RSSΥπεραλίευση

#Fishyleaks - Ο νέος ιστότοπος στοχεύει να σφυρίξει στο #EUOverfishing

#Fishyleaks - Ο νέος ιστότοπος στοχεύει να σφυρίξει στο #EUOverfishing

Ένας νέος ιστότοπος που ξεκίνησε στο 10 τον Ιούλιο στοχεύει να παρέχει έναν εμπιστευτικό, ανώνυμο και ασφαλή τρόπο για τους ανθρώπους που εργάζονται στον κλάδο της αλιείας, τις δημόσιες αρχές ή άλλους τομείς να αναφέρουν τι θεωρούν ακατάλληλες, ανήθικες ή παράνομες αλιευτικές πρακτικές. "Δημιουργήσαμε Fishyleaks για να βοηθήσουμε όσους θέλουν να μοιραστούν πληροφορίες μαζί μας, σε ένα εμπιστευτικό, [...]

Συνέχισε να διαβάζεις

#CodCrisis βαθαίνει στη Βόρεια Θάλασσα

#CodCrisis βαθαίνει στη Βόρεια Θάλασσα

Το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) ανακοίνωσε σήμερα την κατάρρευση του πληθυσμού γάδου της Βόρειας Θάλασσας και συνέστησε τη μείωση των ορίων αλιευμάτων του κατά 70% για το 2020. Προκειμένου να επανέλθει η κρίσιμη κατάστασή της, η Oceana ενθαρρύνει ένθερμα τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ να ακολουθήσουν αυτή τη συμβουλή, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας επικαιροποιημένης επιστημονικής αξιολόγησης [...]

Συνέχισε να διαβάζεις

#IllegalFishing - Η ΕΕ ανυψώνει την κίτρινη κάρτα της Ταϊβάν μετά τις μεταρρυθμίσεις

#IllegalFishing - Η ΕΕ ανυψώνει την κίτρινη κάρτα της Ταϊβάν μετά τις μεταρρυθμίσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, αποφάσισε να άρει την κίτρινη κάρτα, αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ταϊβάν και τη σημαντική αναβάθμιση των αλιευτικών νομικών και διοικητικών συστημάτων της για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ). Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας κ. Karmenu Vella δήλωσε: "Χαιρετίζω τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει η Ταϊβάν [...]

Συνέχισε να διαβάζεις

#Oceana καλεί τις μεσογειακές χώρες να προστατεύσουν περιοχές ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των ψαριών για την αντιμετώπιση της κρίσης υπεραλίευσης

#Oceana καλεί τις μεσογειακές χώρες να προστατεύσουν περιοχές ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των ψαριών για την αντιμετώπιση της κρίσης υπεραλίευσης

Πριν από μια πολιτική συνάντηση για την αντιμετώπιση της κρίσης υπεραλίευσης στη Μεσόγειο, η Ωκεανία καλεί τις χώρες της περιοχής να προστατεύσουν τα βασικά ενδιαιτήματα ιχθύων ως επείγον μέτρο για να εξασφαλίσουν ένα μέλλον για την αλιεία στην πλέον υπεραλιευμένη θάλασσα του κόσμου. Μέλη της Γενικής Επιτροπής Αλιείας της Μεσογείου (ΓΕΑΜ) του ΟΗΕ θα συναντηθούν [...]

Συνέχισε να διαβάζεις

Οι ΜΚΟ θέτουν κόκκινη σημαία: Τερματίστε #Offishing τώρα ή χάσετε νόμιμη προθεσμία!

Οι ΜΚΟ θέτουν κόκκινη σημαία: Τερματίστε #Offishing τώρα ή χάσετε νόμιμη προθεσμία!

| Απρίλιος 11, 2019

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη ενώνονται για να ανταποκριθούν με μεγάλη ανησυχία σε πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Για άλλη μια φορά, η ετήσια έκθεση αποκαλύπτει μια ανησυχητική έλλειψη προόδου από την ΕΕ για την εφαρμογή της μεταρρυθμισμένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και την τήρηση της ταχείας προσέγγισης της λήξης της προθεσμίας [...]

Συνέχισε να διαβάζεις

Οι βουλευτές του ΕΚ υποστηρίζουν το πρώτο σχέδιο διαχείρισης της ΕΕ για το #FishStocks στο #WesternMediterranean

Οι βουλευτές του ΕΚ υποστηρίζουν το πρώτο σχέδιο διαχείρισης της ΕΕ για το #FishStocks στο #WesternMediterranean

Ένα σχέδιο για τη διαχείριση των αλιευτικών προσπαθειών και τη διατήρηση των αποθεμάτων στη Δυτική Μεσόγειο για τα βενθοπελαγικά είδη εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές την Πέμπτη (4 Απρίλιος). Το νέο σχέδιο που καλύπτει τα αποθέματα ιχθύων βενθοπελαγικών ειδών, όπως γαρίδες και καραβίδες, έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι τα αποθέματα μπορούν να αξιοποιηθούν διατηρώντας παράλληλα την αναπαραγωγική τους ικανότητα. Πρέπει να αξιολογηθεί [...]

Συνέχισε να διαβάζεις

Περισσότερα απορρίμματα από το γάδο: Οι ΜΚΟ ζητούν έκτακτα μέτρα για την προστασία του #EasternBalticCod

Περισσότερα απορρίμματα από το γάδο: Οι ΜΚΟ ζητούν έκτακτα μέτρα για την προστασία του #EasternBalticCod

| Φεβρουάριος 22, 2019

Οι ΜΚΟ στην περιοχή της Βαλτικής υπέβαλαν επείγουσα επιστολή στον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για θέματα θαλάσσιων υποθέσεων και αλιείας περιβάλλοντος, Karmenu Vella, προτρέποντάς τον να εφαρμόσει μέτρα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 12 [1] της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ για να προστατεύσει τι ελάχιστα αποθέματα του αποθέματος γάδου της ανατολικής Βαλτικής. Αυτό το απόθεμα [...]

Συνέχισε να διαβάζεις