Συνδεθείτε μαζί μας

Αναπηρία

EDF ζητεί την πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

ui1YPtUVhvXBd1R74umMBUi5KrrQcCvfK0cxGOxdpPYΤην 22 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου συγκέντρωσε εκπροσώπους από οργανώσεις μέλη του ΕΤΑ σε όλη την Ευρώπη. Η πρώτη από τις δύο ημέρες της συνάντησης ξεκίνησε με μια ευρωπαϊκή διάσκεψη που εστιάζει στην εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των διαρθρωτικών ταμείων.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου, ο Έλληνας Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλειος Κέκερογλου αναφέρθηκε στην επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες από την Ελλάδα και τις πραγματικές προκλήσεις κατά την εφαρμογή της. Ο Κέγκερογλου τόνισε ότι οι πολίτες με αναπηρία πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους σε ίση βάση όπως όλοι οι άλλοι πολίτες, σε όλους τους τομείς της ζωής: απασχόληση, πρόσβαση σε πληροφορίες κ.λπ.

Εκ μέρους της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ο Αντιπρόεδρος της Θωμάς Κλεισιώτης μίλησε για τον αγώνα του ελληνικού κινήματος αναπηρίας για την προστασία των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία από την κρίση και τα μέτρα λιτότητας.

Διαφήμιση

Πρόεδρος του ΕΤΑ Γιάννης Βαρδακαστάνης τόνισε τη σημασία του 2014 για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, καθώς οι επικείμενες εκλογές της ΕΕ θα μεταρρυθμίσουν τη σύνθεση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. «Αυτές οι εκλογές δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία αλλά απαραίτητη και το αποτέλεσμα τους θα έχει σημαντικό αντίκτυπο σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ», είπε, καλώντας τις οργανώσεις-μέλη του ΕΤΑ να χρησιμοποιήσουν το Μανιφέστο του ΕΤΑ την εκστρατεία σε εθνικό επίπεδο για τις βασικές προτεραιότητες του κινήματος αναπηρίας.

Ο προϊστάμενος μονάδας, ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, αστική και εδαφική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Wladyslaw Piskorzm τόνισε τη σημαντική συμβολή του ΕΤΑ στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης από τις χώρες, δίνοντας προσοχή στο ότι περιλαμβάνουν μέτρα για άτομα με αναπηρία.

Διαφήμιση

Ειδικές Ανάγκες

Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αλλά εντοπίζει αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) χαιρετίζει τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ως ένα βήμα προόδου στην εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD). Η στρατηγική έλαβε υπόψη πολλές από τις προτάσεις που πρότεινε η ΕΟΚΕ, το ευρωπαϊκό κίνημα αναπηρίας και η κοινωνία των πολιτών. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν πλήρη εναρμόνιση της νέας ατζέντας και ενισχυμένη εποπτεία της εφαρμογής της σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ ανησυχεί για τον περιορισμό των δεσμευτικών μέτρων και του σκληρού νόμου για την εφαρμογή της στρατηγικής.

Κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της στις 7 Ιουλίου, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε τη γνωμοδότηση Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στην οποία ενέκρινε τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο να βελτιώσει τη ζωή περίπου 100 εκατομμυρίων Ευρωπαίων με αναπηρία κατά την επόμενη δεκαετία.

Παρά το γεγονός ότι η νέα στρατηγική χαρακτηρίζει αξιέπαινη και πιο φιλόδοξη από τον προκάτοχό της, η ΕΟΚΕ ανησυχεί για τις προοπτικές της ορθής εφαρμογής της. Εκφράζει επίσης τη λύπη του για την απουσία συγκεκριμένων και συγκεκριμένων μέτρων για τον τερματισμό των διακρίσεων εις βάρος γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία.

Διαφήμιση

"Η στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία μπορεί να προωθήσει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ και έχει τη δυνατότητα να επιτύχει πραγματική αλλαγή, αλλά αυτό εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το πόσο καλά εφαρμόζεται και πόσο φιλόδοξες είναι οι μεμονωμένες δράσεις. Έχει λάβει προτάσεις από Η ΕΟΚΕ και το κίνημα για την αναπηρία. Ωστόσο, δεν έχει φιλοδοξία στη δεσμευτική νομοθεσία ", δήλωσε ο εισηγητής της γνωμοδότησης, Ιωάννης Βαρδακαστάνης.

«Πρέπει να μετατρέψουμε τα λόγια σε πράξεις. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν είναι φιλόδοξα να προωθήσουν δράσεις που αμφισβητούν το status quo, η στρατηγική θα μπορούσε να υπολείψει των προσδοκιών περίπου 100 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρίες στην ΕΕ, "προειδοποίησε.

Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ (RRF) θα πρέπει να συνδέεται στενά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να βοηθά τα άτομα με αναπηρία να ανακάμψουν από τις επιπτώσεις της πανδημίας, καθώς ήταν μεταξύ των χειρότερων επεισοδίων. Η σύνδεση με την εφαρμογή και την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης για τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων της ΕΕ πρέπει επίσης να διασφαλιστεί και να μεγιστοποιηθεί, ανέφερε η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ.

Διαφήμιση

Θα πρέπει να παρέχονται επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι για το τρέχον σύστημα παρακολούθησης των δράσεων της ΕΕ που σχετίζονται με την UNCRPD. Η ΕΟΚΕ συνέστησε ανεπιφύλακτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη μπορούν να συνεργαστούν για την καλύτερη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία εξετάζοντας την υπάρχουσα δήλωση ικανοτήτων και επικυρώνοντας το προαιρετικό πρωτόκολλο της UNCRPD. Αυτά τα βήματα θα δώσουν στην ΕΕ πιο αποφασιστικό ρόλο όσον αφορά τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις διατάξεις της UNCRPD. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να είναι αποφασιστική απέναντι σε σχέδια επενδύσεων που αντιβαίνουν στην UNCRPD, όπως επενδύσεις σε ιδρύματα φροντίδας ιδρύματος.

Η ΕΟΚΕ ζήτησε συγκεκριμένες δράσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία μέσω μιας εμβληματικής πρωτοβουλίας στο δεύτερο μισό της περιόδου της ΕΕ για τη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συμπεριλαμβάνεται η διάσταση του φύλου. Η εστίαση στις γυναίκες πρέπει να περιλαμβάνει μια διάσταση της βίας λόγω φύλου και τις γυναίκες ως άτυπους φροντιστές συγγενών με αναπηρία.

Η ΕΟΚΕ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόταση για ένα κέντρο πόρων που ονομάζεται AccessibleEU, μια από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της νέας στρατηγικής, αν και δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα της ΕΟΚΕ για ένα συμβούλιο πρόσβασης της ΕΕ με ευρύτερες αρμοδιότητες. Ο στόχος του AccessibleEU θα ήταν να συγκεντρώσει τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή και την επιβολή κανόνων προσβασιμότητας και εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών προσβασιμότητας και να παρακολουθεί την εφαρμογή των κοινοτικών νόμων που προβλέπουν προσβασιμότητα. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σαφής και διαφανής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να χρηματοδοτήσει και να στελεχώνει αυτόν τον οργανισμό και πώς θα διασφαλίσει την εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρίες, τόνισε η ΕΟΚΕ.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει σθεναρά την εμβληματική πρωτοβουλία για την κάρτα αναπηρίας της ΕΕ και πιστεύει ότι έχει τη δυνατότητα να προωθήσει μεγάλες αλλαγές. Ωστόσο, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη καμία δέσμευση για το πώς θα διασφαλιστεί ότι αναγνωρίζεται από τα κράτη μέλη. Η ΟΚΕ υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής της Κάρτας Αναπηρίας μέσω κανονισμού, ο οποίος θα την καθιστά άμεσα εφαρμόσιμη και εκτελεστή σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν πλήρη ρόλο στην πολιτική ζωή των κοινοτήτων τους. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει το σχέδιο οδηγού ορθής εκλογικής πρακτικής που θα αφορά τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στην εκλογική διαδικασία προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτική τους δικαιώματα.

Είναι ζωτικής σημασίας να επικεντρωθούμε σε καλής ποιότητας θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρίες, ειδικά υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι ο κύριος στόχος δεν είναι μόνο τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης, αλλά και η ποιοτική απασχόληση που επιτρέπει στα άτομα με ειδικές ανάγκες να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους συνθήκες μέσω της εργασίας. Η ΕΟΚΕ προτείνει να συμπεριληφθούν δείκτες για την ποιότητα της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία.

Η ΕΟΚΕ καλεί επίσης το κίνημα αναπηρίας να είναι ενεργό και να πιέσει για κάθε δράση αυτής της στρατηγικής να υλοποιήσει αυτό που υπόσχεται. Οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να υποστηρίξουν πλήρως την εφαρμογή της νέας στρατηγικής. Δεν είναι η ίδια η Στρατηγική που θα προσφέρει πραγματική αλλαγή για τα άτομα με αναπηρία, αλλά μάλλον τη δύναμη κάθε μιας από τις συνιστώσες της κατά την επόμενη δεκαετία, κατέληξε η ΕΟΚΕ.

Συνέχισε να διαβάζεις

Ειδικές Ανάγκες

Ισότητα: 12η έκδοση του EU Access City Award ανοιχτό για εφαρμογές

Δημοσιευμένα

on

η 12th Βραβείο Access City ο ανταγωνισμός είναι πλέον ανοιχτός για εφαρμογές. Το βραβείο ανταμείβει πόλεις που έχουν καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες για να είναι προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρία. Οι πόλεις της ΕΕ με περισσότερους από 50,000 κατοίκους μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2021. Οι νικητές της 1ης, 2ης και 3ης θέσης θα λάβουν βραβεία 150,000 €, 120,000 € και 80,000 € αντίστοιχα. Επειδή το 2021 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων, η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη μνεία σε μια πόλη που έχει καταβάλει εξαιρετικές προσπάθειες για να καταστήσει τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της προσβάσιμους για όλους.

Η Επίτροπος για την Ισότητα Helena Dalli είπε: «Αρκετές πόλεις σε ολόκληρη την ΕΕ πρωτοστατούν στη δημιουργία πιο προσιτών χώρων. Με το βραβείο EU Access City ανταμείβουμε αυτές τις προσπάθειες και τις κάνουμε πιο ορατές. Όλοι μας έχουμε την ευθύνη να κάνουμε την Ευρώπη πλήρως προσβάσιμη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η προσβασιμότητα είναι μία από τις προτεραιότητες της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο. "

Πέρυσι νικητής του Access City Award ήταν ο Jönköping στη Σουηδία. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρίες στις 3 Δεκεμβρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βραβείο και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Πρόσβαση στην ιστοσελίδα City Award Award 2022.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Ειδικές Ανάγκες

Μια νέα φιλόδοξη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για το 2021-2030

Δημοσιευμένα

on

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια φιλόδοξη στρατηγική για την αναπηρία μετά το 2020. Ανακαλύψτε τις προτεραιότητές του. Κοινωνία 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς στην οποία προστατεύονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και όπου δεν υπάρχει διάκριση.

Τον Ιούνιο του 2020, το Κοινοβούλιο ξεκίνησε τις προτεραιότητές της για μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020, με βάση το Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία για το 2010-2020.

Διαφήμιση

Τον Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή υιοθέτησε τη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 που περιλαμβάνει τις κύριες συστάσεις του Κοινοβουλίου:

 • Η ενσωμάτωση των δικαιωμάτων όλων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές και τομείς.
 • Μέτρα αποκατάστασης και μετριασμού για να αποφευχθούν δυσανάλογα άτομα με αναπηρίες από κρίσεις υγείας όπως Covid-19.
 • Ίση πρόσβαση για άτομα με αναπηρία σε υγειονομική περίθαλψη, απασχόληση, δημόσιες συγκοινωνίες, στέγαση.
 • Η εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη του Κάρτα αναπηρίας στην ΕΕ πιλοτικό σχέδιο, το οποίο επιτρέπει την αμοιβαία αναγνώριση των αναπηριών σε ορισμένες χώρες της ΕΕ.
 • Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οικογένειες και οι οργανώσεις τους ήταν μέρος του διαλόγου και θα συμμετάσχουν στη διαδικασία υλοποίησης.

Άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη: γεγονότα και αριθμοί  

 • Υπάρχουν περίπου 87 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ.
 • Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες (ηλικίας 20-64 ετών) ανέρχεται στο 50.8%, σε σύγκριση με το 75% για τα άτομα με αναπηρία. 
 • Το 28.4% των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σε σύγκριση με το 17.8% του γενικού πληθυσμού.  
Ένας διαφορετικός άνθρωπος που εργάζεται σε ένα κατάστημα ακρωτηρίων για την παραγωγή εξαρτημάτων προσθετικών άκρων. © Hedgehog94 / AdobeStock
Ένας άντρας που εργάζεται σε κατάστημα ακρωτηρίων για την παραγωγή εξαρτημάτων προσθετικών άκρων. © Hedgehog94 / AdobeStock  

Μέτρα της ΕΕ για την αναπηρία μέχρι στιγμής

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία τέθηκε σε εφαρμογή για την εφαρμογή του Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 

Διαφήμιση
 • Μια διεθνής νομικά δεσμευτική συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θέτει ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία 
 • Η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη την έχουν επικυρώσει 
 • Τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους 

Μεταξύ των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που δρομολογήθηκαν χάρη στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία είναι η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας, το οποίο διασφαλίζει ότι περισσότερα άτομα και υπηρεσίες όπως smartphone, tablet, ATM ή ηλεκτρονικά βιβλία είναι προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η οδηγία για την προσβασιμότητα στον Ιστό σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε διαδικτυακά δεδομένα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο, επειδή απαιτείται η πρόσβαση σε ιστότοπους και εφαρμογές που λειτουργούν από ιδρύματα του δημόσιου τομέα, όπως νοσοκομεία, δικαστήρια ή πανεπιστήμια.

Η Erasmus + Το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών προωθεί την κινητικότητα των συμμετεχόντων με αναπηρία.

Οι κανόνες της ΕΕ διασφαλίζουν επίσης βελτιωμένη πρόσβαση στις μεταφορές και καλύτερα δικαιώματα επιβατών για άτομα με αναπηρία.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για μια πιο κοινωνική Ευρώπη.

Μάθετε περισσότερα 

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις