Συνδεθείτε μαζί μας

Διασυνδεσιμότητα Ηλεκτρισμός

Η Επιτροπή προτείνει μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την καλύτερη προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Στις 14 Μαρτίου, η Επιτροπή πρότεινε τη μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ για να επιταχυνθεί η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η σταδιακή κατάργηση του φυσικού αερίου, να εξαρτώνται λιγότερο οι λογαριασμοί των καταναλωτών από τις ασταθείς τιμές των ορυκτών καυσίμων, να προστατεύονται καλύτερα οι καταναλωτές από μελλοντικές αυξήσεις τιμών και πιθανή χειραγώγηση της αγοράς , και να καταστήσουν τη βιομηχανία της ΕΕ καθαρή και πιο ανταγωνιστική.

Η ΕΕ έχει μια αποτελεσματική, καλά ολοκληρωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για περισσότερα από είκοσι χρόνια, επιτρέποντας στους καταναλωτές να αποκομίσουν τα οικονομικά οφέλη μιας ενιαία αγορά ενέργειας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του εφοδιασμού και ενθαρρύνοντας τη διαδικασία απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει υπογραμμίσει την ανάγκη ταχείας προσαρμογής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε υποστήριξη της πράσινης μετάβασης και προσφέρουν στους καταναλωτές ενέργειας, τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις, ευρεία πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ανανεώσιμη και μη ορυκτά ηλεκτρική ενέργεια

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση προβλέπει αναθεωρήσεις πολλών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ – ιδίως ο κανονισμός για την ηλεκτρική ενέργεια, η οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια και ο κανονισμός REMIT. Εισάγει μέτρα που δίνουν κίνητρα πιο μακροπρόθεσμα συμβάσεις με παραγωγή μη ορυκτών ενέργειας και να φέρει πιο καθαρές ευέλικτες λύσεις στο σύστημα να ανταγωνίζεται το φυσικό αέριο, όπως π.χ απόκριση ζήτησης και αποθήκευση. Αυτό θα μειώσει τον αντίκτυπο των ορυκτών καυσίμων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών, καθώς και θα διασφαλίσει ότι το χαμηλότερο κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αντανακλάται εκεί. Επιπλέον, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση θα τονώσει τον ανοιχτό και θεμιτό ανταγωνισμό στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας χονδρικής ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της αγοράς.

Η οικοδόμηση ενός ενεργειακού συστήματος με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν θα είναι μόνο κρίσιμη για τη μείωση των λογαριασμών των καταναλωτών, αλλά και για τη διασφάλιση βιώσιμο και ανεξάρτητο ενεργειακό εφοδιασμό προς την ΕΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση  και το Σχέδιο REPowerEU. Αυτή η μεταρρύθμιση, η οποία αποτελεί μέρος της Βιομηχανικό σχέδιο Green Deal, θα επιτρέψει επίσης στην ευρωπαϊκή βιομηχανία να έχει πρόσβαση σε α ανανεώσιμο, μη ορυκτό και προσιτό τροφοδοτικό που αποτελεί βασικό παράγοντα για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την πράσινη μετάβαση. Για να επιτύχουμε τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους μας, την ανάπτυξη του Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα χρειαστεί να τριπλασιαστούν μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας.

Προστασία και ενδυνάμωση των καταναλωτών

Οι υψηλές και ασταθείς τιμές, όπως αυτές που παρατηρήθηκαν το 2022 που προκλήθηκαν από τον ενεργειακό πόλεμο της Ρωσίας κατά της ΕΕ, έχουν επιβαρύνει υπερβολικά τους καταναλωτές. Αυτή η πρόταση θα επιτρέψει στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να επωφεληθούν από μεγαλύτερη σταθερότητα τιμών με βάση τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μη ορυκτών πηγών ενέργειας. Κυρίως, θα δώσει στους καταναλωτές α ευρεία επιλογή συμβάσεων και σαφέστερη ενημέρωση πριν υπογράψουν συμβόλαια για να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν κλειδώστε ασφαλείς, μακροπρόθεσμες τιμές για να αποφύγετε υπερβολικούς κινδύνους και αστάθεια. Ταυτόχρονα, θα εξακολουθούν να μπορούν να επιλέξουν να συνάπτουν συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης για να επωφεληθούν από τη διακύμανση των τιμών για να χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια όταν είναι φθηνότερη (π.χ. να φορτίζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή να χρησιμοποιούν αντλίες θερμότητας).

Εκτός από τη διεύρυνση των επιλογών των καταναλωτών, η μεταρρύθμιση στοχεύει περαιτέρω σε ενισχύσει τη σταθερότητα των τιμών μειώνοντας τον κίνδυνο αποτυχίας του προμηθευτή. Η πρόταση απαιτεί από τους προμηθευτές να διαχειρίζονται τους κινδύνους τιμών τους τουλάχιστον στο βαθμό των όγκων βάσει σταθερών συμβάσεων, προκειμένου να είναι λιγότερο εκτεθειμένοι σε αυξήσεις τιμών και αστάθεια της αγοράς. Υποχρεώνει επίσης τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προμηθευτές έσχατης ανάγκης ώστε κανένας καταναλωτής να μην μείνει χωρίς ρεύμα.

Διαφήμιση

Η καλύτερη προστασία των ευάλωτων καταναλωτών ενισχύεται επίσης σημαντικά. Βάσει της προτεινόμενης μεταρρύθμισης, τα κράτη μέλη θα προστατεύσουν τους ευάλωτους καταναλωτές με καθυστέρηση από την αποσύνδεση. Επίσης, επιτρέπει στα κράτη μέλη να επεκτείνουν ρυθμιζόμενες τιμές λιανικής σε νοικοκυριά και ΜΜΕ σε περίπτωση κρίσης.

Σύμφωνα με την πρόταση, κανόνες για κοινή χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανακαινίζονται επίσης. Οι καταναλωτές θα μπορούν να επενδύσουν σε αιολικά ή ηλιακά πάρκα και να πουλήσουν την περίσσεια ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια στον τελευταίο όροφο σε γείτονες, όχι μόνο στον προμηθευτή τους. Για παράδειγμα, οι ενοικιαστές θα μπορούν να μοιράζονται την πλεονάζουσα ηλιακή ενέργεια στον τελευταίο όροφο με έναν γείτονα.

Για να βελτιώσετε το ευελιξία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη μέλη θα κληθούν πλέον να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους, να καθορίσουν στόχους για την αύξηση της ευελιξίας μη ορυκτών και θα έχουν τη δυνατότητα να εισαγάγουν νέος προγράμματα υποστήριξης ειδικά για την ανταπόκριση της ζήτησης και την αποθήκευση. Η μεταρρύθμιση δίνει επίσης τη δυνατότητα στους διαχειριστές συστημάτων να προμηθεύονται μείωση της ζήτησης σε ώρες αιχμής. Παράλληλα με την πρόταση αυτή, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης συστάσεις σήμερα στα κράτη μέλη σχετικά με την πρόοδο της καινοτομίας, των τεχνολογιών και των ικανοτήτων αποθήκευσης.

Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της σταθερότητας του ενεργειακού κόστους για την ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας

Κατά το παρελθόν έτος, πολλές εταιρείες έχουν επηρεαστεί σοβαρά από τις υπερβολικά ασταθείς τιμές της ενέργειας. Για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ και να μειώσει την έκθεσή της σε ασταθείς τιμές, η Επιτροπή προτείνει να διευκολυνθεί η ανάπτυξη πιο σταθερών μακροπρόθεσμων συμβάσεων, όπως π. Συμφωνίες αγορών ισχύος (PPAs) – μέσω των οποίων οι εταιρείες δημιουργούν τις δικές τους άμεσες προμήθειες ενέργειας και ως εκ τούτου μπορούν να επωφεληθούν από πιο σταθερές τιμές παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και μη ορυκτές πηγές. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τρέχοντα εμπόδια, όπως οι πιστωτικοί κίνδυνοι των αγοραστών, η μεταρρύθμιση υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα εγγυήσεων βάσει της αγοράς για τους ΜΠΣ.

Προκειμένου να παρασχεθεί στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας σταθερότητα εσόδων και να θωρακιστεί η βιομηχανία από την αστάθεια των τιμών, όλη η δημόσια στήριξη για νέες επενδύσεις σε υποπεριθωριακή και υποχρεωτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και μη ορυκτά θα πρέπει να έχει τη μορφή αμφίδρομες συμβάσεις για διαφορά (CfDs), ενώ τα κράτη μέλη υποχρεούνται διοχετεύουν τα πλεονάζοντα έσοδα στους καταναλωτές. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση θα ενισχύσει τη ρευστότητα των αγορών για μακροπρόθεσμα συμβόλαια που κλειδώνουν τις μελλοντικές τιμές, τα λεγόμενα «προθεσμιακές συμβάσεις.» Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερους προμηθευτές και καταναλωτές να προστατευθούν από υπερβολικά ασταθείς τιμές για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. 

Θα υπάρξουν επίσης νέες υποχρεώσεις για διευκόλυνση ενοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα και να ενισχύσουν την προβλεψιμότητα για την παραγωγή. Αυτές περιλαμβάνουν υποχρεώσεις διαφάνειας για τους διαχειριστές συστημάτων όσον αφορά τη συμφόρηση του δικτύου και προθεσμίες συναλλαγών πλησιέστερα σε πραγματικό χρόνο.

Τέλος, για να διασφαλιστούν ανταγωνιστικές αγορές και διαφανής καθορισμός τιμών, ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα έχουν ενισχυμένη ικανότητα παρακολούθησης της ακεραιότητας και της διαφάνειας της αγοράς ενέργειας. Ειδικότερα, ο ενημερωμένος κανονισμός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της αγοράς ενέργειας χονδρικής (REMIT) θα εξασφαλίσει καλύτερη ποιότητα δεδομένων και θα ενισχύσει τον ρόλο της ACER στις έρευνες πιθανών υποθέσεων κατάχρησης αγοράς διασυνοριακού χαρακτήρα. Συνολικά, αυτό θα ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών και της βιομηχανίας της ΕΕ έναντι οποιασδήποτε κατάχρησης της αγοράς.

Τα επόμενα βήματα

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση θα πρέπει τώρα να συζητηθεί και να συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ.     

Ιστορικό

Από το καλοκαίρι του 2021, οι τιμές της ενέργειας γνώρισαν άνευ προηγουμένου εκτινάξεις και αστάθεια και είχαν σοβαρό αντίκτυπο στα νοικοκυριά και την οικονομία της ΕΕ, ειδικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που πυροδότησε ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη. Πολλοί καταναλωτές είδαν τους λογαριασμούς τους να αυξάνονται λόγω της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου, παρόλο που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν ήδη περισσότερο από το ένα τρίτο της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ.

Η ΕΕ αντέδρασε γρήγορα εισάγοντας ένα ευρύ φάσμα  μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών και ασταθών τιμών χονδρικής ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εργαστεί για μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με διττό στόχο τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ενεργειακής κυριαρχίας και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση ανταποκρίνεται σε αυτό το κάλεσμα των ηγετών της ΕΕ και ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο von der Leyen σε αυτήν Διεύθυνση της Ένωσης πέρυσι. Αποτελεί επίσης μέρος του Βιομηχανικού Σχεδίου Πράσινης Συμφωνίας με στόχο ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας καθαρού μηδενισμού και να επιταχύνουν τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο

Πρόταση τροποποιητικού κανονισμού για τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης

Πρόταση τροποποιητικού κανονισμού για τη βελτίωση της προστασίας της Ένωσης από τη χειραγώγηση της αγοράς στη χονδρική αγορά ενέργειας

Έγγραφο εργασίας του προσωπικού για τη μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Σύσταση και Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής στην αποθήκευση

Σχεδιασμός αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Αρμενία3 μέρες πριν

Αρμενία: Ο Καυκάσιος σύμμαχος της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή5 μέρες πριν

Net-Zero Industry Act: Να γίνει η ΕΕ το σπίτι της παραγωγής καθαρών τεχνολογιών και των πράσινων θέσεων εργασίας

Ιράν3 μέρες πριν

Ο επαναλαμβανόμενος φόβος του Ιράν: Το Νότιο Αζερμπαϊτζάν διαμαρτύρεται ξανά

Ukraine4 μέρες πριν

Ο αρχηγός Βάγκνερ λέει στον Σόιγκου της Ρωσίας για την επερχόμενη ουκρανική επίθεση

Ukraine4 μέρες πριν

Προτού επιστρέψει η ηλεκτροδότηση, οι ναρκοπέδιοι πρέπει να κάνουν ασφαλείς τις πολεμικές επισκευές της Ουκρανίας

Ukraine5 μέρες πριν

Νέος επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή5 μέρες πριν

Κρίσιμες πρώτες ύλες: Διασφάλιση ασφαλών και βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού για το πράσινο και ψηφιακό μέλλον της ΕΕ

Κοσσυφοπέδιο5 μέρες πριν

Η Σερβία θέλει να εξομαλύνει τις σχέσεις με το Κοσσυφοπέδιο

Ουζμπεκιστάν14 ώρες πριν

Η Επιτροπή εξυπηρετεί την προώθηση του ανταγωνισμού και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών

Russia14 ώρες πριν

Είναι όλοι οι ολιγάρχες ίδιοι;

Brexit1 ημέρες πριν

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ υιοθετούν επίσημα τη νέα συμφωνία-πλαίσιο για το Brexit Windsor

Γαλλία1 ημέρες πριν

Η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στη Γαλλία αναβλήθηκε μετά τις διαμαρτυρίες για τις συντάξεις

Poland2 μέρες πριν

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ του Ηνωμένου Βασιλείου επισκέπτεται στρατιώτες στην Πολωνία σε ένα ταξίδι έκπληξη

Τέχνες2 μέρες πριν

Η Βιέννη «λίγες μοίρες» εκθέτει πίνακες με κλίση για να ζητήσει δράση για το κλίμα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή2 μέρες πριν

Οι νέοι κανόνες συσκευασίας – μέχρι στιγμής, η επιστήμη δεν έχει πει πολλά σε αυτό

Ολλανδία2 μέρες πριν

Οι ασβοί που τρυπώνουν απειλούν να υπονομεύσουν το ολλανδικό σιδηροδρομικό σύστημα

Bitcoin5 μέρες πριν

Εξερευνώντας το μέλλον του Bitcoin: με τη Harley Simpson από το Foxify.

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 2 εβδομάδες

Το μέλλον του Bitcoin, των CBDC, των NFT και του GameFi: Πληροφορίες από τον υπεύθυνο μάρκετινγκ προϊόντων της OKX

Russiaπριν 2 εβδομάδες

Εκθέτοντας τον Magomed Gadzhiev: Ένας Ρώσος ολιγάρχης που υποστηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία και αποφεύγει τις κυρώσεις

Εκπαίδευσηςπριν 2 εβδομάδες

Συνέντευξη με έναν εμπειρογνώμονα της βιομηχανίας blockchain της Saitama, Russell Armand

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 3 εβδομάδες

Ο ράπερ Piotr Krzysztof Liroy-Marzec επενδύει στο Blockchain

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 3 εβδομάδες

Εξερευνώντας το HUBBURGER: Ένα επαναστατικό έργο βασισμένο σε blockchain

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 3 εβδομάδες

Blockchain: Η HUBburger προσφέρει τη συλλογή NFT

Επιχειρηματική Πληροφόρησηπριν 3 εβδομάδες

Κυκλοφόρησε η νέα επενδυτική πλατφόρμα blockchain

Τάσεις