Συνδεθείτε μαζί μας

EU

Μετακόμιση στο εξωτερικό στην #ΕΕ; Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν νέους κανόνες για να διασφαλίσουν ότι τα έγγραφα σας γίνονται δεκτά

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

20150401PHT40052_originalΝέοι κανόνες της ΕΕ για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών καθιστώντας απλούστερη την απόδειξη της γνησιότητας εγγράφων όπως πιστοποιητικά γέννησης ή γάμου σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο στις 9 Ιουνίου. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανάγκη μετάφρασης, στα έγγραφα πρέπει να επισυνάπτονται νέα πολύγλωσσα έντυπα ΕΕ. Η ψηφοφορία ενέκρινε μια άτυπη συμφωνία που είχε συνάψει προηγουμένως οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

"Περισσότεροι από 14 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ζουν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος καταγωγής τους. Για να παντρευτούν, να δηλώσουν τη γέννηση ενός παιδιού ή να αποδείξουν καθαρό ποινικό μητρώο, αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν κουραστικές διαδικασίες. Με τη σημερινή ψηφοφορία, εμείς έχουν κάνει ένα πρώτο βήμα προς τη μείωση αυτών των γραφειοκρατικών εμποδίων, καταργώντας την δαπανηρή και επαχθή απαίτηση «apostille» και εισάγοντας πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα», δήλωσε η εισηγήτρια Mady Delvaux (S&D, LU) κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια.

"Παρά την αντίθεση μέρους του Συμβουλίου, μια σημαντική ρήτρα αναθεώρησης αναφέρεται σε διάφορα έγγραφα, όπως πανεπιστημιακά διπλώματα ή πιστοποιητικά αναπηρίας, που δεν θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων σε αυτό το στάδιο. Αυτό το κείμενο είναι το πρώτο βήμα μια μακρά διαδικασία, ο τελικός στόχος της οποίας είναι να έχουμε κοινά δημόσια έγγραφα εντός της ΕΕ», πρόσθεσε.

Οι νέοι κανόνες θα καταργήσουν διοικητικές διατυπώσεις, όπως η «νομιμοποίηση» ή η «αποστολή» πιστοποίηση «δημόσιων» εγγράφων όπως αυτά που αποδεικνύουν την προσωπική κατάσταση, τη μητρότητα ή την ιθαγένεια. Οι ευρωβουλευτές και το Συμβούλιο συμφώνησαν να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής των κανόνων ώστε να συμπεριλάβουν έγγραφα που αποδεικνύουν την ικανότητα γάμου ή σύναψης εγγεγραμμένης συμβίωσης. Έγγραφα που πιστοποιούν την απουσία ποινικού μητρώου θα γίνονται δεκτά και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ χωρίς περαιτέρω διαδικασίες νομιμοποίησης.

Επιπλέον, οι κανόνες θα καλύπτουν επίσης έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι πολίτες που ζουν σε άλλο κράτος μέλος εάν επιθυμούν να ψηφίσουν και/ή να είναι υποψήφιοι στις ευρωπαϊκές ή δημοτικές εκλογές στο κράτος μέλος όπου κατοικούν.

Νέα πολύγλωσσα έντυπα

Για να αποφευχθεί η ανάγκη μετάφρασης ορισμένων δημόσιων εγγράφων, οι κανόνες θα εισάγουν επίσης νέα πολύγλωσσα έντυπα ΕΕ που θα επισυνάπτονται στα έγγραφα. Αυτά τα έγγραφα αφορούν: γέννηση, εν ζωή, θάνατο, γάμο (συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας γάμου και της οικογενειακής κατάστασης), της εγγεγραμμένης συμβίωσης (συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας σύναψης συμβίωσης και του καθεστώτος εγγεγραμμένης συμβίωσης), την κατοικία ή/και τη διαμονή και την απουσία εγκληματία Ρεκόρ. Αυτά τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα θα εξοικονομήσουν χρήματα και χρόνο στους πολίτες αποφεύγοντας την ανάγκη για επικυρωμένες μεταφράσεις.

Διαφήμιση

Υποχρέωση ενημέρωσης των πολιτών

Για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες γνωρίζουν τις απλουστευμένες διαδικασίες και τα νέα πολύγλωσσα έντυπα, οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν μια διάταξη που απαιτεί από την Επιτροπή της ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενημερώνουν τους πολίτες για τους νέους κανόνες μέσω ιστοσελίδων και πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Επανεξέταση μετά από δύο χρόνια: επέκταση του πεδίου εφαρμογής των νέων κανόνων;

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επίσης μια διάταξη που θα επέτρεπε την παράταση των νέων κανόνων μετά από δύο χρόνια για να καλύπτουν δημόσια έγγραφα που σχετίζονται με το νομικό καθεστώς και εκπροσώπηση μιας εταιρείας, διπλώματα και άλλα αποδεικτικά τυπικών προσόντων και δημόσια έγγραφα που πιστοποιούν επίσημα αναγνωρισμένη αναπηρία. το φως μιας επανεξέτασης που πρέπει επίσης να αξιολογήσει την καταλληλότητα της δημιουργίας νέων πολύγλωσσων εντύπων στο μέλλον.

Τα επόμενα βήματα

Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί σύντομα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ σταδιακά, ώστε να εφαρμοστεί πλήρως από το 2019.

Ιστορικό

Τα δημόσια έγγραφα που καλύπτονται από τον προτεινόμενο κανονισμό είναι εκείνα των οποίων ο πρωταρχικός σκοπός είναι να διαπιστωθεί ένα από τα ακόλουθα γεγονότα: γέννηση, ότι ένα άτομο είναι ζωντανό, θάνατος, όνομα, γάμος (συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας γάμου και της οικογενειακής κατάστασης), διαζύγιο, νομική χωρισμός ή ακύρωση γάμου, καταχωρημένη σχέση συμβίωσης (συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας για σύναψη εγγεγραμμένης συμβίωσης και του καθεστώτος εγγεγραμμένης συμβίωσης), λύση καταχωρημένης συμβίωσης, νομικός χωρισμός ή ακύρωση καταχωρισμένης συμβίωσης, μητρότητα, υιοθεσία, κατοικία και/ή κατοικία, ιθαγένεια ή απουσία ποινικού μητρώου.

Επιπλέον, καλύπτει δημόσια έγγραφα η παρουσίαση των οποίων μπορεί να ζητηθεί από πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι και επιθυμούν να ψηφίσουν ή να είναι υποψήφιοι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στις δημοτικές εκλογές στο μέλος τους κατάσταση κατοικίας.

Οι προτεινόμενοι κανόνες δημιουργούν, επιπλέον, πολύγλωσσα τυπικά έντυπα για τη διευκόλυνση της μετάφρασης για πολλά έγγραφα. Για αυτά τα έγγραφα, δεν θα απαιτείται πλέον μετάφραση. Αφορούν: γέννηση, εν ζωή, θάνατο, γάμο (συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας γάμου και της οικογενειακής κατάστασης), της εγγεγραμμένης συμβίωσης (συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας σύναψης συμβίωσης και του καθεστώτος εγγεγραμμένης συμβίωσης), κατοικίας ή/και διαμονής και απουσία ποινικού μητρώου .

Για περισσότερες πληροφορίες

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Ισραήλ15 ώρες πριν

Το Ισραήλ θα αποδεχτεί την πρόσκληση να συμμετάσχει σε ένα Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, αλλά μόνο όταν η Ουγγαρία προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ

Ιταλία17 ώρες πριν

Η Μελόνι κέρδισε τις ευρωεκλογές; Μια ιταλική προοπτική

Καζακστάν18 ώρες πριν

Η οικονομική επιτυχία του Καζακστάν: Ένα ταξίδι μετασχηματισμού και ανάπτυξης

Ευρωεκλογές 202419 ώρες πριν

Βαθιά ανησυχία για τα κέρδη της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές

Russia1 ημέρες πριν

Η συνεχιζόμενη απειλή της Ρωσίας για μελλοντικές εκλογές και παγκόσμια γεγονότα

Καλή διαβίωση των ζώων1 ημέρες πριν

Το φάσμα της γρίπης των πτηνών σημαίνει ότι η υγεία των ζώων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Καζακστάν2 μέρες πριν

Πρόεδρος Kassym-Jomart Tokayev του Καζακστάν: Αρχιτέκτονας του Εκσυγχρονισμού και του Διπλωματικού Οράματος

General2 μέρες πριν

Ποιος έχει την καλύτερη ομάδα στο Euro;

Τάσεις