Συνδεθείτε μαζί μας

Denmark

NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 1.5 δισεκατομμυρίων ευρώ της Δανίας

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα (17 Ιουνίου) θετική αξιολόγηση του σχεδίου αποκατάστασης και ανθεκτικότητας της Δανίας. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα που ανοίγει το δρόμο για την ΕΕ για την εκταμίευση επιχορηγήσεων 1.5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) κατά την περίοδο 2021-2026. Αυτή η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει την εφαρμογή των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Δανίας. Θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δυνατότητα της Δανίας να αναδειχθεί ισχυρότερη από την πανδημία COVID-19. Το RRF - στο επίκεντρο του NextGenerationEU - θα προσφέρει έως 672.5 δισεκατομμύρια ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Το σχέδιο της Δανίας αποτελεί μέρος μιας άνευ προηγουμένου συντονισμένης ανταπόκρισης της ΕΕ στην κρίση COVID-19, για την αντιμετώπιση κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων με την υιοθέτηση των πράσινων και ψηφιακών μεταβάσεων, για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας και της συνοχής της ενιαίας αγοράς.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το σχέδιο της Δανίας βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στον κανονισμό RRF. Η ανάλυση της Επιτροπής εξέτασε, ιδίως, εάν οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο σχέδιο της Δανίας υποστηρίζουν τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις · συμβολή στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο · και να ενισχύσει το αναπτυξιακό δυναμικό του, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα. Διασφάλιση των πράσινων και ψηφιακών μεταβάσεων της Δανίας Η εκτίμηση της Επιτροπής για το σχέδιο της Δανίας διαπιστώνει ότι αφιερώνει το 59% των συνολικών δαπανών για μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ενεργειακή απόδοση, βιώσιμες πρωτοβουλίες στον τομέα των μεταφορών και του γεωργικού τομέα. Όλα στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της δανικής οικονομίας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και στην ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και της προστασίας της βιοποικιλότητας.

Μια οικονομία που λειτουργεί για τους ανθρώπους Εκτελεστικός αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis (απεικονίζεταιείπε: «Το σχέδιο αποκατάστασης της Δανίας παρέχει έναν πλήρη οδικό χάρτη για μια αναβαθμισμένη ανάκαμψη, με έντονη εστίαση στην πράσινη μετάβαση. Πάνω από το ήμισυ της συνολικής χρηματοδότησης προορίζεται για πράσινους στόχους, όπως οι καθαρές μεταφορές και η μεταρρύθμιση του πράσινου φόρου που συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Χαιρετίζουμε τη φιλοδοξία να αποδείξουμε μελλοντικά την οικονομία υποστηρίζοντας την ανάπτυξη διαδικτύου υψηλής ταχύτητας σε αγροτικές περιοχές και ψηφιοποιώντας τη δημόσια διοίκηση, τις μεγάλες και τις μικρές επιχειρήσεις καθώς και τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο θα συμβάλει στην επιτάχυνση της μετάβασης της Δανίας σε μια οικονομία επόμενης γενιάς. "

Διαφήμιση

Η εκτίμηση της Επιτροπής για το σχέδιο της Δανίας διαπιστώνει ότι αφιερώνει το 25% των συνολικών δαπανών για την ψηφιακή μετάβαση. Τα μέτρα για την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης της Δανίας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας νέας εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, την αυξημένη χρήση της τηλεϊατρικής, την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε λιγότερο κατοικημένες περιοχές της χώρας και την προώθηση επενδύσεων σε ψηφιακές επιχειρήσεις. Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας της Δανίας Η αξιολόγηση της Επιτροπής θεωρεί ότι το σχέδιο της Δανίας περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο σύνολο αμοιβαίως ενισχυόμενων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων ή ενός σημαντικού υποσυνόλου των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που περιγράφονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνονται στη Δανία από το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο το 2019 και το 2020. Περιλαμβάνει μέτρα για τον προεφοδιασμό των ιδιωτικών επενδύσεων, τη στήριξη της διπλής (πράσινης και ψηφιακής) μετάβασης και την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης.

Το σχέδιο αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη και επαρκώς ισορροπημένη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Δανίας, συμβάλλοντας έτσι κατάλληλα και στους έξι πυλώνες του κανονισμού RRF. Υποστήριξη εμβληματικών επενδύσεων και μεταρρυθμιστικών σχεδίων Το σχέδιο της Δανίας προτείνει έργα σε αρκετούς ευρωπαϊκούς εμβληματικούς τομείς. Πρόκειται για συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια που αντιμετωπίζουν ζητήματα που είναι κοινά σε όλα τα κράτη μέλη σε τομείς που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και απαιτούνται για τη διπλή μετάβαση. Για παράδειγμα, η Δανία θα παρέχει 143 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης για τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία, καθώς και μέσω ενεργειακών ανακαινίσεων δημόσιων κτιρίων. Η αξιολόγηση διαπιστώνει επίσης ότι κανένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δεν βλάπτει σημαντικά το περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό RRF. Τα συστήματα ελέγχου που εφαρμόζει η Δανία θεωρούνται κατάλληλα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Το σχέδιο παρέχει επαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρχές θα προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, διαφθοράς και απάτης που σχετίζονται με τη χρήση κεφαλαίων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen είπε: «Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δώσει το πράσινο φως στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 1.5 δισ. Ευρώ της Δανίας. Η Δανία είναι ήδη πρωτοπόρος στις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις. Εστιάζοντας σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που θα επιταχύνουν περαιτέρω την πράσινη μετάβαση, η Δανία δίνει ένα ισχυρό παράδειγμα. Το σχέδιό σας δείχνει ότι η Δανία κοιτάζει προς το μέλλον με φιλοδοξία και εμπιστοσύνη. "

Ο Επίτροπος Οικονομίας Paolo Gentiloni είπε: «Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Δανίας θα παράσχει ευρωπαϊκή υποστήριξη για να προωθήσει τη φιλόδοξη πράσινη μετάβασή της, έναν τομέα στον οποίο η χώρα είναι ήδη πρωτοπόρος. Αυτή είναι η σωστή προτεραιότητα για τη Δανία. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα πολυάριθμα μέτρα του σχεδίου για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης, είμαι πολύ σίγουρος ότι το NextGenerationEU θα προσφέρει πραγματικά οφέλη στον δανικό λαό τα επόμενα χρόνια. "

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την παροχή 1.5 δισ. Ευρώ σε επιχορηγήσεις στη Δανία βάσει του RRF. Το Συμβούλιο θα έχει, κατά κανόνα, τέσσερις εβδομάδες για να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής. Η έγκριση του σχεδίου από το Συμβούλιο θα επέτρεπε την εκταμίευση 200 εκατομμυρίων ευρώ στη Δανία για προχρηματοδότηση. Αυτό αντιπροσωπεύει το 13% του συνολικού ποσού που διατίθεται για τη Δανία. Η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις βάσει της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των ορόσημων και των στόχων που περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, η οποία αντικατοπτρίζει την πρόοδο στην εφαρμογή των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων.

Εκπομπές CO2

Η Επιτροπή εγκρίνει αύξηση προϋπολογισμού 88.8 εκατομμυρίων ευρώ για το δανικό καθεστώς που στηρίζει τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η αύξηση του προϋπολογισμού ύψους 88.8 εκατομμυρίων ευρώ (660 εκατομμύρια DKK), που διατέθηκε μέσω του μηχανισμού ανάκτησης και ανθεκτικότητας (RRF) για ένα υφιστάμενο δανικό σύστημα για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία, είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις . Ο αυξημένος προϋπολογισμός που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του RRF, μετά τη θετική εκτίμηση της Επιτροπής για το δανικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και την έγκρισή του από το Συμβούλιο, (SA.63890) διατίθεται σε υφιστάμενο δανικό σύστημα (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 58791) έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή στις 21 Μαΐου 2021.

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και είχε αρχικό προϋπολογισμό 238 εκατ. Ευρώ (1.8 δισ. DKK). Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του καθεστώτος είναι να συμβάλει στον δανικό στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 70% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η ενίσχυση θα συμβάλει στην απομάκρυνση της πλούσιας σε άνθρακα γεωργικής γης από την παραγωγή και στη συνέχεια στη μετατροπή της γης σε φυσικές περιοχές αποκαθιστώντας τη φυσική της υδρολογία μέσω της αποσύνδεσης των αποχετεύσεων και της εκ νέου διαβροχής της γης. Το υφιστάμενο σύστημα αξιολογήθηκε βάσει της συμμόρφωσής του με το Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες επιτρέπουν ενισχύσεις για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων - σε αυτήν την περίπτωση τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση που διατίθεται στο υφιστάμενο δανικό σύστημα μέσω του RRF δεν αλλάζει την αρχική αξιολόγηση του καθεστώτος, η οποία παραμένει σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Όλες οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που συνεπάγονται κρατικές ενισχύσεις που περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης που παρουσιάζονται στο πλαίσιο του RRF πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή για προηγούμενη έγκριση, εκτός εάν καλύπτονται από έναν από τους κανόνες απαλλαγής κατά κατηγορία των κρατικών ενισχύσεων, ιδίως τον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία (GBER) και, για τον γεωργικό τομέα, ο κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία γεωργικών προϊόντων (ABER).

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει αυτά τα μέτρα κατά προτεραιότητα και έχει παράσχει καθοδήγηση και υποστήριξη στα κράτη μέλη κατά τις προπαρασκευαστικές φάσεις των εθνικών σχεδίων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία ανάπτυξη του RRF. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή διασφαλίζει στην απόφασή της ότι τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να διατηρηθούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και να διασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια RRF χρησιμοποιούνται με τρόπο που ελαχιστοποιεί τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και μην συσσωρεύετε ιδιωτικές επενδύσεις.

Διαφήμιση

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.63890 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων σχετικά με την Επιτροπή ανταγωνισμός μετά την επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων εμπιστευτικότητας.

Συνέχισε να διαβάζεις

Denmark

NextGenerationEU: Ο Πρόεδρος von der Leyen κατευθύνεται προς την Ελλάδα, τη Δανία και το Λουξεμβούργο για να παρουσιάσει την αξιολόγηση της Επιτροπής για τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης

Δημοσιευμένα

on

Ο Πρόεδρος Ursula von der Leyen θα επισκεφθεί σήμερα (17 Ιουνίου) την Ελλάδα και τη Δανία και αύριο το Λουξεμβούργο. Θα παραδώσει προσωπικά το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και της σύστασης της Επιτροπής στο Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της NextGenerationEU, Το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρώπης. Η Πρόεδρος θα είναι αύριο το πρωί στην Αθήνα, όπου θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρόεδρος von der Leyen θα ταξιδέψει στη συνέχεια στην Κοπεγχάγη. Εκεί θα συναντηθεί με την Πρωθυπουργό Mette Frederiksen και θα συνοδευτεί από την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Margrethe Vestager. Την Παρασκευή 18 Ιουνίου, ο Πρόεδρος θα βρίσκεται στο Λουξεμβούργο. Το πρωί, θα συναντήσει την Αυτού Μεγαλειότητα, τον Μεγάλο Δούκα του Λουξεμβούργου και αργότερα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, Xavier Bettel. Σε όλες τις χώρες, ο Πρόεδρος von der Leyen θα επισκεφθεί έργα που θα χρηματοδοτηθούν χάρη στη Διευκόλυνση Ανάκτησης και Ανθεκτικότητας, που εστιάζεται κυρίως στην έρευνα και στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Διαφήμιση
Συνέχισε να διαβάζεις

κοροναϊού

Η ΕΕ εγκρίνει ένα πρόγραμμα αποζημίωσης 1.74 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους Δανούς γεωργούς βιζόν

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα δανικό σύστημα περίπου 1.74 δισεκατομμυρίων ευρώ (13 δισεκατομμύρια DKK) για την αποζημίωση των αγροτών βιζόν και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με το βιζόν για μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της επιδημίας του κοροναϊού. Αυτό ακολουθεί την παραλαβή πλήρους κοινοποίησης από τη Δανία στις 30 Μαρτίου 2021.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Η δανική κυβέρνηση έλαβε εκτεταμένα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης νέων παραλλαγών κοροναϊού και νέων εστιών μεταξύ των βιζόν, τα οποία παρουσίαζαν σοβαρή απειλή για την υγεία των πολιτών στη Δανία και πέραν αυτής . Το σύστημα DKK 13n που εγκρίθηκε σήμερα (8 Απριλίου) θα επιτρέψει στη Δανία να αποζημιώσει τους γεωργούς βιζόν και τις σχετικές επιχειρήσεις για ζημίες που προκλήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά μέτρα στήριξης μπορούν να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. "

Τα μέτρα στήριξης της Δανίας

Διαφήμιση

Μετά την ανίχνευση και την ταχεία επέκταση πολλών μεταλλαγμένων παραλλαγών του κοροναϊού μεταξύ των βιζόν στη Δανία, στις αρχές Νοεμβρίου 2020, οι δανικές αρχές ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να εξοντώσουν όλα τα βιζόν στη Δανία. Προκειμένου να αποφευχθεί μια παρόμοια κατάσταση που αναπτύσσεται το 2021, η κυβέρνηση εξέδωσε επίσης απαγόρευση της τήρησης των μινκ μέχρι τις αρχές του 2022.

Στις 30 Μαρτίου 2021, η Δανία έστειλε μια πλήρη κοινοποίηση στην Επιτροπή σχετικά με ένα δανικό καθεστώς αποζημίωσης για τους γεωργούς βιζόν και τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με το βιζόν, δεδομένου του σημαντικού οικονομικού αντίκτυπου και της απώλειας της απασχόλησης που προκλήθηκε από αυτά τα έκτακτα μέτρα. Το σύστημα αποτελείται από δύο μέτρα:

  • Το πρώτο μέτρο, με προϋπολογισμό περίπου 1.2 δισεκατομμυρίων ευρώ (9 δισεκατομμύρια DKK), θα αποζημιώσει τους αγρότες βιζόν για την προσωρινή απαγόρευση της καλλιέργειας βιζόν.
  • Το δεύτερο μέτρο, με προϋπολογισμό περίπου 538 εκατ. Ευρώ (4 δισεκατομμύρια DKK), θα υποστηρίξει τους αγρότες βιζόν και τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με το βιζόν που είναι πρόθυμοι να παραδώσουν την παραγωγική τους ικανότητα στο κράτος.

Η υποστήριξη και στα δύο μέτρα θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

Αποζημίωση στους αγρότες βιζόν για προσωρινή απαγόρευση

Οι άμεσες επιδοτήσεις για την αντιστάθμιση της απαγόρευσης της καλλιέργειας βιζόν θα καλύψουν όλα τα σταθερά έξοδα για εκείνους τους αγρότες βιζόν που θα κλείσουν προσωρινά την παραγωγή έως ότου αρθεί η απαγόρευση της καλλιέργειας βιζόν την 1η Ιανουαρίου 2022. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ένα έτος.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το υπό εξέταση μέτρο Άρθρο 107 (2) (β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η οποία επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη για την αποζημίωση συγκεκριμένων εταιρειών ή συγκεκριμένων τομέων για τη ζημία που προκαλείται άμεσα από έκτακτα συμβάντα.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ξέσπασμα του κοροναϊκού χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικό γεγονός, καθώς είναι ένα εξαιρετικό, απρόβλεπτο γεγονός που έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Ως αποτέλεσμα, δικαιολογούνται εξαιρετικές παρεμβάσεις από τα κράτη μέλη για την αποφυγή της εμφάνισης νέων παραλλαγών κορανοϊού και την πρόληψη νέων εστιών, όπως η προσωρινή απαγόρευση της καλλιέργειας βιζόν και η αποζημίωση για τις ζημίες που συνδέονται με αυτές τις παρεμβάσεις.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το δανικό μέτρο θα αντισταθμίσει τις ζημίες που υπέστησαν οι κτηνοτρόφοι βιζόν που συνδέονται άμεσα με το ξέσπασμα του κοροναϊού, καθώς η απαγόρευση της διατήρησης του βιζόν μέχρι τις αρχές του 2022 μπορεί να θεωρηθεί ως ζημία που συνδέεται άμεσα με το εξαιρετικό συμβάν.

Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι το μέτρο είναι αναλογικό, καθώς μια ανεξάρτητη επιτροπή αποτίμησης, η οποία διορίστηκε από τη Δανική Κτηνιατρική και Τροφίμων Διοίκηση και υποβάλλει απευθείας αναφορά σε αυτές, θα προβεί σε εκτίμηση των αναγκαίων σταθερών δαπανών και των δαπανών συντήρησης στις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας επιτόπιων επιθεωρήσεων. Αυτό θα διασφαλίσει ότι το ποσό της αποζημίωσης καλύπτει μόνο την πραγματική ζημία που υπέστησαν οι αγρότες.

