Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ναυτική ασφάλεια: Η ΕΕ ενημερώνει τη στρατηγική για την προστασία του θαλάσσιου τομέα από νέες απειλές

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Στις 10 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος ενέκριναν α Κοινή ανακοίνωση σχετικά με μια ενισχυμένη στρατηγική της ΕΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια να διασφαλίσει την ειρηνική χρήση των θαλασσών και να προστατεύσει τη θαλάσσια περιοχή από νέες απειλές. Έχουν επίσης υιοθετήσει ένα επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί η Στρατηγική.

Η θαλάσσια ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της. Μαζί, τα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελούν τη μεγαλύτερη συνδυασμένη αποκλειστική οικονομική ζώνη στον κόσμο. Η οικονομία της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από έναν ασφαλή και ασφαλή ωκεανό. Πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης και περίπου τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε εξορύσσονται στη θάλασσα είτε μεταφέρονται δια θαλάσσης. Έως και το 99% των παγκόσμιων ροών δεδομένων μεταδίδονται μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων. Ο παγκόσμιος θαλάσσιος τομέας πρέπει να είναι ασφαλής για να ξεκλειδώσει πλήρως το δυναμικό των ωκεανών και της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Η ΕΕ σκοπεύει να ενισχύσει το ευρύ φάσμα εργαλείων που έχει στη διάθεσή της για την προώθηση της θαλάσσιας ασφάλειας, τόσο της πολιτικής όσο και της στρατιωτικής.

Προσαρμογή σε νέες απειλές

Οι απειλές και οι προκλήσεις για την ασφάλεια έχουν πολλαπλασιαστεί μετά την έγκριση της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα το 2014, απαιτώντας νέα και ενισχυμένη δράση. Οι μακροχρόνιες παράνομες δραστηριότητες, όπως η πειρατεία, η ένοπλη ληστεία στη θάλασσα, το λαθρεμπόριο μεταναστών και η εμπορία ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών, καθώς και η τρομοκρατία παραμένουν κρίσιμες προκλήσεις. Ωστόσο, οι νέες και εξελισσόμενες απειλές πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν με τον αυξανόμενο γεωπολιτικό ανταγωνισμό, την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τις υβριδικές και κυβερνοεπιθέσεις.

Αυτή είναι μια ευκαιρία να προωθηθούν βιώσιμες λύσεις στα πολλαπλά ζητήματα ασφάλειας στη θάλασσα που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα. Είναι επίσης μια ευκαιρία να ενισχυθεί ο ρόλος και η αξιοπιστία της ΕΕ στη διεθνή σκηνή. Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, υπενθυμίζουν σθεναρά ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την ασφάλειά της και να ενισχύσει την ικανότητά της να δρα όχι μόνο στο δικό της έδαφος και στα ύδατά της, αλλά και στη γειτονιά της και πέρα ​​από αυτήν.

Μια ενημερωμένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας στη Θάλασσα (EUMSS)

Το επικαιροποιημένο EUMSS είναι ένα πλαίσιο για την ανάληψη δράσης από την ΕΕ για την προστασία των συμφερόντων της στη θάλασσα και για την προστασία των πολιτών, των αξιών και της οικονομίας της.

Η επικαιροποιημένη Στρατηγική Θαλάσσιας Ασφάλειας προάγει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και τον σεβασμό των διεθνών κανόνων και αρχών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των ωκεανών και την προστασία της βιοποικιλότητας. Η στρατηγική θα εφαρμοστεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Η κοινή ανακοίνωση και το σχετικό σχέδιο δράσης προσδιορίζουν διάφορες ολοκληρωμένες δράσεις που θα ανταποκρίνονται στα συμφέροντα της ΕΕ. Για να γίνει αυτό, η ΕΕ θα εντείνει τη δράση της στο πλαίσιο έξι στρατηγικών στόχων:

Διαφήμιση
  • Ενισχύστε τις δραστηριότητες στη θάλασσα. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την οργάνωση ναυτικών ασκήσεων σε επίπεδο ΕΕ, την ανάπτυξη περαιτέρω επιχειρήσεων ακτοφυλακής στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες, τον καθορισμό νέων θαλάσσιων περιοχών ενδιαφέροντος για την εφαρμογή της ιδέας των Συντονισμένων Ναυτικών Παρουσιών (εργαλείο για την ενίσχυση του συντονισμού των ναυτικών και εναέριων πόρων των κρατών μελών που υπάρχουν σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές) και ενίσχυση των επιθεωρήσεων ασφαλείας στους λιμένες της ΕΕ.
  • Συνεργαστείτε με συνεργάτες. Οι ενέργειες περιλαμβάνουν την εμβάθυνση της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ και την ενίσχυση της συνεργασίας με όλους τους σχετικούς διεθνείς εταίρους για την τήρηση της βασισμένης σε κανόνες τάξης στη θάλασσα, ιδίως της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
  • Πρωτοπορία στην ευαισθητοποίηση του θαλάσσιου τομέα. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση της επιτήρησης των παράκτιων και υπεράκτιων περιπολικών σκαφών και την ενίσχυση του κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών (CISE). Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι οι εμπλεκόμενες εθνικές αρχές και αρχές της ΕΕ μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες με ασφαλή τρόπο.
  • Διαχείριση κινδύνων και απειλών. Οι δράσεις περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή τακτικών ζωντανών θαλάσσιων ασκήσεων με τη συμμετοχή πολιτικών και στρατιωτικών παραγόντων, την παρακολούθηση και προστασία κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών και πλοίων (συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών πλοίων) από φυσικές απειλές και απειλές στον κυβερνοχώρο, και την αντιμετώπιση μη εκραγμένων πυρομαχικών και ναρκών στη θάλασσα.
  • Ενισχύστε τις δυνατότητες. Οι ενέργειες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη κοινών απαιτήσεων για αμυντικές τεχνολογίες στον θαλάσσιο τομέα, την επιτάχυνση των εργασιών σε έργα όπως το European Patrol Corvette (νέα κατηγορία πολεμικών πλοίων) και τη βελτίωση των ανθυποβρυχιακών δυνατοτήτων μας.
  • Εκπαιδεύστε και εκπαιδεύστε ενισχύοντας τα προσόντα υβριδικής και κυβερνοασφάλειας, ιδίως από την πλευρά των πολιτών και διεξάγοντας εκπαιδευτικά προγράμματα ανοιχτά σε εταίρους εκτός ΕΕ.

Η επικαιροποιημένη στρατηγική και το σχέδιο δράσης της θα συμβάλουν στην εφαρμογή της στρατηγικής πυξίδας της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος καλούν τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τη στρατηγική και να την εφαρμόσουν από την πλευρά τους. Η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα εκδώσουν έκθεση προόδου εντός τριών ετών από την έγκριση της επικαιροποιημένης στρατηγικής από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστορικό

Η στρατηγική της ΕΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια και το σχέδιο δράσης της εφαρμόζονται από το 2014. Το σχέδιο δράσης ενημερώθηκε τελευταία φορά το 2018. Η προτεινόμενη επικαιροποίηση αποτελεί συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ασφάλεια στη θάλασσα του Ιουνίου 2021, τα οποία καλούσαν την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο να αξιολογήσει την ανάγκη για μια τέτοια ενημέρωση.

Από το 2014, το EUMSS και το Σχέδιο Δράσης του παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αποτροπή και την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας στη θάλασσα. Ενθάρρυναν τη στενότερη συνεργασία μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, ιδίως μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών. Το EUMSS συνέβαλε στην προώθηση της διακυβέρνησης στη θάλασσα βάσει κανόνων και στην ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας στον θαλάσσιο τομέα. Ενίσχυσε την αυτονομία και την ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε απειλές και προκλήσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα. Η ΕΕ έχει καταστεί αναγνωρισμένος παράγοντας στη θαλάσσια ασφάλεια, διεξάγοντας τις δικές της ναυτικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση στον θαλάσσιο τομέα και συνεργαζόμενη με ευρύ φάσμα εξωτερικών εταίρων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την επικαιροποιημένη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με μια ενισχυμένη στρατηγική της ΕΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια 

Σχέδιο Δράσης «Μια ενισχυμένη στρατηγική της ΕΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια για τις εξελισσόμενες θαλάσσιες απειλές»

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη στρατηγική της ΕΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια

Στρατηγική ασφάλειας της ΕΕ στη θάλασσα

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Κόσμος5 μέρες πριν

Ο Ισπανός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δηλώνει ότι «η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη», χρησιμοποιεί αντισημιτικό σύνθημα

Ευρωπαϊκή ιθαγένεια5 μέρες πριν

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει υποστήριξη για ισχυρότερη ΕΕ με κοινή αμυντική πολιτική

Παλαιστίνη3 μέρες πριν

Οι υπουργοί συναντώνται στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τη βοήθεια και την υποστήριξη προς τους Παλαιστίνιους

UK3 μέρες πριν

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα καταργήσει τα κεφάλαια που αντικατέστησαν την περιφερειακή βοήθεια της ΕΕ - εάν επανεκλεγεί

Καζακστάν4 μέρες πριν

Το προσδόκιμο ζωής των πολιτών του Καζακστάν αυξάνεται

Hungary3 μέρες πριν

Η μυστική υπηρεσία του Όρμπαν προσπαθεί να εκφοβίσει τον φιλοευρωπαίο δήμαρχο της Βουδαπέστης

Περιβάλλον2 μέρες πριν

Έγκριση νόμου περί Net-Zero Industry

Πραγματικός έλεγχος3 μέρες πριν

Πώς η διαδικτυακή κοινότητα του MKP φύτρωσε από τα «ερείπια» του δικτύου RET

Η ψηφιακή τεχνολογία3 ώρες πριν

Η ΕΕ στοχεύει να πρωτοστατήσει παγκοσμίως στην Τεχνητή Νοημοσύνη με το νέο Γραφείο AI

Ukraine4 ώρες πριν

Ο Αρχηγός του ΝΑΤΟ προτρέπει μεγαλύτερη υποστήριξη για την Ουκρανία καθώς συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και οι διαφωνίες

Αζερμπαϊτζάν7 ώρες πριν

Ο Νέος Δρόμος του Μεταξιού: Το Αζερμπαϊτζάν στην καρδιά του ευρασιατικού εμπορικού διαδρόμου

Αζερμπαϊτζάν23 ώρες πριν

Οι εσωτερικά εκτοπισμένοι από το Αζερμπαϊτζάν περιμένουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους

Άμυνας1 ημέρες πριν

Η Πορτογαλική κοινοπραξία για την ανάπτυξη καμουφλάζ υψηλής τεχνολογίας για Ευρωπαίους στρατιώτες

Ευρωεκλογές 20241 ημέρες πριν

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απίθανο να απαντήσουν στο ερώτημα της Ευρώπης

Russia2 μέρες πριν

Η ΕΕ ενεργεί κατά της ρωσικής προπαγάνδας και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Περιβάλλον2 μέρες πριν

Έγκριση νόμου περί Net-Zero Industry

Τάσεις