Συνδεθείτε μαζί μας

Ενέργεια

Η Επιτροπή εγκρίνει το καθεστώς της Λετονίας για τη στήριξη επιχειρήσεων έντασης ενέργειας

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα λετονικό καθεστώς για την μερική αποζημίωση των ενεργοβόρων χρηστών για χρεώσεις που καταβάλλονται για τη στήριξη της χρηματοδότησης της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το καθεστώς αντικαθιστά ένα προηγούμενο σύστημα που ενέκρινε η Επιτροπή ΜΑΙΟΣ 2017 και έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στη Λετονία σε τομείς που ήταν ιδιαίτερα ηλεκτροεντατικοί και πιο εκτεθειμένοι στο διεθνές εμπόριο δικαιούνταν μείωση έως και 85% κατ' ανώτατο όριο της χρηματοδότησης της επιβάρυνσης ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η Λετονία κοινοποίησε στην Επιτροπή την επανεισαγωγή του καθεστώτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 με ορισμένες τροποποιήσεις και προσωρινό προϋπολογισμό 7 εκατομμυρίων ευρώ για το 2021.

Το κοινοποιηθέν καθεστώς περιλαμβάνει τις ακόλουθες αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς: (i) την επέκταση του καταλόγου των τομέων που δικαιούνται μείωση της προσαύξησης. και (ii) προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές συνέπειες της επιδημίας του κορωνοϊού, η χαλάρωση της απαίτησης ηλεκτρικής έντασης και η δυνατότητα για εταιρείες που αντιμετώπισαν δυσκολίες από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2021 να παραμείνουν επιλέξιμες να λαμβάνουν στήριξη βάσει το σχήμα.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το κοινοποιηθέν καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως τις κατευθυντήριες γραμμές του 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της ενέργειας, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να χορηγούν μειώσεις από τις συνεισφορές στη χρηματοδότηση της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Στόχος είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι εταιρείες που πλήττονται ιδιαίτερα από τέτοιες εισφορές να τεθούν σε σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Συγκεκριμένα, αυτό αφορά χρήστες έντασης ενέργειας σε τομείς που είναι ιδιαίτερα ενεργοβόροι ή/και εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, βάσει του καθεστώτος, η αποζημίωση θα χορηγείται μόνο σε εταιρείες έντασης ενέργειας που εκτίθενται στο διεθνές εμπόριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών. Επιπλέον, το μέτρο θα προωθήσει τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα που καθορίζονται στο Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση χωρίς αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα διατεθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.61149 στην μητρώο κρατικών ενισχύσεων σχετικά με την Επιτροπή ανταγωνισμός μετά την επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων εμπιστευτικότητας.

Διαφήμιση

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις