Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Έκθεση αποκαλύπτει την πρόοδο στην καλύτερη συντονισμό των πολιτικών της ΕΕ να συμβάλει στην αντιμετώπιση της φτώχειας σε όλο τον κόσμο

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Ενίσχυση για το εμπόριοΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στο 4 τον Νοέμβριο την έκθεσή της σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία καθορίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η δράση τους σε τομείς όπως το εμπόριο, η γεωργία, η ασφάλεια ή η μετανάστευση είναι σύμφωνη με τον στόχο για την αντιμετώπιση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η έκθεση υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι η ΕΕ έχει αυξήσει τη διαφάνεια των πληρωμών που πραγματοποιούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, υποστηρίζοντας έτσι την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ευρώπη συμβάλλει επίσης στη διάθεση πιο ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες και διευκολύνει τη βελτίωση της πρόσβασης των παραγωγών τους στις αγορές της ΕΕ, γεγονός που δημιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Ο αρμόδιος για την ανάπτυξη Επίτροπος κ. Andris Piebalgs δήλωσε: "Η σημερινή έκθεση επιβεβαιώνει τη θέση της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη στην εξασφάλιση αποτελεσματικής συνοχής των πολιτικών της με αναπτυξιακούς σκοπούς. Μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος τα τελευταία δύο χρόνια, είμαι αποφασισμένη να προωθήσω τις προσπάθειες και τις επιδόσεις της ΕΕ σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα. Αποτελεί προτεραιότητα για μένα από την αρχή της θητείας μου να εξασφαλίζω ότι όλες οι δραστηριότητες της ΕΕ που έχουν αντίκτυπο στην ανάπτυξη πρέπει να είναι καλά συντονισμένες για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και την καταπολέμηση της φτώχειας παγκοσμίως. Η συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της μελλοντικής ατζέντας μας για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ».

Διαφήμιση

Η έκθεση επικεντρώνεται σε πέντε αναπτυξιακές προκλήσεις στις οποίες η ΕΕ στοχεύει συγκεκριμένα τις προσπάθειές της: το εμπόριο και τη χρηματοδότηση, την κλιματική αλλαγή, την επισιτιστική ασφάλεια, τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Μερικά παραδείγματα προόδου:

 • Η ΕΕ εξακολουθεί να αυξάνει την πρόσβαση (π.χ. μέσω διμερών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών) στη μεγάλη ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, επιτρέποντας την ανάπτυξη με γνώμονα τις εξαγωγές στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι επίσης συλλογικά ο μεγαλύτερος πάροχος βοήθειας για το εμπόριο (ΔΕ) σε δισεκατομμύρια € 9.5 στο 2011. Η βοήθεια για το εμπόριο συμβάλλει στην οικοδόμηση παραγωγικών ικανοτήτων και ενισχύει την ικανότητα μιας χώρας να πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές σε εγχώριες, περιφερειακές και διεθνείς αγορές.
 • Η πολιτική της ΕΕ για τις πρώτες ύλες αποδίδει μεγάλη σημασία στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της διαφάνειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στρατηγική της δράσης της ΕΕ στον τομέα αυτό είναι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας, το οποίο χρησιμοποιεί τα εμπορικά κίνητρα και την αγορά της ΕΕ ως μόχλευση για να διασφαλιστεί ότι μόνο η ξυλεία που έχει νομίμως συγκομισθεί εισάγεται.
 • Οι πρόσφατες αλλαγές στις οδηγίες για τη λογιστική και τη διαφάνεια προωθούν την κοινοποίηση των πληρωμών που καταβάλλονται στις κυβερνήσεις από την ευρωπαϊκή βιομηχανία εξόρυξης και δασοκομίας. Όλες οι πληρωμές προς κυβερνήσεις άνω των € 100,000 από μεγάλες εταιρείες στην εξορυκτική βιομηχανία θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν. Αυτό θα παράσχει στην κοινωνία των πολιτών σε πλούσιες σε πόρους χώρες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να κρατήσουν οι κυβερνήσεις να λογοδοτούν για κάθε εισόδημα που γίνεται μέσω της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων.

Ιστορικό

Η ΕΕ κατέχει ηγετικό ρόλο στη διατύπωση της έννοιας της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη (ΣΑΠ), η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση του θετικού αντίκτυπου των πολιτικών που δεν σχετίζονται με τις ενισχύσεις με τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ. Με τη μεγαλύτερη συνοχή των πολιτικών και την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ τους, μπορεί να επιτευχθεί αυξημένη αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας.

Διαφήμιση

Η δέσμευση της ΕΕ για τη ΣΑΠ κατοχυρώνεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιβεβαιώνει ότι «Η Ένωση λαμβάνει υπόψη τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας στις πολιτικές που εφαρμόζει και ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. " Η δέσμευση ενσωματώνεται επίσης στην ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη, η οποία συμφωνήθηκε από κοινού από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο της ΣΑΠ μέσω μιας διετούς έκθεσης της ΕΕ που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της ΕΕ σχετικά με την ΣΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της. Η σημερινή έκθεση είναι η τέταρτη μέχρι τώρα, ακολουθώντας τις εκδόσεις στα 2007, 2009 και 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση της ΕΕ 2013 σχετικά με τη συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη, Κάνε κλικ εδώ.

κοροναϊού

Ατζέντα ΗΠΑ-ΕΕ για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πανδημίας: Εμβολιασμός του κόσμου, διάσωση ζωών τώρα και δημιουργία καλύτερης ασφάλειας υγείας

Δημοσιευμένα

on

Ο εμβολιασμός είναι η πιο αποτελεσματική απάντηση στην πανδημία του COVID. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ είναι τεχνολογικά ηγέτες στις προηγμένες πλατφόρμες εμβολίων, δεδομένων δεκαετιών επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη.

Είναι ζωτικής σημασίας να ακολουθούμε επιθετικά μια ατζέντα εμβολιασμού του κόσμου. Η συντονισμένη ηγεσία των ΗΠΑ και της ΕΕ θα συμβάλει στην επέκταση του εφοδιασμού, την παράδοση με πιο συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο και τη διαχείριση των περιορισμών στις αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτό θα αναδείξει τη δύναμη μιας διατλαντικής εταιρικής σχέσης στη διευκόλυνση του παγκόσμιου εμβολιασμού, ενώ θα καταστήσει δυνατή την μεγαλύτερη πρόοδο από πολυμερείς και περιφερειακές πρωτοβουλίες.

Με βάση το αποτέλεσμα της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για την Υγεία του G2021 τον Μάιο του 20, των Συνόδων της G7 και των ΗΠΑ-ΕΕ τον Ιούνιο, και με την επικείμενη Σύνοδο της G20, οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα επεκτείνουν τη συνεργασία για παγκόσμια δράση εμβολιασμού του κόσμου, σώζοντας ζωές τώρα, και οικοδόμηση καλύτερης ασφάλειας υγείας.  

Διαφήμιση

Πυλώνας Ι: Κοινή δέσμευση κοινής χρήσης εμβολίου ΕΕ/ΗΠΑ: οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ θα μοιράσουν δόσεις παγκοσμίως για να αυξήσουν τα ποσοστά εμβολιασμού, με προτεραιότητα την κατανομή μέσω του COVAX και τη βελτίωση επειγόντων ποσοστών εμβολιασμού σε χώρες χαμηλού και χαμηλού μεσαίου εισοδήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δωρίζουν πάνω από 1.1 δισεκατομμύρια δόσεις και η ΕΕ θα δωρίσει πάνω από 500 εκατομμύρια δόσεις. Αυτό είναι επιπλέον των δόσεων που έχουμε χρηματοδοτήσει μέσω του COVAX.

Καλούμε τα έθνη που είναι σε θέση να εμβολιάσουν τον πληθυσμό τους να διπλασιάσουν τις δεσμεύσεις τους για την κατανομή δόσεων ή να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ετοιμότητα εμβολίου. Θα δώσουν μια πριμοδότηση στην προβλέψιμη και αποτελεσματική κατανομή δόσεων για μεγιστοποίηση της βιωσιμότητας και ελαχιστοποίηση των αποβλήτων.

Πυλώνας II: Κοινή δέσμευση ΕΕ/ΗΠΑ για ετοιμότητα εμβολίου: οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ θα υποστηρίξουν και θα συντονίσουν με τους σχετικούς οργανισμούς για την παράδοση εμβολίων, την ψυχρή αλυσίδα, την εφοδιαστική και τα προγράμματα εμβολιασμού για τη μετατροπή των δόσεων σε φιαλίδια σε πυροβολισμούς. Θα μοιραστούν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κατανομή της δόσης, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης μέσω του COVAX, και θα προωθήσουν τη δίκαιη διανομή των εμβολίων.

Διαφήμιση

Πυλώνας ΙΙΙ: Κοινή εταιρική σχέση ΕΕ/ΗΠΑ για την ενίσχυση της παγκόσμιας προσφοράς εμβολίων και θεραπευτικών προϊόντων: η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιοποιήσουν τη νεοσύστατη κοινή ομάδα εργασίας για την κατασκευή και την εφοδιαστική αλυσίδα COVID-19 για να υποστηρίξουν την παραγωγή και τη διανομή εμβολίων και θεραπευτικών και να ξεπεράσουν τις προκλήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι συνεργατικές προσπάθειες, που περιγράφονται παρακάτω, θα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, την εκτίμηση της παγκόσμιας ζήτησης έναντι της προσφοράς συστατικών και υλικών παραγωγής, καθώς και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση σε πραγματικό χρόνο των συμφόρων και άλλων διαταρακτικών παραγόντων για την παγκόσμια παραγωγή εμβολίων και θεραπευτικών, καθώς και τον συντονισμό πιθανών λύσεων και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της παγκόσμιας παραγωγής εμβολίων, κρίσιμων εισροών και βοηθητικών προμηθειών.

Πυλώνας IV: Κοινή πρόταση ΕΕ/ΗΠΑ για την επίτευξη παγκόσμιας ασφάλειας υγείαςΤο Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ θα υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός Χρηματοπιστωτικού Ενδιάμεσου Ταμείου (FIF) έως το τέλος του 2021 και θα υποστηρίξουν τη βιώσιμη κεφαλαιοποίησή του. Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστηρίξουν επίσης την παγκόσμια επιτήρηση πανδημίας, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας ενός παγκόσμιου ραντάρ πανδημίας. Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του HERA και του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Biomedical Advanced Research and Development Authority, αντίστοιχα, θα συνεργαστούν σύμφωνα με τη δέσμευσή μας της G7 για την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων εμβολίων και θα κάνουν συστάσεις για την ενίσχυση της παγκόσμιας ικανότητας να παραδώστε αυτά τα εμβόλια σε πραγματικό χρόνο. 

Καλούμε τους εταίρους να συμμετάσχουν στην ίδρυση και χρηματοδότηση του FIF για υποστήριξη για την προετοιμασία των χωρών για τον COVID-19 και μελλοντικές βιολογικές απειλές.

Πυλώνας V: Ένας κοινός χάρτης πορείας ΕΕ/ΗΠΑ/Συνεργατών για την περιφερειακή παραγωγή εμβολίωνΤο Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συντονίσουν τις επενδύσεις στην παραγωγική ικανότητα της περιοχής με χώρες χαμηλού και χαμηλού μεσαίου εισοδήματος, καθώς και στοχευμένες προσπάθειες για την ενίσχυση της ικανότητας για ιατρικά αντίμετρα στο πλαίσιο της υποδομής Build Back and Better World και της νεοσύστατης εταιρικής σχέσης Global Gateway. Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ευθυγραμμίσουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της τοπικής ικανότητας παραγωγής εμβολίων στην Αφρική και θα προχωρήσουν σε συζητήσεις για την επέκταση της παραγωγής εμβολίων και θεραπειών COVID-19 και θα διασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση τους.

Καλούμε τους εταίρους να συμμετάσχουν στην υποστήριξη συντονισμένων επενδύσεων για την επέκταση της παγκόσμιας και περιφερειακής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων COVID-19 για mRNA, ιικούς φορείς και/ή πρωτεϊνικές υπομονάδες.

Περισσότερες πληροφορίες

Κοινή δήλωση σχετικά με την έναρξη της κοινής ομάδας εργασίας για την κατασκευή και την εφοδιαστική αλυσίδα COVID-19

Συνέχισε να διαβάζεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αναθεώρηση των κανόνων ασφάλισης της ΕΕ: ​​Ενθάρρυνση των ασφαλιστών να επενδύσουν στο μέλλον της Ευρώπης

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση των κανόνων ασφάλισης της ΕΕ (γνωστός ως Solvency II), έτσι ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες να μπορούν να αυξήσουν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημία του COVID-19.

Η σημερινή ανασκόπηση στοχεύει επίσης να καταστήσει τον κλάδο ασφάλισης και αντασφάλισης (δηλ. Ασφάλιση ασφαλιστικών εταιρειών) πιο ανθεκτικό, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει μελλοντικές κρίσεις και να προστατεύσει καλύτερα τους ασφαλισμένους. Επιπλέον, θα εισαχθούν απλοποιημένοι και πιο αναλογικοί κανόνες για ορισμένες μικρότερες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι απαραίτητα για πολλούς Ευρωπαίους και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Προστατεύουν τους ανθρώπους από οικονομικές απώλειες σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην οικονομία μας, διοχετεύοντας αποταμιεύσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την πραγματική οικονομία, παρέχοντας έτσι στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Διαφήμιση

Η σημερινή ανασκόπηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας για τη φερεγγυότητα II (οδηγία 2009/138/ΕΚ) ·
 • ανακοίνωση σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φερεγγυότητα II, και
 • νομοθετική πρόταση για μια νέα οδηγία ανάκτησης και εξυγίανσης ασφαλίσεων.

Ολοκληρωμένη ανασκόπηση του Solvency II

Στόχος της σημερινής ανασκόπησης είναι να ενισχυθεί η συμβολή των Ευρωπαίων ασφαλιστών στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης, προχωρώντας στην Ένωση Κεφαλαιαγορών και στη διοχέτευση κεφαλαίων προς την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Βραχυπρόθεσμα, κεφάλαιο ύψους έως και 90 δισεκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσε να αποδεσμευτεί στην ΕΕ. Αυτή η σημαντική απελευθέρωση κεφαλαίου θα βοηθήσει τους (ξανα) ασφαλιστές να αυξήσουν τη συμβολή τους ως ιδιώτες επενδυτές στην ανάκαμψη της Ευρώπης από τον COVID-19.

Διαφήμιση

Οι τροποποιήσεις της οδηγίας για τη φερεγγυότητα II θα συμπληρωθούν με κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις σε μεταγενέστερο στάδιο. Η σημερινή ανακοίνωση εκθέτει τις προθέσεις της Επιτροπής στο θέμα αυτό. 

Μερικά βασικά σημεία από το σημερινό πακέτο:

 • Οι σημερινές αλλαγές θα προστατεύσουν καλύτερα τους καταναλωτές και θα διασφαλίσουν ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα παραμείνουν σταθερές, ακόμη και σε δύσκολες οικονομικές περιόδους.
 • οι καταναλωτές («ασφαλισμένοι») θα ενημερώνονται καλύτερα για την οικονομική κατάσταση του ασφαλιστή τους ·
 • οι καταναλωτές θα προστατεύονται καλύτερα όταν αγοράζουν ασφαλιστικά προϊόντα σε άλλα κράτη μέλη χάρη στη βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχών ·
 • θα δοθούν κίνητρα στους ασφαλιστές να επενδύσουν περισσότερο σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια για την οικονομία ·
 • Η οικονομική ισχύς των ασφαλιστών θα λαμβάνει καλύτερα υπόψη ορισμένους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το κλίμα, και θα είναι λιγότερο ευαίσθητες στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς, και
 • Όλος ο τομέας θα ελεγχθεί καλύτερα για να αποφευχθεί η διακύβευση της σταθερότητάς του.

Προτεινόμενη οδηγία ανάκτησης και εξυγίανσης ασφαλίσεων

Ο στόχος της οδηγίας για την ανάκτηση και την εξυγίανση ασφαλίσεων είναι να διασφαλίσει ότι οι ασφαλιστές και οι αρμόδιες αρχές στην ΕΕ είναι καλύτερα προετοιμασμένοι σε περιπτώσεις σημαντικής οικονομικής δυσπραγίας.

Θα εισαγάγει μια νέα τακτική διαδικασία επίλυσης, η οποία θα προστατεύει καλύτερα τους ασφαλισμένους, καθώς και την πραγματική οικονομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τελικά τους φορολογούμενους. Οι εθνικές αρχές θα είναι καλύτερα εξοπλισμένες σε περίπτωση αφερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής εταιρείας.

Μέσω της σύστασης κολλεγίων εξυγίανσης, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές και οι αρχές εξυγίανσης θα είναι σε θέση να λάβουν συντονισμένη, έγκαιρη και αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν εντός διασυνοριακών (αντασφαλιστικών) ομίλων, εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους ασφαλισμένους και την ευρύτερη οικονομία.

Οι σημερινές προτάσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε τεχνικές συμβουλές που παρέχει η EIOPA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων). Ευθυγραμμίζονται επίσης με τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο σχετικά με το θέμα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis, Economy που λειτουργεί για τους ανθρώπους, δήλωσε: "Η Ευρώπη χρειάζεται έναν ισχυρό και ζωντανό ασφαλιστικό τομέα για να επενδύσει στην οικονομία μας και να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε. Ο ασφαλιστικός τομέας μπορεί να συμβάλει στην Πράσινη Συμφωνία και στην Πρωτεύουσα Markets Union, χάρη στον διπλό ρόλο προστάτη και επενδυτή. Οι σημερινές προτάσεις διασφαλίζουν ότι οι κανόνες μας παραμένουν κατάλληλοι για τον σκοπό τους, καθιστώντας τους πιο αναλογικούς ».

Ο Mairead McGuinness, επίτροπος αρμόδιος για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Η σημερινή πρόταση θα βοηθήσει τον ασφαλιστικό τομέα να ενταθεί και να παίξει τον πλήρη ρόλο του στην οικονομία της ΕΕ. Δίνουμε τη δυνατότητα επένδυσης στην ανάκαμψη και όχι μόνο. Και προωθούμε τη συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ, παρέχοντας τη μακροπρόθεσμη επένδυση που είναι τόσο ζωτικής σημασίας για ένα βιώσιμο μέλλον. Η αναπτυσσόμενη Ένωση Κεφαλαιαγορών μας είναι απαραίτητη για το πράσινο και ψηφιακό μέλλον μας. Δίνουμε επίσης μεγάλη προσοχή στην προοπτική των καταναλωτών. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να διαβεβαιωθούν ότι θα προστατευτούν καλύτερα στο μέλλον εάν ο ασφαλιστής τους αντιμετωπίσει δυσκολίες ».

Τα επόμενα βήματα

Το νομοθετικό πακέτο θα συζητηθεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ιστορικό

Η ασφαλιστική προστασία είναι απαραίτητη για πολλά νοικοκυριά, επιχειρήσεις και συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο ασφαλιστικός τομέας προσφέρει επίσης λύσεις για το συνταξιοδοτικό εισόδημα και βοηθά στη διοχέτευση των αποταμιεύσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην πραγματική οικονομία.

Την 1η Ιανουαρίου 2016, τέθηκε σε ισχύ η οδηγία για τη φερεγγυότητα II. Η Επιτροπή παρακολούθησε την εφαρμογή της οδηγίας και διαβουλεύθηκε εκτενώς με τα ενδιαφερόμενα μέρη για πιθανούς τομείς προς αναθεώρηση.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2019, η Επιτροπή ζήτησε επίσημα τεχνική συμβουλή από την EIOPA για να προετοιμαστεί για την αναθεώρηση της οδηγίας Φερεγγυότητα II. Οι τεχνικές συμβουλές της EIOPA δημοσιεύθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 2020.

Πέρα από το ελάχιστο πεδίο αναθεώρησης που αναφέρεται στην ίδια την οδηγία, και μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή εντόπισε άλλους τομείς του πλαισίου Solvency II που πρέπει να αναθεωρηθούν, όπως η συμβολή του τομέα στις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. το Ευρωπαϊκό Πράσινο Deal and the Capital Markets Union), την εποπτεία των δραστηριοτήτων διασυνοριακής ασφάλισης και την ενίσχυση της αναλογικότητας των κανόνων προληπτικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Νομοθετική πρόταση για τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/138/ΕΚ (οδηγία φερεγγυότητας II)

Νομοθετική πρόταση για την ανάκτηση και εξυγίανση (ανα) ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Ανακοίνωση σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φερεγγυότητα II

Ερώτηση και απαντήσεις

Συνέχισε να διαβάζεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Επιτροπή δημοσιεύει βελτιωμένη έκθεση παρακολούθησης για την Ελλάδα

Δημοσιευμένα

on

Η Επιτροπή δημοσίευσε το ενδέκατη έκθεση ενισχυμένης επιτήρησης για την ΕλλάδαΤο Η έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του ενισχυμένου πλαισίου εποπτείας που εξυπηρετεί τη διασφάλιση της συνεχούς υποστήριξης για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων της Ελλάδας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδοτικής βοήθειας το 2018. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει λάβει τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτύχει τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδημία.

Οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικοποιήσεων, της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της φορολογικής διοίκησης, ενώ προχώρησαν σε ευρύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική δέσμευση σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις ελληνικές αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου είναι απαραίτητο, να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν εν μέρει από την πανδημία.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις