Συνδεθείτε μαζί μας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αναθεώρηση των κανόνων ασφάλισης της ΕΕ: ​​Ενθάρρυνση των ασφαλιστών να επενδύσουν στο μέλλον της Ευρώπης

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Χρησιμοποιούμε την εγγραφή σας για να παρέχουμε περιεχόμενο με τους τρόπους στους οποίους συναινέσατε και να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για εσάς. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση των κανόνων ασφάλισης της ΕΕ (γνωστός ως Solvency II), έτσι ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες να μπορούν να αυξήσουν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημία του COVID-19.

Η σημερινή ανασκόπηση στοχεύει επίσης να καταστήσει τον κλάδο ασφάλισης και αντασφάλισης (δηλ. Ασφάλιση ασφαλιστικών εταιρειών) πιο ανθεκτικό, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει μελλοντικές κρίσεις και να προστατεύσει καλύτερα τους ασφαλισμένους. Επιπλέον, θα εισαχθούν απλοποιημένοι και πιο αναλογικοί κανόνες για ορισμένες μικρότερες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι απαραίτητα για πολλούς Ευρωπαίους και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Προστατεύουν τους ανθρώπους από οικονομικές απώλειες σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην οικονομία μας, διοχετεύοντας αποταμιεύσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την πραγματική οικονομία, παρέχοντας έτσι στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Διαφήμιση

Η σημερινή ανασκόπηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας για τη φερεγγυότητα II (οδηγία 2009/138/ΕΚ) ·
  • ανακοίνωση σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φερεγγυότητα II, και
  • νομοθετική πρόταση για μια νέα οδηγία ανάκτησης και εξυγίανσης ασφαλίσεων.

Ολοκληρωμένη ανασκόπηση του Solvency II

Στόχος της σημερινής ανασκόπησης είναι να ενισχυθεί η συμβολή των Ευρωπαίων ασφαλιστών στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης, προχωρώντας στην Ένωση Κεφαλαιαγορών και στη διοχέτευση κεφαλαίων προς την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Βραχυπρόθεσμα, κεφάλαιο ύψους έως και 90 δισεκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσε να αποδεσμευτεί στην ΕΕ. Αυτή η σημαντική απελευθέρωση κεφαλαίου θα βοηθήσει τους (ξανα) ασφαλιστές να αυξήσουν τη συμβολή τους ως ιδιώτες επενδυτές στην ανάκαμψη της Ευρώπης από τον COVID-19.

Διαφήμιση

Οι τροποποιήσεις της οδηγίας για τη φερεγγυότητα II θα συμπληρωθούν με κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις σε μεταγενέστερο στάδιο. Η σημερινή ανακοίνωση εκθέτει τις προθέσεις της Επιτροπής στο θέμα αυτό. 

Μερικά βασικά σημεία από το σημερινό πακέτο:

  • Οι σημερινές αλλαγές θα προστατεύσουν καλύτερα τους καταναλωτές και θα διασφαλίσουν ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα παραμείνουν σταθερές, ακόμη και σε δύσκολες οικονομικές περιόδους.
  • οι καταναλωτές («ασφαλισμένοι») θα ενημερώνονται καλύτερα για την οικονομική κατάσταση του ασφαλιστή τους ·
  • οι καταναλωτές θα προστατεύονται καλύτερα όταν αγοράζουν ασφαλιστικά προϊόντα σε άλλα κράτη μέλη χάρη στη βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχών ·
  • θα δοθούν κίνητρα στους ασφαλιστές να επενδύσουν περισσότερο σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια για την οικονομία ·
  • Η οικονομική ισχύς των ασφαλιστών θα λαμβάνει καλύτερα υπόψη ορισμένους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το κλίμα, και θα είναι λιγότερο ευαίσθητες στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς, και
  • Όλος ο τομέας θα ελεγχθεί καλύτερα για να αποφευχθεί η διακύβευση της σταθερότητάς του.

Προτεινόμενη οδηγία ανάκτησης και εξυγίανσης ασφαλίσεων

Ο στόχος της οδηγίας για την ανάκτηση και την εξυγίανση ασφαλίσεων είναι να διασφαλίσει ότι οι ασφαλιστές και οι αρμόδιες αρχές στην ΕΕ είναι καλύτερα προετοιμασμένοι σε περιπτώσεις σημαντικής οικονομικής δυσπραγίας.

Θα εισαγάγει μια νέα τακτική διαδικασία επίλυσης, η οποία θα προστατεύει καλύτερα τους ασφαλισμένους, καθώς και την πραγματική οικονομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τελικά τους φορολογούμενους. Οι εθνικές αρχές θα είναι καλύτερα εξοπλισμένες σε περίπτωση αφερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής εταιρείας.

Μέσω της σύστασης κολλεγίων εξυγίανσης, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές και οι αρχές εξυγίανσης θα είναι σε θέση να λάβουν συντονισμένη, έγκαιρη και αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν εντός διασυνοριακών (αντασφαλιστικών) ομίλων, εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους ασφαλισμένους και την ευρύτερη οικονομία.

Οι σημερινές προτάσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε τεχνικές συμβουλές που παρέχει η EIOPA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων). Ευθυγραμμίζονται επίσης με τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο σχετικά με το θέμα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis, Economy που λειτουργεί για τους ανθρώπους, δήλωσε: "Η Ευρώπη χρειάζεται έναν ισχυρό και ζωντανό ασφαλιστικό τομέα για να επενδύσει στην οικονομία μας και να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε. Ο ασφαλιστικός τομέας μπορεί να συμβάλει στην Πράσινη Συμφωνία και στην Πρωτεύουσα Markets Union, χάρη στον διπλό ρόλο προστάτη και επενδυτή. Οι σημερινές προτάσεις διασφαλίζουν ότι οι κανόνες μας παραμένουν κατάλληλοι για τον σκοπό τους, καθιστώντας τους πιο αναλογικούς ».

Ο Mairead McGuinness, επίτροπος αρμόδιος για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Η σημερινή πρόταση θα βοηθήσει τον ασφαλιστικό τομέα να ενταθεί και να παίξει τον πλήρη ρόλο του στην οικονομία της ΕΕ. Δίνουμε τη δυνατότητα επένδυσης στην ανάκαμψη και όχι μόνο. Και προωθούμε τη συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ, παρέχοντας τη μακροπρόθεσμη επένδυση που είναι τόσο ζωτικής σημασίας για ένα βιώσιμο μέλλον. Η αναπτυσσόμενη Ένωση Κεφαλαιαγορών μας είναι απαραίτητη για το πράσινο και ψηφιακό μέλλον μας. Δίνουμε επίσης μεγάλη προσοχή στην προοπτική των καταναλωτών. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να διαβεβαιωθούν ότι θα προστατευτούν καλύτερα στο μέλλον εάν ο ασφαλιστής τους αντιμετωπίσει δυσκολίες ».

Τα επόμενα βήματα

Το νομοθετικό πακέτο θα συζητηθεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ιστορικό

Η ασφαλιστική προστασία είναι απαραίτητη για πολλά νοικοκυριά, επιχειρήσεις και συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο ασφαλιστικός τομέας προσφέρει επίσης λύσεις για το συνταξιοδοτικό εισόδημα και βοηθά στη διοχέτευση των αποταμιεύσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην πραγματική οικονομία.

Την 1η Ιανουαρίου 2016, τέθηκε σε ισχύ η οδηγία για τη φερεγγυότητα II. Η Επιτροπή παρακολούθησε την εφαρμογή της οδηγίας και διαβουλεύθηκε εκτενώς με τα ενδιαφερόμενα μέρη για πιθανούς τομείς προς αναθεώρηση.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2019, η Επιτροπή ζήτησε επίσημα τεχνική συμβουλή από την EIOPA για να προετοιμαστεί για την αναθεώρηση της οδηγίας Φερεγγυότητα II. Οι τεχνικές συμβουλές της EIOPA δημοσιεύθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 2020.

Πέρα από το ελάχιστο πεδίο αναθεώρησης που αναφέρεται στην ίδια την οδηγία, και μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή εντόπισε άλλους τομείς του πλαισίου Solvency II που πρέπει να αναθεωρηθούν, όπως η συμβολή του τομέα στις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. το Ευρωπαϊκό Πράσινο Deal and the Capital Markets Union), την εποπτεία των δραστηριοτήτων διασυνοριακής ασφάλισης και την ενίσχυση της αναλογικότητας των κανόνων προληπτικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Νομοθετική πρόταση για τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/138/ΕΚ (οδηγία φερεγγυότητας II)

Νομοθετική πρόταση για την ανάκτηση και εξυγίανση (ανα) ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Ανακοίνωση σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φερεγγυότητα II

Ερώτηση και απαντήσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πολιτική συνοχής της ΕΕ: ​​Η πρώτη έκθεση ισότητας των φύλων χαρτογραφεί τα γυναικεία επιτεύγματα και μειονεκτήματα στις περιφέρειες της ΕΕ

Δημοσιευμένα

on

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη Περιφερειακό Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων της ΕΕ. Παρέχει μια ακριβή εικόνα για το πού οι γυναίκες επιτυγχάνουν τα περισσότερα σε περιφερειακό επίπεδο στην Ευρώπη και πού αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα. Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Elisa Ferreira (φωτό) είπε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να προωθήσω αυτό το πρωτοποριακό έργο για τη χαρτογράφηση του γυάλινου ταβανιού που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε περιφερειακό επίπεδο στην Ευρώπη. Η έκθεση καταδεικνύει ότι υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν για να βοηθήσουν τις γυναίκες να επιτύχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για μια Ευρώπη ισότιμη με το φύλο ».

Το έγγραφο βασίζεται σε δύο ειδικά ανεπτυγμένους δείκτες: τον «Δείκτη γυναικείων επιτευγμάτων» και τον «Δείκτη γυναικείων μειονεκτημάτων». Αποκαλύπτουν τόσο τις περιοχές όπου οι γυναίκες επιτυγχάνουν περισσότερα και πού βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους άνδρες. Το έγγραφο δείχνει ότι, κατά μέσο όρο, οι γυναίκες στις πιο ανεπτυγμένες περιοχές είναι σε θέση να επιτύχουν περισσότερα και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, ενώ οι περισσότερες γυναίκες στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις. Εντός των χωρών, οι γυναίκες στις περιφέρειες πρωτεύουσας τείνουν να επιτυγχάνουν περισσότερα και βρίσκονται σε λιγότερο μειονεκτική θέση. Σε γενικές γραμμές, οι περιοχές με χαμηλότερο δείκτη γυναικείας επίδοσης έχουν χαμηλότερο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ενώ οι περιοχές με υψηλότερο επίπεδο γυναικείας επίδοσης έχουν υψηλότερο επίπεδο ανθρώπινης ανάπτυξης. Τέλος, η ποιότητα της διακυβέρνησης είναι υψηλότερη σε περιοχές όπου οι γυναίκες επιτυγχάνουν περισσότερα.

Επιπρόσθετα με έγγραφο εργασίας, τα υποκείμενα δεδομένα και τα διαδραστικά εργαλεία, τα αποτελέσματα είναι επίσης διαθέσιμα στο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο Highπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος Μπόρελ ταξιδεύει στην Ουάσινγκτον

Δημοσιευμένα

on

Ύπατο Εκπρόσωπο / Αντιπρόεδρο Josep Borrell (φωτό) θα είναι στην Ουάσιγκτον DC στις 15 Οκτωβρίου. Θα πραγματοποιήσει μια σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με επίκεντρο τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την προώθηση της διατλαντικής ατζέντας και τις πιεστικές διεθνείς εξελίξεις. Αυτή θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Highπατου Εκπροσώπου Μπόρελ στην Ουάσινγκτον από τότε που ανέλαβε καθήκοντα η νέα αμερικανική κυβέρνηση. Την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου, ο Highπατος Εκπρόσωπος Μπόρελ θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν για να συζητήσουν τρέχοντα θέματα εξωτερικής πολιτικής και πρωτοβουλίες για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ και προώθηση μιας ήδη στενής συνεργασίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Θα πραγματοποιήσει επίσης συνάντηση με την αναπληρώτρια υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Κάθλιν Χικς, για να συζητήσουν πώς θα συνεχίσουν την ενισχυμένη διμερή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συμμετοχή της Επιτροπής στις Ετήσιες Συνεδριάσεις του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Δημοσιευμένα

on

Αρκετά μέλη της Επιτροπής θα συμμετάσχουν στο Ετήσιες συναντήσεις του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) πραγματοποιείται αυτήν την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι συναντήσεις θα συγκεντρώσουν κεντρικούς τραπεζίτες, υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, την κοινωνία των πολιτών και ακαδημαϊκούς για να συζητήσουν θέματα παγκόσμιας ανησυχίας, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων οικονομικών προοπτικών, της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της εξάλειψης της φτώχειας, των θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης, και την αποτελεσματικότητα της βοήθειας.

Ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι θα παρευρεθεί στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G20 και των διοικητών της κεντρικής τράπεζας και της υπουργικής συνάντησης της G7. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis θα συμμετάσχει ουσιαστικά στην ολομέλεια της Διεθνούς Νομισματικής και Οικονομικής Επιτροπής. Μια γραπτή δήλωση θα συνεισφέρει η Jutta Urpilainen, Επίτροπος Διεθνών Συνεργασιών, στην ολομέλεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Ανάπτυξης.

Αυτή η συνάντηση θα περιστρέφεται γύρω από δύο θέματα: «Χρηματοδότηση της WBG για πράσινη, ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (GRID) - Προς μια προσέγγιση μετά την πανδημία» καθώς και «Πρόληψη, ετοιμότητα και ανταπόκριση: Ο ρόλος της WBG στις μελλοντικές κρίσεις». Ο Επίτροπος Gentiloni θα εμφανιστεί επίσης σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Brookings και θα πραγματοποιήσει ανταλλαγή απόψεων με το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές και τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου.

Διαφήμιση

Συνέχισε να διαβάζεις
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τάσεις