Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι ευρωβουλευτές θέλουν προστασία των ΜΜΕ, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών από καταχρηστικές αγωγές

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Σύμφωνα με τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πολιτικές ελευθερίες και τις νομικές υποθέσεις, η ΕΕ χρειάζεται κανόνες ενάντια στις επίπονες νομικές ενέργειες που αποσκοπούν στη σίγαση των επικριτικών φωνών, JURI  LIBE.

Σε σχέδιο έκθεσης που εγκρίθηκε την Πέμπτη (14 Οκτωβρίου) με 63 ψήφους υπέρ, εννέα κατά και 10 αποχές, οι ευρωβουλευτές προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της απειλής που θέτουν οι δημοσιογράφοι, οι ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών από τις στρατηγικές αγωγές κατά της δημόσιας συμμετοχής (SLAPP).

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους που κανένα κράτος μέλος δεν έχει θεσπίσει ακόμη στοχευμένη νομοθεσία κατά των SLAPP και ανησυχούν για την επίδραση αυτών των αγωγών στις αξίες της ΕΕ και στην εσωτερική αγορά. Στην έκθεση, υπογραμμίζουν τη συχνή ανισορροπία ισχύος και πόρων μεταξύ αιτούντων και κατηγορουμένων, η οποία υπονομεύει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν ιδιαίτερα για τα SLAPP που χρηματοδοτούνται από κρατικούς προϋπολογισμούς και για τη χρήση τους σε συνδυασμό με άλλα κρατικά μέτρα εναντίον ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, δημοσιογραφίας και κοινωνίας των πολιτών.

Μέτρα για την προστασία των θυμάτων και την επιβολή κυρώσεων στους καταχραστές

Διαφήμιση

Το σχέδιο έκθεσης που εγκρίθηκε από τις επιτροπές καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται επί του παρόντος εκτός ΕΕ για τα SLAPP και να παρουσιάσει μια δέσμη μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας. Αυτά θα πρέπει, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, να περιλαμβάνουν:

 • An φιλόδοξο νομικό πλαίσιο στον επερχόμενο νόμο για την ελευθερία των μέσων ·
 • ο πρόληψη του «τουρισμού συκοφαντικής δυσφήμισης» ή των «αγορών φόρουμ» μέσω ενιαίων και προβλέψιμων κανόνων για τη συκοφαντική δυσφήμιση, και καθορίζοντας ότι οι υποθέσεις πρέπει να αποφασίζονται από τα δικαστήρια (και σύμφωνα με τους νόμους) του συνηθισμένου τόπου κατοικίας του κατηγορουμένου ·
 • κανόνες για την πρόωρη απόλυση από τα δικαστήρια, έτσι ώστε τα SLAPP να μπορούν να σταματήσουν γρήγορα με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο αριθμός και η φύση των αγωγών ή αγωγών που ασκούνται από τον ενάγοντα, η επιλογή δικαιοδοσίας και δικαίου ή η ύπαρξη σαφούς και επαχθούς ανισορροπίας εξουσίας ·
 • κυρώσεις για τον ενάγοντα εάν δεν μπορούν να δικαιολογήσουν γιατί η ενέργειά τους δεν είναι καταχρηστική, οι κανόνες διασφαλίζουν την εξέταση των καταχρηστικών κινήτρων ακόμη και αν δεν χορηγηθεί πρόωρη απόλυση, καθώς και την καταβολή των εξόδων και των ζημιών που υπέστη το θύμα ·
 • διασφαλίσεις έναντι συνδυασμένων SLAPP, δηλαδή εκείνες που συνδυάζουν ποινικές και αστικές ευθύνες, και μέτρα για τη διασφάλιση της συκοφαντικής δυσφήμισης (που αποτελεί ποινικό αδίκημα στα περισσότερα κράτη μέλη, παρά τις εκκλήσεις για αποποινικοποίηση της Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για SLAPP.
 • οδηγία της ΕΕ που θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα, τα οποία θα πρέπει να προστατεύουν τα θύματα πρόληψη και επιβολή κυρώσεων για την κατάχρηση μέτρων κατά του SLAPP, π.χ. από αυταρχικές κυβερνήσεις που τους οπλίζουν για την προστασία των κυβερνητικών οργανώσεών τους ΜΚΟ, και
 • οικονομική βοήθεια για νομική και ψυχολογική βοήθεια για τα θύματα των SLAPP και των οργανώσεων που τα βοηθούν, και επαρκής κατάρτιση δικαστών και δικηγόρων.

Αποσπάσματα

Συνεισηγητής Roberta Μέτσολα (EPP, MT) «Η ισχυρή υποστήριξη για την έκθεσή μας στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι το Κοινοβούλιο θα προστατεύσει τον τέταρτο πυλώνα της δημοκρατίας μας. Ζητούμε μηχανισμούς που θα επιτρέψουν την ταχεία απόρριψη των ενοχλητικών αγωγών και θα βοηθήσουν τους πληγέντες να ζητήσουν αποζημίωση. Θέλουμε ένα Ταμείο της ΕΕ και δίκτυα πληροφοριών για την υποστήριξη των θυμάτων. Το βασικό ζήτημα είναι η ισορροπία: στοχεύουμε σε όσους καταχρώνται τα νομικά μας συστήματα για να σιωπήσουν ή να εκφοβίσουν, ενώ προστατεύουμε όσους έχουν εγκλωβιστεί στη διασταύρωση, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν πού να στραφούν ».

Διαφήμιση

Συνεισηγητής Tiemo Wölken (S&D, DE) είπε: «Ακόμη και πριν υλοποιηθούν, τα SLAPP υπονομεύουν το κράτος δικαίου, την εσωτερική αγορά και τα δικαιώματα έκφρασης, πληροφόρησης και σύνδεσης. Καλούμε την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες και εφικτές νομοθετικές προτάσεις, για παράδειγμα για τον «τουρισμό για τη συκοφαντική δυσφήμιση» και τις «αγορές φόρουμ». Προτείνουμε επίσης βασικά μη νομοθετικά μέτρα, όπως αποτελεσματική οικονομική και νομική βοήθεια, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη και πρακτικές συμβουλές, που θα παρέχονται από μια υπηρεσία πρώτων βοηθειών για τα θύματα ».

Ο Łukasz Kohut, εισηγητής S & D για τις πολιτικές ελευθερίες, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, δήλωσε: «Οι πλούσιοι και οι ισχυροί, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών προσωπικοτήτων, έχουν ατελείωτους πόρους για να αποδυναμώσουν τη δημοσιογραφία και να φιμώσουν τους επικριτές μέσω καταχρηστικών αγωγών. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, οργανώσεις μέσων ενημέρωσης και ΜΚΟ αντιμετωπίζουν τακτικά εκστρατείες δυσφήμισης μέσω της χρήσης αυτών των στοχευμένων μηνύσεων. Κανείς όμως δεν πρέπει να φοβάται τις νομικές συνέπειες για την αλήθεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται επειγόντως για να ενισχύσει τη φωνή όσων εργάζονται στην αναζήτηση της αλήθειας και να δώσει τέλος στις καταχρηστικές αγωγές. Καμία προσπάθεια προστασίας των δημοσιογράφων ή της κοινωνίας των πολιτών δεν είναι υπερβολική. Με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης να υφίσταται ήδη έντονη πίεση στην ΕΕ, χρειαζόμαστε η Επιτροπή να θέσει στο τραπέζι προτάσεις που περιλαμβάνουν δεσμευτικές εγγυήσεις για τα θύματα των SLAPP. Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει επίσης να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία και την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Πρέπει να δράσουμε για να αντιμετωπίσουμε κάθε επικίνδυνη προσπάθεια υπονόμευσης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της δημοκρατίας στην ΕΕ ».

Τα επόμενα βήματα

Το σχέδιο έκθεσης αναμένεται να κατατεθεί για ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο.

Περαιτέρω πληροφορίες 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ)

Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής λαμβάνει την τελική έγκριση από τους ευρωβουλευτές

Δημοσιευμένα

on

Την Τρίτη (23 Νοεμβρίου), το Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως στη νέα γεωργική πολιτική της ΕΕ. Αυτή η αναμορφωμένη έκδοση στοχεύει να είναι πιο πράσινη, δικαιότερη, πιο ευέλικτη και διαφανής, ΑΓΡΙ, Ολομέλεια.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη δέσμη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, οι ευρωβουλευτές επέμειναν ότι η ενίσχυση της βιοποικιλότητας και η τήρηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών νόμων και δεσμεύσεων της ΕΕ θα είναι καθοριστικής σημασίας για την εφαρμογή της μεταρρυθμισμένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ), που θα τεθεί σε ισχύ το 2023. Ενώ η Επιτροπή θα αξιολογήστε εάν τα εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ συνάδουν με αυτές τις δεσμεύσεις, οι αγρότες θα πρέπει να συμμορφωθούν με φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον πρακτικές. Τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 35% του προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη και τουλάχιστον το 25% των άμεσων πληρωμών θα αφιερωθεί σε περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα.

Περισσότερη υποστήριξη για τις μικρές εκμεταλλεύσεις και τους νέους αγρότες

Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν ότι τουλάχιστον το 10% των άμεσων ενισχύσεων θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων και τουλάχιστον το 3% του προϋπολογισμού της ΚΓΠ θα διατεθεί στους νέους αγρότες. Επέμειναν επίσης ότι ένα αποθεματικό κρίσης με ετήσιο προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) θα είναι μόνιμα έτοιμο να βοηθήσει τους αγρότες με αστάθεια τιμών ή αγοράς.

Διαφήμιση

Περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη συμμόρφωση με τους κανόνες εργασίας

Ως αποτέλεσμα της πίεσης του Κοινοβουλίου, οι κανόνες εργασίας της ΕΕ στους γεωργικούς τομείς θα παρακολουθούνται καλύτερα και οι παραβάσεις θα τιμωρούνται χάρη στη συνεργασία μεταξύ των εθνικών επιθεωρητών εργασίας και των οργανισμών πληρωμών της ΚΓΠ.

Οι πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους της στήριξης της ΕΕ θα είναι πιο διαφανείς χάρη σε ένα εργαλείο εξόρυξης δεδομένων της ΕΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση τα κράτη μέλη και το οποίο βοηθά στον εντοπισμό του κινδύνου απάτης με τη διασταύρωση πληροφοριών σε δημόσιες βάσεις δεδομένων.

Διαφήμιση

Ο «Κανονισμός Στρατηγικών Σχεδίων» εγκρίθηκε με 452 ψήφους υπέρ, 178 κατά και 57 αποχές, ο «Οριζόντιος Κανονισμός» με 485 ψήφους υπέρ, 142 κατά και 61 αποχές και ο «Κανονισμός για την κοινή οργάνωση αγοράς» με 487 υπέρ, 130. κατά και 71 αποχές.

Εισηγητής για τον «κανονισμό στρατηγικών σχεδίων» Peter Jahr (EPP, DE) είπε: «Εγκρίνοντας τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, εγγυόμαστε ασφάλεια σχεδιασμού όχι μόνο για τα κράτη μέλη, αλλά κυρίως για τους ευρωπαίους αγρότες μας. Έχουμε εξασφαλίσει ότι αυτή η ΚΓΠ είναι πιο βιώσιμη, διαφανής και προβλέψιμη. Το νέο μοντέλο παράδοσης θα μειώσει τη γραφειοκρατική επιβάρυνση της γεωργικής πολιτικής στους αγρότες. Η ψηφοφορία μας σήμερα έδειξε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε τις οικογενειακές φάρμες, τους ανθρώπους που διατηρούν και διατηρούν το πολιτιστικό μας τοπίο».

Εισηγητής για τον «οριζόντιο κανονισμό» Ulrike Müller (RE, DE) είπε: «Σήμερα σηματοδοτεί μια ιστορική ημέρα για τη νέα ΚΓΠ, μια μέρα που προχωράμε προς μια πιο φιλόδοξη περιβαλλοντική, κοινωνικά ευαισθητοποιημένη και προσανατολισμένη στις επιδόσεις γεωργική πολιτική. Το νέο μοντέλο παράδοσης θα διασφαλίσει ότι η ΚΓΠ θα επικεντρωθεί περισσότερο στην επίτευξη των στόχων της και λιγότερο στην απλή συμμόρφωση με τους κανόνες. Διασφαλίσαμε επίσης ότι οι πληρωμές της ΚΓΠ είναι πιο διαφανείς και ότι τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ προστατεύονται καλύτερα. Αυτή η ΚΑΠ θα είναι πραγματικά επιτυχημένη».

Εισηγητής για τον «Κανονισμό για την κοινή οργάνωση αγοράς» Eric Andrieu (S&D, FR) είπε: «Για πρώτη φορά σε περισσότερα από 30 χρόνια, χάρη στο μέρος της κοινής οργάνωσης της αγοράς της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, οι μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν σήμερα θα σημαίνουν περισσότερη ρύθμιση της αγοράς παρά απορρύθμιση. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το πόσο μακριά έχουμε φτάσει, γιατί η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι σημαντική για τους αγρότες, για τον κλάδο και για τους καταναλωτές. Η κοινή οργάνωση αγοράς είναι σίγουρα ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Τα επόμενα βήματα

Οι ισχύοντες κανόνες ΚΓΠ επεκτάθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και αντικαταστάθηκαν από μεταβατικοί κανόνες έως το τέλος του 2022. Μόλις εγκριθούν από το Συμβούλιο, οι νέοι κανόνες θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Συνέχισε να διαβάζεις

Τεχνητή νοημοσύνη

AI: «Πρέπει να δράσουμε γρήγορα για να συνειδητοποιήσουμε τις δυνατότητες της ΕΕ»

Δημοσιευμένα

on

Η ΕΕ θα μπορούσε να θέσει παγκόσμια πρότυπα για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), αλλά για να καρπωθούν τα οφέλη της οι κανόνες πρέπει να έρθουν γρήγορα και να είναι ευέλικτοι, δήλωσε ο Axel Voss (φωτό), ο ευρωβουλευτής αρμόδιος για έκθεση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, Κοινωνία.

«Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι εξαιρετικά στρατηγικής σημασίας», είπε Axel Voss (EPP, Γερμανία) σε αυτό το Ζωντανή συνέντευξη στο Facebook. Ο ευρωβουλευτής καθοδηγεί την έκθεση από το ειδική επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της τεχνολογίας, το Κοινοβούλιο δημιούργησε την επιτροπή για να επικεντρωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, να μάθει πώς μπορεί να επηρεάσει την οικονομία της ΕΕ, να μάθει για τις προσεγγίσεις των διαφόρων χωρών και να υποβάλει προτάσεις για μελλοντική νομοθεσία.

Το σχέδιο έκθεσης, υποβλήθηκε στην επιτροπή στις 9 Νοεμβρίου 2021, λέει ότι η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στις τεράστιες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Ο συγγραφέας της έκθεσης Voss είπε ότι αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, ο τομέας της υγείας και η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Διαφήμιση

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τι είναι το AI και πώς χρησιμοποιείται.

Μπορεί η ΕΕ να γίνει μεγαλύτερος παίκτης τεχνητής νοημοσύνης;

Η ΕΕ υστερεί στον παγκόσμιο τεχνολογικό αγώνα και εάν θέλει να παραμείνει οικονομική και παγκόσμια δύναμη, λέει η έκθεση, θα πρέπει να γίνει παγκόσμια δύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη. Εάν η ΕΕ δεν ενεργήσει γρήγορα και θαρραλέα, θα καταλήξει να γίνει μια «ψηφιακή αποικία» της Κίνας, των ΗΠΑ και άλλων κρατών και κινδυνεύει να χάσει την πολιτική της σταθερότητα, την κοινωνική ασφάλεια και τις ατομικές ελευθερίες, αναφέρει η έκθεση. Επιπλέον, οι αναδυόμενες τεχνολογίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια παγκόσμια μετατόπιση ισχύος από τον δυτικό κόσμο.

Διαφήμιση

Η αποτυχία της ΕΕ να εμπορευματοποιήσει τις τεχνολογικές καινοτομίες σημαίνει ότι «οι καλύτερες ιδέες, τα ταλέντα και οι εταιρείες μας» πηγαίνουν αλλού, σύμφωνα με την έκθεση. Ο Βος προειδοποίησε ότι το παράθυρο ευκαιρίας κλείνει, λέγοντας ότι η ΕΕ πρέπει να «συγκεντρωθεί, να δώσει προτεραιότητα, να επενδύσει».

Η Ευρώπη θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο σε επιχειρηματικά μοντέλα που θα επιτρέψουν τη μετατροπή της έρευνας σε προϊόντα, θα εξασφαλίσουν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις εταιρείες και θα αποτρέψουν τη διαρροή εγκεφάλων. Μόνο 8 από τις 200 κορυφαίες ψηφιακές εταιρείες έχουν έδρα στην ΕΕ.

Η σημασία των δεδομένων

Τα δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. «Αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε στον κόσμο χωρίς να παρέχουμε δεδομένα, τότε είμαστε εκτός», είπε ο Voss. «Θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στο πώς μπορούμε να παρέχουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων».

«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να ανοίξουμε το GDPR αυτή τη στιγμή», που σημαίνει έλλειψη δεδομένων για τη βιομηχανία της ΕΕ, είπε. Ο GDPR θέτει ένα παγκόσμιο πρότυπο, είπε ο Voss, "αλλά όχι με τη νοοτροπία ότι εάν έχουμε φτάσει σε ένα χρυσό πρότυπο, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε άλλο: παραμένετε στην πρώτη θέση μόνο εάν βελτιώνεστε συνεχώς".

"Οι μεγάλοι συλλέκτες δεδομένων βρίσκονται στην Κίνα ή τις ΗΠΑ. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ γρήγορα γιατί η ταχύτητα είναι ζήτημα ανταγωνισμού σε αυτόν τον τομέα."

Ανησυχίες για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η ΕΕ "είναι συνηθισμένη να θέτει πρότυπα και να τα συνδυάζει με τα θεμελιώδη δικαιώματα, με τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες. Αυτό μπορούμε να προσφέρουμε και θα έλεγα επίσης ότι αυτό είναι κάτι που χρειάζεται και ο κόσμος", είπε.

Ο Voss πιστεύει ότι η ΕΕ μπορεί να μετριάσει τους κινδύνους που μπορεί να θέσει η τεχνητή νοημοσύνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία όταν γίνεται κατάχρηση, όπως σε ορισμένα αυταρχικά κράτη, «αν το κάνουμε αυτό ρεαλιστικά».

Προειδοποιεί ενάντια σε μια ιδεολογική προσέγγιση. «Εάν επικεντρωθούμε στο συνδυασμό αυτής της τεχνολογίας με τις βασικές ευρωπαϊκές μας αξίες και δεν επιβαρύνουμε υπερβολικά τον κλάδο και τις εταιρείες μας, έχουμε πολλές πιθανότητες να πετύχουμε."

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τι θέλει το Κοινοβούλιο σχετικά με τους κανόνες τεχνητής νοημοσύνης.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Συνέχισε να διαβάζεις

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλλον της Ευρώπης: Τον λόγο παίρνουν τα πάνελ πολιτών

Δημοσιευμένα

on

Οι ομάδες πολιτών θα συνεδριάσουν τους επόμενους μήνες για να συζητήσουν το μέλλον της ΕΕ και να κάνουν συστάσεις. Μάθετε περισσότερα, Θέματα της ΕΕ.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θέτει τους ανθρώπους στο επίκεντρο της συζήτησης για το πώς πρέπει να εξελιχθεί η ΕΕ για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις. Τα πάνελ πολιτών πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο: θα συζητήσουν ιδέες από εκδηλώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ και προτάσεις που υποβάλλονται μέσω του Πλατφόρμα συνεδρίων και θα κάνει συστάσεις που θα συζητηθούν με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Ποιος παίρνει μέρος;

Υπάρχουν τέσσερα πάνελ ευρωπαίων πολιτών, το καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 200 ​​πολίτες. Τα μέλη της επιτροπής έχουν επιλεγεί τυχαία, αλλά με τρόπο που αντικατοπτρίζει την πολυμορφία της ΕΕ. Για παράδειγμα, θα υπάρχει ίσος αριθμός ανδρών και γυναικών σε κάθε ομάδα, καθώς και αναλογική εκπροσώπηση Ευρωπαίων από αστικές και αγροτικές περιοχές. Οι νέοι μεταξύ 16 και 25 ετών θα αποτελούν το ένα τρίτο των μελών.

Διαφήμιση

Τι θα συζητηθεί;

Κάθε πάνελ θα ασχοληθεί με μερικά από τα θέματα στα οποία έχουν προσκληθεί άτομα να προτείνουν ιδέες:

 • Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας/εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία, αθλητισμός/ψηφιακός μετασχηματισμός.
 • Ευρωπαϊκή δημοκρατία/αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια.
 • κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/υγεία και
 • η ΕΕ στον κόσμο/μετανάστευση.


Τα μέλη της επιτροπής θα μπορούν να θέτουν επιπλέον θέματα. Στις συνεδριάσεις θα είναι διαθέσιμοι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες για να παρέχουν συμβουλές.

Διαφήμιση

Πότε θα συναντηθούν τα πάνελ πολιτών;

Κάθε ένα από τα πάνελ θα συναντηθεί τρεις φορές. Οι πρώτες συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερα Σαββατοκύριακα μεταξύ 17 Σεπτεμβρίου και 17 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Οι δεύτερες συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά τον Νοέμβριο και οι τρίτες συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο σε πόλεις σε όλη την ΕΕ, εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας.

Το πρόγραμμα για τα τέσσερα πάνελ πολιτών

ΠίνακαςΘέματαΠρώτη συνεδρίαΔεύτερη συνεδρίαΤρίτη συνεδρία
1Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας /εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία, αθλητισμός /ψηφιακός μετασχηματισμός17 19-Σεπτέμβριος5-7 Νοέμβριος3-5 Δεκεμβρίου (Δουβλίνο)
2Ευρωπαϊκή δημοκρατία/αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια24 26-Σεπτέμβριος12-14 Νοέμβριος10-12 Δεκεμβρίου (Φλωρεντία)
3Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/ υγεία1-3 Οκτώβριο19-21 Νοέμβριος7-9 Ιανουαρίου (Βαρσοβία)
4Η ΕΕ στον κόσμο/μετανάστευση15-17 Οκτώβριο26-28 Νοέμβριος14-16 Ιανουαρίου (Μάαστριχτ)

Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα;

Οι επιτροπές θα διατυπώσουν συστάσεις, οι οποίες θα συζητηθούν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης που συγκεντρώνει πολίτες, εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών κοινοβουλίων καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους. Είκοσι εκπρόσωποι από κάθε επιτροπή θα λάβουν μέρος στις Ολομέλειες του Συνεδρίου και θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της εργασίας των πάνελ.

Οι συστάσεις των πάνελ θα τροφοδοτήσουν την τελική έκθεση του Συνεδρίου, η οποία θα ετοιμαστεί την άνοιξη του 2022 από το εκτελεστικό συμβούλιο του Συνεδρίου. Το διοικητικό συμβούλιο περιλαμβάνει εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής - τα θεσμικά όργανα που θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα συμπεράσματα - καθώς και παρατηρητές από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της Διάσκεψης. Η έκθεση θα συνταχθεί σε πλήρη συνεργασία με την Ολομέλεια του Συνεδρίου και θα πρέπει να λάβει την έγκρισή της.

Πώς να παρακολουθήσετε τις εργασίες των πινάκων;

Οι συνεδρίες του πάνελ όπου συναντώνται όλα τα μέλη θα μεταδίδονται μέσω διαδικτύου. Θα μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές στην πλατφόρμα του Συνεδρίου. 

Διάσκεψη για το Μέλλον του Ευρώpe

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: τι είναι και πώς λειτουργεί;

Μέλλον της Ευρώπης: Η Ολομέλεια του Συνεδρίου ξεκινά με προσδοκίες για αλλαγή

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: υλικό εκστρατείας

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: ώρα για τις ιδέες σας

Το μέλλον της Ευρώπης: οι ιδέες των ανθρώπων στην Ολομέλεια της Διάσκεψης

Μέλλον της Ευρώπης: τον λόγο παίρνουν τα πάνελ πολιτών 

Μέλλον της Ευρώπης: οι πολίτες συζητούν την εξωτερική πολιτική και τη μετανάστευση

Οι Ευρωπαίοι συζητούν πώς να ενισχυθεί η δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Μέλλον της Ευρώπης: Οι Ευρωπαίοι συζητούν την οικονομία, τις θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση στο Στρασβούργο

Μέλλον της Ευρώπης: κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, heaε

«Ώρα να ανοιχτούμε στους πολίτες»: Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: να ακουστεί η φωνή σας

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: έναρξη της πολυγλωσσικής ψηφιακής πλατφόρμας

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: οι προετοιμασίες συνεχίζονται

Ημέρα της Ευρώπης: ανακαλύψτε την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 9 Μαΐου 2021

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας πολιτών στις 19 Απριλίου

Χτίζοντας την Ευρώπη του αύριο: Η ΕΕ ανοίγει το δρόμο για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις