Συνδεθείτε μαζί μας

Ουζμπεκιστάν

Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων εξυπηρετεί τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στο Ουζμπεκιστάν

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Στο τρέχον στάδιο των μεταρρυθμίσεων στο Ουζμπεκιστάν, οι μεταρρυθμίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των γυναικών, την παροχή κοινωνικής υποστήριξης σε γυναίκες που έχουν ανάγκη και τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων συνεχίζουν να γίνονται συστηματικά. Η στρατηγική για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στο Ουζμπεκιστάν μέχρι το 2030 υιοθετήθηκε προκειμένου να μεταφερθούν αυτά τα πράγματα σε ένα ποιοτικά νέο επίπεδο, γράφει η Malika Kadirkhanova.

Ως ηλικία γάμου για άνδρες και γυναίκες ορίστηκε το 18ο έτος και καταργήθηκε ο κατάλογος των θέσεων εργασίας με δυσμενείς συνθήκες εργασίας, στις οποίες η εργασία των γυναικών απαγορεύεται εν όλω ή εν μέρει. Η θέση του επιθεωρητή για την εργασία με γυναίκες εισήχθη στο σύστημα εσωτερικών υποθέσεων.

Σύμφωνα με το Διάταγμα του Προέδρου της 7ης Μαρτίου 2022: «Περί μέτρων για περαιτέρω επιτάχυνση των εργασιών για τη συστηματική στήριξη της οικογένειας και των γυναικών», το εθνικό πρόγραμμα για την αύξηση της δραστηριότητας των γυναικών σε όλους τους τομείς της οικονομίας της χώρας, καθώς και εγκρίθηκε η πολιτική και κοινωνική ζωή το 2022-2026. Στο πλαίσιο αυτού του εγγράφου καθορίστηκαν ορισμένα μέτρα που στοχεύουν στη διασφάλιση των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δικαιωμάτων των γυναικών και διασφαλίζεται η πρακτική εφαρμογή τους. Ειδικότερα, χορηγήθηκε ποσόστωση 4 τοις εκατό για ενήλικα κορίτσια από οικογένειες που έχουν ανάγκη κοινωνικής προστασίας για σπουδές σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Από τις 9 Φεβρουαρίου 2022, η προϋπηρεσία για τις γυναίκες, που περιλαμβάνει την περίοδο της άδειας μητρότητας, αυξήθηκε από τρία σε έξι χρόνια. Η περίοδος εργασιακής εμπειρίας για παιδιά με αναπηρία από την παιδική ηλικία επεκτάθηκε από τα 16 στα 18 έτη.

Από τον Σεπτέμβριο του 2022 έχουν θεσπιστεί επιδόματα εγκυμοσύνης και τοκετού για τις γυναίκες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Καθιερώθηκαν άτοκα εκπαιδευτικά δάνεια για τις γυναίκες που σπουδάζουν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνικές σχολές και κολέγια και καθιερώθηκε η διαδικασία για την κρατική επιστροφή των τελών συμβολαίου όλων των γυναικών που σπουδάζουν στο μεταπτυχιακό.

Καθιερώθηκε η διαδικασία κάλυψης των εκπαιδευτικών συμβολαίων χαμηλοσυνταξιούχων μελών της οικογένειας, ορφανών ή φοιτητριών που στερούνται γονικής μέριμνας χωρίς την προϋπόθεση της αποζημίωσης σε βάρος πρόσθετων πόρων του τοπικού προϋπολογισμού. Επιπλέον, ιδρύθηκε το Ταμείο Διατροφής και σε περίπτωση ποινικής ευθύνης του οφειλέτη για αποφυγή οικονομικής ενίσχυσης του ανηλίκου τέκνου του, καθιερώθηκε η πρακτική να κατευθύνεται η καταβολή της διατροφής για την κάλυψη των καθυστερούμενων οφειλών.

Οι μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη ριζική αύξηση του ρόλου της γυναίκας στην κοινωνικοπολιτική ζωή και τον επιχειρηματικό χώρο της χώρας μας βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Δημιουργήθηκε ένα μοναδικό σύστημα προετοιμασίας κοινωνικά ενεργών γυναικών για ηγετικές θέσεις, εκπαίδευση και βελτίωση των προσόντων τους. Ως αποτέλεσμα, το 2016, ο αριθμός των γυναικών ηγετών στη χώρα μας ήταν 7%, έως το 2020 το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στο 12%, το 2022 στο 27% και μεταξύ των επιχειρηματιών στο 25%.

Διαφήμιση

Δημιουργήθηκε μια ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων υποσχόμενων γυναικών υποψηφίων που εργάζονται σε κρατικούς φορείς και οργανισμούς και δημιουργήθηκε μια εφεδρική λίστα με περισσότερες από 25,000 γυναίκες για ηγεσία. Το 2022 αναπτύχθηκε πρόγραμμα για την αύξηση της δραστηριότητας των γυναικών στη δημόσια διοίκηση με τη συμμετοχή υπουργείων και φορέων και κατευθύνθηκε προς την υλοποίηση.

Σήμερα, στο σύστημα των κρατικών και δημόσιων οργανισμών, περίπου 1,400 γυναίκες εργάζονται σε ηγετικές θέσεις σε επίπεδο δημοκρατιών και περιφερειών και περισσότερες από 43,000 σε επίπεδο περιφερειών και πόλεων. Το 48 ή το 32% των 150 βουλευτών που εκλέχθηκαν στη Βουλή είναι γυναίκες. Δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξουμε ότι τα αποτελέσματα αυτά επιτυγχάνονται λόγω των συνθηκών που δημιουργήθηκαν για να υπηρετήσουν οι γυναίκες στο χώρο της πολιτικής και διοίκησης το μέλλον της χώρας μας.

Η Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και η Κρατική Επιτροπή για την Οικογένεια και τις Γυναίκες ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα 552 ωρών «Σχολείο για γυναίκες ηγέτες» για την εκπαίδευση γυναικών ηγετών. Στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδεύτηκαν 100 ενεργές γυναίκες. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία για 142 γυναίκες αποφοίτους της Ακαδημίας κατά την περίοδο 1996-2021 και συμπεριλήφθηκαν στην εθνική βάση δεδομένων εφέδρων προσωπικού. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την καταγραφή των γυναικών θυμάτων παρενόχλησης και βίας. 29 κέντρα, μεταξύ των οποίων 1 δημοκρατικό κέντρο, 14 περιφερειακά κέντρα και 14 υποδειγματικά διαπεριφερειακά κέντρα αποκατάστασης και προσαρμογής γυναικών λειτουργούν αποτελεσματικά.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Οι γυναίκες συμβάλλουν επάξια στην ανάπτυξη του Νέου Ουζμπεκιστάν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της επιρροής των γυναικών και την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους στις πιο βασικές πτυχές της κοινωνίας - πολιτική, οικονομική και κοινωνική σφαίρα.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση της νομικής βάσης για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς. Έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση της νομοθετικής και θεσμικής βάσης για την επίτευξη αυτών των στόχων και έχουν εγκριθεί περισσότερα από 20 κανονιστικά νομικά έγγραφα με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος συνολικής υποστήριξης των γυναικών, την προστασία των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων τους.

Οι έννοιες της «εμπειρογνωμοσύνης για το φύλο» και «έλεγχος φύλου» εισήχθησαν στην εθνική νομοθεσία. Εκδόθηκε νόμος για την απλούστευση της νομικής βάσης της διαδικασίας υιοθεσίας. Όσοι διέπραξαν μικρό έγκλημα και εξέτισαν ποινή είχαν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν ένα παιδί σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.

Επιπλέον, εγκρίθηκε νόμος για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών σε δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις. Με βάση τη σύσταση του ΟΗΕ, βελτιώθηκε ο νόμος «για την προστασία των γυναικών από την παρενόχληση και την κακοποίηση» και άλλα σχετικά νομικά έγγραφα, η έννοια της «οικογενειακής βίας» συμπεριλήφθηκε στο νόμο και η ευθύνη για την ενδοοικογενειακή βία καθιερώθηκε ως ξεχωριστό έγκλημα. Επί του παρόντος, ο μηχανισμός προστασίας των γυναικών από την παρενόχληση και την κακοποίηση έχει βελτιωθεί και έχει αναπτυχθεί και υποβληθεί στο Νομοθετικό Επιμελητήριο σχέδιο νόμου που καθορίζει τη διαδικασία έκδοσης εντάλματος προστασίας για ένα έτος με δικαστική απόφαση.

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν έως το 2030, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έχει καθιερώσει 11 δείκτες που παρακολουθούν τη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε ισότιμη βάση σε όλα τα στάδια των εκλογών, προκειμένου να εμπλέξει γυναίκες και άνδρες στην εκλογική διαδικασία επί ίσοις όροις, για τη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες στη συγκρότηση εκλογικών επιτροπών. Κατά το 2022, η σημασία των γυναικών και η παροχή εργασιακών δικαιωμάτων τέθηκαν ως ξεχωριστοί δείκτες στην κατάταξη των ενιαίων τμημάτων προσωπικού σε κρατικούς φορείς και οργανισμούς.

Η βάση της νομικής ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων έχει βελτιωθεί στον Εργατικό Κώδικα που εγκρίθηκε το 2022 σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα. Πάνω από είκοσι νέοι κανόνες που προστατεύουν τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν τον Κώδικα. Ειδικότερα, ενισχύθηκαν ιδιαίτερα τα δικαιώματα των πολιτών να διαθέτουν τις ικανότητές τους για εργασία, να τις ασκούν με οποιαδήποτε μη απαγορευμένη από το νόμο μορφή, να επιλέγουν ελεύθερα το είδος της κατάρτισης, το επάγγελμα και την ειδικότητα, τον χώρο εργασίας και τις συνθήκες εργασίας.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Το Ουζμπεκιστάν υποβάλλει περιοδικές εθνικές εκθέσεις στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με την εφαρμογή διεθνών συμβάσεων και συμφώνων. Καθιερώθηκε η κοινοβουλευτική εποπτεία για τη συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής για το φύλο, το θέμα της εφαρμογής των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας «Ίσες σχέσεις και ίσες ευκαιρίες για εργαζόμενες γυναίκες και άνδρες: εργαζόμενοι με οικογενειακές ευθύνες», «Μερική απασχόληση» και «Οικοκυρία» στο έχει ληφθεί υπόψη η εθνική μας νομοθεσία. Αναπτύχθηκαν προτάσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της προσχώρησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν στη Σύμβαση της Χάγης για τη διεθνή τάξη της διατροφής των παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής υποστήριξης. Επί του παρόντος, ένα σχέδιο νόμου βρίσκεται στη διαδικασία θέσπισης σε αυτό το διεθνές έγγραφο.

Πέρυσι, το εθνικό σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» και ο «οδικός χάρτης» για το 2022-2025 εγκρίθηκαν από τη δημοκρατική επιτροπή για την αύξηση του ρόλου των γυναικών και των κοριτσιών στην κοινωνία, το φύλο ζητήματα ισότητας και οικογένειας. Με βάση αυτό το έγγραφο, αποφασίστηκε να υιοθετηθούν προσωρινά ειδικά μέτρα για την αύξηση του αριθμού των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και την ενθάρρυνση τους.

Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει εργασίες για την πρόληψη περιπτώσεων βίας κατά των γυναικών, την επέκταση της προστασίας τους, την ενίσχυση της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας γυναικών και παιδιών, και για την αύξηση της ετοιμότητας και ευθύνης των αρμόδιων κρατικών φορέων για την πρόληψη της κίνδυνος βίας κατά των γυναικών.

Η ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των μεταναστών εργασίας έχει ιδιαίτερη σημασία για το Ουζμπεκιστάν. Ως εκ τούτου, το 2019 η χώρα μας έγινε μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Ιδρύθηκε ειδικό ταμείο για την υποστήριξη ατόμων που εργάζονται στο εξωτερικό, για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους. Το 2022, ο συνασπισμός «Cotton Campaign», ο οποίος ενώνει εταιρείες που παράγουν τελικά προϊόντα από βαμβάκι και εμπορεύονται βαμβακερά προϊόντα, αναγνώρισε την πλήρη εξάλειψη της καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας στο Ουζμπεκιστάν και ακύρωσε την απαγόρευση του ουζμπεκικού βαμβακιού. Επιπλέον, στην ετήσια έκθεση του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ «Κατάλογος αγαθών που παράγονται από παιδική εργασία και καταναγκαστική εργασία - 2022», το ουζμπεκικό βαμβάκι αφαιρέθηκε από τη λίστα των προϊόντων που παράγονται από παιδική εργασία και καταναγκαστική εργασία.

Σήμερα στη χώρα μας εφαρμόζονται συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Ετοιμάστηκε το σχέδιο συνταγματικού νόμου «Περί τροποποιήσεων και προσθηκών στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν». Το σχέδιο νόμου υποβλήθηκε σε νομική εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με το φύλο.

Στις 20 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε διεθνής δημόσια συζήτηση (διαβούλευση) στην πόλη της Τασκένδης με θέμα «Αντανάκλαση των διατάξεων για τα δικαιώματα των γυναικών στα παγκόσμια συντάγματα». Στην εκδήλωση έγιναν εισηγήσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της συνταγματικής και νομικής βάσης για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας της αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων των γυναικών.

Σήμερα στη χώρα μας, η διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των γυναικών, η ισότητα των φύλων, η ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για αυτές και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης έχουν γίνει προτεραιότητα της κρατικής πολιτικής. Αυτό, με τη σειρά του, χρησιμεύει στην αύξηση της επιρροής των γυναικών στις πιο βασικές πτυχές της κοινωνίας - πολιτική, οικονομική και κοινωνική σφαίρα, η δραστηριότητά τους σε κάθε τομέα και η συμμετοχή των αδελφών μας στη ζωή της κοινωνίας επεκτείνεται χρόνο με το χρόνο. .

Malika Kadirkhanova, πρόεδρος της Επιτροπής της Γερουσίας του Oliy Majlis για τις γυναίκες και την ισότητα των φύλων.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Καπνός7 ώρες πριν

Δημοσίευση του Λευκού Βιβλίου Legacy Book της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Καπνό.

Μολδαβία10 ώρες πριν

Πρωτοφανές περιστατικό σύρει επιβάτες σε πτήση προς Κισινάου

Αφρική10 ώρες πριν

Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική: Προς έναν επαναπροσδιορισμό στρατηγικής και εταιρικής σχέσης

Κόσμος16 ώρες πριν

Η παρακμή των ΗΠΑ θα είναι απίθανη: Μαθήματα από την χρυσή εποχή

Russia18 ώρες πριν

Η αμφιλεγόμενη παρουσία του ομίλου Smiths του Ηνωμένου Βασιλείου στη Ρωσία εγείρει ερωτήματα

Καπνός1 ημέρες πριν

Οι προτεινόμενες αλλαγές στον κανόνα του καπνού υπονομεύουν τη νομοθεσία της ΕΕ και απειλούν να θέσουν σε κίνδυνο ζωές

UK2 μέρες πριν

Η πρωτοποριακή νέα νομική έκθεση εκφράζει μεγάλες ανησυχίες για το καθεστώς κυρώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ιστορικό2 μέρες πριν

Θέλετε να μάθετε πώς ζούσε η ζωή την εποχή της Μάχης του Βατερλώ;

Τάσεις