Υποστήριξη στους μικροκαλλιεργητές και τις σχετικές επιχειρήσεις που θα παραδώσουν την παραγωγική τους ικανότητα στο κράτος

Αυτό το καθεστώς θα αποζημιώσει τους αγρότες βιζόν που θα παραδώσουν την παραγωγική τους ικανότητα στο δανικό κράτος μακροπρόθεσμα, με σκοπό την αναδιάρθρωση μιας βιομηχανίας που είναι επιρρεπής στην εμφάνιση νέων παραλλαγών κοροναϊού που θα μπορούσαν να απειλήσουν να παρατείνουν την τρέχουσα κρίση και τη διαταραχή η δανική οικονομία. Θα υπολογιστεί με βάση δύο συνολικά στοιχεία απώλειας των αγροτών βιζόν: i) την απώλεια εισοδήματος για μια δεκαετή περίοδο προϋπολογισμού · και ii) την υπολειμματική αξία του κεφαλαίου του μινκ αγρότη (κτίρια, μηχανήματα κ.λπ.).

Οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με το βιζόν και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή βιζόν θα είναι επίσης επιλέξιμες για στήριξη βάσει αυτού του μέτρου (εξειδικευμένα κέντρα ζωοτροφών και πάροχοι, εργοστάσια επιδερμίδας, ο δημοπράτης Kopenhagen Fur κ.λπ.). Μια επιτροπή αποτίμησης θα εκτιμήσει ότι πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή ότι τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2017-2019 σχετίζεται με τη δανική βιομηχανία βιζόν και ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να μετατρέψει άμεσα την παραγωγή σε άλλες δραστηριότητες. Η ενίσχυση θα ισούται με την αξία του τμήματος της επιχείρησης που δεν μπορεί να μετατρέψει άμεσα την παραγωγή του σε άλλες δραστηριότητες.

Προϋπόθεση για τη λήψη στήριξης βάσει αυτού του μέτρου είναι ότι το κράτος αναλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία (όλος ο εξοπλισμός παραγωγής, οι στάβλοι, τα μηχανήματα κ.λπ.), τα οποία δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα στους αγρότες ή σε συναφείς επιχειρήσεις, αντίστοιχα.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και ιδίως το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία τους. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το δανικό καθεστώς είναι σύμφωνο με τις αρχές που ορίζονται στη Συνθήκη ΕΕ και έχει ως στόχο την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής της δανικής οικονομίας.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το δανικό μέτρο θα προσφέρει υποστήριξη που συνδέεται άμεσα με την ανάγκη να αντιμετωπιστεί μια σοβαρή διαταραχή στην οικονομία της Δανίας και να διαφυλαχθούν οι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προσπάθειες για το τέλος της πανδημίας χάρη σε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο, με την αναδιάρθρωση ενός βιομηχανία που είναι επιρρεπής στην εμφάνιση νέων παραλλαγών coronavirus. Διαπίστωσε επίσης ότι το μέτρο είναι αναλογικό, βάσει μιας σαφούς μεθόδου υπολογισμού και διασφαλίσεων ώστε να διασφαλιστεί ότι η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το αναγκαίο. Συγκεκριμένα, οι υπολογισμοί της ενίσχυσης προσαρμόζονται στον τομέα της βιζόν και στις σχετικές επιχειρήσεις, βάσει αντιπροσωπευτικών στοιχείων αναφοράς, μεμονωμένων εκτιμήσεων και αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης και απόσβεσης.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο θα συμβάλει στη διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων του κοροναϊού στη Δανία. Είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις γενικές αρχές που Προσωρινό πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δύο μέτρα της Δανίας συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ιστορικό

Αυτά τα μέτρα είναι συμπληρωματικά με αυτά έχουν ήδη ληφθεί από τις δανικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία γεωργικών προϊόντων (ABER), με την οποία θα χορηγούνται άμεσες επιδοτήσεις για τη σφαγή μινκ για λόγους δημόσιας υγείας, καθώς και ένα «πρόσθετο» μπόνους για την ταχεία σφαγή τους. Βλέπω SA.61782 Για περισσότερες πληροφορίες.

Η χρηματοδοτική στήριξη από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους που χορηγούνται σε υπηρεσίες υγείας ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης του κοροναϊού δεν εμπίπτει στο πεδίο του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Το ίδιο ισχύει για κάθε δημόσια χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται απευθείας στους πολίτες. Ομοίως, τα μέτρα δημόσιας στήριξης που είναι διαθέσιμα σε όλες τις εταιρείες, όπως για παράδειγμα επιδοτήσεις μισθών και αναστολή πληρωμών εταιρικών και φόρων προστιθέμενης αξίας ή κοινωνικών εισφορών δεν εμπίπτουν στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και δεν απαιτούν την έγκριση της Επιτροπής βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να ενεργήσουν αμέσως. Όταν ισχύουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να σχεδιάσουν άφθονα μέτρα ενίσχυσης για να υποστηρίξουν συγκεκριμένες εταιρείες ή τομείς που υποφέρουν από τις συνέπειες της επιδημίας του κοροναϊού σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ.

Στις 13 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε ένα Ανακοίνωση για μια συντονισμένη οικονομική απάντηση στο ξέσπασμα του COVID-19 καθορίζοντας αυτές τις δυνατότητες.

Από την άποψη αυτή, για παράδειγμα:

  • Τα κράτη μέλη μπορούν να αποζημιώσουν συγκεκριμένες εταιρείες ή συγκεκριμένους τομείς (με τη μορφή συστημάτων) για τις ζημίες που υπέστησαν και προκλήθηκαν άμεσα από εξαιρετικά περιστατικά, όπως αυτά που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κοροναϊού. Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ.
  • Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ επιτρέπουν στα κράτη μέλη να βοηθήσουν τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις ρευστότητας και που χρειάζονται επείγουσα βοήθεια διάσωσης.
  • Αυτό μπορεί να συμπληρωθεί από μια ποικιλία πρόσθετων μέτρων, όπως οι κανονισμοί de minimis και οι κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία, οι οποίοι μπορούν επίσης να τεθούν σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη αμέσως, χωρίς τη συμμετοχή της Επιτροπής.

Σε περίπτωση ιδιαίτερα σοβαρών οικονομικών καταστάσεων, όπως αυτή που αντιμετωπίζουν σήμερα όλα τα κράτη μέλη λόγω της επιδημίας του κορανοϊού, οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρέχουν στήριξη για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας τους. Αυτό προβλέπεται από το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 19 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε ένα προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ ώστε να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την πλήρη ευελιξία που προβλέπεται από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της επιδημίας του κοροναϊού. Το προσωρινό πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε στις 3 Απρίλιο, 8 Μαΐου, 29 Ιούνιο13 Οκτώβριο 2020 και 28 2021 Ιανουαρίου, προβλέπει τους ακόλουθους τύπους ενισχύσεων, οι οποίοι μπορούν να χορηγηθούν από τα κράτη μέλη: (i) Άμεσες επιχορηγήσεις, εισφορές κεφαλαίων, επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές · (ii) κρατικές εγγυήσεις για δάνεια που λαμβάνονται από εταιρείες · (iii) Επιδοτούμενα δημόσια δάνεια προς εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων δανείων μειωμένης εξασφάλισης · (iv) διασφαλίσεις για τράπεζες που διοχετεύουν κρατικές ενισχύσεις στην πραγματική οικονομία · (v) Δημόσια βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων · (vi) Υποστήριξη για έρευνα και ανάπτυξη σχετική με κοροναϊούς (Ε & Α) · (vii) Υποστήριξη για την κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων δοκιμών · (viii) Υποστήριξη για την παραγωγή προϊόντων σχετικών με την αντιμετώπιση της επιδημίας του κοροναϊού · (ix) Στοχευμένη υποστήριξη με τη μορφή αναβολής των φορολογικών πληρωμών ή / και αναστολών των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης · (x) Στοχευμένη υποστήριξη με τη μορφή επιδοτήσεων μισθών για εργαζομένους (xi) Στοχευμένη υποστήριξη με τη μορφή ιδίων κεφαλαίων ή / και υβριδικών κεφαλαιακών μέσων · (xii) Υποστήριξη για ακάλυπτο πάγιο κόστος για εταιρείες που αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών στο πλαίσιο της επιδημίας του κοροναϊού.

Το Προσωρινό Πλαίσιο θα ισχύει έως το τέλος Δεκεμβρίου 2021. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει πριν από αυτήν την ημερομηνία εάν πρέπει να παραταθεί.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.61945 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων σχετικά με την Επιτροπή ανταγωνισμός ιστοσελίδα φορά τυχόν θέματα εμπιστευτικότητας έχουν επιλυθεί. Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα αναφέρονται στο Εβδομαδιαία ηλεκτρονικά νέα του διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες ενέργειες που έχει αναλάβει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας κοροναϊού εδώ.

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις