Συνδεθείτε μαζί μας

Διασυνδεσιμότητα Ηλεκτρισμός

Η Επιτροπή καθορίζει δράσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Τα διασυνδεδεμένα και σταθερά ενεργειακά δίκτυα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ και το κλειδί για να καταστεί δυνατή η πράσινη μετάβαση. Για να βοηθήσει στην παράδοση του Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση η Επιτροπή προτείνει σήμερα ένα Σχέδιο δράσης για να διασφαλίσουμε ότι τα δίκτυά μας ηλεκτρικής ενέργειας θα λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και θα αναπτυχθούν περαιτέρω και ταχύτερα. Η Επιτροπή έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα υποστηρικτικό νομικό πλαίσιο για την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με τις αγορές της ΕΕ πλήρως ενοποιημένες, ένα εκσυγχρονισμένο δίκτυο υποδομών θα διασφαλίσει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από φθηνότερη και καθαρότερη ενέργεια.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 60% από τώρα έως το 2030. Τα δίκτυα θα πρέπει να φιλοξενήσουν περισσότερο ψηφιοποιημένο, αποκεντρωμένο και ευέλικτο σύστημα με εκατομμύρια ηλιακούς συλλέκτες σε ταράτσες, αντλίες θερμότητας και τοπικές ενεργειακές κοινότητες που μοιράζονται τους πόρους τους, περισσότερες υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έρχονται στο διαδίκτυο, περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα για φόρτιση και αυξανόμενες ανάγκες παραγωγής υδρογόνου. Με το 40% των δικτύων διανομής μας να είναι άνω των 40 ετών και η ικανότητα διασυνοριακής μεταφοράς να διπλασιαστεί έως το 2030, Επενδύσεις 584 δισ. ευρώ είναι απαραίτητα.

Ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των ελλειπόντων κρίκων της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια

Το σχέδιο δράσης στοχεύει να αντιμετωπίσει τις κύριες προκλήσεις όσον αφορά την επέκταση, την ψηφιοποίηση και την καλύτερη χρήση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Προσδιορίζει συγκεκριμένες και εξατομικευμένες ενέργειες που θα βοηθήσουν στην απελευθέρωση των απαιτούμενων επενδύσεων για την επιτάχυνση των ευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ενέργειες επικεντρώνονται στην εφαρμογή και την ταχεία παράδοση για να κάνουν τη διαφορά στο χρόνο για τους στόχους μας για το 2030:

  • Επιτάχυνση του υλοποίηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος και ανάπτυξη νέα έργα μέσω της πολιτικής καθοδήγησης, της ενισχυμένης παρακολούθησης και περισσότερων προτάσεων·
  • Βελτίωση του μακροπρόθεσμο σχεδιασμό δικτύων για την κάλυψη περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ζήτησης ηλεκτρισμού, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, στο ενεργειακό σύστημα, καθοδηγώντας το έργο των διαχειριστών συστημάτων καθώς και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών·
  • Παρουσιάζοντας ρυθμιστικά κίνητρα μέσω καθοδήγησης σχετικά με προκαταρκτικές, μελλοντικές επενδύσεις και για διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους για υπεράκτια έργα·
  • Παροχή κινήτρων για καλύτερη χρήση των πλεγμάτων με ενισχυμένη διαφάνεια και βελτιωμένα τιμολόγια δικτύου για εξυπνότερα δίκτυα, αποδοτικότητα και καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις με την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων και τις συστάσεις του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)·
  • Βελτίωση πρόσβαση στη χρηματοδότηση για πλέγματα έργα αυξάνοντας την προβολή των ευκαιριών για προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, ιδίως για τα έξυπνα δίκτυα και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής·
  • Διεγερτικός ταχύτερη άδεια για πλέγματα ανάπτυξη παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στις αρχές και καθοδήγηση σχετικά καλύτερα εμπλέκοντας τους ενδιαφερόμενους και τις κοινότητες;
  • Βελτίωση και διασφάλιση των αλυσίδων εφοδιασμού του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης των απαιτήσεων της βιομηχανίας παραγωγής για σύνδεση παραγωγής και ζήτησης.

Ιστορικό

Η ΕΕ διαθέτει ένα από τα πιο εκτεταμένα και ανθεκτικά δίκτυα στον κόσμο, που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε εκατομμύρια πολίτες. Οι καλά διασυνδεδεμένες ενεργειακές μας αγορές αποδείχθηκαν σημαντικό πλεονέκτημα για τη διασφάλιση σταθερού εφοδιασμού κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή ένα νομικό πλαίσιο για την υποστήριξη της ανάπτυξης δικτύων, με το αναθεωρημένος κανονισμός ΔΕΔ-Ε, τη αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προτάσεις για α Net-Zero Industry Act και σε έναν μεταρρυθμισμένος σχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την εκπλήρωση του στόχου που έχει τεθεί στο Σχέδιο REPowerEU για να τερματιστούν οι εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων, και ο πρόσφατα συμφωνημένος στόχος να φτάσει το 42.5%, με φιλοδοξία 45%, μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030, η ΕΕ χρειάζεται αναβαθμισμένα δίκτυα και ενισχυμένη ενεργειακή υποδομή. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα δίκτυα ανακοινώθηκε στις Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Αιολικής Ενέργειας που υπέβαλε η Επιτροπή τον περασμένο μήνα. Ακολουθεί το πρώτο Φόρουμ Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας υψηλού επιπέδου που φιλοξενήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Σεπτέμβριο. 

Διαφήμιση

Το σημερινό Σχέδιο Δράσης παρουσιάζεται παράλληλα με την επιλογή των βασικών διασυνοριακών έργων ενεργειακής υποδομής για την πρώτος κατάλογος της Ένωσης έργων κοινού και αμοιβαίου ενδιαφέροντος που θα συμβάλει στην ευθυγράμμιση των ενεργειακών υποδομών της ΕΕ με τους κλιματικούς στόχους της. Συνοδεύεται επίσης από α Σύμφωνο αρραβώνων να διασφαλιστεί η ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ανάπτυξη δικτύων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα δίκτυα

Τα δίκτυα είναι η ραχοκοκαλιά του ενεργειακού μας συστήματος. Το σχέδιο δράσης μας θα εξασφαλίσει καλύτερη υποστήριξη στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία της υποδομής, κεντρικά βήματα για τη σύνδεση των αναπτυσσόμενων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ευρώπης με τους τελικούς χρήστες που τις χρειάζονται – από τα νοικοκυριά έως τους παραγωγούς υδρογόνου. Μέσω συντονισμένων προσπαθειών, μπορούμε να αναπτύξουμε πιο αποτελεσματική, πιο έξυπνη και πιο ολοκληρωμένη ενεργειακή υποδομή, διασφαλίζοντας έτσι ότι παρέχουμε την καθαρή ενέργεια που χρειαζόμαστε για να πετύχουμε στην πράσινη μετάβαση. Maroš Šefčovič, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Διοργανικές Σχέσεις και Προοπτική Διερεύνηση - 27/11/2023

Η Ευρώπη θα διασφαλίσει την ενεργειακή της ασφάλεια και θα ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες της για το κλίμα μόνο εάν επεκταθεί και εξελιχθεί η ενεργειακή μας υποδομή ώστε να είναι κατάλληλη για ένα ενεργειακό σύστημα χωρίς ανθρακούχες εκπομπές. Τα δίκτυα πρέπει να αποτελούν παράγοντα ενεργοποίησης και όχι εμπόδιο στη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ενσωματώσουμε τις τεράστιες ποσότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτρικών οχημάτων, αντλιών θερμότητας και ηλεκτρόλυσης που απαιτούνται για την αφαίρεση του άνθρακα της οικονομίας μας. Το σημερινό Σχέδιο Δράσης θέτει το σκηνικό και βασίζομαι στην υποστήριξη όλων των παραγόντων του κλάδου για να βοηθήσω να μετατραπεί το Σχέδιο σε συγκεκριμένες ενέργειες. Kadri Simson, Επίτροπος Ενέργειας - 27/11/2023

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Διαφήμιση
Καζακστάν39 λεπτά πριν

Το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τις σχέσεις τους, να ενισχύσουν τον εμπορικό κύκλο εργασιών

Πολιτική13 ώρες πριν

Έκκληση για πλήρη διαφάνεια για τις πολιτικές διαφημίσεις

Περιβάλλον13 ώρες πριν

Η Ομάδα του ΕΛΚ θα καταψηφίσει τον Νόμο για την Αποκατάσταση της Φύσης

Ομάδα ECR13 ώρες πριν

Επιφυλακτικοί έπαινοι για την ΕΚΤ - δέσμευση για ανεξαρτησία

Καλλιέργεια22 ώρες πριν

Το βιώσιμο μέλλον της γεωργίας βρίσκεται σε κίνδυνο καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει για εντατική γεωργία

Καζακστάν22 ώρες πριν

Τι να περιμένετε από την Προεδρία του Καζακστάν στο Ταμείο Διάσωσης της Θάλασσας της Αράλης

Καζακστάν22 ώρες πριν

Το Καζακστάν θα στείλει ειρηνευτικές δυνάμεις στα υψώματα του Γκολάν στην πρώτη ανεξάρτητη αποστολή

Αζερμπαϊτζάν24 ώρες πριν

Βιομηχανικές Ζώνες του Αζερμπαϊτζάν - Καταλύτης Περιφερειακών Καινοτομιών

Τάσεις