Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει Λωρίδες Αλληλεγγύης για να βοηθήσει την Ουκρανία να εξάγει γεωργικά προϊόντα

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Ως μέρος της αντίδρασης αλληλεγγύης της ΕΕ προς την Ουκρανία, η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια σειρά ενεργειών για να βοηθήσει την Ουκρανία να εξάγει τα γεωργικά της προϊόντα. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον αποκλεισμό των ουκρανικών λιμανιών, τα ουκρανικά σιτηρά και άλλα γεωργικά προϊόντα δεν μπορούν πλέον να φτάσουν στους προορισμούς τους. Η κατάσταση απειλεί την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και υπάρχει επείγουσα ανάγκη δημιουργίας εναλλακτικών διαδρομών εφοδιαστικής με χρήση όλων των σχετικών τρόπων μεταφοράς.

Με την ανακοίνωσή της, η Επιτροπή εκθέτει ένα σχέδιο δράσης για τη δημιουργία «Διαδρομών Αλληλεγγύης» για να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία μπορεί να εξάγει σιτηρά, αλλά και να εισάγει τα αγαθά που χρειάζεται, από ανθρωπιστική βοήθεια μέχρι ζωοτροφές και λιπάσματα.  

Επίτροπος Μεταφορών Adina Vălean είπε: «20 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών πρέπει να φύγουν από την Ουκρανία σε λιγότερο από τρεις μήνες χρησιμοποιώντας την υποδομή της ΕΕ. Αυτή είναι μια γιγαντιαία πρόκληση, επομένως είναι απαραίτητο να συντονιστούν και να βελτιστοποιηθούν οι αλυσίδες εφοδιαστικής, να τεθούν σε εφαρμογή νέες διαδρομές και να αποφευχθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τα σημεία συμφόρησης. Η ανακοίνωσή μας αφορά τις λύσεις έκτακτης ανάγκης αλλά και τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για την καλύτερη σύνδεση και ενοποίηση της υποδομής της Ουκρανίας με την ΕΕ. Τόσο για βραχυπρόθεσμες όσο και για μακροπρόθεσμες λύσεις, θα εργαστούμε με τις ουκρανικές αρχές και σε στενή συνεργασία, ειδικά με τα γειτονικά κράτη μέλη, που δεν φείδονται προσπαθειών για να βοηθήσουν κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης».

Επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στις μεταφορές

Παρά τις άμεσες προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών μελών της να διευκολύνουν τις συνοριακές διελεύσεις μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ, χιλιάδες βαγόνια και φορτηγά περιμένουν άδεια από την ουκρανική πλευρά. Ο μέσος τρέχων χρόνος αναμονής για τα βαγόνια είναι 16 ημέρες, ενώ σε ορισμένα σύνορα είναι έως και 30 ημέρες. Περισσότεροι κόκκοι εξακολουθούν να αποθηκεύονται και να συγκρατούνται στα ουκρανικά σιλό έτοιμα για εξαγωγή. Μεταξύ των προκλήσεων είναι τα διαφορετικά πλάτη των σιδηροδρομικών περιτύπων: τα ουκρανικά βαγόνια δεν είναι συμβατά με το μεγαλύτερο μέρος του σιδηροδρομικού δικτύου της ΕΕ, επομένως τα περισσότερα εμπορεύματα πρέπει να μεταφορτώνονται σε φορτηγά ή βαγόνια που ταιριάζουν με το πρότυπο περιτύπωμα της ΕΕ. Αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα και οι εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης κατά μήκος των συνόρων είναι σπάνιες.

Για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων και τη δημιουργία των Διαδρομών Αλληλεγγύης, η Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς, θα εργαστούν για τις ακόλουθες δράσεις προτεραιότητας βραχυπρόθεσμα:

  • Πρόσθετο τροχαίο υλικό εμπορευμάτων, πλοία και φορτηγά: Η Επιτροπή καλεί τους παράγοντες της αγοράς της ΕΕ να διαθέσουν επειγόντως πρόσθετα οχήματα. Προκειμένου να αντιστοιχίσει τη ζήτηση και την προσφορά και να δημιουργήσει τις σχετικές επαφές, η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα εφοδιαστικής αντιστοίχισης και θα ζητήσει από τα κράτη μέλη να ορίσουν ειδικά σημεία επαφής Solidarity Lanes («one-stop-shop»).
  • Χωρητικότητα δικτύων μεταφορών και τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης: Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις αποστολές εξαγωγών γεωργικών προϊόντων της Ουκρανίας και οι διαχειριστές υποδομής θα πρέπει να διαθέσουν σιδηροδρομικούς χρονοθυρίδες για αυτές τις εξαγωγές. Η Επιτροπή καλεί επίσης τους παράγοντες της αγοράς να μεταφέρουν επειγόντως κινητούς φορτωτές σιτηρών στους σχετικούς μεθοριακούς τερματικούς σταθμούς για να επιταχύνουν τη μεταφόρτωση. ΕΝΑ συμφωνία οδικών μεταφορών με την Ουκρανία θα αφαιρέσει επίσης τα σημεία συμφόρησης. Για να ενθαρρύνει τους μεταφορείς της ΕΕ να επιτρέπουν στα οχήματά τους να εισέρχονται στην Ουκρανία, η Επιτροπή θα διερευνήσει επίσης επιλογές για συμπληρωματικές οικονομικές εγγυήσεις.
  • Τελωνειακές εργασίες και άλλες επιθεωρήσεις: Η Επιτροπή προτρέπει τις εθνικές αρχές να εφαρμόσουν τη μέγιστη ευελιξία και να εξασφαλίσουν επαρκές προσωπικό για να επιταχύνουν τις διαδικασίες στα συνοριακά σημεία διέλευσης.
  • Αποθήκευση εμπορευμάτων στο έδαφος της ΕΕ: Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης στην ΕΕ και θα συντονιστεί με τα κράτη μέλη για να συμβάλει στην εξασφάλιση μεγαλύτερης χωρητικότητας για την προσωρινή αποθήκευση των ουκρανικών εξαγωγών.

Βελτίωση της συνδεσιμότητας ΕΕ-Ουκρανίας μεσοπρόθεσμα

Διαφήμιση

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η Επιτροπή θα εργαστεί επίσης αύξηση της χωρητικότητας υποδομής νέων εξαγωγικών διαδρόμων και κατά την ίδρυση νέες συνδέσεις υποδομής στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Ο επόμενος γύρος προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) θα επιτρέψει την υποστήριξη έργων που βελτιώνουν τις μεταφορικές συνδέσεις με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών συνδέσεων και των σιδηροδρομικών οδικών τερματικών σταθμών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα απόφαση με σκοπό την υπογραφή συμφωνίας υψηλού επιπέδου με την Ουκρανία, με την οποία ενημερώνονται οι χάρτες για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), ως μέρος της πολιτικής της Επιτροπής για την επέκταση του ΔΕΔ- T σε γειτονικές χώρες.

Ιστορικό

Υπό κανονικές συνθήκες, το 75% της παραγωγής σιτηρών της Ουκρανίας εξάγεται, δημιουργώντας περίπου το 20% των εθνικών ετήσιων εσόδων από εξαγωγές. Πριν από τον πόλεμο, τα ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας αντιπροσώπευαν το 90% των εξαγωγών της σε σιτηρά και ελαιούχους σπόρους. Περίπου το ένα τρίτο των εξαγωγών προορίζεται για την Ευρώπη, την Κίνα και την Αφρική, αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Σχέδιο δράσης για τις λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας για τη διευκόλυνση των γεωργικών εξαγωγών της Ουκρανίας και του διμερούς εμπορίου με την ΕΕ

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας υψηλού επιπέδου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας σχετικά με τους ενδεικτικούς χάρτες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών στην Ουκρανία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Καζακστάν4 μέρες πριν

Έτοιμος να μεσολαβήσει για την ειρήνη, έτοιμος να τροφοδοτήσει και να τροφοδοτήσει τον κόσμο - ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών εκθέτει τις φιλοδοξίες του Καζακστάν

Italy4 μέρες πριν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Ντι Μάιο παραιτείται από τους 5-Star για να σχηματίσει νέα ομάδα

Ενέργεια4 μέρες πριν

Ο διχασμός της ΕΕ για το ενεργειακό σύμφωνο φέρνει ξανά στο προσκήνιο την Ισπανία και τις αξιώσεις αποζημίωσης

Μάλτα4 μέρες πριν

Η Μάλτα μπορεί να έχει εξαπατήσει τον ΟΗΕ, αλλά το τρομακτικό ιστορικό της χώρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα μιλάει από μόνο του

Estonia4 μέρες πριν

Η Εσθονία διαμαρτύρεται στη Ρωσία για παραβίαση του εναέριου χώρου καθώς αυξάνονται οι εντάσεις στη Βαλτική

Ukraine4 μέρες πριν

Από το βήμα στην ανθρωπιστική δύναμη: Η μάχη της Τζούλια Γκερσούν για τα παιδιά της Ουκρανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή4 μέρες πριν

Η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειες για να «χαμηλώσει» το αυξανόμενο πρόβλημα των ψεύτικων ειδήσεων, ανέφερε η διάσκεψη

Russia4 μέρες πριν

Η Ρωσία σφυροκοπά την ανατολική Ουκρανία, ο Πούτιν γιορτάζει την επέτειο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Ισραήλ1 ώρες πριν

Δέκα μέτρα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την προώθηση της εβραϊκής ζωής

Ισραήλ3 ώρες πριν

Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Lapid «ξεσπά» στον Μπορέλ της ΕΕ για την επίσκεψή του στην Τεχεράνη «ενώ το Ιράν σχεδίαζε να σκοτώσει Ισραηλινούς αμάχους στην Τουρκία»

General4 ώρες πριν

Ο Ιταλός Ντράγκι υποστηρίζει μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου στις αναπτυσσόμενες χώρες

General5 ώρες πριν

Χιλιάδες διαδηλωτές στη Μαδρίτη ενάντια στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

Κλιματική αλλαγή6 ώρες πριν

Εκατοντάδες διαδηλώνουν για την κλιματική δικαιοσύνη καθώς οι ηγέτες της G7 συναντώνται στη Βαυαρία

Γαλλία7 ώρες πριν

Γάλλοι νομοθέτες σχεδιάζουν βοήθεια 8.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα νοικοκυριά για την καταπολέμηση του πληθωρισμού

General8 ώρες πριν

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας επισκέπτεται στρατεύματα που συμμετέχουν στην επιχείρηση της Ουκρανίας

Καζακστάν9 ώρες πριν

Ο Πρόεδρος του Καζακστάν συμμετέχει στον υψηλού επιπέδου διάλογο για την παγκόσμια ανάπτυξη BRICS+

Αζερμπαϊτζάν2 μήνες πριν

Ο Ilham Aliyev, η Πρώτη Κυρία Mehriban Aliyeva παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του 5ου Διεθνούς Φολκλορικού Φεστιβάλ «Kharibulbul»

Ukraine2 μήνες πριν

Ασφαλές νερό ρέει σε δύο ουκρανικές πόλεις Ποκρόβσκ και Μικολάιβ

Μπαγκλαντές2 μήνες πριν

Η διαφάνεια και η ειλικρίνεια κερδίζουν τον έπαινο από τους ευρωβουλευτές καθώς το Μπαγκλαντές αντιμετωπίζει την παιδική εργασία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Πολιτική3 μήνες πριν

«Φοβάμαι ότι την επόμενη μέρα ο πόλεμος θα αυξηθεί:» Ο Μπορέλ δεσμεύεται να στηρίξει τους Ουκρανούς εν μέσω ρωσικού πολέμου

Περιβάλλον3 μήνες πριν

Η Επιτροπή προτείνει πιο δίκαιες και πράσινες πρακτικές για τους καταναλωτές

Πολιτική3 μήνες πριν

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συζητά πώς να βοηθήσει καλύτερα την Ουκρανία, να συντονίσει την άμυνα

Πολιτική3 μήνες πριν

Ο Μπρετόν αποκαλεί τη διάδοση της παραπληροφόρησης «πεδίο μάχης» σε συζήτηση με την επιτροπή του Κοινοβουλίου

Κόσμος4 μήνες πριν

Η Επιτροπή δεσμεύεται για άσυλο σε φυγάδες Ουκρανούς

Τάσεις