Συνδεθείτε μαζί μας

Оικονομικό

Δίκαιη φορολογία: Η Επιτροπή προτείνει ταχεία μεταφορά της διεθνούς συμφωνίας για την ελάχιστη φορολόγηση των πολυεθνικών

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια οδηγία που διασφαλίζει έναν ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή για τις παγκόσμιες δραστηριότητες μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Η πρόταση εκπληρώνει τη δέσμευση της ΕΕ να κινηθεί εξαιρετικά γρήγορα και να είναι μεταξύ των πρώτων που θα εφαρμόσουν την πρόσφατη ιστορική παγκόσμια συμφωνία φορολογικής μεταρρύθμισης [1], η οποία στοχεύει να φέρει δικαιοσύνη, διαφάνεια και σταθερότητα στο διεθνές εταιρικό φορολογικό πλαίσιο.

Η πρόταση ακολουθεί πιστά τη διεθνή συμφωνία και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές του πραγματικού φορολογικού συντελεστή 15% – που συμφωνήθηκε από 137 χώρες – θα εφαρμοστούν στην πράξη στην ΕΕ. Περιλαμβάνει ένα κοινό σύνολο κανόνων για τον τρόπο υπολογισμού αυτού του πραγματικού φορολογικού συντελεστή, ώστε να εφαρμόζεται σωστά και με συνέπεια σε ολόκληρη την ΕΕ.

An Economy that Works for People Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis, δήλωσε: «Με την ταχεία ευθυγράμμιση με την εκτεταμένη συμφωνία του ΟΟΣΑ, η Ευρώπη διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο της στη δημιουργία ενός δικαιότερου παγκόσμιου συστήματος για τη φορολογία των επιχειρήσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια εποχή που πρέπει να αυξήσουμε τη δημόσια χρηματοδότηση για δίκαιη βιώσιμη ανάπτυξη και επενδύσεις και να καλύψουμε και τις ανάγκες δημόσιας χρηματοδότησης – τόσο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας όσο και για την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Η ενσωμάτωση της συμφωνίας του ΟΟΣΑ για την ελάχιστη αποτελεσματική φορολογία στο δίκαιο της ΕΕ θα είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, αποτρέποντας ταυτόχρονα μια «κούρσα προς τα κάτω» με ανθυγιεινό φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη δίκαιη φορολογική μας ατζέντα».

Ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε: «Τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, 137 χώρες υποστήριξαν μια ιστορική πολυμερή συμφωνία για τον μετασχηματισμό της παγκόσμιας εταιρικής φορολογίας, αντιμετωπίζοντας μακροχρόνιες αδικίες διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα. Μόλις δύο μήνες αργότερα, κάνουμε το πρώτο βήμα για να βάλουμε ένα τέλος στη φορολογική κούρσα προς τα κάτω που βλάπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις οικονομίες της. Η οδηγία που προτείνουμε θα διασφαλίσει ότι ο νέος ελάχιστος πραγματικός φορολογικός συντελεστής 15% για τις μεγάλες εταιρείες θα εφαρμοστεί με τρόπο πλήρως συμβατό με το δίκαιο της ΕΕ. Θα ακολουθήσουμε μια δεύτερη οδηγία το επόμενο καλοκαίρι για την εφαρμογή του άλλου πυλώνα της συμφωνίας, για την ανακατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων, μόλις υπογραφεί η σχετική πολυμερής σύμβαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε σκληρά για να διευκολύνει αυτή τη συμφωνία και είμαι περήφανος που σήμερα βρισκόμαστε στην πρωτοπορία της παγκόσμιας εξάπλωσής της».

Οι προτεινόμενοι κανόνες θα ισχύουν για κάθε μεγάλο όμιλο, εγχώριο και διεθνές, με μητρική εταιρεία ή θυγατρική εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της ΕΕ. Εάν ο ελάχιστος πραγματικός συντελεστής δεν επιβάλλεται από τη χώρα όπου εδρεύει μια εταιρεία με χαμηλή φορολογία, υπάρχουν διατάξεις για το κράτος μέλος της μητρικής εταιρείας να εφαρμόζει φόρο «συμπλήρωσης». Η πρόταση διασφαλίζει επίσης αποτελεσματική φορολογία σε περιπτώσεις όπου η μητρική εταιρεία βρίσκεται εκτός της ΕΕ σε χώρα με χαμηλή φορολογία η οποία δεν εφαρμόζει ισοδύναμους κανόνες.

Σύμφωνα με τη συνολική συμφωνία, η πρόταση προβλέπει επίσης ορισμένες εξαιρέσεις. Για να μειωθεί ο αντίκτυπος στους ομίλους που ασκούν πραγματικές οικονομικές δραστηριότητες, οι εταιρείες θα μπορούν να αποκλείουν ένα ποσό εσόδων ίσο με το 5% της αξίας των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων και το 5% της μισθοδοσίας. Οι κανόνες προβλέπουν επίσης τον αποκλεισμό ελάχιστων ποσών κέρδους, για να μειωθεί το βάρος συμμόρφωσης σε καταστάσεις χαμηλού κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι όταν το μέσο κέρδος και τα έσοδα ενός πολυεθνικού ομίλου σε μια δικαιοδοσία είναι κάτω από ορισμένα ελάχιστα όρια, τότε αυτό το εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του επιτοκίου.

Ιστορικό

Διαφήμιση

Η ελάχιστη εταιρική φορολογία είναι μία από τις δύο ροές εργασίας της παγκόσμιας συμφωνίας - η άλλη είναι η μερική ανακατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων (γνωστή ως Πυλώνας 1). Αυτό θα προσαρμόσει τους διεθνείς κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η φορολόγηση των εταιρικών κερδών των μεγαλύτερων και πιο κερδοφόρων πολυεθνικών μοιράζεται μεταξύ των χωρών, ώστε να αντικατοπτρίζει τη μεταβαλλόμενη φύση των επιχειρηματικών μοντέλων και την ικανότητα των εταιρειών να δραστηριοποιούνται χωρίς φυσική παρουσία. Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης πρόταση για την ανακατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων το 2022, αφού συμφωνηθούν οι τεχνικές πτυχές της πολυμερούς σύμβασης.

Τα επόμενα βήματα

Το φορολογικό θεματολόγιο της Επιτροπής είναι συμπληρωματικό, αλλά ευρύτερο από απλώς τα στοιχεία που καλύπτονται από τη συμφωνία του ΟΟΣΑ. Μέχρι το τέλος του 2023, θα δημοσιεύσουμε επίσης ένα νέο πλαίσιο για τη φορολογία των επιχειρήσεων στην ΕΕ, το οποίο θα μειώσει τη διοικητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις που εργάζονται σε όλα τα κράτη μέλη, θα άρει τα φορολογικά εμπόδια και θα δημιουργήσει ένα πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον στην ενιαία αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο

Σύνδεσμος με νομικά κείμενα

[1] Περιεκτικό Πλαίσιο ΟΟΣΑ/G20 για τη συμφωνία BEPS για μια λύση δύο πυλώνων για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.

Τάσεις