Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση του γερμανικού καθεστώτος στήριξης για τις θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του προϋπολογισμού

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την τροποποίηση υφιστάμενου καθεστώτος ενισχύσεων για τη στήριξη του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών στη Γερμανία. Στο πλαίσιο του υφιστάμενου καθεστώτος, το οποίο εγκρίθηκε τελευταία από την Επιτροπή βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στο Ιούνιος 2020, οι ναυτιλιακές εταιρείες που απασχολούν ναυτικούς σε επιλέξιμα πλοία θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μείωση των κοινωνικών εισφορών για τους ναυτικούς τους.

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή τις ακόλουθες τροποποιήσεις του καθεστώτος: (i) την παράταση του καθεστώτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027· (ii) την επέκταση του συστήματος από πλοία που είναι νηολογημένα στο γερμανικό ναυτιλιακό νηολόγιο σε όλα τα επιλέξιμα πλοία που είναι νηολογημένα σε ναυτιλιακό νηολόγιο κάθε χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). (iii) αύξηση του προϋπολογισμού του υφιστάμενου σχήματος κατά 2.5 εκατ. ευρώ ετησίως (από 44 εκατ. ευρώ σε 46.5 εκατ. ευρώ ετησίως).

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς, όπως τροποποιήθηκε, είναι σύμφωνο με την ερμηνεία της Επιτροπής τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών της ΕΕ, ενώ θα τονώσει την απασχόληση και θα εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού στην ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στις υπηρεσίες της Επιτροπής ανταγωνισμός ιστοσελίδα, στην δημόσιο μητρώο περίπτωση υπό τον αριθμό της υπόθεσης SA.64783.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.

Τάσεις