Γιατί το σχέδιο της May να κερδίσει στρογγυλό βουλευτές ίσως να μην λειτουργήσει

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι Βουλευτές θα μπορούσαν να βοηθήσουν να αποφασιστεί εάν το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εισέλθει σε μια "βόλτα" της Βόρειας Ιρλανδίας.

ετικέτες:

Κατηγορία: Εισαγωγές RSS