Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η ΕΤΕπ εγκρίνει 6.3 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις, τις μεταφορές, τη δράση για το κλίμα και την περιφερειακή ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

  • 2.4 δισ. ευρώ για επιχειρηματικές επενδύσεις
  • 1.7 δισ. ευρώ για βιώσιμες μεταφορές
  • 1 δισ. ευρώ για τη δράση για το κλίμα και την καθαρή ενέργεια
  • 670 εκατ. ευρώ για την περιφερειακή ανάπτυξη
  • €410 εκ. για την παιδεία και την υγεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στις 21 Σεπτεμβρίου ενέκρινε νέα χρηματοδότηση ύψους 6.3 δισ. ευρώ για τη στήριξη νέων επιχειρηματικών επενδύσεων, μεταφορών, δράσης για το κλίμα, εκπαίδευσης και υγείας και περιφερειακής ανάπτυξης στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

«Οι παγκόσμιοι ηγέτες που συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα ζητούν αυξημένη δέσμευση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μαζί με ευρωπαίους και παγκόσμιους εταίρους, η ΕΤΕπ συνεχίζει να επιτυγχάνει αυτόν τον στόχο και ξεκλειδώνει κρίσιμες επενδύσεις για τη βελτίωση των οικονομικών ευκαιριών, τη βελτίωση της ζωής και την κινητοποίηση της χρηματοδότησης». δήλωσε ο Βέρνερ Χόγιερ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

€ 2.4 δισ. για εταιρική καινοτομία και επιχειρηματικές επενδύσεις

Η νέα χρηματοδότηση για στοχευμένες επιχειρηματικές επενδύσεις περιλαμβάνει τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση από καινοτόμες εταιρείες καθαρής τεχνολογίας σε όλη την Ευρώπη, αποκλειστική χρηματοδότηση για επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων στη Γαλλία και επενδύσεις για το κλίμα από ιταλικές επιχειρήσεις.

Η ΕΤΕπ θα στηρίξει επενδύσεις μεγάλης κλίμακας για την επιτάχυνση της έρευνας, ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης γεωργικών σπόρων στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες και θα χρηματοδοτήσει μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών από βιομηχανικό παραγωγό χαρτιού στη Σουηδία.

Η ΕΤΕπ συμφώνησε για νέα ειδική υποστήριξη για την ενίσχυση της πρόσβασης στη μικροχρηματοδότηση από άτομα σε ολόκληρη την Αφρική που έχουν εκτοπιστεί λόγω συγκρούσεων, κλιματικών ή οικονομικών προκλήσεων.

Εγκρίθηκαν επίσης νέες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου για τη στήριξη επιχειρήσεων που εστιάζονται στις εξαγωγές στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, η ψηφιοποίηση εταιρειών στην Ινδία και σε ολόκληρη την Αφρική και εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Διαφήμιση

€ 1.7 δισ. για καλύτερες αστικές και περιφερειακές συγκοινωνίες

Οι νέες επενδύσεις στις μεταφορές που υποστηρίζονται από την ΕΤΕπ θα βελτιώσουν τις αστικές μεταφορές, θα αναβαθμίσουν τις σιδηροδρομικές συνδέσεις και θα μειώσουν την οδική συμφόρηση.

Αυτό περιλαμβάνει την ανακαίνιση του δικτύου του τραμ, την παροχή νέων τραμ και την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων συντήρησης στις γαλλικές πόλεις Νάντη και Νίκαια, αναβάθμιση σιδηροδρομικής σύνδεσης 30 χιλιομέτρων στο διάδρομο TEN-T στην Ουγγαρία και κατασκευή νέου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Α2 τμήμα μεταξύ Minsk Mazowiecki και Biala Podlaska στην Πολωνία.

Η ΕΤΕπ ενέκρινε επίσης τη χρηματοδότηση για μια νέα ανυψωμένη γραμμή του μετρό μήκους 22 χιλιομέτρων στη δεύτερη πόλη της Αιγύπτου, την Αλεξάνδρεια, με 20 νέους σταθμούς και που επιτρέπει στους επιβάτες να επωφελούνται από υψηλότερη μεταφορική ικανότητα, μεγαλύτερες ταχύτητες και βελτιωμένη άνεση.

1 δισ. ευρώ για τη δράση για το κλίμα και την καθαρή ενέργεια

Εγκεκριμένες νέες χρηματοδοτήσεις για τη δράση για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την καθαρή ενέργεια θα υποστηρίξουν την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και θα συμβάλουν στην προσαρμογή των γεωργικών πρακτικών σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα.

Η νέα υποστήριξη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση μεσαίου μεγέθους ηλιακών και χερσαίων έργων αιολικής ενέργειας σε ολόκληρη τη Γερμανία, τη χρηματοδότηση μικρού και μεσαίου μεγέθους χερσαίων αιολικών έργων σε όλη την Αυστρία και εξορθολογισμένη χρηματοδότηση για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Χιλή.

Η ΕΤΕπ συμφώνησε να υποστηρίξει ολοκληρωμένες βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης δημόσια κτίρια σε ολόκληρη την πρωτεύουσα της Αρμενίας, Ερεβάν, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για τη μείωση της χρήσης ενέργειας σε νηπιαγωγεία και κέντρα υγείας.

Στην Κύπρο, η ΕΤΕπ συμφώνησε να χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέων και βελτιωμένων δικτύων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση με την Οδηγία της ΕΕ για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων.

670 εκατ. ευρώ για περιφερειακή και αστική ανάπτυξη

Οι νέες περιφερειακές και αστικές επενδύσεις που εγκρίθηκαν σήμερα θα μεταμορφώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες, θα ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα και θα αυξήσουν την τοπική αειφόρο χρήση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Νέα υποστήριξη για επενδύσεις στην πολωνική πόλη της Κρακοβίας θα βελτιώσει την εκπαίδευση, την υγεία, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τις αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων 2.5 εκατομμυρίων Ουκρανών προσφύγων που φιλοξενούνται στην πόλη από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και την αναβάθμιση των πλημμυρών μέτρα προστασίας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης.

Στην ισπανική περιοχή της Εξτρεμαδούρα, η ΕΤΕπ θα υποστηρίξει επενδύσεις στην τοπική εκπαίδευση, ψηφιακή, υγεία, νερό και μεταφορές ως μέρος ευρύτερων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που σχετίζονται με την ερήμωση της υπαίθρου, τις ευκαιρίες για τους νέους, τις προκλήσεις στις επικοινωνίες και τις μεταφορές, την ενέργεια κόστος και την κλιματική αλλαγή.

€410 εκ. για την παιδεία και την υγεία

The EIB approved new financing to support construction of new academic, research and associated buildings for Milan’s Statale University at a new modern campus at the Milan Innovation District (MIND), to redevelop the former 2015 Milan EXPO site.

Στο Μαρόκο η ΕΤΕπ θα χρηματοδοτήσει την επέκταση και την ανάπτυξη δέκα επιστημονικών πάρκων τεχνοπόλεων για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Η φροντίδα ηλικιωμένων στην Ολλανδία θα επωφεληθεί επίσης από την υποστήριξη της ΕΤΕπ που εγκρίθηκε σήμερα για μια νέα ειδική μονάδα φροντίδας και αναβάθμιση εγκαταστάσεων σε 13 οίκους ευγηρίας.

Γενικές πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το ίδρυμα μακροπρόθεσμου δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκει στα κράτη μέλη της. Παρέχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για υγιείς επενδύσεις, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ.

Επισκόπηση των έργων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Business13 ώρες πριν

Η επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων: Τα τελευταία μοντέλα και οι εξελίξεις το 2024

Κιργιστάν19 ώρες πριν

Ο μέτοχος της Bakai Bank Sergei Ibragimov για την τήρηση των αντιρωσικών κυρώσεων

Καζακστάν23 ώρες πριν

Τα Υπουργεία Εξωτερικών του Καζακστάν και του Λουξεμβούργου πραγματοποιούν πολιτικές διαβουλεύσεις

UK1 ημέρες πριν

Ο Starmer συζητά για τη συμφωνία μετανάστευσης και ασφάλειας με την ΕΕ στην Πολιτική Σύνοδο Κορυφής

Εκπαίδευση2 μέρες πριν

Αυτά είναι τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να είσαι φοιτητής το 2024

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο2 μέρες πριν

Ο Φον ντερ Λάιεν επανεξελέγη για δεύτερη θητεία

Καζακστάν2 μέρες πριν

Ο Πρόεδρος Tokayev παρουσιάζει την κρατική σημαία στην Εθνική ομάδα του Καζακστάν για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024

Μετανάστες2 μέρες πριν

Μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα έλυνε την πρόκληση της Μεσογειακής Μετανάστευσης

Τάσεις