Συνδεθείτε μαζί μας

EU

Η Επιτροπή και η βιομηχανία επενδύουν 22 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέες ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις για την παροχή λύσεων σε μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις

ΜΕΡΙΔΙΟ:

Δημοσιευμένα

on

Η Επιτροπή έχει εγκαινιάσει 11 νέες ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις μαζί με τη βιομηχανία, για να ενισχύσει τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία και να ξεπεράσει τις μεγάλες προκλήσεις για το κλίμα και την αειφορία, προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να υλοποιηθεί η Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με τους στόχους της «δίδυμης» πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, οι εταιρικές σχέσεις θα υλοποιήσουν επίσης τις ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία, Ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης. Θα λάβουν περισσότερα από 8 δισ. ευρώ από Horizon Europe, το νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από ιδιωτικούς εταίρους και από κράτη μέλη, ανέρχονται σε περίπου 22 δισ. ευρώ.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Μαρίγια Γκάμπριελ δήλωσε: «Αυτές οι εταιρικές σχέσεις αφορούν τη συγκέντρωση πόρων έρευνας και καινοτομίας και τη διασφάλιση ότι τα ερευνητικά αποτελέσματα μετατρέπονται σε χρήσιμες καινοτομίες για τους πολίτες. Με το Horizon Europe δεσμευόμαστε να βγούμε από την κλιματική κρίση, να παρέχουμε βιώσιμες λύσεις σε μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις και να επιταχύνουμε μια βιώσιμη ανάκαμψη. Αυτό θα ωφελήσει όλους τους Ευρωπαίους».

Αυτή η κρίσιμη μάζα χρηματοδότησης επιτρέπει στις εταιρικές σχέσεις να επιδιώκουν καινοτόμες λύσεις σε μεγάλη κλίμακα, για παράδειγμα για την αντιμετώπιση των εκπομπών από ενεργοβόρες βιομηχανίες και τομείς που είναι δύσκολο να απελευθερωθούν από τον άνθρακα, όπως η ναυτιλία και η χαλυβουργία, καθώς και να αναπτύξουν και να αναπτύξουν μπαταρίες υψηλής απόδοσης, βιώσιμα καύσιμα, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογίες δεδομένων, ρομποτική και πολλά άλλα. Η συγκέντρωση προσπαθειών, πόρων και επενδύσεων από κοινού και σε μεγάλη κλίμακα στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων θα έχει επίσης μακροπρόθεσμες θετικές επιπτώσεις, θα τονώσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική κυριαρχία και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Οι έντεκα ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις είναι:

