Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ναυτική ασφάλεια: Η ΕΕ ενημερώνει τη στρατηγική για την προστασία του θαλάσσιου τομέα από νέες απειλές

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Στις 10 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος ενέκριναν α Κοινή ανακοίνωση σχετικά με μια ενισχυμένη στρατηγική της ΕΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια να διασφαλίσει την ειρηνική χρήση των θαλασσών και να προστατεύσει τη θαλάσσια περιοχή από νέες απειλές. Έχουν επίσης υιοθετήσει ένα επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί η Στρατηγική.

Η θαλάσσια ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της. Μαζί, τα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελούν τη μεγαλύτερη συνδυασμένη αποκλειστική οικονομική ζώνη στον κόσμο. Η οικονομία της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από έναν ασφαλή και ασφαλή ωκεανό. Πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης και περίπου τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε εξορύσσονται στη θάλασσα είτε μεταφέρονται δια θαλάσσης. Έως και το 99% των παγκόσμιων ροών δεδομένων μεταδίδονται μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων. Ο παγκόσμιος θαλάσσιος τομέας πρέπει να είναι ασφαλής για να ξεκλειδώσει πλήρως το δυναμικό των ωκεανών και της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Η ΕΕ σκοπεύει να ενισχύσει το ευρύ φάσμα εργαλείων που έχει στη διάθεσή της για την προώθηση της θαλάσσιας ασφάλειας, τόσο της πολιτικής όσο και της στρατιωτικής.

Προσαρμογή σε νέες απειλές

Οι απειλές και οι προκλήσεις για την ασφάλεια έχουν πολλαπλασιαστεί μετά την έγκριση της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα το 2014, απαιτώντας νέα και ενισχυμένη δράση. Οι μακροχρόνιες παράνομες δραστηριότητες, όπως η πειρατεία, η ένοπλη ληστεία στη θάλασσα, το λαθρεμπόριο μεταναστών και η εμπορία ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών, καθώς και η τρομοκρατία παραμένουν κρίσιμες προκλήσεις. Ωστόσο, οι νέες και εξελισσόμενες απειλές πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν με τον αυξανόμενο γεωπολιτικό ανταγωνισμό, την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τις υβριδικές και κυβερνοεπιθέσεις.

Αυτή είναι μια ευκαιρία να προωθηθούν βιώσιμες λύσεις στα πολλαπλά ζητήματα ασφάλειας στη θάλασσα που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα. Είναι επίσης μια ευκαιρία να ενισχυθεί ο ρόλος και η αξιοπιστία της ΕΕ στη διεθνή σκηνή. Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, υπενθυμίζουν σθεναρά ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την ασφάλειά της και να ενισχύσει την ικανότητά της να δρα όχι μόνο στο δικό της έδαφος και στα ύδατά της, αλλά και στη γειτονιά της και πέρα ​​από αυτήν.

Μια ενημερωμένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας στη Θάλασσα (EUMSS)

Το επικαιροποιημένο EUMSS είναι ένα πλαίσιο για την ανάληψη δράσης από την ΕΕ για την προστασία των συμφερόντων της στη θάλασσα και για την προστασία των πολιτών, των αξιών και της οικονομίας της.

Η επικαιροποιημένη Στρατηγική Θαλάσσιας Ασφάλειας προάγει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και τον σεβασμό των διεθνών κανόνων και αρχών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των ωκεανών και την προστασία της βιοποικιλότητας. Η στρατηγική θα εφαρμοστεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Η κοινή ανακοίνωση και το σχετικό σχέδιο δράσης προσδιορίζουν διάφορες ολοκληρωμένες δράσεις που θα ανταποκρίνονται στα συμφέροντα της ΕΕ. Για να γίνει αυτό, η ΕΕ θα εντείνει τη δράση της στο πλαίσιο έξι στρατηγικών στόχων:

Διαφήμιση
  • Ενισχύστε τις δραστηριότητες στη θάλασσα. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την οργάνωση ναυτικών ασκήσεων σε επίπεδο ΕΕ, την ανάπτυξη περαιτέρω επιχειρήσεων ακτοφυλακής στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες, τον καθορισμό νέων θαλάσσιων περιοχών ενδιαφέροντος για την εφαρμογή της ιδέας των Συντονισμένων Ναυτικών Παρουσιών (εργαλείο για την ενίσχυση του συντονισμού των ναυτικών και εναέριων πόρων των κρατών μελών που υπάρχουν σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές) και ενίσχυση των επιθεωρήσεων ασφαλείας στους λιμένες της ΕΕ.
  • Συνεργαστείτε με συνεργάτες. Οι ενέργειες περιλαμβάνουν την εμβάθυνση της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ και την ενίσχυση της συνεργασίας με όλους τους σχετικούς διεθνείς εταίρους για την τήρηση της βασισμένης σε κανόνες τάξης στη θάλασσα, ιδίως της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
  • Πρωτοπορία στην ευαισθητοποίηση του θαλάσσιου τομέα. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση της επιτήρησης των παράκτιων και υπεράκτιων περιπολικών σκαφών και την ενίσχυση του κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών (CISE). Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι οι εμπλεκόμενες εθνικές αρχές και αρχές της ΕΕ μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες με ασφαλή τρόπο.
  • Διαχείριση κινδύνων και απειλών. Οι δράσεις περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή τακτικών ζωντανών θαλάσσιων ασκήσεων με τη συμμετοχή πολιτικών και στρατιωτικών παραγόντων, την παρακολούθηση και προστασία κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών και πλοίων (συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών πλοίων) από φυσικές απειλές και απειλές στον κυβερνοχώρο, και την αντιμετώπιση μη εκραγμένων πυρομαχικών και ναρκών στη θάλασσα.
  • Ενισχύστε τις δυνατότητες. Οι ενέργειες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη κοινών απαιτήσεων για αμυντικές τεχνολογίες στον θαλάσσιο τομέα, την επιτάχυνση των εργασιών σε έργα όπως το European Patrol Corvette (νέα κατηγορία πολεμικών πλοίων) και τη βελτίωση των ανθυποβρυχιακών δυνατοτήτων μας.
  • Εκπαιδεύστε και εκπαιδεύστε ενισχύοντας τα προσόντα υβριδικής και κυβερνοασφάλειας, ιδίως από την πλευρά των πολιτών και διεξάγοντας εκπαιδευτικά προγράμματα ανοιχτά σε εταίρους εκτός ΕΕ.

Η επικαιροποιημένη στρατηγική και το σχέδιο δράσης της θα συμβάλουν στην εφαρμογή της στρατηγικής πυξίδας της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος καλούν τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τη στρατηγική και να την εφαρμόσουν από την πλευρά τους. Η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα εκδώσουν έκθεση προόδου εντός τριών ετών από την έγκριση της επικαιροποιημένης στρατηγικής από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστορικό

Η στρατηγική της ΕΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια και το σχέδιο δράσης της εφαρμόζονται από το 2014. Το σχέδιο δράσης ενημερώθηκε τελευταία φορά το 2018. Η προτεινόμενη επικαιροποίηση αποτελεί συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ασφάλεια στη θάλασσα του Ιουνίου 2021, τα οποία καλούσαν την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο να αξιολογήσει την ανάγκη για μια τέτοια ενημέρωση.

Από το 2014, το EUMSS και το Σχέδιο Δράσης του παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αποτροπή και την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας στη θάλασσα. Ενθάρρυναν τη στενότερη συνεργασία μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, ιδίως μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών. Το EUMSS συνέβαλε στην προώθηση της διακυβέρνησης στη θάλασσα βάσει κανόνων και στην ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας στον θαλάσσιο τομέα. Ενίσχυσε την αυτονομία και την ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε απειλές και προκλήσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα. Η ΕΕ έχει καταστεί αναγνωρισμένος παράγοντας στη θαλάσσια ασφάλεια, διεξάγοντας τις δικές της ναυτικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση στον θαλάσσιο τομέα και συνεργαζόμενη με ευρύ φάσμα εξωτερικών εταίρων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την επικαιροποιημένη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με μια ενισχυμένη στρατηγική της ΕΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια 

Σχέδιο Δράσης «Μια ενισχυμένη στρατηγική της ΕΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια για τις εξελισσόμενες θαλάσσιες απειλές»

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη στρατηγική της ΕΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια

Στρατηγική ασφάλειας της ΕΕ στη θάλασσα

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Αντισημιτισμός5 μέρες πριν

Το 38% των Εβραίων στην Ευρώπη σκέφτεται να φύγει από την Ευρώπη επειδή αισθάνεται ανασφαλής - «Είναι ντροπή», λέει ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αζερμπαϊτζάν5 μέρες πριν

Εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν - ο αξιόπιστος εταίρος της Ευρώπης για την ενεργειακή ασφάλεια.

Turkey3 μέρες πριν

Πάνω από 100 μέλη της Εκκλησίας ξυλοκοπήθηκαν και συνελήφθησαν στα τουρκικά σύνορα

Ελλάδα5 μέρες πριν

Οι Έλληνες συντηρητικοί προηγούνται στις εθνικές εκλογές

Ιράν3 μέρες πριν

«Ο ιρανικός λαός είναι έτοιμος να ανατρέψει το καθεστώς», λέει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στους ευρωβουλευτές

Italy5 μέρες πριν

Η έκρηξη της Αίτνας σταμάτησε τις πτήσεις προς το αεροδρόμιο της Κατάνια της Σικελίας

Κοσσυφοπέδιο4 μέρες πριν

Το Κοσσυφοπέδιο πρέπει να εφαρμόσει την ειρηνευτική συμφωνία της Σερβίας πριν μπορέσει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ

Τεχνητή νοημοσύνη4 μέρες πριν

Στο AI ή όχι στο AI; Προς μια συνθήκη για την τεχνητή νοημοσύνη

Βέλγιο3 μέρες πριν

Θρησκεία και δικαιώματα του παιδιού - Γνώμη από τις Βρυξέλλες

Turkey3 μέρες πριν

Πάνω από 100 μέλη της Εκκλησίας ξυλοκοπήθηκαν και συνελήφθησαν στα τουρκικά σύνορα

Αζερμπαϊτζάν5 μέρες πριν

Εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν - ο αξιόπιστος εταίρος της Ευρώπης για την ενεργειακή ασφάλεια.

Business2 μήνες πριν

Εξερευνώντας το μέλλον του Web3 με τον Ananteshwar Singh του Expand My Business

Εκπαίδευσης2 μήνες πριν

Το μελλοντικό δυναμικό της βιομηχανίας Web3: Πληροφορίες από το BitGet

Bitcoin2 μήνες πριν

Εξερευνώντας το μέλλον του Bitcoin: με τη Harley Simpson από το Foxify.

Επιχειρηματική Πληροφόρηση3 μήνες πριν

Το μέλλον του Bitcoin, των CBDC, των NFT και του GameFi: Πληροφορίες από τον υπεύθυνο μάρκετινγκ προϊόντων της OKX

Russia3 μήνες πριν

Εκθέτοντας τον Magomed Gadzhiev: Ένας Ρώσος ολιγάρχης που υποστηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία και αποφεύγει τις κυρώσεις

Τάσεις