Συνδεθείτε μαζί μας

Γεωργία

Κοινή δήλωση τύπου μετά την 8η σύνοδο του Συμβουλίου Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Γεωργίας

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Στις 20 Φεβρουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γεωργία πραγματοποίησαν την 8η συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας στις Βρυξέλλες.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να χορηγήσει στη Γεωργία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας, δεδομένου ότι έχουν ληφθεί τα εννέα βήματα που ορίζονται στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 2023. Αυτό οδήγησε τις σχέσεις ΕΕ-Γεωργίας σε ένα νέο στρατηγικό επίπεδο. Η ΕΕ σημείωσε την έγκριση του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των εννέα βημάτων από την κυβέρνηση της Γεωργίας πριν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ενθάρρυνε τη Γεωργία να προχωρήσει περαιτέρω στις μεταρρυθμίσεις. Τόνισε τη σημασία της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ουσιαστικών και μη αναστρέψιμων μεταρρυθμίσεων, που προετοιμάζονται και εφαρμόζονται σε διαβούλευση με την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών. Η ΕΕ τόνισε ότι η πρόοδος της Γεωργίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτηθεί από τη δική της αξία όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων προσχώρησης.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΕ για ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Γεωργίας, τονίζοντας τη σημασία της πλήρους αξιοποίησης του δυναμικού της Συμφωνίας Σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της Βαθύς και Συνολικής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, και την αποτελεσματική εφαρμογή του θεματολογίου σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας 2021-2027 . Το Συμβούλιο Σύνδεσης υπενθύμισε ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης και της DCFTA της, που συνδέεται με την ευρύτερη διαδικασία προσέγγισης των κανονισμών και τις σχετικές απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών για ενισχυμένες οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την ΕΕ που οδηγεί στην περαιτέρω σταδιακή οικονομική ολοκλήρωση της Γεωργίας στην την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΕ αναγνώρισε ότι η Γεωργία πραγματοποίησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς και προσέγγισε επιτυχώς τη νομοθεσία της με το κεκτημένο της ΕΕ σε πολλούς τομείς, όπως σημειώνεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Γεωργία της 8ης Νοεμβρίου 2023. Σημειώθηκε ότι ο στόχος να γίνει ΕΕ μέλος, που υποστηρίζεται σθεναρά από τον λαό της Γεωργίας, την κυβέρνηση και από όλο το πολιτικό φάσμα υπήρξε βασικός μοχλός από αυτή την άποψη. Η ΕΕ προέτρεψε όλους τους πολιτικούς παράγοντες στη Γεωργία να επιδείξουν εποικοδομητική διακομματική συνεργασία και διάλογο, να ξεπεράσουν την πόλωση και να απόσχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να εμβαθύνουν περαιτέρω τις πολιτικές εντάσεις και να παρεμποδίσουν το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της χώρας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης επαίνεσε τη ζωντανή κοινωνία των πολιτών της Γεωργίας και υπογράμμισε τη σημασία της χωρίς αποκλεισμούς, ουσιαστικής και συστηματικής δέσμευσης με την κοινωνία των πολιτών στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης, της ρητορικής κατά της ΕΕ και της χειραγώγησης και παρέμβασης των ξένων πληροφοριών, η ΕΕ κάλεσε τη Γεωργία να λάβει ουσιαστικά μέτρα από την άποψη αυτή, σημειώνοντας παράλληλα τις προσπάθειες που κατέβαλε η κυβέρνηση.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης ανεξαρτησία, η λογοδοσία και η αμεροληψία όλων των κρατικών οργάνων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, ιδίως όλων των δικαστικών, εισαγγελικών, καταπολέμησης της διαφθοράς και νομισματικών οργάνων. Η ΕΕ υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της εφαρμογής της κοινοβουλευτικής εποπτείας, ιδίως των υπηρεσιών ασφαλείας.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης υπενθύμισε ότι η ΕΕ και η Γεωργία δεσμεύονται από κοινή αποφασιστικότητα να ενισχύσουν περαιτέρω τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στις κοινωνίες μας. Η ΕΕ σημείωσε το έργο που αναλήφθηκε για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και της συνολικής ικανότητας και οργάνωσης του δικαστικού συστήματος. Η ΕΕ τόνισε ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη συνέχιση μιας συνολικής δικαστικής μεταρρύθμισης, ιδίως για τη διασφάλιση της πλήρους ανεξαρτησίας, λογοδοσίας και αμεροληψίας όλων των δικαστικών και εισαγγελικών οργάνων.

Διαφήμιση

Το Συμβούλιο Σύνδεσης σημείωσε τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν για τη βελτίωση του εκλογικού πλαισίου και κάλεσε τη Γεωργία να ολοκληρώσει την εκλογική μεταρρύθμιση πολύ πριν από τις επικείμενες εκλογές, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και του ΟΑΣΕ/ODIHR, και να διασφαλίσει μια ελεύθερη, δίκαιη και ανταγωνιστική εκλογική διαδικασία . Η ΕΕ χαιρέτισε την πρόσκληση της Γεωργίας προς τους μακροπρόθεσμους παρατηρητές του ΟΑΣΕ-ODIHR ενόψει των κοινοβουλευτικών εκλογών του 2024.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης σημείωσε την έγκριση της δεύτερης Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γεωργία 2022-2030 και του Σχεδίου Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 2024-2026.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης χαιρέτισε το έργο που αναλήφθηκε για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων, την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου και της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και τις εργασίες για τη νομοθεσία που σχετίζεται με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον διορισμό του Δημόσιου Συνήγορου. Η ΕΕ υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί αυτό το έργο και να διασφαλιστεί ο ενισχυμένος σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και των μέσων ενημέρωσης και της διασφάλισης της πλήρους ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας των θεσμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης σημείωσε τις εργασίες που αναλήφθηκαν για την αποολιγαρχία, αποφεύγοντας την υπερβολική επιρροή κεκτημένων συμφερόντων στην οικονομική, πολιτική και δημόσια ζωή στη Γεωργία και τόνισε την ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής του τρέχοντος σχεδίου δράσης μέσω μιας πολυτομεακής, συστημικής προσέγγισης. Η ΕΕ χαιρέτισε τη δημιουργία του Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς και τόνισε τη σημασία που έχει να διασφαλιστεί ότι το Γραφείο λειτουργεί ανεξάρτητα και αποτελεσματικά. Η ΕΕ υπογράμμισε ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση όλων των μορφών διαφθοράς, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των προσπαθειών αποολιγαρχίας. Η ΕΕ χαιρέτισε τη συνεχή εκπλήρωση από τη Γεωργία των κριτηρίων αναφοράς για την ελευθέρωση των θεωρήσεων και τις ενέργειές της για την αντιμετώπιση των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης υπογράμμισε τη μεγάλη προσδοκία από τη Γεωργία να αυξήσει ουσιαστικά την ευθυγράμμισή της με τις θέσεις και τα περιοριστικά μέτρα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ και κάλεσε τη Γεωργία να προχωρήσει προς την πλήρη ευθυγράμμιση. Η ΕΕ χαιρέτισε την προορατική δέσμευση και την εποικοδομητική συνεργασία της Γεωργίας για την πρόληψη της παράκαμψης των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Η ΕΕ επαίνεσε τη Γεωργία για την ενεργό δέσμευσή της στις αποστολές και τις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ της ΕΕ από το 2014 και την ενθάρρυνε να συμβάλει περαιτέρω στις αποστολές και τις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ της ΕΕ· το Συμβούλιο Σύνδεσης συζήτησε επίσης τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Η ΕΕ εξέφρασε την προθυμία της να υποστηρίξει περαιτέρω τη Γεωργία στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ως συνέπεια του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της μέσω της αυξημένης συνεργασίας σε κυβερνο και υβριδικές απειλές, καθώς και υποστήριξη στις γεωργιανές αμυντικές δυνάμεις μέσω της ευρωπαϊκής Εγκατάσταση Ειρήνης. Η Γεωργία εξέφρασε την προθυμία να ξεκινήσει συνεργασία με τους εξειδικευμένους φορείς της ΕΕ καθώς και να συμμετάσχει σε έργα PESCO.

Η ΕΕ υπογράμμισε την υποστήριξή της για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, τονίζοντας τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ για επίλυση συγκρούσεων και την πολιτική της μη αναγνώρισης και δέσμευσης στη Γεωργία. Η ΕΕ και η Γεωργία επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στις διεθνείς συζητήσεις της Γενεύης, συμπεριλαμβανομένου του επερχόμενου 60ου γύρου, οι οποίοι, μαζί με τους πλήρως λειτουργικούς Μηχανισμούς Πρόληψης και Αντιμετώπισης Συμβάντων (IPRM), είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση και την επίλυση των προκλήσεων που προκύπτουν από τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας τον Αύγουστο του 2008.

Η ΕΕ και η Γεωργία εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με τα βήματα της Ρωσίας να ενσωματώσει τις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και της περιοχής Τσκινβάλι/Νότια Οσετία στον πολιτικό, ασφαλή, στρατιωτικό, οικονομικό και άλλους τομείς της Ρωσίας, παραβιάζοντας την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας. Το Συμβούλιο καταδίκασε την πρόσφατη δολοφονία ενός Γεωργιανού αμάχου Tamaz Ginturi από τις ρωσικές δυνάμεις που σταθμεύουν παράνομα στη Γεωργία. Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης στις περιοχές της Γεωργίας της Αμπχαζίας και της περιοχής Τσκινβάλι/Νότια Οσετία όσον αφορά την ασφάλεια, τα ανθρωπιστικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των δικαιωμάτων της ελεύθερης κυκλοφορίας, της ιδιοκτησίας, της εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα και των εθνικών διακρίσεις των Γεωργιανών.

Η ΕΕ και η Γεωργία επανέλαβαν την υποχρέωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να εφαρμόσει τη Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη μεσολάβηση της ΕΕ της 12ης Αυγούστου 2008, μεταξύ άλλων να αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από το έδαφος της Γεωργίας και να επιτρέψει τη δημιουργία διεθνών μηχανισμών ασφάλειας επί τόπου. Το Συμβούλιο τόνισε την υποχρέωση να διασφαλιστεί η ασφαλής και αξιοπρεπής επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων στα σπίτια τους.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης τόνισε τον σημαντικό ρόλο της Αποστολής Παρακολούθησης της ΕΕ και υπογράμμισε την ανάγκη πρόσβασης της EUMM σε ολόκληρη την επικράτεια της Γεωργίας σύμφωνα με την εντολή της.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης υπενθύμισε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την έρευνα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που επιβεβαιώνουν την ευθύνη της Ρωσίας ως κράτους που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και της περιοχής Tskhinvali/Νότια Οσετία.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης τόνισε τη σημασία της εντατικοποίησης της υποστήριξης στις διαπροσωπικές επαφές και της αύξησης των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε όλες τις διαφορές, καθώς και επανέλαβε την υποστήριξή του στις προσπάθειες συμφιλίωσης και δέσμευσης.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης χαιρέτισε την επιτυχή οικονομική ανάκαμψη της Γεωργίας από την κρίση του COVID-19 και την αύξηση του ΑΕΠ της. Η ΕΕ επαίνεσε τις υγιείς δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές της Γεωργίας που επέτρεψαν να αντιμετωπιστεί καλά το σοκ που σχετίζεται με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η ΕΕ υπενθύμισε τον καθοριστικό ρόλο της Εθνικής Τράπεζας της Γεωργίας στη διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και τόνισε τη σημασία της διασφάλισης της ανεξαρτησίας και της αξιοπιστίας της.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης τόνισε ότι η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Γεωργίας και χαιρέτισε τις αυξανόμενες εξαγωγές της Γεωργίας στην ΕΕ. Η ΕΕ υπογράμμισε τη συνεχιζόμενη δέσμευσή της να στηρίζει τη Γεωργία στην περαιτέρω άμβλυνση των εμποδίων στο εμπόριο και υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης της εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη DCFTA. Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για την έναρξη εργασιών για τη θέσπιση ενός σχεδίου δράσης προτεραιότητας (ΣΔΠ), αναγνώρισε την καλή πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής για τη συμφωνία σχετικά με το περιεχόμενο του ΣΔΠ και τόνισε τη σημασία της ορθής εφαρμογής των δράσεων που αναφέρονται σε αυτό για την ενίσχυση της εφαρμογή της DCFTA.

Η ΕΕ τόνισε τη σημασία της επιτάχυνσης της εφαρμογής του Οικονομικού και Επενδυτικού Σχεδίου, ιδίως μέσω των εμβληματικών έργων της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της συνδεσιμότητας μεταξύ της Γεωργίας και της ΕΕ ως ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η ΕΕ επανέλαβε τον ρόλο της Γεωργίας ως εταίρου για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, και ιδίως τον ρόλο της στη διαμετακόμιση για τους πόρους υδρογονανθράκων της Κασπίας.

Η ΕΕ χαιρέτισε τα βήματα που έλαβε η Γεωργία και εξέφρασε την προθυμία της να υποστηρίξει τις περαιτέρω προσπάθειες της Γεωργίας για την εξασφάλιση των απαραίτητων προετοιμασιών και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, ιδίως στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να εκπληρώσει τα κριτήρια για την ένταξη στην γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των καθεστώτων του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης χαιρέτισε τη δέσμευση και τα βήματα της Γεωργίας για εναρμόνιση της νομοθεσίας της με στόχο την ενσωμάτωσή της στο καθεστώς «Περιφέρομαι σαν στο σπίτι» της ΕΕ και την ετοιμότητα της ΕΕ να λάβει απόφαση για την τροποποίηση της Συμφωνίας Σύνδεσης ώστε να συμπεριλάβει το σχετικό κεκτημένο.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης εκτίμησε την έντονη συμμετοχή της Γεωργίας στο Erasmus+, το Horizon Europe και το πρόγραμμα Creative Europe.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης χαιρέτισε τις προσπάθειες της Γεωργίας για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και των ικανοτήτων της πολιτικής προστασίας και προσβλέπει στη συμμόρφωση της Γεωργίας στο έγγραφο πορείας που παραδόθηκε στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου, με στόχο να καθοδηγήσει την ένταξη της Γεωργίας στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης τόνισε ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση και το προσανατολισμένο στην ανθεκτικότητα πλαίσιο της παραμένουν επίκαιρα και θα συνεχίσουν συμπληρωματικά με τη διαδικασία της διεύρυνσης, και τόνισε την ανάγκη για συγκεκριμένα παραδοτέα για το 2024.

Της συνάντησης προήδρευσε ο Josep Borrell, Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας. Ο πρωθυπουργός της Γεωργίας Irakli Kobakhidze ηγήθηκε της γεωργιανής αντιπροσωπείας. Συμμετείχε επίσης ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης, κ. Olivér Várhelyi.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Ισραήλ4 μέρες πριν

Το Ισραήλ θα αποδεχτεί την πρόσκληση να συμμετάσχει σε ένα Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, αλλά μόνο όταν η Ουγγαρία προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ

Ιταλία4 μέρες πριν

Η Μελόνι κέρδισε τις ευρωεκλογές; Μια ιταλική προοπτική

Καλή διαβίωση των ζώων5 μέρες πριν

Το φάσμα της γρίπης των πτηνών σημαίνει ότι η υγεία των ζώων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Καζακστάν3 μέρες πριν

Η Νεολαία του Καζακστάν: Πρωτοπορώντας ένα μέλλον ευκαιριών και καινοτομίας

Καζακστάν5 μέρες πριν

Πρόεδρος Kassym-Jomart Tokayev του Καζακστάν: Αρχιτέκτονας του Εκσυγχρονισμού και του Διπλωματικού Οράματος

Πολιτική3 μέρες πριν

Η Ευρώπη μπορεί να πάρει ένα πολύτιμο μάθημα από το συνολικό καθεστώς κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου

Ευρωεκλογές 20244 μέρες πριν

Βαθιά ανησυχία για τα κέρδη της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές

Ρύπανση3 μέρες πριν

Η σκόνη της Σαχάρας, οι ηφαιστειακές εκρήξεις και οι πυρκαγιές επηρεάζουν τον αέρα που αναπνέουμε

Κενύα2 ώρες πριν

Είναι η Κένυα η επόμενη Σιγκαπούρη;

UK18 ώρες πριν

Έρευνα για το πώς οι ψήφοι των Βρετανών ομογενών μπορεί να χάσουν τις εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μολδαβία18 ώρες πριν

Ιταλός βουλευτής: Ο νόμος της Μολδαβίας για την ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας παραβιάζει την καθολικότητα της ψηφοφορίας και αποκλείει πολλούς Μολδαβούς στο εξωτερικό

Ευρωεκλογές 20241 ημέρες πριν

Οι ευρωεκλογές δεν άλλαξαν πολλά, αλλά προκάλεσαν μια κρίσιμη ψηφοφορία στη Γαλλία

Μολδαβία1 ημέρες πριν

Το Διεθνές Κέντρο για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Δημοκρατίας θα φιλοξενήσει το συνέδριο ορόσημο για τις ελευθερίες στο Κισινάου της Μολδαβίας

Γέμενη1 ημέρες πριν

Υεμένη: Η συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση - ξεχασμένη αλλά ανεπίλυτη

Καζακστάν2 μέρες πριν

Ενίσχυση των δεσμών: Η κατάσταση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Καζακστάν

Καζακστάν2 μέρες πριν

Επίθεση σε Καζακστάν δημοσιογράφο στο Κίεβο: Ο Τοκάγιεφ διατάζει αποστολή ερωτήσεων στις ουκρανικές αρχές

Τάσεις