 1. Ευρωπαϊκή Συνεργασία για το Ευρωπαϊκό Ανοιχτό Επιστημονικό Σύννεφο. Στόχος του είναι να αναπτύξει και να εδραιώσει έως το 2030 ένα ανοιχτό, αξιόπιστο εικονικό περιβάλλον για να επιτρέψει στους εκτιμώμενους 2 εκατομμύρια Ευρωπαίους ερευνητές να αποθηκεύουν, να μοιράζονται και να επαναχρησιμοποιούν ερευνητικά δεδομένα πέρα ​​από τα σύνορα και τους κλάδους.
 2. Ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και τη ρομποτική. Για να προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος στην Ευρώπη από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), τα δεδομένα και τη ρομποτική, αυτή η εταιρική σχέση θα οδηγήσει στην καινοτομία, την αποδοχή και την υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
 3. Ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για τη φωτονική (τεχνολογίες που βασίζονται στο φως). Στοχεύει στην επιτάχυνση των φωτονικών καινοτομιών, στη διασφάλιση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην προώθηση της μακροπρόθεσμης δημιουργίας θέσεων εργασίας και ευημερίας.
 4. Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για Καθαρό Χάλυβα – Παραγωγή Χάλυβα χαμηλών Ανθρακών. Υποστηρίζει την ηγετική θέση της ΕΕ στη μετατροπή της βιομηχανίας χάλυβα σε βιομηχανία ουδέτερη από εκπομπές άνθρακα, χρησιμεύοντας ως καταλύτης για άλλους στρατηγικούς τομείς.
 5. Ευρωπαϊκή εταιρική σχέση Made in Europe. Θα είναι η κινητήρια δύναμη για την ευρωπαϊκή ηγεσία στη βιώσιμη παραγωγή στην Ευρώπη, εφαρμόζοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας (μηδενικά απόβλητα και άλλα), του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κλιματικά ουδέτερης παραγωγής.
 6. European Partnership Processes4Planet. Το όραμά της είναι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες επεξεργασίας να πρωτοστατούν παγκοσμίως στον στόχο για την κλιματική ουδετερότητα του 2050, με ιδιαίτερη εστίαση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, κυκλικότητα, όπως κόμβους κυκλικότητας και ανταγωνιστικότητα.
 7. Ευρωπαϊκή Συνεργασία για Ανθρωποκεντρικό Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον (Built4People). Το όραμά του είναι δομημένα περιβάλλοντα υψηλής ποιότητας, χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενέργειας και πόρων, όπως κτίρια, υποδομές και άλλα, που οδηγούν τη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα.
 8. Ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για οδικές μεταφορές μηδενικών εκπομπών (2 Zero). Στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης μεταφορών μηδενικών εκπομπών με συστημική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ένα κλιματικά ουδέτερο και καθαρό σύστημα οδικών μεταφορών.
 9. Ευρωπαϊκή Συνεργασία για Συνδεδεμένη, Συνεταιριστική και Αυτοματοποιημένη Κινητικότητα. Στόχος του είναι να επιταχύνει την εφαρμογή καινοτόμων, συνδεδεμένων, συνεργατικών και αυτοματοποιημένων τεχνολογιών και υπηρεσιών κινητικότητας.
 10. Ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για τις μπαταρίες: Προς μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας βιομηχανικών μπαταριών. Στόχος του είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας παγκόσμιας κλάσης για τις μπαταρίες και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανική ηγετική θέση στον σχεδιασμό και την παραγωγή μπαταριών για την επόμενη γενιά σταθερών και φορητών εφαρμογών.
 11. Ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για τις θαλάσσιες μεταφορές μηδενικών εκπομπών. Στόχος της είναι η ΕΕ να ηγηθεί και να επιταχύνει τον μετασχηματισμό των θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών για την εξάλειψη όλων των επιβλαβών περιβαλλοντικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των αερίων του θερμοκηπίου, του αέρα και των υδάτων, μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και λειτουργίας.

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μνημόνια συμφωνίας για την έναρξη των εταιρικών σχέσεων, οι οποίες θα ξεκινήσουν αμέσως τη λειτουργία τους. Η τελετή υπογραφής των Μνημονίων Συναντίληψης θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας στο 23 τον Ιούνιο.

A Europe Fit for the Digital Age Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager δήλωσε: «Η συνεργασία είναι το κλειδί για την υπέρβαση των προκλήσεων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης. Και οι ψηφιακές τεχνολογίες οδηγούν αυτή τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη, κυκλική και πιο ανθεκτική οικονομία. Οι έντεκα συνεργασίες, που η Επιτροπή και ο κλάδος πρότειναν από κοινού σήμερα, θα κινητοποιήσουν σημαντικούς πόρους, περίπου 22 δισ. ευρώ, ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε από κοινού αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, δεδομένα, ρομποτική και πολλά άλλα τεχνολογικά εργαλεία για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων μας. για ένα πιο καθαρό και υγιές μέλλον».

Ιστορικό

Διαφήμιση

Οι έντεκα εταιρικές σχέσεις για τις οποίες έχουν εγκριθεί σήμερα Μνημόνια Συνεννόησης είναι οι λεγόμενες «συνπρογραμματισμένες» ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις – εταιρικές σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής και κυρίως ιδιωτικών, αλλά μερικές φορές και δημόσιων εταίρων. Θα διαρκέσουν από το 2021 έως το 2030, επιτρέποντάς τους να παρέχουν πληροφορίες στις τελευταίες προσκλήσεις του Horizon Europe και να ολοκληρώσουν τις τελικές τους δραστηριότητες στη συνέχεια.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί τη βάση για τη συνεργασία σε μια εταιρική σχέση, καθώς προσδιορίζει τους στόχους της, τις δεσμεύσεις και από τις δύο πλευρές και τη δομή διακυβέρνησης. Οι εταιρικές σχέσεις παρέχουν επίσης στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με σχετικά θέματα που θα συμπεριληφθούν στα προγράμματα εργασίας Horizon Europe. Η εφαρμογή πραγματοποιείται πρωτίστως μέσω των προγραμμάτων εργασίας Horizon Europe και των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι ιδιώτες εταίροι αναπτύσσουν πρόσθετες δραστηριότητες, οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται από το Horizon Europe, αλλά περιλαμβάνονται στα προγράμματα στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας της εταιρικής σχέσης και επικεντρώνονται σε θέματα όπως η ανάπτυξη της αγοράς, η ανάπτυξη δεξιοτήτων ή κανονιστικές πτυχές.

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν δήλωσε: «Με τις νέες εταιρικές σχέσεις η Ευρώπη έρχεται στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων τεχνολογικών εξελίξεων, χτίζοντας βασικές βιομηχανικές ικανότητες και επιταχύνοντας τη δίδυμη πράσινη και ψηφιακή της μετάβαση. Αυτό θα βοηθήσει να τεθεί η Ευρώπη σε μια πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και μια κυκλική οικονομία. Μέσα από το έργο τους, οι εταιρικές σχέσεις θα δώσουν επίσης έμφαση στην ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών που απαιτούνται για την υποστήριξη της βιομηχανικής ηγετικής θέσης της Ευρώπης».

Αυτές οι «συνπρογραμματισμένες» ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις είναι διαφορετικές, αλλά και συμπληρωματικές προς τις πιο περίπλοκες αποκαλούμενες «θεσμοποιημένες» ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις, οι οποίες βασίζονται σε νομοθετική πρόταση της Επιτροπής και διαθέτουν «Αποκλειστική Δομή Εφαρμογής». Νωρίτερα φέτος, τον Φεβρουάριο η Επιτροπή προτείνεται να δημιουργήσει 10 νέες «θεσμοποιημένες» ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών ή/και του κλάδου. Με μια επένδυση σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, την οποία οι εταίροι θα συνδυάσουν με τουλάχιστον ένα ισοδύναμο ποσό, στοχεύουν να επιταχύνουν τη μετάβαση προς μια πράσινη, κλιματικά ουδέτερη και ψηφιακή Ευρώπη και να κάνουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική.

Για περισσότερες πληροφορίες

ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις

Συχνές Ερωτήσεις – Ευρωπαϊκές Συνεργασίες

Ενημερωτικό δελτίο

Infographic

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το EU Reporter δημοσιεύει άρθρα από διάφορες εξωτερικές πηγές που εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Οι θέσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα άρθρα δεν είναι απαραίτητα αυτές του EU Reporter.
Business18 ώρες πριν

Η επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων: Τα τελευταία μοντέλα και οι εξελίξεις το 2024

Κιργιστάν23 ώρες πριν

Ο μέτοχος της Bakai Bank Sergei Ibragimov για την τήρηση των αντιρωσικών κυρώσεων

Καζακστάν1 ημέρες πριν

Τα Υπουργεία Εξωτερικών του Καζακστάν και του Λουξεμβούργου πραγματοποιούν πολιτικές διαβουλεύσεις

UK1 ημέρες πριν

Ο Starmer συζητά για τη συμφωνία μετανάστευσης και ασφάλειας με την ΕΕ στην Πολιτική Σύνοδο Κορυφής

Εκπαίδευση2 μέρες πριν

Αυτά είναι τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να είσαι φοιτητής το 2024

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο2 μέρες πριν

Ο Φον ντερ Λάιεν επανεξελέγη για δεύτερη θητεία

Καζακστάν2 μέρες πριν

Ο Πρόεδρος Tokayev παρουσιάζει την κρατική σημαία στην Εθνική ομάδα του Καζακστάν για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024

Μετανάστες2 μέρες πριν

Μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα έλυνε την πρόκληση της Μεσογειακής Μετανάστευσης

Τάσεις