Συνδεθείτε μαζί μας

Εκπαίδευση

Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Προετοιμασία των πανεπιστημίων της ΕΕ για το μέλλον μέσω βαθύτερης διακρατικής συνεργασίας

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η ευρωπαϊκή κοινωνία χρειάζεται τη συμβολή των πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περισσότερο από ποτέ. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η γήρανση του πληθυσμού, σε μια εποχή που πλήττεται από τη μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση υγείας εδώ και έναν αιώνα και την οικονομική της κατάρρευση. Τα πανεπιστήμια και ολόκληρος ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέχουν μοναδική θέση στο σταυροδρόμι της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, στη διαμόρφωση βιώσιμων και ανθεκτικών οικονομιών και στο να καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο πράσινη, χωρίς αποκλεισμούς και πιο ψηφιακή.

Οι δύο νέες πρωτοβουλίες που εγκρίθηκε, μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια και μια πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία γεφυρών για αποτελεσματική ευρωπαϊκή συνεργασία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα στηρίξουν τα πανεπιστήμια σε αυτή την προσπάθεια.

Ο Αντιπρόεδρος της Προώθησης του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχινάς δήλωσε: «Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια αριστείας και ενσωμάτωσης αποτελούν προϋπόθεση και θεμέλιο για τον Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής μας. Υποστηρίζουν ανοιχτές, δημοκρατικές και δίκαιες κοινωνίες, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, την ένταξη και την απασχόληση. Με τις σημερινές μας προτάσεις επιδιώκουμε να φέρουμε τη διακρατική συνεργασία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε νέο επίπεδο. Κοινές αξίες, περισσότερη κινητικότητα, ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και συνέργειες για την οικοδόμηση μιας γνήσιας ευρωπαϊκής διάστασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μας».

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Μαρίγια Γκάμπριελ δήλωσε: «Αυτές οι προτάσεις θα ωφελήσουν ολόκληρο τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρωτίστως τους φοιτητές μας. Χρειάζονται σύγχρονες διεθνικές πανεπιστημιουπόλεις με εύκολη πρόσβαση στην κινητικότητα στο εξωτερικό για να επιτρέψουν μια πραγματικά ευρωπαϊκή διαδρομή σπουδών και εμπειρία. Είμαστε έτοιμοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τα κράτη μέλη και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη. Μαζί μπορούμε να φέρουμε πιο κοντά την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία στην υπηρεσία της κοινωνίας. Οι συμμαχίες των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ανοίγουν το δρόμο. Μέχρι τα μέσα του 2024 ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα υποστηρίζει έως και 60 Ευρωπαϊκές Συμμαχίες Πανεπιστημίων με περισσότερα από 500 πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη».

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια

Η Ευρώπη φιλοξενεί σχεδόν 5,000 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 17.5 εκατομμύρια φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 1.35 εκατομμύρια ανθρώπους που διδάσκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 1.17 εκατομμύρια ερευνητές. Αυτή η στρατηγική σκοπεύει να υποστηρίξει και να επιτρέψει σε όλα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, να ευδοκιμήσουν και να συμβάλουν στην ανθεκτικότητα και την ανάκαμψη της Ευρώπης. Προτείνει ένα σύνολο σημαντικών δράσεων για την υποστήριξη των πανεπιστημίων της Ευρώπης προς την επίτευξη τεσσάρων στόχων:

  • Ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας·
  • να εδραιώσουν τα πανεπιστήμια ως φάρους του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας με υποστηρικτικές δράσεις που επικεντρώνονται στην ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία, την ποιότητα και τη συνάφεια με τις μελλοντικές δεξιότητες, την ποικιλομορφία, την ένταξη, τις δημοκρατικές πρακτικές, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ακαδημαϊκές αξίες.
  • να ενδυναμώσει τα πανεπιστήμια ως βασικούς παράγοντες αλλαγής στη δίδυμη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, και
  • να ενισχύσουν τα πανεπιστήμια ως μοχλούς του παγκόσμιου ρόλου και ηγετικής θέσης της ΕΕ.

Χτίζοντας γέφυρες για αποτελεσματική ευρωπαϊκή συνεργασία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου στοχεύει να επιτρέψει στα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να συνεργάζονται στενότερα και βαθύτερα, να διευκολύνουν την εφαρμογή κοινών διακρατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, να συγκεντρώσουν ικανότητες και πόρους ή να απονείμουν κοινά πτυχία. Είναι μια πρόσκληση προς τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες σε εθνικό επίπεδο για να καταστεί δυνατή μια τέτοια στενότερη και βιώσιμη διακρατική συνεργασία, πιο αποτελεσματική εφαρμογή κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και Εργαλεία Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Μπολόνια).. Θα διευκολύνει τη ροή της γνώσης και θα δημιουργήσει μια ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης, της έρευνας και των καινοτόμων βιομηχανικών κοινοτήτων. Ο στόχος είναι κυρίως η υποστήριξη της παροχής υψηλής ποιότητας ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους με έμφαση στις δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται περισσότερο για την αντιμετώπιση των σημερινών οικονομικών και κοινωνικών απαιτήσεων.

Διαφήμιση

Πραγματοποίηση: Τέσσερις εμβληματικές πρωτοβουλίες

Η ευρωπαϊκή διάσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα θα ενισχυθεί με τέσσερις εμβληματικές πρωτοβουλίες έως τα μέσα του 2024:

  • Επέκταση σε 60 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με περισσότερα από 500 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως τα μέσα του 2024, με ενδεικτικό προϋπολογισμό Erasmus+ συνολικού ύψους 1.1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Στόχος είναι να αναπτυχθεί και να μοιραστεί μια κοινή μακροπρόθεσμη διαρθρωτική, βιώσιμη και συστημική συνεργασία για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, δημιουργώντας ευρωπαϊκές διαπανεπιστημιακές πανεπιστημιουπόλεις όπου οι φοιτητές, το προσωπικό και οι ερευνητές από όλα τα μέρη της Ευρώπης μπορούν να απολαμβάνουν απρόσκοπτη κινητικότητα και να δημιουργούν νέα γνώση. μαζί, σε χώρες και κλάδους.
  • Εργαστείτε για α νομικό καταστατικό για συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να τους επιτρέψει να συγκεντρώσουν πόρους, ικανότητες και πλεονεκτήματα, με ένα πιλοτικό πρόγραμμα Erasmus+ από το 2022.
  • Εργαστείτε για α κοινό ευρωπαϊκό πτυχίο να αναγνωρίζουν την αξία των διεθνικών εμπειριών στο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι φοιτητές αποκτούν και μειώνουν τη γραφειοκρατία για την παροχή κοινών προγραμμάτων.
  • Κλιμακοποίηση της πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή κάρτα σπουδαστών με την ανάπτυξη ενός μοναδικού Ευρωπαϊκού Αναγνωριστικού Φοιτητή διαθέσιμο σε όλους τους μετακινούμενους φοιτητές το 2022 και σε όλους τους φοιτητές σε πανεπιστήμια στην Ευρώπη έως τα μέσα του 2024, για τη διευκόλυνση της κινητικότητας σε όλα τα επίπεδα.

Τα επόμενα βήματα

Ο συντονισμός των προσπαθειών μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών, των περιφερειών, της κοινωνίας των πολιτών και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι το κλειδί για να Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια μια πραγματικότητα. Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τα πανεπιστήμια να συζητήσουν σχετικά με αυτήν την ατζέντα πολιτικής και να εργαστούν από κοινού για πανεπιστήμια που να προστατεύουν το μέλλον.

Η καλύτερη Πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία γεφυρών για αποτελεσματική ευρωπαϊκή συνεργασία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα συζητηθεί με τα κράτη μέλη. Μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο, η Επιτροπή θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη και τους σχετικούς εταίρους στην εφαρμογή αυτής της σύστασης του Συμβουλίου.

Ιστορικό

Η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ξεκινήσει τη συν-δημιουργία μιας ατζέντας μετασχηματισμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε αυτήν Ανακοίνωση για την επίτευξη του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης έως το 2025 και την ανακοίνωσή του για έναν νέο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. ο Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον Νέο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, που εγκρίθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2020, τονίζει ότι «πρέπει να αναπτυχθούν ισχυρότερες συνέργειες και διασυνδέσεις μεταξύ του ERA, του EHEA και των σχετικών με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στοιχείων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης (ΕΟΧ). Σε του Ψήφισμα της 26ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με «ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση προς τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και πέραν αυτού (2021-2030)»., το Συμβούλιο προσδιόρισε τη θέσπιση μιας ατζέντας για τον μετασχηματισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως συγκεκριμένη δράση στον τομέα προτεραιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ατζέντα πολιτικής ERA που επισυνάπτεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μελλοντική διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, που εγκρίθηκαν στις 26 Νοεμβρίου 2021, υποστηρίζει δράσεις σχετικές με τα πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένης μιας ειδικής δράσης για την ενδυνάμωση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτυχθούν σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και συνέργεια με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια

Πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία γεφυρών για αποτελεσματική ευρωπαϊκή συνεργασία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ανακοίνωση για την επίτευξη ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025

Ανακοίνωση για έναν νέο ΕΧΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Αρμενία3 μέρες πριν

Αρμενία: Ο Καυκάσιος σύμμαχος της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας

Ιράν3 μέρες πριν

Ο επαναλαμβανόμενος φόβος του Ιράν: Το Νότιο Αζερμπαϊτζάν διαμαρτύρεται ξανά

Ukraine4 μέρες πριν

Ο αρχηγός Βάγκνερ λέει στον Σόιγκου της Ρωσίας για την επερχόμενη ουκρανική επίθεση

Ukraine4 μέρες πριν

Προτού επιστρέψει η ηλεκτροδότηση, οι ναρκοπέδιοι πρέπει να κάνουν ασφαλείς τις πολεμικές επισκευές της Ουκρανίας

Ukraine5 μέρες πριν

Η Ουκρανία λέει ότι η ανατολική πόλη Avdiivka θα μπορούσε να γίνει «δεύτερο Bakhmut»

Ευρωπαϊκή Επιτροπή2 μέρες πριν

Οι νέοι κανόνες συσκευασίας – μέχρι στιγμής, η επιστήμη δεν έχει πει πολλά σε αυτό

Brexit2 μέρες πριν

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ υιοθετούν επίσημα τη νέα συμφωνία-πλαίσιο για το Brexit Windsor

Κίνα5 μέρες πριν

Οι ελπίδες της Ευρώπης για πολυάσχολο καλοκαίρι μετά την COVID-XNUMX εξασθενούν καθώς οι Κινέζοι μένουν μακριά

Bitcoin6 μέρες πριν

Εξερευνώντας το μέλλον του Bitcoin: με τη Harley Simpson από το Foxify.

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 2 εβδομάδες

Το μέλλον του Bitcoin, των CBDC, των NFT και του GameFi: Πληροφορίες από τον υπεύθυνο μάρκετινγκ προϊόντων της OKX

Russiaπριν 2 εβδομάδες

Εκθέτοντας τον Magomed Gadzhiev: Ένας Ρώσος ολιγάρχης που υποστηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία και αποφεύγει τις κυρώσεις

Εκπαίδευσηςπριν 3 εβδομάδες

Συνέντευξη με έναν εμπειρογνώμονα της βιομηχανίας blockchain της Saitama, Russell Armand

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 3 εβδομάδες

Ο ράπερ Piotr Krzysztof Liroy-Marzec επενδύει στο Blockchain

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 3 εβδομάδες

Εξερευνώντας το HUBBURGER: Ένα επαναστατικό έργο βασισμένο σε blockchain

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 3 εβδομάδες

Blockchain: Η HUBburger προσφέρει τη συλλογή NFT

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 3 εβδομάδες

Κυκλοφόρησε η νέα επενδυτική πλατφόρμα blockchain

Τάσεις