Συνδεθείτε μαζί μας

Πολιτική

Πολιτική θεωρήσεων: Η Επιτροπή καταγράφει την πρόοδο προς την πλήρη αμοιβαιότητα των θεωρήσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Επιτροπή είναι εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο από τον Δεκέμβριο του 2020 προς την επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας κατά της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διασφάλιση ότι οι χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο χωρίς βίζα της ΕΕ παραιτούνται από τις απαιτήσεις θεώρησης για τους πολίτες όλων των κρατών μελών της ΕΕ αποτελεί θεμελιώδη αρχή της πολιτικής της ΕΕ για τις θεωρήσεις. Οι υπουργικές συναντήσεις Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΕ-ΗΠΑ τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 2021, καθώς και ο ορισμός και η είσοδος της Κροατίας στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, δείχνουν ότι η διαρκής διπλωματική δέσμευση και υποστήριξη στα κράτη μέλη για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ένταξης στις ΗΠΑ Το Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Βίζα συνεχίζει να αποδίδει αποτελέσματα. Η Πολωνία εντάχθηκε επίσης στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Βίζα των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2019.

Η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας θεώρησης για όλα τα κράτη μέλη και έχει εργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και με τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Ρουμανία για να τις βοηθήσει να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του Προγράμματος Απαλλαγής από την Βίζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει τις συνεχείς προσπάθειες και τη δέσμευση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης της μη αμοιβαιότητας, παρά την πανδημία COVID-19. Η ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια της πολιτικής δέσμευσης που εκφράζεται στο τελευταία ανακοίνωση από τον Δεκέμβριο του 2020 για να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα αυτό έως τον Δεκέμβριο του 2021.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις