Συνδεθείτε μαζί μας

Εκπαίδευση

Ενήλικες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Η κατανομή των ποσοστών συμμετοχής ενηλίκων στην επίσημη και μη τυπική μάθηση κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες σε περιφερειακό επίπεδο (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 2 περιοχές) τείνει να είναι πολύ ομοιογενής εντός EU εθνικές παρά περιφερειακές εκπαίδευση και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. 

Το 2022, 96 από τις 240 περιφέρειες είχαν ποσοστά συμμετοχής ίσα ή μεγαλύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ του 11.9%. Αυτή η ομάδα περιελάμβανε όλες τις περιοχές της Δανίας, της Ισπανίας, των Κάτω Χωρών, της Αυστρίας, της Σλοβενίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, καθώς και της Εσθονίας, του Λουξεμβούργου και της Μάλτας (όλες οι μεμονωμένες περιφέρειες σε αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας).

Στην κορυφή της λίστας, υπήρχαν 24 περιφέρειες όπου τουλάχιστον το ένα τέταρτο των ατόμων ηλικίας 25 – 64 ετών συμμετείχαν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση κατά τις τέσσερις εβδομάδες πριν από την έρευνα. Σε 8 περιφέρειες της Σουηδίας, τα ποσοστά συμμετοχής ήταν υψηλότερα από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της ΕΕ, φτάνοντας στο 38.1% στην πρωτεύουσα της Στοκχόλμης. Αυτή η ομάδα περιελάμβανε επίσης και τις 5 περιφέρειες της Δανίας και 9 από τις 12 περιφέρειες της Ολλανδίας, με τα υψηλότερα ποσοστά να παρατηρούνται στο Hovedstaden (περιφέρεια της πρωτεύουσας της Δανίας) και στην Ουτρέχτη (Ολλανδία). Δύο άλλες πρωτεύουσες περιφέρειες περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο: Ελσίνκι-Ουουσίμαα στη Φινλανδία και Μπρατισλάβσκι Κράι στη Σλοβακία. 

Από την άλλη πλευρά, 29 περιφέρειες παρατήρησαν ποσοστά συμμετοχής για εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων κάτω από 5.0% το 2022. Αυτή η ομάδα συγκεντρώθηκε στη Βουλγαρία (και οι 6 περιφέρειες), την Ελλάδα (10 από τις 12 περιφέρειες· δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ιωνία Νησιά) και την Κροατία ( 3 στις 4 περιφέρειες), αλλά περιλάμβανε επίσης 5 περιφέρειες στην Πολωνία, 3 στη Ρουμανία, καθώς και μία στο Βέλγιο και μία άλλη στη Γερμανία.

Υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής για τις γυναίκες σε 192 από τις 233 περιφέρειες NUTS 2

Το 2022, το 12.9% των γυναικών ηλικίας 25–64 ετών συμμετείχαν σε εκπαίδευση και κατάρτιση κατά τις τέσσερις εβδομάδες πριν από την έρευνα. Αυτό ήταν 2.1 ποσοστιαίες μονάδες (pp) υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό που καταγράφηκε στους άνδρες (10.8 %). Υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής για εκπαίδευση και κατάρτιση για γυναίκες παρατηρήθηκαν σε 192 από τις 233 περιφέρειες NUTS 2 για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Υπήρχαν 3 περιφέρειες όπου τα ποσοστά συμμετοχής μεταξύ των φύλων ήταν τα ίδια, ενώ οι υπόλοιπες 38 περιφέρειες είχαν υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής για τους άνδρες.

Τα υψηλότερα ποσοστά των γυναικών που συμμετέχουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ήταν ιδιαίτερα έντονα σε περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλά ποσοστά συνολικής συμμετοχής. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για τις 8 περιφέρειες της Σουηδίας, όπου η συμμετοχή των γυναικών ήταν 11.5 έως 17.6 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από αυτή των ανδρών. το μεγαλύτερο χάσμα παρατηρήθηκε στο Mellersta Norrland (17.6 pp). Σημαντικά υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν επίσης στις πρωτεύουσες δύο άλλων περιφερειών Σκανδιναβικός Χώρες της ΕΕ: ​​Ελσίνκι-Ουζίμαα στη Φινλανδία (9.8 π.μ. χάσμα) και Hovedstaden στη Δανία (9.1 π.μ.).

Διαφήμιση

Οι περιφέρειες όπου τα ποσοστά συμμετοχής ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ήταν υψηλότερα μεταξύ των ανδρών συγκεντρώθηκαν στη Γερμανία (13 περιφέρειες), τη Ρουμανία (5 περιφέρειες), την Τσεχία (4 περιφέρειες), την Ιταλία (επίσης 4 περιφέρειες, κυρίως στο βορρά), την Ελλάδα και τη Σλοβακία (και τα δύο με 3 περιφέρειες). 

Οριζόντιο διάγραμμα ράβδων: χάσμα μεταξύ των φύλων για ποσοστά συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, 2022 (διαφορά ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των ποσοστών γυναικών και ανδρών ηλικίας 25-64 ετών που συμμετείχαν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση κατά τις τέσσερις εβδομάδες πριν από την έρευνα, ανά περιφέρειες NUTS 2)

Πηγή συνόλου δεδομένων:  trng_lfse_04


Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στην έκδοση του 2023 Περιφερειακή επετηρίδα της Eurostat, που εστιάζει στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, σχεδιασμένο για να υποστηρίζει τα άτομα να αποκτήσουν τις σωστές δεξιότητες για ποιοτικές θέσεις εργασίας βοηθώντας παράλληλα τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων. Τα εκτεταμένα κεφάλαια για την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας μετρούν την πορεία των διαφόρων περιοχών. 

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΕ; 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην ειδική ενότητα του Περιφέρειες στην Ευρώπη – διαδραστική έκδοση 2023και στο αφιερωμένο κεφάλαιο στο Περιφερειακή επετηρίδα της Eurostat – Έκδοση 2023, διατίθεται και ως α Στατιστικά εξηγείται άρθρο. Οι αντίστοιχοι χάρτες στο Στατιστικός Άτλαςπαρέχει έναν διαδραστικό χάρτη πλήρους οθόνης. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Μεθοδολογικές σημειώσεις

  • Η τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση ορίζεται ως «η εκπαίδευση που είναι θεσμοθετημένη, σκόπιμη και προγραμματισμένη μέσω δημόσιων οργανισμών και αναγνωρισμένων ιδιωτικών φορέων και – στο σύνολό τους – αποτελεί το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας. Τα επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα αναγνωρίζονται επομένως ως τέτοια από τις αρμόδιες εθνικές εκπαιδευτικές αρχές ή ισοδύναμες αρχές, π.χ. οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα σε συνεργασία με τις εθνικές ή υποεθνικές εκπαιδευτικές αρχές. Η τυπική εκπαίδευση αποτελείται κυρίως από αρχική εκπαίδευση […]. Η επαγγελματική εκπαίδευση, η ειδική εκπαίδευση και ορισμένα τμήματα της εκπαίδευσης ενηλίκων συχνά αναγνωρίζονται ως μέρος του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. Τα προσόντα από την επίσημη εκπαίδευση είναι εξ ορισμού αναγνωρισμένα και, ως εκ τούτου, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ISCED. Η θεσμοθετημένη εκπαίδευση συμβαίνει όταν ένας οργανισμός παρέχει δομημένες εκπαιδευτικές ρυθμίσεις, όπως σχέσεις μαθητή-δασκάλου και/ή αλληλεπιδράσεις, που είναι ειδικά σχεδιασμένες για εκπαίδευση και μάθηση». Αυτός ο ορισμός βασίζεται σε ISCED 2011.
  • Η μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση ορίζεται ως «εκπαίδευση που είναι θεσμοθετημένη, σκόπιμη και προγραμματισμένη από έναν πάροχο εκπαίδευσης. Το καθοριστικό χαρακτηριστικό της μη τυπικής εκπαίδευσης είναι ότι αποτελεί προσθήκη, εναλλακτική ή/και συμπλήρωμα στην τυπική εκπαίδευση στο πλαίσιο της διαδικασίας της δια βίου μάθησης των ατόμων. Συχνά παρέχεται προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους. Απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών, αλλά δεν εφαρμόζει απαραίτητα μια δομή συνεχούς διαδρομής. μπορεί να είναι μικρής διάρκειας ή/και χαμηλής έντασης. και συνήθως παρέχεται με τη μορφή σύντομων μαθημάτων, εργαστηρίων ή σεμιναρίων. Η μη τυπική εκπαίδευση οδηγεί κυρίως σε προσόντα που δεν αναγνωρίζονται ως επίσημα ή ισοδύναμα με τυπικά προσόντα από τις αρμόδιες εθνικές ή υποεθνικές εκπαιδευτικές αρχές ή σε καθόλου προσόντα. Ωστόσο, επίσημα, αναγνωρισμένα προσόντα μπορούν να αποκτηθούν μέσω αποκλειστικής συμμετοχής σε συγκεκριμένα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν το μη τυπικό πρόγραμμα ολοκληρώνει τις ικανότητες που αποκτήθηκαν σε άλλο πλαίσιο». Αυτός ο ορισμός βασίζεται σε ISCED 2011.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, επισκεφθείτε το επικοινωνήστε μαζί μας .

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Business9 ώρες πριν

Η επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων: Τα τελευταία μοντέλα και οι εξελίξεις το 2024

Κιργιστάν14 ώρες πριν

Ο μέτοχος της Bakai Bank Sergei Ibragimov για την τήρηση των αντιρωσικών κυρώσεων

Καζακστάν18 ώρες πριν

Τα Υπουργεία Εξωτερικών του Καζακστάν και του Λουξεμβούργου πραγματοποιούν πολιτικές διαβουλεύσεις

UK21 ώρες πριν

Ο Starmer συζητά για τη συμφωνία μετανάστευσης και ασφάλειας με την ΕΕ στην Πολιτική Σύνοδο Κορυφής

Εκπαίδευση1 ημέρες πριν

Αυτά είναι τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να είσαι φοιτητής το 2024

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1 ημέρες πριν

Ο Φον ντερ Λάιεν επανεξελέγη για δεύτερη θητεία

Καζακστάν2 μέρες πριν

Ο Πρόεδρος Tokayev παρουσιάζει την κρατική σημαία στην Εθνική ομάδα του Καζακστάν για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024

Μετανάστες2 μέρες πριν

Μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα έλυνε την πρόκληση της Μεσογειακής Μετανάστευσης

Τάσεις