Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δεν επιτεύχθηκε ειδική πλειοψηφία από τα κράτη μέλη για την ανανέωση ή την απόρριψη της έγκρισης του glyphosate

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Στις 16 Νοεμβρίου, τα κράτη μέλη δεν πέτυχαν την απαιτούμενη ειδική πλειοψηφία για να ανανεώσουν ή να απορρίψουν την έγκριση του glyphosate κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας στην Επιτροπή Προσφυγών. Αυτό ακολουθεί μια προηγούμενη ψηφοφορία στο Μόνιμη Επιτροπή Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών (SCOPAFF) στις 13 Οκτωβρίου, κατά την οποία τα κράτη μέλη δεν συγκέντρωσαν επίσης την απαιτούμενη πλειοψηφία για να ανανεώσουν ή να απορρίψουν την πρόταση.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και ελλείψει της απαιτούμενης πλειοψηφίας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, η Επιτροπή είναι πλέον υποχρεωμένη να εκδώσει απόφαση πριν από τις 15 Δεκεμβρίου 2023, όταν λήγει η τρέχουσα περίοδος έγκρισης. Η Επιτροπή, με βάση τις εκτενείς αξιολογήσεις ασφάλειας που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και το Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων Ο (ECHA), μαζί με τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα προχωρήσουν πλέον στην ανανέωση της έγκρισης του glyphosate για περίοδο 10 ετών, υπό ορισμένες νέες προϋποθέσεις και περιορισμούς. Αυτοί οι περιορισμοί περιλαμβάνουν την απαγόρευση της χρήσης πριν από τη συγκομιδή ως ξηραντικού και την ανάγκη λήψης ορισμένων μέτρων για την προστασία των οργανισμών που δεν αποτελούν στόχο.

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εθνική έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ) που περιέχουν glyphosate και εξακολουθούν να είναι σε θέση να περιορίζουν τη χρήση τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, εάν το κρίνουν απαραίτητο με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων κινδύνου, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας βιοποικιλότητας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή5 ώρες πριν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη νέα Γεωγραφική Ένδειξη από την Ιρλανδία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή6 ώρες πριν

Η Επιτροπή αποστέλλει κοινοποίηση αιτιάσεων σε έξι εταιρείες και μία εμπορική ένωση σε υπόθεση καρτέλ μπαταριών εκκίνησης αυτοκινήτων

Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ7 ώρες πριν

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ ξεκινά προετοιμασίες για πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα για το 2024 ενόψει της κλιματικής αλλαγής

Croatia8 ώρες πριν

Η Επιτροπή εκταμιεύει την τρίτη πληρωμή 700 εκατ. ευρώ στην Κροατία στο πλαίσιο της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

COP289 ώρες πριν

Η ΕΕ ζητά υψηλότερη φιλοδοξία στο COP28 με επιταχυνόμενες μειώσεις εκπομπών και μετάβαση στην καθαρή ενέργεια

Κεντρική Ασία10 ώρες πριν

Προοπτικές διεθνούς συνεργασίας για τη διασφάλιση της κλιματικής ανθεκτικότητας στην Κεντρική Ασία

Βέλγιο1 ημέρες πριν

Belt & Road και το «The Governance of China» του Προέδρου Xi Jinping

Άμυνας1 ημέρες πριν

ΕΕ και Μαυροβούνιο ενισχύουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Τάσεις