Συνδεθείτε μαζί μας

Πορτογαλία

Οι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται για να εγκρίνουν τη δήλωση του Πόρτο για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική προστασία

Δημοσιευμένα

on

Η Σύνοδος Κορυφής του Πόρτο στοχεύει να δώσει πολιτική ώθηση στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και του σχεδίου δράσης του. Οι ηγέτες αναμένεται να υιοθετήσουν μια Διακήρυξη του Πόρτο που θα εγκρίνει τρεις στόχους σε επίπεδο ΕΕ στους τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής προστασίας που θα επιτευχθούν έως το 2030.

Στις 8, οι ηγέτες θα συζητήσουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, όπως καθορίστηκε από τη στρατηγική ατζέντα της ΕΕ 2019-2024. Καθώς η ΕΕ ανακάμπτει από την πανδημία, οι ηγέτες θα επικεντρωθούν στην προστασία, τη δημιουργία και τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας. Θα συζητήσουν επίσης πώς να στηρίξουν τους νέους που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση COVID-19. 

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τον Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων αποτελείται από 20 αρχές που καθοδηγούν την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, δικαιότερης και πιο περιεκτικής Ευρώπης, γεμάτης ευκαιρίες. Η αρχική πρόταση χρονολογείται από τη σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ το 2017. Η Σύνοδος Κορυφής του Πόρτο στοχεύει να μετατρέψει αυτές τις αρχές σε δράση που θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους πολίτες της ΕΕ. 

Διαφήμιση

Το σχέδιο δράσης παρέχει καθοδήγηση για την εφαρμογή και θέτει τρεις βασικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη έως το 2030: ποσοστό απασχόλησης τουλάχιστον 78% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον 60% των ενηλίκων που παρακολουθούν μαθήματα κατάρτισης κάθε χρόνο και μείωση του αριθμού ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό ή φτώχεια από τουλάχιστον 15 εκατομμύρια άτομα, συμπεριλαμβανομένων 5 εκατομμυρίων παιδιών. 

Διαφήμιση

κοροναϊού

Η Επιτροπή εγκρίνει 500,000 ευρώ πορτογαλικό σχέδιο για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πορτογαλικό σχέδιο ύψους 500,000 ευρώ για την περαιτέρω υποστήριξη του τομέα των μεταφορών επιβατών στην περιοχή των Αζορών στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης Προσωρινό πλαίσιοΤο Ακολουθεί ένα άλλο πορτογαλικό σχέδιο στήριξης του τομέα των επιβατικών μεταφορών στις Αζόρες, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή 4 2021 Ιούνιο (SA.63010). Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε συλλογικές εταιρείες μεταφοράς επιβατών όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στις Αζόρες. Ο σκοπός του μέτρου είναι να μετριάσει τις ξαφνικές ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείες και να αντιμετωπίσει τις ζημίες που σημειώθηκαν το 2021 λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πορτογαλικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση (i) δεν θα υπερβαίνει τα 1.8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία. και (ii) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ και οι προϋποθέσεις του προσωρινού πλαισίου. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες ενέργειες που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό υπόθεσης SA.64599 στο κρατικές ενισχύσεις εγγραφείτε στην Επιτροπή δικτυακό τόπο του διαγωνισμού όταν θα έχουν επιλυθεί όλα τα θέματα εμπιστευτικότητας.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει 2.2 δισ. Ευρώ προχρηματοδότηση στην Πορτογαλία

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκταμιεύσει 2.2 δισ. Ευρώ στην Πορτογαλία ως προχρηματοδότηση, που ισοδυναμεί με το 13% της συνιστώσας επιχορήγησης και δανείου της χρηματοδοτικής κατανομής της χώρας. Η Πορτογαλία είναι μία από τις πρώτες χώρες που λαμβάνουν πληρωμή προχρηματοδότησης στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF). Θα βοηθήσει στην έναρξη της εφαρμογής των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Πορτογαλίας.

Η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις βάσει της εφαρμογής των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Πορτογαλίας. Η χώρα πρόκειται να λάβει συνολικά 16.6 δισ. Ευρώ καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του σχεδίου της (13.9 δισ. Ευρώ σε επιχορηγήσεις και 2.7 δισ. Ευρώ σε δάνεια).

Η σημερινή εκταμίευση ακολουθεί την πρόσφατη επιτυχή εφαρμογή των πρώτων πράξεων δανεισμού στο πλαίσιο της NextGenerationEU. Μέχρι το τέλος του έτους, η Επιτροπή σκοπεύει να συγκεντρώσει συνολικά έως και 80 δισ. Ευρώ σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, που θα συμπληρωθεί με βραχυπρόθεσμους λογαριασμούς της ΕΕ, για τη χρηματοδότηση των πρώτων προγραμματισμένων εκταμιεύσεων σε κράτη μέλη στο πλαίσιο της NextGenerationEU.

Διαφήμιση

Μέρος της NextGenerationEU, το RRF θα παράσχει 723.8 δισ. Ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για την υποστήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Το πορτογαλικό σχέδιο είναι μέρος της πρωτοφανούς ανταπόκρισης της ΕΕ για να βγει πιο δυνατή από την κρίση COVID-19, προωθώντας τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη συνοχή στις κοινωνίες μας.

Υποστήριξη μετασχηματιστικών επενδύσεων και μεταρρυθμιστικών έργων

Το RRF στην Πορτογαλία χρηματοδοτεί επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να έχουν βαθιά μετασχηματιστική επίδραση στην οικονομία και την κοινωνία της Πορτογαλίας. Εδώ είναι μερικά από αυτά τα έργα:

Διαφήμιση
  • Εξασφάλιση της πράσινης μετάβασης: Αρκετά έργα στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Πορτογαλίας υποστηρίζουν την πράσινη μετάβαση της Πορτογαλίας. Αυτό περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτούμενο με 300 εκατομμύρια ευρώ για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων κατοικιών.
  • Υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης: Το Σχέδιο καλύπτει επίσης μέτρα αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υπολογιστικών συστημάτων της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας και την αύξηση της ψηφιοποίησης των ιατρικών αρχείων σύμφωνα με τις κατάλληλες αρχές ασφαλείας.
  • Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας: Το RRF χρηματοδοτεί το έργο "Youth Impulse" με 130 εκατομμύρια ευρώ που στοχεύει στην αναβάθμιση των επιστημονικών εγκαταστάσεων σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστήμια για την αύξηση των ποσοστών εγγραφής σε μαθήματα επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής, τεχνών και μαθηματικών. Αυτό το έργο εστιάζει ιδιαίτερα στις γυναίκες για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την αντιμετώπιση των στερεοτύπων στις επιλογές σταδιοδρομίας.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Η σημερινή εκταμίευση είναι μια ορόσημο για την ανάπτυξη του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Πορτογαλίας - το πρώτο σχέδιο NextGenerationEU που εγκρίναμε στην ΕΕ! Αυτό το σχέδιο σχεδιάστηκε στην Πορτογαλία, με βασικό συμφέρον τους Πορτογάλους. Θα κάνει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πραγματικότητα στη χώρα, θα ψηφιοποιήσει την οικονομία και θα την κάνει πιο ισχυρή από ποτέ. Τώρα, ξεκινά η εφαρμογή. Θα είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα ».

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης Johannes Hahn δήλωσε: «Μετά από τρεις πολύ επιτυχημένες εκδόσεις ομολόγων στο πλαίσιο της NextGenerationEU τις τελευταίες εβδομάδες και τις πρώτες πληρωμές για άλλα προγράμματα NGEU, χαίρομαι που φτάσαμε επίσης στο στάδιο της εκταμίευσης για το RRF. Η έντονη συνεργασία με την Πορτογαλία και η σταθερή προετοιμασία εντός της Επιτροπής μας επέτρεψαν να εξοφλήσουμε τα κονδύλια σε χρόνο ρεκόρ. Αυτό δείχνει ότι με τους πόρους που θα συγκεντρωθούν, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε γρήγορα στις ανάγκες προχρηματοδότησης όλων των κρατών μελών, δίνοντάς τους έτσι την αρχική ώθηση στην υλοποίηση των πολυάριθμων πράσινων και ψηφιακών έργων που περιλαμβάνονται στα εθνικά τους σχέδια ».

Ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε: «Τα πρώτα κεφάλαια που εκταμιεύσαμε σήμερα θα βοηθήσουν την Πορτογαλία να βγει πιο δυνατή από την κρίση. Το σχέδιο της Πορτογαλίας θα μεταρρυθμίσει και θα ψηφιοποιήσει τη δημόσια διοίκηση. Οι επενδύσεις σε ενεργειακές ανακαινίσεις και διαχείριση δασών θα βοηθήσουν στην προστασία του κλίματος. Το φιλόδοξο πρόγραμμα δεξιοτήτων θα δώσει την ευκαιρία σε πολλούς Πορτογάλους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ευρώπης ».

Περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Πορτογαλίας ύψους 16.6 δισεκατομμυρίων ευρώ

Διευκόλυνση ανάκτησης και ανθεκτικότητας: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Πορτογαλίας

Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Πορτογαλίας

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Ανάλυση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Πορτογαλίας

Διευκόλυνση ανάκτησης και ανθεκτικότητας

Κανονισμός για την εγκατάσταση ανάκτησης και ανθεκτικότητας

Δελτίο τύπου: τρίτο ομόλογο NextGenerationEU

Δελτίο Τύπου: Το πρώτο σχέδιο χρηματοδότησης της Επιτροπής

Η ΕΕ ως ιστότοπος δανειολήπτη

Συνέχισε να διαβάζεις

κοροναϊού

Η λανθασμένη κουλτούρα διακυβέρνησης παραμένει στην Πορτογαλία

Δημοσιευμένα

on

Η Πορτογαλία συγκαταλέγεται μεταξύ των 27 κρατών μελών που λαμβάνουν το μερίδιό τους στο μετα-πανδημικό «δοχείο χρυσού» της ΕΕ, γράφει Colin Stevens.

Σύμφωνα με τη διευκόλυνση ανάκτησης και ανθεκτικότητας (RRF), η Πορτογαλία θα λάβει επιχορηγήσεις 13.9 δισεκατομμυρίων ευρώ και 2.7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτά είναι τα καλά νέα.

Διαφήμιση

Αλλά τι ακριβώς συμβαίνει εάν η Πορτογαλία (ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος) δεν ανταποκρίνεται στα αυστηρά κριτήρια δαπανών που απαιτεί το RRF; Πόσο μακριά μπορεί η Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα χρήματα δαπανώνται για έργα πραγματικών μεταρρυθμίσεων στην Πορτογαλία;

Σχετικά με αυτό, η Πορτογαλία αναφέρεται, αλλά δεν ξεχωρίζει, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Πορτογαλία, η οποία μόλις μεταβίβασε την προεδρία της ΕΕ στη Σλοβενία, έχει κάνει μεγάλο ρόλο στις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις της, αλλά η πραγματικότητα της πορτογαλικής πολιτικής, δυστυχώς, είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό, τι υποδηλώνει η λαμπερή εικόνα της «αφίσας».

Διαφήμιση

Τα τελευταία χρόνια, υπήρξαν διάφορα σκάνδαλα και γεγονότα που επισημαίνουν μια σειρά από ζητήματα που κυμαίνονται από τη διαφθορά και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στο τραπεζικό σύστημα και τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τον κοροναϊό.

Άλλα θέματα που πρέπει να εξεταστούν περιλαμβάνουν το επενδυτικό κλίμα και την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πορτογαλία.

Συνολικά, το RRF θα παρέχει έως 672.5 δισ. Ευρώ για την υποστήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων (σε τιμές 2018). Αυτό κατανέμεται σε 312.5 δισ. Ευρώ σε επιχορηγήσεις και 360 δισ. Ευρώ σε δάνεια.

Οι πρώτες πληρωμές προχρηματοδότησης στην Πορτογαλία θα ξεκινήσουν αυτόν τον μήνα.

Όμως, ουσιαστικά, οι πληρωμές στο πλαίσιο του RRF θα συνδέονται με την απόδοση και εκεί είναι όπου όλα τα μάτια θα είναι (μεταξύ άλλων) στην Πορτογαλία.

Η Επιτροπή θα εγκρίνει τις εκταμιεύσεις βάσει της ικανοποιητικής εκπλήρωσης μιας ομάδας «ορόσημων και στόχων» που αντικατοπτρίζει την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις του πορτογαλικού σχεδίου. Δεδομένου ότι οι εκταμιεύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται το πολύ δύο φορές το χρόνο, δεν μπορούν να υπάρχουν περισσότερες από δύο ομάδες ορόσημων και στόχων ετησίως.

Η Επιτροπή θα εκπονήσει αξιολόγηση εντός δύο μηνών και θα ζητήσει από την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή την άποψή της για την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών πορτογαλικών ορόσημων και στόχων.

Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε σε αυτόν τον ιστότοπο: «Όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις από την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών ορόσημων και στόχων άλλου κράτους μέλους, μπορεί να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να παραπέμψει το θέμα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. "

Αλλά τι θα συμβεί εάν δεν επιτευχθούν όλα τα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με ένα αίτημα πληρωμής;

Λοιπόν, εάν η Επιτροπή εκτιμήσει ότι δεν επιτυγχάνονται ικανοποιητικά όλα τα ορόσημα και οι στόχοι που σχετίζονται με μια δόση, μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο μια μερική πληρωμή. Το υπόλοιπο της πληρωμής της δόσης (είτε δανείου είτε επιχορήγησης) θα ανασταλεί.

Το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να συνεχίσει με την εφαρμογή του υπόλοιπου σχεδίου.

Αφού παρουσίασε τις παρατηρήσεις του, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει στη συνέχεια έξι μήνες για να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ικανοποιητική εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων. Εάν αυτό δεν έχει γίνει εντός έξι μηνών, η Επιτροπή μπορεί να μειώσει το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς.

Για να γίνει πληρωμή από την Επιτροπή, κανένα από τα ορόσημα ή οι στόχοι που είχαν προηγουμένως επιτευχθεί δεν μπορεί να αντιστραφεί.

Σε περίπτωση που τα ορόσημα και οι στόχοι δεν είναι πλέον εφικτοί για αντικειμενικές περιστάσεις, το κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο στην Επιτροπή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει επίσης ρόλο σε όλα αυτά και καλείται να δώσει μια επισκόπηση των προκαταρκτικών πορισμάτων της Επιτροπής σχετικά με την εκπλήρωση ορόσημων και στόχων που σχετίζονται με αιτήματα πληρωμής και αποφάσεις εκταμίευσης.

Η βασική ερώτηση για μερικούς είναι ότι τα χρήματα αποδεικνύεται ότι δαπανώνται καλά.

Έτσι, στην περίπτωση της Πορτογαλίας, για παράδειγμα, πώς θα προστατευθούν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ;

Λοιπόν, θα πρέπει να εγγυηθεί τη συμμόρφωση με τους ενωσιακούς και εθνικούς νόμους, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής πρόληψης, εντοπισμού και διόρθωσης σύγκρουσης συμφερόντων, διαφθοράς και απάτης και αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

Δεδομένου του σχετικά χαμηλού ρεκόρ της Πορτογαλίας στην εκταμίευση κονδυλίων της ΕΕ στο παρελθόν, ορισμένοι αμφισβητούν την ικανότητά της να χειρίζεται τόσο τεράστια χρήματα τώρα.

Ωστόσο, η Επιτροπή προειδοποίησε ότι θα διενεργήσει επιτόπιους ελέγχους, καλύπτοντας όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής είπε: «Ακόμη και αν έχουν επιτευχθεί ορόσημα και στόχοι, όπου η Επιτροπή διαπιστώνει σοβαρές παρατυπίες (δηλαδή απάτη, σύγκρουση συμφερόντων, διαφθορά), διπλή χρηματοδότηση ή σοβαρή παράβαση υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμφωνίες χρηματοδότησης και τα κράτη μέλη δεν λαμβάνει έγκαιρα και κατάλληλα μέτρα για τη διόρθωση τέτοιων παρατυπιών και την ανάκτηση των σχετικών κεφαλαίων, η Επιτροπή θα ανακτήσει ένα αναλογικό ποσό και / ή, στο βαθμό που ισχύει, να ζητήσει την πρόωρη αποπληρωμή ολόκληρου ή μέρους της στήριξης του δανείου. "

Η OLAF, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η ίδια η Επιτροπή μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα και να διερευνούν τη χρήση χρημάτων, εάν είναι απαραίτητο.

Το σχέδιο της Πορτογαλίας ήταν το πρώτο που εγκρίθηκε από την επιτροπή και αξίζει να θυμηθούμε πώς η Επιτροπή αξιολόγησε πραγματικά το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Πορτογαλίας.

Η Πορτογαλία έπρεπε να πληροί τουλάχιστον 11 κριτήρια για το αν:

  • Τα μέτρα RRF του έχουν μόνιμο αντίκτυπο.
  • τα μέτρα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που εντοπίζονται στη χώρα ·
  • τα ορόσημα και οι στόχοι που επιτρέπουν την παρακολούθηση της προόδου με τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις είναι σαφείς και ρεαλιστικές ·
  • τα σχέδια πληρούν τον στόχο των δαπανών για το κλίμα 37% και τον ψηφιακό στόχο για το 20% ·
  • τα πορτογαλικά σχέδια σέβονται την αρχή της μη σημαντικής βλάβης και
  • Τα σχέδιά της παρέχουν έναν κατάλληλο μηχανισμό ελέγχου και ελέγχου και «καθορίζουν την αληθοφάνεια των πληροφοριών κοστολόγησης».

Η Πορτογαλία, κυρίως στην περίπτωσή της, έπρεπε επίσης να δείξει ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες δυσχέρειες στο επιχειρηματικό περιβάλλον (αδειοδότηση και νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα) και που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος.

Φυσικά, η ΕΕ χρηματοδότησε εν μέρει το τεράστιο σχέδιο ανάκαμψης δανεισμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ως εκ τούτου, η (ΕΕ) πρέπει επίσης να αποδείξει στους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές ότι θα τους μεταχειρίζεται δίκαια και δίκαια.

Ένα τραπεζικό σκάνδαλο στην Πορτογαλία - η κατάρρευση του Banco Espirito Santo (BES), η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Πορτογαλίας το 2015 - υποδηλώνει ότι η Λισαβόνα θα αγωνιστεί να ανταποκριθεί σε αυτή τη συγκεκριμένη ζήτηση.

Η κατάρρευση της BES προκάλεσε την Recover Portugal, μια ομάδα που εκπροσωπεί μια ομάδα ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που κατέχουν ομόλογα Novo Banco. Επενδύθηκαν στη μεταρρύθμιση και την ανάκαμψη της πορτογαλικής οικονομίας και λαμβάνουν μέτρα κατά της παράνομης αναμετάδοσης των σημειώσεων Novo Banco το 2015.

Αυτή η ακόμη ανεπίλυτη υπόθεση προκαλεί πραγματικές ανησυχίες ορισμένων διεθνών θεσμικών επενδυτών σχετικά με τους κινδύνους δανεισμού της ΕΕ 750 δισ. Ευρώ για τη χρηματοδότηση του RRF της.

Η Πορτογαλία επλήγη επίσης από σκάνδαλα κράτους δικαίου και δέχθηκε κριτική για τον εξαιρετικά αμφισβητούμενο διορισμό της από τη Λισαβόνα για τη θέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO).

Η Επιτροπή τόνισε επίσης τον αργό ρυθμό της διοικητικής και φορολογικής δικαιοσύνης στην Πορτογαλία και ζήτησε μεταρρυθμίσεις τις οποίες πρέπει να λάβει η πορτογαλική κυβέρνηση.

Η σκληρή αλήθεια, σαφώς, είναι ότι μια σειρά από γεγονότα τα τελευταία χρόνια υποδηλώνουν ότι, πίσω από τους τίτλους των μεταρρυθμίσεων, εξακολουθεί να παραμένει στην Πορτογαλία μια ιδιαίτερα λανθασμένη νοοτροπία διακυβέρνησης.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις