Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να επιβεβαιώσει την προοπτική της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας να γίνουν μέλη της ΕΕ και παρέχει τη γνώμη της σχετικά με τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τις γνώμες της σχετικά με την αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ που υποβλήθηκε από την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας μετά από πρόσκληση του Συμβουλίου. Οι σημερινές Γνώμες βασίζονται στην αξιολόγηση της Επιτροπής υπό το φως των τριών σειρών κριτηρίων για την ένταξη στην ΕΕ που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: πολιτικά κριτήρια, οικονομικά κριτήρια και ικανότητα της χώρας να αναλάβει τις υποχρεώσεις ένταξης στην ΕΕ (κεκτημένο της ΕΕ). Οι γνωμοδοτήσεις λαμβάνουν επίσης υπόψη τις προσπάθειες της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας για την εφαρμογή των υποχρεώσεών τους βάσει των Συμφωνιών Σύνδεσης (ΣΣ), συμπεριλαμβανομένων των Ζώνων Βαθέων και Συνολικών Ελεύθερων Συναλλαγών (DCFTA), που καλύπτουν σημαντικά τμήματα του κεκτημένου της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το διαπίστωσε αυτό Ukraine συνολικά έχει προχωρήσει αρκετά στην επίτευξη της σταθερότητας των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων· συνέχισε το ισχυρό της μακροοικονομικό ιστορικό, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στη μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ενώ χρειάζεται να συνεχίσει τις φιλόδοξες διαρθρωτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις· και έχει σταδιακά προσεγγίσει ουσιαστικά στοιχεία της Ε.Ε κεκτημένου σε ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ.  

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή συνιστά να δοθεί στην Ουκρανία η προοπτική να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να του χορηγηθεί καθεστώς υποψηφίου, δεδομένου ότι λαμβάνονται μέτρα σε διάφορους τομείς.

Όσον αφορά Μολδαβία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χώρα έχει σταθερά θεμέλια για να επιτύχει τη σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων· Οι μακροοικονομικές πολιτικές ήταν αρκετά υγιείς και έχει σημειωθεί πρόοδος στην ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά απομένουν να αναληφθούν βασικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις· η χώρα έχει δημιουργήσει μια σταθερή βάση για περαιτέρω ευθυγράμμιση με την ΕΕ κεκτημένου.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή συνιστά να δοθεί στη Μολδαβία η προοπτική να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να του χορηγηθεί καθεστώς υποψηφίου, δεδομένου ότι λαμβάνονται μέτρα σε διάφορους τομείς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αξιολογεί Γεωργία έχει τα θεμέλια για την επίτευξη της σταθερότητας των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων, ακόμη και αν οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν υπονομεύσει την πρόοδο της χώρας· έχει επιτύχει καλό βαθμό μακροοικονομικής σταθερότητας και έχει υγιές ιστορικό οικονομικής πολιτικής και ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά απαιτούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της οικονομίας της αγοράς. και συνολικά, η Γεωργία έχει δημιουργήσει μια σταθερή βάση για περαιτέρω ευθυγράμμιση με την ΕΕ κεκτημένου.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή συνιστά να δοθεί στη Γεωργία η προοπτική να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να του χορηγηθεί το καθεστώς υποψηφίου, εφόσον έχουν αντιμετωπιστεί ορισμένες προτεραιότητες.

Διαφήμιση

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen δήλωσε: «Η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία μοιράζονται την ισχυρή και νόμιμη φιλοδοξία της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, τους στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα υποστήριξης στις φιλοδοξίες τους, ακόμη και όταν αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες. Και το κάνουμε αυτό μένοντας σταθεροί στις ευρωπαϊκές μας αξίες και πρότυπα, καθορίζοντας τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν για να ενταχθούν στην ΕΕ. Οι γνώμες της Επιτροπής σηματοδοτούν ένα σημείο καμπής στις σχέσεις μας. Πράγματι, αυτή είναι μια ιστορική ημέρα για τους λαούς της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας. Επιβεβαιώνουμε ότι ανήκουν, σε εύθετο χρόνο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα επόμενα βήματα βρίσκονται πλέον στα χέρια των κρατών μελών μας».

Ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης Olivér Várhelyi δήλωσε: «Εργαστήκαμε γρήγορα και αποτελεσματικά για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας σε χρόνο ρεκόρ. Αναμένουμε από τα κράτη μέλη να λάβουν αποφάσεις τις επόμενες ημέρες, αλλά οι χώρες εταίροι μας θα πρέπει ήδη να αρχίσουν να εργάζονται για να τηρήσουν με το μέρος τους τις βασικές μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται στη σύστασή μας. Αυτό είναι κρίσιμο προκειμένου η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία να προχωρήσουν στην πορεία τους προς την ΕΕ».

Τα επόμενα βήματα

Με βάση τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει τώρα να αποφασίσουν ομόφωνα για τα επόμενα βήματα.

Οι αιτήσεις για ένταξη στην ΕΕ από την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία υπό το φως των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής θα συζητηθούν στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 και 24 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, η ΕΕ παραμένει δεσμευμένη να συνεχίσει να ενισχύει περαιτέρω τους δεσμούς και να εμβαθύνει τη συνεργασία της για την υποστήριξη της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας, σύμφωνα με τις Συμφωνίες Σύνδεσής μας και τις Βαθιές και Συνολικές Ζώνες Ελεύθερων Συναλλαγών.

Ιστορικό

On 28 2022 Φεβρουάριο, η Ουκρανία υπέβαλε την αίτησή της για ένταξη στην ΕΕ.

On 3 Μαρτίου 2022, η Γεωργία και η Δημοκρατία της Μολδαβίας υπέβαλαν τις αιτήσεις τους για ένταξη στην ΕΕ.

On 7 Μαρτίου, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει τις απόψεις της σχετικά με αυτές τις αιτήσεις. Η Ουκρανία έλαβε το μέρος του ερωτηματολογίου για τα πολιτικά και οικονομικά κριτήρια στις 8 Απριλίου 2022 και το μέρος για την ΕΕ κεκτημένου στις 13 Απριλίου. Η Ουκρανία έδωσε τις απαντήσεις της στις 17 Απριλίου και στις 9 Μαΐου αντίστοιχα. Η Γεωργία και η Μολδαβία έλαβαν το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου για τα πολιτικά και οικονομικά κριτήρια στις 11 Απριλίου 2022 και το μέρος για την ΕΕ κεκτημένου στις 19 Απριλίου. Η Μολδαβία έδωσε τις απαντήσεις της στις 22 Απριλίου και 12 Μαΐου. Η Γεωργία έδωσε τις απαντήσεις της στις 2 και 10 Μαΐου.

Για περισσότερες πληροφορίες

Γεωργία: Γνώμη; Σημείωμα;

Μολδαβία: Γνώμη; Σημείωμα;

Ουκρανία: Γνώμη; Σημείωμα;

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Καζακστάν4 μέρες πριν

Έτοιμος να μεσολαβήσει για την ειρήνη, έτοιμος να τροφοδοτήσει και να τροφοδοτήσει τον κόσμο - ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών εκθέτει τις φιλοδοξίες του Καζακστάν

Italy4 μέρες πριν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Ντι Μάιο παραιτείται από τους 5-Star για να σχηματίσει νέα ομάδα

Ενέργεια4 μέρες πριν

Ο διχασμός της ΕΕ για το ενεργειακό σύμφωνο φέρνει ξανά στο προσκήνιο την Ισπανία και τις αξιώσεις αποζημίωσης

Estonia4 μέρες πριν

Η Εσθονία διαμαρτύρεται στη Ρωσία για παραβίαση του εναέριου χώρου καθώς αυξάνονται οι εντάσεις στη Βαλτική

General5 μέρες πριν

Αμερικανός πολίτης σκοτώθηκε σε μάχη στην Ουκρανία - νεκρολογία, State Dept

Ευρωπαϊκή Επιτροπή5 μέρες πριν

Η Επιτροπή και η Προεδρία αισιοδοξούν και οι δύο ότι η Ουκρανία και η Μολδαβία θα κινηθούν προς την ένταξη

Μάλτα3 μέρες πριν

Η Μάλτα μπορεί να έχει εξαπατήσει τον ΟΗΕ, αλλά το τρομακτικό ιστορικό της χώρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα μιλάει από μόνο του

Βιομηχανία5 μέρες πριν

Συζήτηση με τη Frances Haugen σχετικά με τον παγκόσμιο αντίκτυπο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες

General12 ώρες πριν

Η Γερμανία ενεργοποιεί στάδιο συναγερμού αερίου, κατηγορεί τη Ρωσία για «οικονομική επίθεση»

κοροναϊού13 ώρες πριν

Ο EMA συνιστά το εμβόλιο Novavax για τον COVID για εφήβους

General14 ώρες πριν

Οι υποψήφιοι για ένταξη στα Βαλκάνια φεύγουν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ με άδεια χέρια

General15 ώρες πριν

Οι κλέφτες που έκλεψαν την τοιχογραφία Bataclan του Banksy κρίθηκαν ένοχοι στη Γαλλία

Cryptocurrency15 ώρες πριν

Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης της Ευρώπης WhiteBIT εισέρχεται στην αυστραλιανή αγορά

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο16 ώρες πριν

Ήρθε η ώρα: Το καθεστώς υποψηφιότητας στην ΕΕ θα ενισχύσει την Ουκρανία και την Ευρώπη – Μέτσολα

Αφρική17 ώρες πριν

Πρόεδρος της Ζάμπια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Η Ζάμπια επιστρέφει στις επιχειρήσεις»

Ukraine3 μέρες πριν

Από το βήμα στην ανθρωπιστική δύναμη: Η μάχη της Τζούλια Γκερσούν για τα παιδιά της Ουκρανίας

Αζερμπαϊτζάν2 μήνες πριν

Ο Ilham Aliyev, η Πρώτη Κυρία Mehriban Aliyeva παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του 5ου Διεθνούς Φολκλορικού Φεστιβάλ «Kharibulbul»

Ukraine2 μήνες πριν

Ασφαλές νερό ρέει σε δύο ουκρανικές πόλεις Ποκρόβσκ και Μικολάιβ

Μπαγκλαντές2 μήνες πριν

Η διαφάνεια και η ειλικρίνεια κερδίζουν τον έπαινο από τους ευρωβουλευτές καθώς το Μπαγκλαντές αντιμετωπίζει την παιδική εργασία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Πολιτική3 μήνες πριν

«Φοβάμαι ότι την επόμενη μέρα ο πόλεμος θα αυξηθεί:» Ο Μπορέλ δεσμεύεται να στηρίξει τους Ουκρανούς εν μέσω ρωσικού πολέμου

Περιβάλλον3 μήνες πριν

Η Επιτροπή προτείνει πιο δίκαιες και πράσινες πρακτικές για τους καταναλωτές

Πολιτική3 μήνες πριν

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συζητά πώς να βοηθήσει καλύτερα την Ουκρανία, να συντονίσει την άμυνα

Πολιτική3 μήνες πριν

Ο Μπρετόν αποκαλεί τη διάδοση της παραπληροφόρησης «πεδίο μάχης» σε συζήτηση με την επιτροπή του Κοινοβουλίου

Κόσμος4 μήνες πριν

Η Επιτροπή δεσμεύεται για άσυλο σε φυγάδες Ουκρανούς

Τάσεις