεγχο της περιοχής που είχε χάσει κατά τη διάρκεια ενός πολέμου στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Διαφήμιση

Ο Pashinyan περιέγραψε τη συμφωνία ως καταστροφή, αλλά είπε ότι αναγκάστηκε να την υπογράψει προκειμένου να αποφευχθούν μεγαλύτερες ανθρώπινες και εδαφικές απώλειες.

Έγραψε στο Twitter τη Δευτέρα ότι το κόμμα του θα έχει συνταγματική πλειοψηφία - τουλάχιστον 71 βουλευτές από τους 105 - και "θα σχηματίσει κυβέρνηση υπό την ηγεσία μου".

Ο Pashinyan δήλωσε ότι η Αρμενία θα ενισχύσει τους δεσμούς με τις περιφερειακές ομάδες υπό την ηγεσία της Ρωσίας, τον Οργανισμό Συλλογικής Συνθήκης για την Ασφάλεια (CSTO) και την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EAEU).

"Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε για τη βελτίωση, την εμβάθυνση και την ανάπτυξη σχέσεων (με τις χώρες CSTO και EAEU) και σίγουρα θα προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση", ανέφερε το Pashinyan στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA σε μια διεύθυνση που μεταδόθηκε στο Facebook.

Η Αρμενία, η οποία φιλοξενεί μια ρωσική στρατιωτική βάση, είναι σύμμαχος της Μόσχας, αν και οι σχέσεις ήταν πιο δροσερές υπό τον Pashinyan, ο οποίος ήρθε στην εξουσία μετά από διαδηλώσεις στους δρόμους και σε μια ατζέντα κατά της διαφθοράς το 2018.

Μια άλλη περιφερειακή δύναμη, η Τουρκία, υποστήριξε το Αζερμπαϊτζάν στις συγκρούσεις του περασμένου έτους και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Αρμενία.

Ο Pashinyan επισκέφθηκε τη Δευτέρα ένα νεκροταφείο για να δώσει λουλούδια στον τάφο των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση του περασμένου έτους.

Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών θα ανακοινωθούν σε μια εβδομάδα, ανέφερε η Interfax τον επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής (CEC) Tigran Mukuchyan τη Δευτέρα. Είπε ότι τα αποτελέσματα έδωσαν στον Pashinyan το δικαίωμα να σχηματίσει κυβέρνηση μόνος του.

Οι δημοσκοπήσεις έβαλαν το λαιμό και το λαιμό του κόμματος Pashinyan και της Armenia Alliance του Kocharyan.

"Αυτά τα (εκλογικά) αποτελέσματα έρχονται σε αντίθεση με τις διαδικασίες της δημόσιας ζωής που έχουμε παρατηρήσει τους τελευταίους οκτώ μήνες", δήλωσε η συμμαχία σε δήλωση, την οποία πραγματοποίησε η Interfax.

Είπε ότι δεν αναγνώρισε τα αποτελέσματα και είχε ξεκινήσει διαβουλεύσεις με άλλα μέρη για να οργανώσει μια συλλογική έφεση στο συνταγματικό δικαστήριο της Αρμενίας, ανέφερε η RIA.

Ο Kocharyan είναι ντόπιος του Nagorno-Karabakh. Ο θύλακας αναγνωρίζεται διεθνώς ως τμήμα του Αζερμπαϊτζάν, αλλά μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι αρμένικοι.

Ο Κοχαριανός ήταν πρόεδρος της Αρμενίας από το 1998 έως το 2008 και κατηγορήθηκε για παράνομη ενέργεια όταν εισήγαγε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Μάρτιο του 2008 μετά από αμφισβητούμενες εκλογές. Τουλάχιστον 10 άτομα σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών.

Διεθνείς παρατηρητές από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) δήλωσαν ότι οι εκλογές ήταν ανταγωνιστικές και γενικά καλά διαχειριζόμενες.

"Ωστόσο, χαρακτηρίστηκαν από έντονη πόλωση και αμαυρώθηκαν από ολοένα και πιο φλεγμονώδη ρητορική μεταξύ βασικών διαγωνιζομένων", ανέφερε σε δήλωση.

Υπήρξαν 319 αναφορές παρατυπιών ψήφου, ανέφερε η RIA. Η CEC δήλωσε ότι οι εκλογές ευθυγραμμίζονταν σε μεγάλο βαθμό με τους νόμιμους κανόνες και παρατηρητές από μια αποστολή παρακολούθησης της CIS δήλωσαν ότι η ψηφοφορία ήταν ανοιχτή και δίκαιη, ανέφερε η Interfax τη Δευτέρα.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις