Συνδεθείτε μαζί μας

Περιβάλλοv

Η Επιτροπή εγκρίνει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε το νέο Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια («CEEAG»). Η CEEAG θα εγκριθεί επίσημα τον Ιανουάριο του 2022 και θα ισχύει από εκείνη τη στιγμή. Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν ευθυγράμμιση με τους σημαντικούς στόχους και στόχους της ΕΕ που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και με άλλες πρόσφατες ρυθμιστικές αλλαγές στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος και καλύπτουν την αυξημένη σημασία της προστασίας του κλίματος.

Οι νέοι κανόνες δημιουργούν ένα ευέλικτο, κατάλληλο για το σκοπό πλαίσιο που επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με στοχευμένο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που εγκρίθηκαν σήμερα υποστηρίζουν έργα για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του κλίματος και της παραγωγής πράσινης ενέργειας. Περιλαμβάνουν τμήματα για την υποστήριξη της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές της οικονομίας με ευρύ και ευέλικτο τρόπο ανοιχτά σε όλες τις τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέτρα ενεργειακής απόδοσης, βοήθεια για καθαρή κινητικότητα, υποδομές, κυκλική οικονομία, μείωση της ρύπανσης, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

Οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν επίσης στη διευκόλυνση της συμμετοχής των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ΜΜΕ, ως σημαντικών μοχλών για την πράσινη μετάβαση. Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν σημαντικές προσαρμογές για την ευθυγράμμιση των κανόνων με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής, ιδίως αυτές που ορίζονται στο Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση, και με άλλες πρόσφατες κανονιστικές αλλαγές και προτάσεις της Επιτροπής στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των Κατάλληλο για συσκευασία 55.

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Margrethe Vestager (απεικονίζεται), υπεύθυνος για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Η Ευρώπη θα χρειαστεί σημαντικό όγκο βιώσιμων επενδύσεων για να υποστηρίξει την πράσινη μετάβασή της. Αν και σημαντικό μερίδιο θα προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα, η δημόσια στήριξη θα διαδραματίσει ρόλο στη διασφάλιση της ταχείας υλοποίησης της πράσινης μετάβασης. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σήμερα θα αυξήσουν ό,τι κάνουμε για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της κοινωνίας μας. Μεταξύ άλλων, θα διευκολύνουν τις επενδύσεις από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για να επιταχύνουν την επίτευξη της Πράσινης Συμφωνίας μας, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες μας για τις κρατικές ενισχύσεις διαδραματίζουν πλήρως τον ρόλο τους στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας».

Διαφήμιση

Ένα δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο σε απευθείας σύνδεση.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις