Συνδεθείτε μαζί μας

Φορολογία

Οι Μπαχάμες, η Μπελίζ, οι Σεϋχέλλες και τα νησιά Τορκς και Κάικος αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο της ΕΕ των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αφαίρεσε τις Μπαχάμες, την Μπελίζ, τις Σεϋχέλλες και τα νησιά Τερκς και Κάικος από τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς. Με αυτές τις ενημερώσεις, ο κατάλογος της ΕΕ αποτελείται από τις ακόλουθες 12 δικαιοδοσίες:

 • αμερικανική Σαμόα
 • Ανγκουίλα
 • Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
 • Φίτζι
 • Γκουάμ
 • Παλάου
 • Παναμάς
 • Russia
 • Σαμόα
 • Τρινιντάντ και Τομπάγκο
 • Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι
 • Βανουάτου

Το Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτές οι δικαιοδοσίες δεν συνεργάζονται ακόμη σε φορολογικά θέματα και τις καλεί να βελτιώσουν το νομικό τους πλαίσιο προκειμένου να επιλύσουν τα εντοπισθέντα ζητήματα.

Λόγοι για την κατάργηση των δικαιοδοσιών από τη λίστα

Αυτός ο κατάλογος της ΕΕ με μη συνεργάσιμες φορολογικές δικαιοδοσίες (Παράρτημα I) περιλαμβάνει χώρες που είτε δεν έχουν συμμετάσχει σε εποικοδομητικό διάλογο με την ΕΕ για τη φορολογική διακυβέρνηση ή δεν έχουν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις τους για την εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη συμμόρφωση με ένα σύνολο στόχων κριτήρια φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης, τα οποία περιλαμβάνουν φορολογική διαφάνεια, δίκαιη φορολογία και την εφαρμογή διεθνών προτύπων που έχουν σχεδιαστεί για να αποτροπή της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών. Ο κατάλογος ενημερώνεται δύο φορές το χρόνο για να παρακολουθεί τις εξελίξεις, συνήθως τον Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο, υπό την αιγίδα των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ.

Σχετικά με Μπαχάμες και νησιά Τορκς και Κάικος, από τον Οκτώβριο του 2022, είχαν εντοπιστεί ελλείψεις στην επιβολή των απαιτήσεων οικονομικών ουσιών και στις δύο αυτές δικαιοδοσίες από το Φόρουμ Επιβλαβών Φορολογικών Πρακτικών του ΟΟΣΑ (FHTP). Στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση του FHTP, οι συστάσεις προς αμφότερες τις δικαιοδοσίες για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων μετατράπηκαν από «σκληρές» σε «μαλακές» συστάσεις, γεγονός που επέτρεψε στην Ομάδα του Κώδικα Δεοντολογίας να θεωρήσει αυτές τις δικαιοδοσίες συμβατές με το πρότυπο για δικαιοδοσίες χωρίς ή μόνο ονομαστικός φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων.

Τον Οκτώβριο 2023, Μπελίζ και Σεϋχέλλες συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο της ΕΕ των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς μετά από αρνητική αξιολόγηση από το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΟΣΑ σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος. Μετά από αλλαγές στους ισχύοντες κανόνες σε αυτές τις δικαιοδοσίες, το Παγκόσμιο Φόρουμ χορήγησε και στις δύο μια συμπληρωματική αναθεώρηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον. Εν αναμονή του αποτελέσματος αυτής της επανεξέτασης, το Μπελίζ και οι Σεϋχέλλες έχουν συμπεριληφθεί στη σχετική ενότητα του παραρτήματος II.

Έγγραφο κατάστασης λειτουργίας (Παράρτημα II)

Εκτός από τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών, το Συμβούλιο ενέκρινε το συνήθη έγγραφο κατάστασης (Παράρτημα II) που αντικατοπτρίζει την τρέχουσα Ε.Ε. συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της και τις δεσμεύσεις αυτών των χωρών να μεταρρυθμίσουν τη νομοθεσία τους ώστε να τηρούν τα συμφωνηθέντα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης. Σκοπός του είναι να αναγνωρίζουν τη συνεχιζόμενη εποικοδομητική εργασία στον τομέα της φορολογίας, και να ενθαρρύνει τη θετική προσέγγιση που ακολουθούν οι συνεταιριστικές δικαιοδοσίες για την εφαρμογή αρχών φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης.

Δύο δικαιοδοσίες, Αλβανία και Χονγκ Κονγκ, εκπλήρωσαν τις δεσμεύσεις τους τροποποιώντας ένα επιζήμιο φορολογικό καθεστώς και θα αφαιρεθούν από το έγγραφο κατάστασης.

Διαφήμιση

Αρούμπα και Ισραήλ εκπλήρωσε επίσης όλες τις εκκρεμείς δεσμεύσεις τους (σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών στο πλαίσιο του κοινού προτύπου αναφοράς).

Το Παγκόσμιο Φόρουμ έδωσε Μποτσουάνα και Δομίνικα θετικές αξιολογήσεις όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, με αποτέλεσμα τη διαγραφή της αναφοράς σε αυτές τις δικαιοδοσίες στη σχετική ενότητα.

Ιστορικό

Ο κατάλογος της ΕΕ που δεν συνεργάστηκε για φορολογικούς σκοπούς καταρτίστηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Είναι μέρος της εξωτερικής στρατηγικής της ΕΕ για τη φορολογία και στοχεύει να συμβάλει στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την προώθηση της φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης παγκοσμίως.
Οι δικαιοδοσίες αξιολογούνται με βάση ένα σύνολο κριτηρίων που ορίζονται από το Συμβούλιο. Αυτά τα κριτήρια καλύπτουν τη φορολογική διαφάνεια, τη δίκαιη φορολογία και την εφαρμογή διεθνών προτύπων που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση κερδών.

Ο πρόεδρος της ομάδας κώδικα δεοντολογίας διεξάγει πολιτικούς και διαδικαστικούς διαλόγους με σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και δικαιοδοσίες, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Η εργασία στη λίστα είναι μια δυναμική διαδικασία. Από το 2020, το Συμβούλιο ενημερώνει τον κατάλογο δύο φορές το χρόνο. Η επόμενη αναθεώρηση της λίστας έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2024.

Ο κατάλογος παρατίθεται στο παράρτημα I των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον κατάλογο της ΕΕ των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς. Τα συμπεράσματα περιλαμβάνουν επίσης ένα έγγραφο κατάστασης (παράρτημα II) που προσδιορίζει τις συνεταιριστικές δικαιοδοσίες που έχουν κάνει περαιτέρω βελτιώσεις στις φορολογικές πολιτικές τους ή στη σχετική συνεργασία.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου προετοιμάζονται από την ομάδα κώδικα δεοντολογίας του Συμβουλίου, η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για την παρακολούθηση των φορολογικών μέτρων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ομάδα κώδικα δεοντολογίας συνεργάζεται στενά με διεθνείς φορείς όπως το φόρουμ του ΟΟΣΑ για τις επιβλαβείς φορολογικές πρακτικές (FHTP) για την προώθηση της φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης παγκοσμίως.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο κατάλογο της ΕΕ των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς

Κατάλογος της ΕΕ με μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες (πληροφορίες ιστορικού)

Ομάδα Κώδικα Δεοντολογίας (Φορολογία Επιχειρήσεων)

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Ισραήλ4 μέρες πριν

Το Ισραήλ θα αποδεχτεί την πρόσκληση να συμμετάσχει σε ένα Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, αλλά μόνο όταν η Ουγγαρία προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ

Ιταλία4 μέρες πριν

Η Μελόνι κέρδισε τις ευρωεκλογές; Μια ιταλική προοπτική

Καλή διαβίωση των ζώων5 μέρες πριν

Το φάσμα της γρίπης των πτηνών σημαίνει ότι η υγεία των ζώων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πολιτική3 μέρες πριν

Η Ευρώπη μπορεί να πάρει ένα πολύτιμο μάθημα από το συνολικό καθεστώς κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου

Ευρωεκλογές 20244 μέρες πριν

Βαθιά ανησυχία για τα κέρδη της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές

Καζακστάν3 μέρες πριν

Η Νεολαία του Καζακστάν: Πρωτοπορώντας ένα μέλλον ευκαιριών και καινοτομίας

Ρύπανση3 μέρες πριν

Η σκόνη της Σαχάρας, οι ηφαιστειακές εκρήξεις και οι πυρκαγιές επηρεάζουν τον αέρα που αναπνέουμε

Hungary3 μέρες πριν

Το «Make Europe Great Again» είναι η γραμμή για την ουγγρική Προεδρία

Κενύα6 ώρες πριν

Είναι η Κένυα η επόμενη Σιγκαπούρη;

UK22 ώρες πριν

Έρευνα για το πώς οι ψήφοι των Βρετανών ομογενών μπορεί να χάσουν τις εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μολδαβία22 ώρες πριν

Ιταλός βουλευτής: Ο νόμος της Μολδαβίας για την ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας παραβιάζει την καθολικότητα της ψηφοφορίας και αποκλείει πολλούς Μολδαβούς στο εξωτερικό

Ευρωεκλογές 20241 ημέρες πριν

Οι ευρωεκλογές δεν άλλαξαν πολλά, αλλά προκάλεσαν μια κρίσιμη ψηφοφορία στη Γαλλία

Μολδαβία1 ημέρες πριν

Το Διεθνές Κέντρο για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Δημοκρατίας θα φιλοξενήσει το συνέδριο ορόσημο για τις ελευθερίες στο Κισινάου της Μολδαβίας

Γέμενη1 ημέρες πριν

Υεμένη: Η συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση - ξεχασμένη αλλά ανεπίλυτη

Καζακστάν2 μέρες πριν

Ενίσχυση των δεσμών: Η κατάσταση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Καζακστάν

Καζακστάν2 μέρες πριν

Επίθεση σε Καζακστάν δημοσιογράφο στο Κίεβο: Ο Τοκάγιεφ διατάζει αποστολή ερωτήσεων στις ουκρανικές αρχές

Τάσεις