Συνδεθείτε μαζί μας

Ενέργεια

Η Επιτροπή εγκρίνει τη φινλανδική επενδυτική βοήθεια προς τη NordFuel και τη Veolia για την κατασκευή προηγμένων εργοστασίων βιοκαυσίμων στη Φινλανδία

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, δύο μέτρα στήριξης για την κατασκευή προηγμένων μονάδων βιοκαυσίμων στη Φινλανδία. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή ενέκρινε τα ακόλουθα δύο επενδυτικά μέτρα ενίσχυσης που κοινοποίησε η Φινλανδία: (i) 24.5 εκατ. ευρώ υπέρ της NordFuel, για τη στήριξη της κατασκευής προηγμένης μονάδας επίδειξης βιοκαυσίμων. και (ii) 9.5 εκατ. ευρώ υπέρ της Veolia, για την υποστήριξη της κατασκευής μονάδας επίδειξης βιομεθανόλης. Στόχος των δύο μέτρων είναι η αύξηση της παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων και βιοαερίου για τις μεταφορές. Η Επιτροπή αξιολόγησε τα δύο μέτρα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως το Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα μέτρα είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την προώθηση της παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων. Επιπλέον, η ενίσχυση θα περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο και δεν θα υπερβαίνει τα όρια έντασης της ενίσχυσης που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές. Τέλος, τα δύο μέτρα θα υποστηρίξουν μόνο μονάδες που παράγουν προηγμένα βιοκαύσιμα που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας, όπως απαιτείται από την αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΚΟΚΚΙΝΟ II).

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα θα στηρίξουν έργα που προωθούν τα βιώσιμα βιοκαύσιμα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, χωρίς αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε τα μέτρα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό υπόθεσης SA.58416 (NordFuel) και SA.62154 (Veolia) στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων σχετικά με την Επιτροπή ανταγωνισμός μετά την επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων εμπιστευτικότητας. 

Διαφήμιση

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις